Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Pražské architektonické studio Vrtiška a Žák bylo vybráno pro vytvoření studie, která slouží jako vize budoucnosti Městských lázní. | Zdroj: chomutovskelazne.cz Pražské architektonické studio Vrtiška a Žák bylo vybráno pro vytvoření studie, která slouží jako vize budoucnosti Městských lázní. | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Lázně, které bude Chomutovu každý závidět. Studio Vrtiška & Žák představilo návrh přestavby původní rekreační budovy

Revitalizace Městských lázní v Chomutově dosahuje evropských měřítek. Koncept vypracovaný architekty ze studia VRTIŠKA & ŽÁK má potenciál vytvořit z bývalých lázní moderní centrum a atraktivní destinaci pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Železobetonová budova z osmdesátých let bude zachována a oděna do nového pláště. Vedle lázeňského provozu budou prostory lázní dále využity pro vzdělávací, kulturní a sportovní účely. Spojení kvalitní architektury a multifunkčního využití historické stavby tak vdechne život kromě přilehlého okolí také celému městu.

Chomutov pro další generace

Město Chomutov trpí nedostatkem služeb, které by podporovaly zájmové a vzdělávací aktivity, čímž dochází k odlivu mladé generace. Lokalita, v níž se městské lázně nachází, byla využívána pro sportovní účely, a to ve staré a nové sportovní hale. Tato vazba byla ovšem přetrhnuta vybudováním vodního světa. Cílem revitalizace Městských lázní v Chomutově je navrátit aktivní způsob života do centra města a blízkého okolí. Vznikl tak návrh multifunkčního objektu, který bude systematicky kombinovat zdánlivě nesourodé funkce do jednoho homogenního celku. Autorem návrhu jsou architekti ze studia VRTIŠKA & ŽÁK.

Mezi variantami, co se bude s budovou z osmdesátých let dít dále, byla také úplná demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což bylo jedním z faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu. | Zdroj: chomutovskelazne.czMezi variantami, co se bude s budovou z osmdesátých let dít dále, byla také úplná demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což bylo jedním z faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu. | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Celá budova bude opláštěna translucentním fasádním systémem Danpatherm. | Zdroj: chomutovskelazne.czCelá budova bude opláštěna translucentním fasádním systémem Danpatherm. | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Výsledkem projektu bude vznik multifunkční haly s knihovnou, společenskými sály, kancelářemi a obchodními jednotkami. Architekti mají v plánu moderní fúzi mezi sportem a kulturou. Společenské místo bude vhodné k setkávání a bude podporovat vzdělávání i komunikaci místních obyvatel.

Areál bude propojovat svět kultury a sportu, mix soukromých a veřejných služeb obohacených o doplňkové služby. | Zdroj: chomutovskelazne.czAreál bude propojovat svět kultury a sportu, mix soukromých a veřejných služeb obohacených o doplňkové služby. | Zdroj: chomutovskelazne.cz

„Lázně“ 

Nový objekt s názvem „Lazně“ bude odkazovat na svou původní funkci, a to ponecháním lázeňského provozu v prostorách bývalé přepouštěcí nádrže v suterénu objektu. Inspiraci architekti čerpali z adaptace továrních hal na knihovnu v nizozemském Tilburgu, kde bylo prioritou zpřístupnit maximum prostoru veřejnosti, nikoliv prostor co nejvíce komerčně vytěžit. Dalším zdrojem inspirace byla přestavba průmyslového objektu na střední školu v Roskilde v Dánsku. V rámci tohoto projektu proběhla revitalizace průmyslové oblasti spolu s muzeem, studentským bydlením a startupovým centrem. V neposlední řadě studii ovlivnila také přestavba skladu na nízkoprahové centrum taktéž v Dánsku, ve městě Vilborg.

Návrh vnitřních prostor Městských lázní v Chomutově | Zdroj: chomutovskelazne.czNávrh vnitřních prostor Městských lázní v Chomutově | Zdroj: chomutovskelazne.cz

V souvislosti s městem Chomutov je obzvláště sociální aspekt velmi důležitý, a nízkoprahovost tak zde hraje významnou roli. Kromě toho také nízkorozpočtová realizace a ekonomický provoz podpořený například různými zónami vytápění jsou podstatnými faktory rekonstrukce.

Obyvatelé města Chomutov čeká v Městských lázní i sportovní vyžití. | Zdroj: chomutovskelazne.czObyvatelé města Chomutov čeká v Městských lázní i sportovní vyžití. | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Budoucí lázeňská podoba 

Podle návrhu architektů Romana Vrtišky, Vladimíra Žáka a Jana Stibitze bude otevřen prostor budovy lázní a obnaženy její nosné konstrukce. Tím bude zkompaktněna hmota a vznikne hlavní vstup na ose domu. Pro tyto účely bude odstraněna administrativní část objektu, zachován však zůstane nosný skelet s původními konstrukčními prvky včetně charakteristických dominant interiéru. Do nově vzniklého pevně ukotveného skeletu objektu budou vestavěny nové hmoty funkčních celků. Vzniknou nové provozy ve formě otevřených, či uzavřených jednotek, plynule propojených komunikacemi a schodišti, čímž bude akcentován velkorysý a brutalistní původ stavby. Také prostory původní bazénové haly budou zachovány, a to včetně tribun i skokanských můstků.

Nízkorozpočtová realizace bude podpořena například různými zónami vytápění. |  Zdroj: chomutovskelazne.czNízkorozpočtová realizace bude podpořena například různými zónami vytápění. | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Původní prostory tribun budu využity pro malé přednáškové sály, ostatní prostory budou sloužit jako sály multifunkční a jejich provozní zázemí. Tyto nově vzniklé funkční jednotky jsou vyústěním úvah o vhodném obsahu a budou propojeny důmyslným systémem pochozích ramp a schodišť. Díky volné a otevřené dispozici budovy je bude téměř libovolně měnit.

Návrh vnitřních prostor Městských lázní v Chomutově | Zdroj: chomutovskelazne.czNávrh vnitřních prostor Městských lázní v Chomutově | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Celá budova bude opláštěna translucentním fasádním systémem Danpatherm, který zaručí dostatek denního světla a hodnotnou adjustaci původního tvarosloví objektu. Vybráno je vizuálně neofenzivní, uklidňující a ekonomické řešení opláštění stavby, které bude ve večerních a nočních hodinách zároveň produkovat provoz přirozeného prosvětlení fasády.

Vrtiška & Žák

Roman Vrtiška a Vladimír Žák se potkali již při studiu na VŠUP, kde započali svoji spolupráci. Dohromady také absolvovali stáž na Alvar Aalto univerzitě v Helsinkách, kde byla jejich práce několikrát oceněna. Po absolvování studia na VŠUP v Praze se stali součástí nastupující svěží generace českých designérů vyznačující se širokou škálou zájmů a profesionálním přístupem k práci. Od té doby se řadí mezi vyhledávané a respektované tvůrce. Věnují se převážně projektům z oblasti architektury, interiérů a produktového designu. Jejich klienty jsou například: Adidas, Avast, Belda Factory, Brokis, Devoto, Egoé, Heineken, Jitona, Javorina, Moravské sklárny Květná, KKCG, Klier, Krušovice, Lasvit, Lugi, mmcité, Padok Investment, Pytloun hotels, Rim, Ruukki, Šalanda, Tereza Maxová, Teroforma, U1, USSPA, UP závody, Verreum, ad.

Autoři projektu Roman Vrtiška a Vladimír Žák | Zdroj: chomutovskelazne.czAutoři projektu Roman Vrtiška a Vladimír Žák | Zdroj: chomutovskelazne.cz

Další články