Kultura 360°: hledá se řešení pro českou kulturu

V jakém stavu je česká kultura? Co nabízí a co potřebuje? A jak je na tom český design? Situaci českého designu přiblíží manažerka CZECHDESIGN Jana Vinšová. Přijďte 4. prosince na konferenci Kultura 360° mapovat, diskutovat, propojovat a hledat řešení.

Konference Institutu umění s názvem Střed zájmu: Kultura 360° představí nový pohled na kulturu – koncept kulturních a kreativních průmyslů (KKP), který zkoumá stav odvětví z mnoha úhlů (tržního, veřejného, neziskového). Znalost stavu odvětví, jejich provázanost i širší dopad na společnost a ekonomiku je základním předpokladem pro přijetí strategických opatření na místní a státní úrovni.

Konference představí cíle a výstupy výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který zahrnuje architekturu, design, reklamu, film, hudbu, knihy a tisk, videohry, rozhlas a TV, scénická umění, trh s uměním, umělecká řemesla, kulturní dědictví.

4. 12. 2014, 10.00–17.00

Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Dopolední část programu představí výstupy projektů mapování KKP na úrovni měst a regionů v ČR. Bude věnována diskusi o tom proč, jak a s kým a jakých výsledků lze dosáhnout. Metodika je určena zástupcům samospráv, ale i širší odborné veřejnosti.   

V odpolední části programu významné osobnosti představí přínosy a potřeby vybraných odvětví. Následovat bude panelová diskuse zaměřená na výměnu zkušeností a průřezová témata (vzdělávání, domácí tvorba a produkce, export). Na tento program zveme především profesní a zastřešující organizace a zástupce odvětví, kteří se chtějí inspirovat a prosadit své zájmy.      

Program

9.00–9.30 Registrace
9.30–9.40 Zahájení: Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury ČR
9.40–10.00 Představení cílů a výstupů projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR: Eva Žáková, vedoucí projektu a Institutu umění
10.00–10.30 Význam mapování na místní úrovni a hlavní zjištění ze Zlína a Zlínského kraje: Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd., UK
10.30–10.40 Kulturní kalkulačka: jak spočítat multiplikační dopady kulturní akce: Tereza Raabová, Institut umění

10.40–11.00 Přestávka

11.00–13.00 Panelová diskuse o zkušenostech a zjištěních mapování KKP ve Zlíně, Brně, Pardubicích a Plzni

Účastníci:
Richard Vodička / Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín
Jan Blažek / Little Greta, marketingová komunikační agentura, zástupce Komise pro Kreativní Zlín
Tereza Chrástová / Kancelář strategie města, Magistrát města Brna
Zdeňka Kujová / manažerka v kultuře a kreativních odvětvích, Brno
Lucie Břízová / vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu, Pardubice
Michaela Mixová / Evropské hlavní město kultury 2015, Plzeň
Petr Návrat / OnPlan
Moderuje: Ondřej Černý, kulturní manažer a konzultant, Eva Žáková, Institut umění
 

13.00–14.00 Oběd

14.00–15.00 Prezentace přínosů a potřeb jednotlivých odvětví

1. Hudební průmysl / Oldřich Bajer, hudební producent
2. Scénická umění / Jana Návratová, Taneční sekce Institutu umění
3. Architektura / Igor Kovačevič, ředitel Centra pro středoevropskou architekturu, Česká komora architektů
4. Trh s uměním / Jiří Fajt, ředitel Národní galerie
5. Design / Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN
6. Knihy a tisk / Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů
7. Videohry / Pavel Barák, předseda sdružení České hry
8. Film / Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie

15.00–16.30 Panelová diskuse o průřezových tématech KKP (vzdělávání, domácí tvorba a produkce, export).

Účastníci: Jiří Fajt, Igor Kovačevič, Oldřich Bajer, Jana Návratová, Helena Bezděk Fraňková
Moderuje: Ondřej Černý, kulturní manažer a konzultant, ředitel Českého centra Mnichov, Eva Žáková, Institut umění
 

Související

Střed zájmu: KULTURA 360° #2 / Od teorie k praxi
 

Střed zájmu: KULTURA 360° #2 / Od teorie k praxi

Konference
9. 12. 2015, 09:30 - 16:00

Střed zájmu: KULTURA 360° #1
 

Střed zájmu: KULTURA 360° #1

Konference
4. 12. 2014, 10:00 - 17:00

jelínek
MYP 2024