Kudy kam? Výzkum Czechdesignu v Ústavu pro péči o matku a dítě je v další fázi. Představujeme dva designérské týmy

Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomůže vyvinout orientační systém, který usnadní orientaci v podolské porodnici | Zdroj: Czechdesign Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomůže vyvinout orientační systém, který usnadní orientaci v podolské porodnici | Zdroj: Czechdesign

Výzkumný tým Czechdesign, jedno zadání, dva designérské týmy, progresivní vedení porodnice v Podolí a jedna velká motivace všech zlepšit service design v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD). Představujeme další fázi našeho projektu věnujícího se zlepšení orientačního systému v ÚPMD. Návrh na nové řešení v rámci designérského dialogu zpracovaly dva týmy. Roman Černohous ve spolupráci s Esté architekty a designérské studio Artbureau. Jak se jim na projektu pracuje? Na otázky odpovídali za první tým Roman Černohous, Anna Bařinová a Tereza Tejkalová za Esté architekti, za Artubureau odpovídal Ondřej Kramer. 

Co je to wayfinding?  

ROMAN: Obecná definice by zněla tak, že je to orientace v prostoru. Wayfinding určuje navigaci v neznámém prostředí a pomáhá lidem orientovat se a najít cestu k danému cíli. Tento proces může zahrnovat důležitou teoretickou část, jako je výzkum chování uživatelů, analýza prostoru a následné testování prvků navrženého orientačního systému.

Jaký je rozdíl mezi wayfindingem a orientačním systémem?  

ONDŘEJ: Orientační systém je specifičtější, váže se na jedno konkrétní místo, například letiště, vlakovou zastávku, školu, galerii nebo nemocnici. Každé místo vyžaduje při navrhování odlišný přístup, a to jak vizuální (výběr písma, piktogramů a barevnosti), tak fyzický (obsahující umístění jednotlivých prvků). 

Roman Černohous + Esté architekti spolu již pracovali na orientačním systému v Národním muzeu | Zdroj: archiv autora Roman Černohous + Esté architekti spolu již pracovali na orientačním systému v Národním muzeu | Zdroj: archiv autora

Artbureau je pražské kreativní studio se specializací na vizuální komunikaci. Zaměřují se na branding, obaly, publikace, interiér a další disciplíny. | Zdroj: Archiv autoraArtbureau je pražské kreativní studio se specializací na vizuální komunikaci. Zaměřují se na branding, obaly, publikace, interiér a další disciplíny. | Zdroj: Archiv autora

Představení soutěžních podmínek dvěma designérským týmům | Zdroj: CzechdesignPředstavení soutěžních podmínek dvěma designérským týmům | Zdroj: Czechdesign

Chvályhodné příklady

Máte nějaký příklad dobře fungujícího wayfindingu v České republice?  

ANNA: Denně chodím kolem holešovické tržnice a pokud tam hledám konkrétní cíl, bez jejich tabule u vstupů bych byla ztracená.

ROMAN: Mě zaujal např. systém v nové radnici Prahy 7. 

V zahraničí se chvályhodných příkladů najde jistě více, je některý, který vás při práci pro ÚPMD inspiroval? 

ONDŘEJ: Baví nás japonský přístup, který je vždy velmi intuitivní, střídmý a srozumitelný. Často používají lineární piktogramy, což je nám velmi blízké. Povedené orientační systémy najdeme např. v Shiga Museum of Art nebo Shinmai Media Garden v Naganu. V Evropě narazíte na dobré orientační systémy např. v londýnské V&A anebo v Musée d’Arta de Nantes.

Shiga Museum of Art  | Zdroj: Shiga Museum of ArtShiga Museum of Art | Zdroj: Shiga Museum of Art

ANNA: Jako uživatel vnímám spíše funkčnost a praktičnost orientačního systému, než abych se rozplývala nad jeho krásným vizuálem. Pokud však člověk není ve stresové situaci, jako třeba na letišti nebo v nemocnici, dokáže docenit i vkusně navržený orientační systém například v muzeu či galerii.

Ano, v nemocnicích může bez nadsázky orientační systém zachránit život. Jaká je jeho kvalita v českém zdravotnickém prostředí?

ONDŘEJ: Kvalita orientačních systémů ve zdravotnickém prostředí v České republice závisí na konkrétním zařízení, jeho velikosti, finančních možnostech, stáří a také na přístupu vedení. Celkově lze konstatovat, že je zde velký prostor pro zlepšení. 

85 % pacientů se při návštěvě zdravotnického zařízení ptá na cestu | Zdroj: Czechdesign85 % pacientů se při návštěvě zdravotnického zařízení ptá na cestu | Zdroj: Czechdesign

Personál potřebuje průměrně 1,5 minuty, aby ztracenému pacientovi poradil a 5,3 minuty k tomu, aby ho osobně doprovodil | Zdroj: CzechdesignPersonál potřebuje průměrně 1,5 minuty, aby ztracenému pacientovi poradil a 5,3 minuty k tomu, aby ho osobně doprovodil | Zdroj: Czechdesign

Předešlé zkušenosti 

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s navrhováním orientačního systému?  

ONDŘEJ: Máme za sebou několik poměrně rozsáhlých projektů, během nichž jsme se věnovali i navrhování orientačního systému. Aktuálně se angažujeme v tvorbě nového orientačního systému pro Skanzen Strážnice, který navazuje na nový vizuální styl navržený u nás. Pracujeme na komplexním řešení, které zahrnuje orientační prvky jak v interiéru, tak i v exteriéru.

ROMAN: Nejzásadnější zkušenost máme z příprav navigace v historické a nové budově Národního muzea. Ke spolupráci jsme přistoupili v době finalizace rekonstrukce, a mohli jsme tak wayfinding uchopit více zeširoka, včetně řešení umístění klíčových orientačních bodů, jako jsou pokladny či turnikety.

TEREZA TEJKALOVÁ: Zajímavá byla zkušenost s filmovými ateliéry Prague Studios, kde industriální charakter staveb a větší pohledové vzdálenosti umožnily výraznými grafickými orientačními prvky významně dotvořit podobu interiéru.

Pracovní výzvy a designérské přístupy 

Jaké byly hlavní výzvy, kterým jste čelili při navrhování wayfindingu v Ústavu pro péči o matku a dítě?  

ONDŘEJ: Největší výzvou bylo unikátní prostředí, kombinující historickou část budovy s nově přistavěnými sekcemi. Jednou z klíčových výzev bylo také řešení vizuálního smogu v důsledku různorodých starých orientačních systémů. Cílem bylo navrhnout jednoduchý a efektivní orientační systém, který by nejen usnadnil pacientům orientaci, ale také byl přístupný a užitečný pro zaměstnance ÚPMD. 

ANNA: Určitě to bylo hned několik výzev. Mysleli jsme na to, aby systém fungoval napříč generacemi, aby byl jednoznačný a skutečně ulevil personálu v otázkách, jak se kam dostat, aby byl čitelný, vlídný, rozuměl si s architekturou budovy, dával smysl ekonomicky, aby části podléhající kratší informační životnosti bylo možné aktualizovat vlastními silami a nemusela se na vše volat specializovaná firma.

Představení soutěžních návrhů závislé i nezávislé porotě | Zdroj: CzechdesignPředstavení soutěžních návrhů závislé i nezávislé porotě | Zdroj: Czechdesign

Jak jste zohlednili potřeby pacientů, návštěvníků a personálu při navrhování wayfindingu?  

ONDŘEJ: Snažili jsme se o adaptaci specifického prostředí zdravotnického zařízení do procesu navrhování. S tím nám pomohla také skvěle vypracovaná studie, která byla součástí zadání.  

ANNA: Předně jsme důkladně nastudovali analýzu od Czechdesignu, která potřeby zúčastněných skvěle definovala. My jsme se pak zaměřili na definování a přirozené umísťování informací respektující pohyb osob, vizuální vlídnost a vystižení atmosféry místa, která je pro nás vždy důležitá.

Existují nějaká specifika nebo unikátní prvky, které jste implementovali do svých návrhů pro porodnici v Podolí?  

ONDŘEJ: Můžeme zmínit návrh centrální recepce. Jedná se o důležitý bod, který pacienty následně navede na konkrétní pracoviště. Tato centrální recepce byla navržena s důrazem na poskytování jasných navigačních prvků, které usnadňují orientaci pacientům v celém zařízení. 

ROMAN: Projekt orientačního systému pro porodnici v Podolí má širší základ. Ambicí bylo zamyslet se obecněji nad principem a podobou navigací ve zdravotnických zařízeních. Systém by tedy měl obstát v různých prostředích. Měl by fungovat v historické budově stejně jako v novostavbě. My jsme navrhli systém, kde lze některé jednoduché stylotvorné prvky předem definovat ve dvou podobách (např. tvarosloví šipek či barevnost). Pro porodnici v Podolí jsme pak tedy rozpracovali podobu systému pro historické budovy. Významně jsme reflektovali kruhové tvarosloví architektury např. podobou šipek či zvýrazňujících ploch. Barevné řešení navazuje na historickou barevnost značení se současným twistem do modrofialového odstínu. Jako funkční se nám ukázalo i používání jedné doplňkové barvy reagující na prostředí.

Historická budova Ústavu pro péči o matku a dítě | Zdroj: CzechdesignHistorická budova Ústavu pro péči o matku a dítě | Zdroj: Czechdesign

Jaký je váš názor na budoucnost wayfindingu (třeba i v digitálním prostředí)?

ONDŘEJ: Bude stále více aktuální, a to jak ve fyzickém, tak i digitálním prostoru. Zvláště v oblasti virtuální reality (VR) vidíme velký potenciál pro inovace a vytváření pokročilých navigačních prvků, které mohou uživatelům výrazně usnadnit orientaci. 

Související

Konec bloudění a zmatku v dlouhých chodbách. Pomáháme měnit fungování českých nemocnic
Design služeb

Konec bloudění a zmatku v dlouhých chodbách. Pomáháme měnit fungování českých nemocnic

Michaela Holubec Birtusová - 17. 7. 2023 - 9 min.

Co hyzdí svět kolem nás? Odborníci se shodují, design stále citelně chybí ve státní správě, školkách i nemocnicích
Interiér a architektura

Co hyzdí svět kolem nás? Odborníci se shodují, design stále citelně chybí ve státní správě, školkách i nemocnicích

Jana Mattas Horáčková - 2. 5. 2023 - 8 min.

Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe
Design služeb

Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe

Sabina Ježková - 12. 6. 2023 - 8 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení