Láska procházející sklem: European Glass Festival 2015

European Glass Festival Wrocław, zdroj:www.facebook.com/EuropeanGlassFestival/ European Glass Festival Wrocław, zdroj:www.facebook.com/EuropeanGlassFestival/

LOVE, čili láska, je hlavním tématem letošního ročníku European Glass Festivalu, který se již počtvrté koná ve Wrocławi a dalších polských městech. Různé vnímání a ztělesnění všemožných podob lásky silně rezonuje v realizacích sedmnácti umělců ze třinácti evropských zemí.

European Glass Festival v sobě snoubí setkání tří generací výtvarníků a velmi odlišných přístupů ke sklu, které jsou podmíněny jak tvůrčí, tak kulturní a technologickou různorodostí. Jedním z důvodů pořádání festivalu je dle názoru organizátorky Anity Bialic ignorace skla v polském uměleckém prostředí a absence výstav věnujících se sklářskému výtvarnictví. 

Volba Wrocławi, jakožto jednoho z ústředních míst konání festivalu, není náhodná. Historie sklářské tvorby je spojena s Dolním Slezskem již od středověku, kdy zde vznikaly první sklárny. Zároveň od roku 1946 byla na wrocławské Akademii výtvarných umění Eugeniusza Gepperta (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) otevřena oddělení keramiky a skla, což z Akademie činí jednu z nejstarších polských vzdělávacích institucí věnujících se sklářskému výtvarnictví i keramice. 

První fáze festivalu proběhla v neogotickém sálu hlavního vlakového nádraží ve Wrocławi. Vystavené objekty nespojuje pouze sklo, z něhož jsou převážně vyhotoveny, ale také téma lásky, jejíž podoby a rozmanitá pojetí se promítají do jednotlivých uměleckých děl. Každý z  umělců pojímá téma svébytně s nemenší kvalitou zpracování. Zároveň se prosazují rozličné přístupy ke sklu jakožto materiálu. 

Výstava v současné době pokračuje v Łódźi a následně se přesouvá do Jelenie Góry a Legnice, kde bude k vidění až do dubna následujícího roku.

European Glass Festival ve Wrocławi, zdroj:www.facebook.com/EuropeanGlassFestival/European Glass Festival ve Wrocławi, zdroj:www.facebook.com/EuropeanGlassFestival/

LÁSKA, V NÍŽ SE SNOUBÍ...

Tavení a smyslů zbavení

V rámci festivalu jsou k vidění tavené plastiky předních sklářských výtvarníků Latchezara BoyadjievaPetera BremerseBalázse SiposyPetra Stacha a dalších. I přes to, že výše zmíněné autory spojuje technika tavení skla, každá z plastik se vyznačuje nezaměnitelným rukopisem. Monochromní leštěné plochy, v nichž se snoubí ostře řezané tvary i ladné křivky, nechávají díky různým tloušťkám skleněných stěn vyniknout Torsům, jejichž autorem je bulharský výtvarník Latchezar Boyadjiev

Odlišný přístup k tavenému sklu zaujímá nizozemský umělec Peter Bremers. Organické tvary elementárních barev vynikají jedinečnými optickými vlastnostmi a vysokou mírou smyslnosti. Objekty Erotika Percepce VIII se rozhodně nepohybují pouze v lesklých odstínech černé a křišťálově bílé. Síla potenciálu tavených plastik se stává zřetelnou zejména při kontaktu skla se světlem, které zdůrazňuje barevné přechody, dimenze materiálu a jeho vnitřní strukturu.  

Peter Bremers, zdroj: www.europeanglassfestival.comPeter Bremers, zdroj: www.europeanglassfestival.com

Absolutní bezelstnost, křehkost a intimita, taková je láska ve skleněném pojetí maďarského výtvarníka Balázse Siposy, který pracuje s technikou tavení skla výrazně odlišným způsobem. Namísto abstraktního tvaru ztělesňujícího pojetí lásky se divák festivalu setkává s padesát centimetrů vysokou sochou dívky. V leštěném obličeji podsadité postavy vynikají dvě líbající se tváře. 

Balázs Sipos, zdroj: www.europeanglassfestival.comBalázs Sipos, zdroj: www.europeanglassfestival.com

Oproti tomu krystalické struktury tavených plastik jsou zcela příznačné pro objekty českého sklářského výtvarníka a pedagoga Petra Stacha. Ambrové a kouřové odstíny ostře řezaného a hladkého skla, jeho lesk i mat v sobě snoubí několik způsobů nahlížení na samotné médium, ale poskytují i pohled na rozmanité polohy lásky s různou tváří.

Jemnost a pevnost

Dánská umělkyně Maria Bang Espersen ve svých instalacích kombinuje různé materiály i média a její přístup ke sklu je experimentálně hravý. Objekt s názvem Possibility of Change v sobě snoubí křišťálové foukané sklo, lněný provaz a kámen. Elementární tvar skla je narušen hned v několika bodech. V místě, kde je na křišťál položen kámen, je sklo tvarováno způsobem evokujícím jeho domnělé rozbití nerostem. Skrze křehkost jemných tvarů transparentního skla a surovost pevných materiálů vyzařuje proměnlivost různých poloh lásky. 

Maria Bang Espersen, zdroj: www.europeanglassfestival.comMaria Bang Espersen, zdroj: www.europeanglassfestival.com

Antropomorfní foukané tvary britské umělkyně Emmy Woffenden zdůrazňují submitivitu a dominanci. Obě figury i jejich vzájemný vztah hovoří k divákovi velmi přímým jazykem a nemohou jej nechat na pochybách. Postavy se vyznačují protáhlými končetinami i jejich naprostou absencí, vzpřímeným postojem a klečícím protějškem s ohnutým hřbetem či modelovanou hlavou i absolutní bezhlavostí. Jen pojmenovávám viděné jemné tvary, za nimiž stojí silné myšlenky, které hovoří jasně samy o sobě. 

Emma Woffenden, zdroj: www.europeanglassfestival.comEmma Woffenden, zdroj: www.europeanglassfestival.com

Stejně tak jako mnohé vystavené objekty, i realizace Emmy Woffenden s názvem Inflame byla vytvořena speciálně pro European Glass Festival. Italský umělec Giuliano Gaigher pracuje s různými strukturami skla. Ať se jedná o konceptuální projekty či realizace zohledňující zejména formální aspekty, Gaigher ve všech případech hledá společnou linii ve vztahu přírody a kultury. V rámci European Glass Festivalu se autor prezentuje více objekty. Výsledkem unikátní technologie jsou tenkostěnné skleněné artefakty, které svou strukturou připomínají vyklepaný plech. 

Takto upravené rozvlněné sklo působí velmi křehce a subtilně. Protiváhou k výše zmíněnému přístupu jsou objekty téhož umělce kombinující materiály s taveným sklem. Jedním z nich je objekt Us Two, kdy spojením více tavených ploch skla vzniká semknutý kompaktní celek, jehož podoba lehce evokuje tvar srdce.

Giuliano Gaigher, zdroj: www.facebook.com/EuropeanGlassFestivalGiuliano Gaigher, zdroj: www.facebook.com/EuropeanGlassFestival

Hravost a dravost

Mustafa Ağatekin, reprezentant turecké sklářské scény, pracuje s celou škálou technik. Ve svých výtvarně pojatých realizacích kombinuje tavené, foukané či malované sklo. Tenké skleněné obrazy s grafickými kvalitami se zcela vymykají minimálistickým přístupům současné sklářské scény.

Mustafa Ağatekin, zdroj:www.europeanglassfestival.comMustafa Ağatekin, zdroj:www.europeanglassfestival.com

S technikou malovaného skla pracuje i polský umělec Marek Firek, který ironicky komentuje nejen festivalové téma lásky, ale také kulturní tradice a společenské stereotypy.

Marek Firek, zdroj:www.europeanglassfestival.comMarek Firek, zdroj:www.europeanglassfestival.com

Španělská umělkyně a zástupkyně nejmladší generace Montserrat Duran Muntadas prostřednictvím otevřeného torza ženské figury nechala vyniknout jeho výtvarně pojatým útrobám. Muntadas jej vyplnila foukanými tvary, které se zároveň objevují i v jejích autorských kolekcích šperků. Pestrobarevné elementy kontrastují se sádrově bílým torzem a zároveň tvoří hravý a přitom důvtipný dialog.

Montserrat Duran Muntadas, zdroj:www.europeanglassfestival.comMontserrat Duran Muntadas, zdroj:www.europeanglassfestival.com

Letošního ročníku European Glass Festivalu se zúčastnila celá řada umělců, jejichž objekty jsou neméně zajímavé než ty, jimž byl věnován prostor v tomto textu. Všichni účastníci festivalu jsou absolventy špičkových uměleckých škol, mnozí z nich pedagogy a držitelé prestižních sklářských ocenění. Jejich umělecké realizace jsou zastoupeny v prvotřídních světových kolekcích skla, galeriích a sbírkotvorných institucích. 

Záměrem autorů festivalu je představit rozdílné přístupy k materiálu, technikám, které byť mohou být stejné, jejich užití přináší zcela odlišné výsledky. 

Dagmar Bielecka, zdroj:www.europeanglassfestival.comDagmar Bielecka, zdroj:www.europeanglassfestival.com

Ať se jedná o estetiku minimalismu, čistotu forem či barevný koncert, v němž se snoubí celá škála technik, umělce vždy pojí silný myšlenkový rámec, v němž jsou díla zasazena. I přes kulturní odlišnosti či variabilní přístupy k materiálu všechny účastníky European Glass Festivalu spojuje láska ke sklu.

Informace

LOVE: European Glass Festival 2015/2016
Erupean Glass Festival je možné navštívit ve čtyřech polských městech až do dubna následujícího roku.
Wrocław - Dworzec Główny: 13. 10. 2015 – 10. 11. 2015
Łódź – Miejska Galeria Sztuki – Galeria Re:Medium: 19. 11. 2015 – 16. 12. 2015
Jelenia Góra – Muzeum Karkonoskie: 23. 01. 2016 – 21. 02. 2016
Legnica – Galeria Sztuki w Legnicy: 04. 03 2016 – 10. 04. 2016

Zúčastnění umělci:
Mustafa Ağatekin (Turecko), Elena Atrashkevich-Zlatkovic (Bělorusko), Zaiga Baiža (Litva/Lucembursko), Maria Bang Espersen (Dánsko), Dagmara Bielecka (Polsko), Latchezar Boyadjiev (Bulharsko/USA), Peter Bremers (Nizozemsko), Małgorzata Dajewska (Polsko), Marek Firek (Polsko), Giuliano Gaigher (Itálie), Martin Janecký (Česká republika/USA), Montserrat Duran Muntadas (Španělsko), Wojciech Olech (Polsko), Verena Schatz (Rakousko), Balázs Sipos (Maďarsko), Petr Stacho (Česká republika), Emma Woffenden (Velká Británie)

Autory festivalu jsou kurátorka a majitelka BB Gallery Anita Bialic a profesor Kazimierz Pawlak z Akademie výtvarných umění Eugeniusza Gepperta. European Glass Festival je každoročně organizován BB Gallery ve spolupráci s organizací Fly with Art.

Součástí projektu jsou i doprovodné programy, besedy s umělci, semináře a další výstavy. V Galerii Versus, která se nachází ve Wrocławi, je možné navštívit výstavu SexMachine Witolda Śliwińskiego, dále výstavu v Galerii Arttrakt Between the Spaces Michala Lacka či v BB Gallery projekt Szkło jest po to, weby się tłukło Ludwika Kiczury a celou škálu další událostí.

Více informací o všech ročnících festivalu: www.europeanglassfestival.comwww.facebook.com/EuropeanGlassFestival/.

Ke stažení

european-glass-festival-love-katalog-2015.pdf 1003 kB Stáhnout
jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení