Lampa, která svítí a vyrábí kyslík pomocí řasy. Trojice nadějných slovenských tvůrců důmyslně propojuje design s vědou

Výstavu Design x Science mohli vidět návštěvníci Designbloku 2023 v prostoru Veletržního paláce. | Zdroj: archiv  tr1mtab.com Výstavu Design x Science mohli vidět návštěvníci Designbloku 2023 v prostoru Veletržního paláce. | Zdroj: archiv tr1mtab.com

Jak lze propojit design s vědou? Stejnou otázku si položili doktorandi Ústavu designu bratislavské Fakulty architektury a designu Petra Hurai, Matej Dubiš a Tibor Antony. Jejich odpovědí jsou inspirativní projekty na pomezí vědy a designu, které představuje výstava DESIGN x SCIENCE. Kdo ji nestihl prozkoumat v rámci Designbloku 2023, má nyní skvělou příležitost poznat ambiciózní práce mladých slovenských talentů z první ruky – tedy přímo od nich.

Trimtab – prototypování změny

Tyto i další experimentální projekty doktorandů bratislavské Fakulty architektury a designu stojící na hranici designu a vědy jsou k dispozici na webu platformy Trimtab, jejímž cílem je propojit výzkum v designu s průmyslem a podpořit tak pozitivní dopad inovací na naše životy. Zakladatelkou platformy a kurátorkou výstavy DESIGN x SCIENCE je Michala Lipková. Po úspěšné prezentaci na pražském Designbloku, kde instalace Design x Science získala druhé místo v kategorii školních prezentací, výstavní koncept představí pod stejnou značkou nové projekty na výstavě We Will Design v BASE Milano během milánského týdne designu a na festivalu Zlin Design Week.

Michala Lipková: Prototyping Change, katalog první výstavy Design x Science | Zdroj: tr1mtab.comMichala Lipková: Prototyping Change, katalog první výstavy Design x Science | Zdroj: tr1mtab.com

Michala Lipková, Petra Hurai, Matej Dubiš, Tibor Antony (zleva nahoře) | Zdroj: tr1mtab.comMichala Lipková, Petra Hurai, Matej Dubiš, Tibor Antony (zleva nahoře) | Zdroj: tr1mtab.com

Design a subjektivní vnímání času

Petra Hurai se ve svém projektu Experience of Time zabývá subjektivním vnímáním času a možnostmi, jak s tímto fenoménem může naložit design. Inspirovala se tvorbou nezávislého designéra Roberta Hunta, který formuloval myšlenku „design with time“ – tedy navrhování s časem. „Hunt tvrdí, že parametr času je důležitou součástí procesu navrhování, není jen dekorem nebo mechanickou funkcí výsledného designu,“ říká Petra. Její projekt staví na fenoménu vnímání subjektivního času, jenž je ve své podstatě abstraktní a těžko pochopitelný. Zároveň nabízí jiný koncept času, než jakým je všem známý objektivní (numerický) čas.

Jednotlivé karty, které mají vizuálně zobrazit rychlost plynutí času za určitých podmínek, představují jednu z kombinací smysl – smyslový vjem – vlastnost smyslového vjemu. | Zdroj:  tr1mtab.comJednotlivé karty, které mají vizuálně zobrazit rychlost plynutí času za určitých podmínek, představují jednu z kombinací smysl – smyslový vjem – vlastnost smyslového vjemu. | Zdroj: tr1mtab.com

Petra vysvětluje, že Experience of Time reaguje na změny ve společnosti, které se udály během doby pandemie covidu a po ní: „Projekt přináší vlastní koncept zobrazení rychlosti plynutí intervalu subjektivního času na základě senzorických vstupů, které vnímáme našimi smysly. Díky této možnosti měření rychlosti subjektivního času je možné zahrnout ho do procesu navrhování podobně jako čas objektivní.“

Společnost závislá na času, který nikdo nemá

Na otázku, proč si vybrala abstraktní, až filozofické téma své doktorandské práce, odpovídá Petra jednoznačně: „Společenský tlak v podobě práce 24/7 a vnitřní pocit nedostatku času pociťuji v úloze designérky každý den, a proto mě zajímá, jak přesně vnímání subjektivního času funguje a jak bychom ho mohli vědomě ovlivnit ve vlastní prospěch.“ Petra zároveň dodává, že poměrně brzy upustila od původního plánu navrhnout jako výstup své práce náramkové hodinky. „Byla by to příliš jednoduchá odpověď na tak komplexní téma. Navíc každý, koho jsem se zeptala, co je čas, mi odpověděl stejně – hodinky,“ říká designérka a dodává, že se proto zaměřila nejdříve na teorii, která by jí přiblížila abstraktnost konceptu subjektivního času a podnítila by tak potřebnou společenskou diskuzi.

Karty se mohou uplatnit při navrhování produktů a objektů, kde člověk vnímá plynutí času. | Zdroj: tr1mtab.comKarty se mohou uplatnit při navrhování produktů a objektů, kde člověk vnímá plynutí času. | Zdroj: tr1mtab.com

Tento teoretický koncept Petra zpracovala do inspirativního nástroje, který má podobu karet: „Jednotlivé karty představují jednu z kombinací smysl – smyslový vjem – vlastnost smyslového vjemu. Jejich úkolem je jednodušším způsobem vizuálně zobrazit rychlost plynutí subjektivního času za určitých podmínek a inspirovat se při procesu navrhování i parametrem času.“ O produkt už podle ní projevily zájem různé firmy pracující na návrzích prostorů anebo produktů souvisejících s vnímáním subjektivního času. Před uvedením na trh Petru ale čeká rozsáhlý experimentální výzkum, na němž právě pracuje. „Lidský organismus jsou jedny velké hodiny a je důležité pracovat s parametrem času stejně jako s fyzickými měřeními. Subjektivní čas a jeho vnímání může být důležitým aspektem při navrhování každého prostoru či objektu (například auta), kde výrazněji vnímáme plynutí času,“ uzavírá Petra Hurai.

Objektivní (numerické) měření času nemusí být jediné možné. | Zdroj:  tr1mtab.comObjektivní (numerické) měření času nemusí být jediné možné. | Zdroj: tr1mtab.com

Generativní design a automobilový průmysl

U automobilů ještě chvíli zůstaneme. Matej Dubiš se ve své doktorandské práci zaměřuje na automobilový průmysl a generativní design, který představuje inovativní způsob tvorby. „Tento přístup, kde hlavní roli hrají autonomní digitální systémy, umožňuje využívat algoritmy pro optimalizované, efektivní a esteticky unikátní návrhy,“ uvádí nás do této problematiky Matej. Generativní design proměňuje roli designéra, který produkt nenavrhuje přímo, ale definuje parametry a pravidla pro generativní systémy.

Matej Dubiš experimentuje s využíváním generativních systémů pro navrhování v automobilovém průmyslu. | Zdroj:  tr1mtab.comMatej Dubiš experimentuje s využíváním generativních systémů pro navrhování v automobilovém průmyslu. | Zdroj: tr1mtab.com

Auta podle něj nabízí nespočet možností pro výzkum v oblasti generativního designu. Sám si vybral volant, který využil jako plátno pro své experimenty. „Ve volantu se střetávají nároky na konstrukci, ergonomii, lidskou interakci a estetiku. Experimentoval jsem s různými způsoby uplatnění generativních metod v různých fázích a aspektech,“ říká student a dodává, že praktické zaměření práce výrazně posilňuje spolupráce s Volkswagen Group Future Centre Europe. Jejím výstupem pak bude několik volantů ukazujících přínos, estetické možnosti a různé způsoby spolupráce designéra s generativním systémem.

Generativní design se podle Mateje za posledních pár let rozšířil za hranice experimentování do širšího povědomí. Využití umělé inteligence přetváří tvorbu designérů a to, jak o ní přemýšlí. „Musíme nově artikulovat hodnotu lidského přínosu. Například to, nakolik je pro mě jako pro spotřebitele důležité, aby moje produkty a interakce navrhoval člověk,“ pokládá designér hypotetickou otázku a dodává, že stojíme na začátku éry, kdy se „vědomá“ a „umělá“ kreativita prolínají, což podle něj představuje jednu z hlavních výzev pro budoucí vývoj v designu.

Výstupem práce Mateje Dubiše bude série volantů navržená s pomocí generativních systémů. | Zdroj:  tr1mtab.comVýstupem práce Mateje Dubiše bude série volantů navržená s pomocí generativních systémů. | Zdroj: tr1mtab.com

Lampa s řasou

Sladkovodní řasa spirulina, jejíž přínosy pro lidské zdraví ji řadí mezi tzv. superpotraviny, se stala ústřední i pro doktorandský projekt Tibora Antonyho. Tiborova teze leží v tvrzení, že design zabývající se environmentální udržitelností by neměl řešit jen problém snižování emisí, energetické spotřeby zařízení či efektivního využití materiálů a jejich recyklace. „Design by měl usilovat o vytváření hojnosti a bohatství řešení, které vidíme například v přírodních strukturách,“ vysvětluje Tibor. „Integrace živých mikrořas do fyzického produktu utváří polyfunkční efekt na jeho uživatele a nejbližší okolí. Vzniklá přidaná hodnota přispívá ke kvalitě života ve formě lepšího zdraví a pohodlí.“

Lampa se spirulinou, kterou navrhl Tibor Antony, využívá bioluminiscence řasy ke svícení a k produkci kyslíku, zároveň se zdraví prospěšná řasa dá konzumovat. | Zdroj: tr1mtab.comLampa se spirulinou, kterou navrhl Tibor Antony, využívá bioluminiscence řasy ke svícení a k produkci kyslíku, zároveň se zdraví prospěšná řasa dá konzumovat. | Zdroj: tr1mtab.com

Výstupem Tiborovy práce jsou dvě generace Spirulina Lamp, aktuálně intenzivně pracuje na třetí. Spirulina Lamp má potenciál založit novou kategorii produktů využívající živé organismy. Zásadním elementem této lampy, díky němuž se může stát přelomovým produktem na trhu, je schopnost propojit domácí pěstování této řasy s funkčností světelného zdroje a generátoru kyslíku. „Spojení funkcí zahrnující zdravotní přínosy, udržitelnou výživu a environmentální přínos dělá ze Spirulina Lamp unikátní a inovativní řešení,“ popisuje designér. Lampa nejenže díky luminiscenci řasy v noci svítí a vyrábí kyslík, ale zároveň se řasa dá pohodlně konzumovat. „Kombinace těchto aspektů ji odlišuje od tradičních lamp, jiných inteligentních zařízení domácnosti či od různých řešení pro domácí pěstování. To jí propůjčuje potenciál v tom, jak lidé přistupují ke zdravému životnímu stylu a wellness ve svých domovech.“

Tibor Antony aktuálně pracuje na třetí generaci této lampy. | Zdroj: tr1mtab.comTibor Antony aktuálně pracuje na třetí generaci této lampy. | Zdroj: tr1mtab.com

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Jak se dělá design. Na apríla oslavilo duo Janský a Dunděra druhý rok ve svém letenském ateliéru. Ten si vymazlili až ke stropu autorským nábytkem
Interiér a architektura

Jak se dělá design. Na apríla oslavilo duo Janský a Dunděra druhý rok ve svém letenském ateliéru. Ten si vymazlili až ke stropu autorským nábytkem

Redakce Czechdesign - 21. 5. 2024 - 5 min.

Víte, kdy je Mikulov nejhezčí? Na konci května během festivalu Křehký, který je plný sběratelského designu
Produktový design

Víte, kdy je Mikulov nejhezčí? Na konci května během festivalu Křehký, který je plný sběratelského designu

Redakce Czechdesign - 15. 5. 2024 - 7 min.

Pohodlí domova přenesli do exteriéru. Díky novému městskému mobiliáři Egoé si veřejný prostor užijete na maximum
Produktový design

Pohodlí domova přenesli do exteriéru. Díky novému městskému mobiliáři Egoé si veřejný prostor užijete na maximum

Tereza Patzenhauerová - 19. 4. 2024 - 6 min.

Židle, za kterou vám zaplatí. O zálohovatelném a udržitelném designu s holandskou hvězdou Ineke Hans, která razí novou filozofii spotřeby
Produktový design

Židle, za kterou vám zaplatí. O zálohovatelném a udržitelném designu s holandskou hvězdou Ineke Hans, která razí novou filozofii spotřeby

Redakce Czechdesign - 13. 5. 2024 - 4 min.

Mateřství a kariéra. Jak designérky a umělkyně kombinují roli matky s kreativní profesí, je podpora ze strany státu dostatečná?
Kritika a teorie

Mateřství a kariéra. Jak designérky a umělkyně kombinují roli matky s kreativní profesí, je podpora ze strany státu dostatečná?

Markéta Blažková - 14. 5. 2024 - 11 min.

Hranice humoru je fluidní, říká spoluzakladatel projektu Knedlo Zelo Wear. Jejich plnotučnou satiru české kultury můžete mít na triku i talíři
Produktový design

Hranice humoru je fluidní, říká spoluzakladatel projektu Knedlo Zelo Wear. Jejich plnotučnou satiru české kultury můžete mít na triku i talíři

Lilia Gutiérrez - 2. 5. 2024 - 18 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024