Kreativní eurotrip aneb Jak to vypadá v evropských kreativních centrech?

Evropská kreativní centra, vlevo Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, vpravo nahoře Ars Electronica, Linc, vpravo dole Power House, Riga, zdroj: Kreativní Zlín Evropská kreativní centra, vlevo Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, vpravo nahoře Ars Electronica, Linc, vpravo dole Power House, Riga, zdroj: Kreativní Zlín

Mladí designéři Veronika Zelezníková, Lucia Plevová a Michal Jakubec jsou doktorandi, kteří si při svém studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vytyčili nelehký úkol – zmapovat fungování vybraných kreativních center v Evropě, na základě toho navrhnout životaschopný plán fungování kreativního inkubátoru ve svém univerzitním městě, ve Zlíně, a dovést svůj plán k realizaci. Jaká města během 6týdenní cesty navštívili a proč? Jaké jsou jejich poznatky a dojmy? Čím z toho se můžeme poučit v Čechách?

Stojí vlastně teprve na začátku, ale už teď stojí za to jejich snažení sledovat. 

Naší hlavní motivací pro mapování evropských kreativních center byl sběr důležitých informací a know-how rozličných typů kreativních institucí,“ uvádí Veronika. Doplňuje, že volba padla převážně na místa, kde kreativní centra fungují delší dobu a obecně je jim problematika kreativních průmyslů tedy blízká. Za svými vzory se vydali do Německa a dál na sever do skandinávských zemí. Lucie ji doplňuje „Země jako Estonsko, Lotyšsko, Polsko či Rakousko nás zaujaly svým aktuálním přístupem a řešením vývoje, podporou kreativců, kteří jsou na začátku své kariéry. Při porovnávání a následném uvědomování si odlišností kulturního bohatství každé země jsme nabírali neskutečné množství zkušeností, inspirace a nápadů, které budeme moci uplatnit při otevření kreativního centra UTB, které bude podporovat rozvoj kreativních průmyslů na Zlínsku.

První ze série článků o této cestě vás uvede do putování 5 zlínských studentů po 17 kreativních centrech, co-workingových prostorech a kulturně-kreativních inkubátorech v 8 evropských zemích. Designérský tým složený z Michala, Veroniky a Lucie doplnili střihač a režisér videí Milan Lukáč a kameraman Ondrej Hronec.

Z každého města bude připraveno video s jejich rezidenty, fotoreportáž a povídání o tom, co jim funguje, co méně, jak se spolupracuje s jinými subjekty – např. komerčními firmami nebo městem. Inspirujte se s námi.

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, PolskoCentrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, Polsko

Jedním z příkladů je využití starých průmyslových budov jako vhodných míst pro kreativní smýšlení a kulturní vyžití. Sledovali jsme také uspořádání a náplň jednotlivých místností – od co-workingového prostoru, chillout zón, společných prostor, jako jsou kuchyňka, zasedací místnosti, skype rooms, jednotlivé ateliéry, až po pracovní odborné dílny. Co se týká vzhledu a vybavení interiéru, v mnoha případech se jednalo o spolupráci s lokálními designéry, popřípadě recyklaci starého nábytku. Při prvním zpracování výsledků mapování jsme zjistili, že nezbytnou součástí a funkcí centra tohoto typu je poznání jednotlivých členů mezi sebou a pravidelné setkávání se při společných akcích, například při vernisážích, společných snídaních, společných workshopech atd. To vše vede k vytvoření skutečné komunity kreativních lidí,“ shrnují Veronika, Lucia a Michal, kteří by chtěli své poznatky aplikovat na zlínské prostředí.

Zlínské cíle

O fungování kreativního průmyslu na Zlínsku jsme psali už v minulém roce, ve zkratce si ale připomeňme proč kreativní centrum vzniká právě tam. Ideou je vytvořit kreativní prostor pro tvorbu a prezentaci současných studentů a absolventů Univerzity Tomáše Bati, ale nejen jich. Kreativní centrum má oživit celý region a dát talentovaným lidem zázemí a důvod neodcházet pryč, anebo se naopak po nějakém čase zase vrátit a zůstat. Nyní totiž často absolventi odcházejí do větších měst. Součástí prostoru bude co-working – vzájemně propojující kreativce z různých oborů od designu, módy, přes audiovizuální tvůrce po lidi věnující se reklamě, architektuře nebo digitálnímu designu a UX. V českém prostředí nejsou kreativní centra úplnou novinkou.

17 center, 8 měst, 6 týdnů, 5 kreativců

A co k jednotlivým místům říkají autoři projektu?

Betahaus, Berlín, Německo

První mapování na naší evropské cestě začalo v Berlíně – na místě zvaném Betahaus, který od roku 2009 vznikal v bývalých státních budovách v Kreuzbergu. Betahaus obsahuje vše, co si jen představíte pod pojmem kreativní centrum. Najdete tu několik co-workingů, osobní ateliéry, samostatné konferenční místnosti, kavárny s možností obědů, přístup k technickému vybavení (tiskárny, scannery apod.). Stejně tak se můžete účastnit seminářů, kurzů a navštěvovat pracovní dílny pod dohledem zkušených odborníků.

 Betahaus, Berlín, Německo, zdroj: Kreativní Zlín Betahaus, Berlín, Německo, zdroj: Kreativní Zlín

Bett, Berlín, Německo

Druhým navštíveným kreativním prostorem v Berlíně byl BETT – rodinný pohodový co-working, nacházející se v okrajové části Berlína, v sice starší ale stylové budově. Potěšila nás uvolněná atmosféra v celém prostoru. Zahrnuje co-working space, možnost ubytování v samostatných pokojích, technické vybavení i společnou knihovnu. Nejvíce jsme ocenili zahradu s možností grilování, vhodnou na pořádání různých společenských akcí.

BETT, Berlín, Německo, zdroj: Kreativní ZlínBETT, Berlín, Německo, zdroj: Kreativní Zlín

Kaos, Berlín, NĚmecko 

Co-working space KAOS (poslední navštívený kreativní prostor v Berlíně) nabízí velké pracovní prostory, samostatné ateliéry, konferenční místnosti i výstavní prostory pro členy. Oceňujeme využití starých průmyslových budov, které v tomto tvůrčím místě nabízejí svým návštěvníkům dostatečně velké možnosti i tvůrčí atmosféru vyhovující všem oblastem designu a umění.

KAOS, Berlín. Německo. zdroj: Kreativní ZlínKAOS, Berlín. Německo. zdroj: Kreativní Zlín

FABRIKKEN / The Factory of Art & Design, Kodaň, Dánsko

V kodaňské Fabrice pro umění a design máte na výběr. Buď je k dispozici ve zrekonstruované tovární budově rozlehlý společný pracovní prostor, nebo si můžete pronajmout vlastní ateliéry. Budovu, stejně jako i celou oblast, navrhl architekt Emil Jørgensen (1905-1908) a sloužila jako nemocniční prádelna v oblasti Sundholm. Od roku 1992 zde sídlí Fabrika pro umění a design. Také pomocí ní se celá oblast (v minulosti známá jako nebezpečná čtvrť) mění na příjemnější místo k životu. Je jedením z dobrých příkladů, jak může kreativní centrum pozitivním způsobem ovlivnit prostředí, ve kterém se nachází.

Fabrikken / The Factory Of Art & Design, Kodaň, Dánsko, zdroj: Kreativní ZlínFabrikken / The Factory Of Art & Design, Kodaň, Dánsko, zdroj: Kreativní Zlín

Transit Kultur InkubAtor, Stockholm, Švédsko

Další zastávka – švédský Transit Kultura Inkubator. Prostor je určen pro podnikatele z oblasti umění, designu, filmu, hudby a řemesla. Nabízí hlavně co-working space s možností poradenství v oblasti rozvíjení nápadů a motivace, ale také poradenství z oblasti účetnictví a podnikatelské činnosti. Na základě spolupráce s oborovou radou města a díky finanční podpoře dokáže inkubátor začínajícím mladým tvůrcům nabídnout startovací prostor i služby po dobu dvou let zdarma.

Transit Kultura Inkubator, Stockholm, Švédsko, zdroj: Kreativní ZlínTransit Kultura Inkubator, Stockholm, Švédsko, zdroj: Kreativní Zlín

Aalto University Design Factory, Helsinky, Finsko

Design Factory byla otevřena v roce 2008 a je jedním z projektů Aalto University. V oblasti vzdělávání a podnikání poskytuje vyvíjející se prostředí pro spolupráci studentů, výzkumníků a podnikatelů. Tato platforma představuje místo, kde mohou studenti, učitelé, výzkumníci i partneři z reálné praxe spolupracovat pod jednou střechou. Poskytuje výborné technologické zázemí, avšak snaží se zaměřovat i na filozofické otázky designu,na nové postoje a hledání novátorských způsobů práce. Je zde možnost tvořit a účastnit se otevřených výzkumných iniciativ, získat nové kontakty, zlepšit své dovednosti a schopnosti jak se prosadit.

"In the name of passion, fun, learning and hard work – come and see if we can do something together!"

Kalevi “Eetu” Ekman, Design Factory Director

Aalto University Design Factory, Helsinky, Finsko, zdroj: Kreativní ZlínAalto University Design Factory, Helsinky, Finsko, zdroj: Kreativní Zlín

Cable Factory, Helsinky, Finsko

Cable Factory je největším kulturním centrem ve Finsku. Měli jsme možnost navštívit 3 muzea, 12 galerií, taneční divadla, umělecké školy a celou řadu umělců, kapel a firem. Unikátní prostory jsou zde k dispozici na dlouhodobý ale i krátkodobý pronájem. Jsou využívány na různé události – koncerty, výstavy, festivaly a veletrhy. Kapacitu pracovních míst současně zaplňuje 900 různých designérů, umělců, tanečníků... Ročně navštěvuje speciální akce více než 230.000 lidí. Po dokončení, v roce 1954, patřila mezi největší stavby ve Finsku. Vznikla na místě bývalé továrny, která vyráběla telefonní a elektrické kabely. V roce 1991 se stala nezávislým kulturním centrem, jehož cílem je poskytnout prostor umělecké různorodosti s mezikulturními vazbami. 

Cable Factory, Helsinky, Finsko, zdroj: Kreativní ZlínCable Factory, Helsinky, Finsko, zdroj: Kreativní Zlín

Ars Electronica, Linc, Rakousko 

Ars Electronica je kulturním centrem zaměřeným na design, nové technologie a společnost. Zhlédnout zde můžete řadu výstav, stálou expozici "Nové pohledy lidstva", laboratoře (biotechnologie a genetického inženýrství, neurologie, robotiky, protetiky, mediálních umění). Centrum funguje od roku 1996, ale v roce 2009 došlo k dalším vylepšením a novému oficiálnímu otevření. Budova je známá svou výraznou architekturou, jejíž světelná show se objeví po setmění. Jednou za rok se zde koná festival, na který jsou zváni umělci, vědci a výzkumní pracovníci z celého světa, aby sdíleli ale i konfrontovali konkrétní téma formou seminářů, výstav a sympozií. Téma festivalu se každoročně mění. Zajímavou součástí centra je také Futurelab, kde probíhá aktivní výzkum a vývoj v oblasti umění, architektury, designu a virtuální reality.

Ars Electronica, Linc, Rakousko, zdroj: Kreativní ZlínArs Electronica, Linc, Rakousko, zdroj: Kreativní Zlín

Tabak Fabrik Linz, Linc, Rakousko

Mezi jedno z posledních navštívených center patří Tabak Fabrik v Linci. Jedná se o kreativní a kulturní centrum, vyvíjející se v areálu starých tabákových továren, které v roce 2009 odkoupilo město. Celá oblast se pomalu rekonstruuje a měla by být orientována na kreativní odvětví, sociální práce, produkci a vzdělávání. Momentálně se v areálu nachází umělečtí a kulturní pracovníci, architektonická studia, návrhářská a fotografická studia, designové obchůdky atd.

Tabak Fabrik, Linc, Rakousko, zdroj: Kreativní ZlínTabak Fabrik, Linc, Rakousko, zdroj: Kreativní Zlín

The Mill, Riga, Lotyšsko

Navštívený co-working space v Lotyššsku The Mill je určený pro designéry, vývojáře a obchodně smýšlející lidi a byl založen pouze před rokem a půl v centru města, na patře budovy s obrovskými okny a historickými stropy. The Mill nabízí také prostory na setkání, přednášky, konference, formální i neformální akce + stolní tenis pro uživatele – na odreagování. Zakládá si na přátelské atmosféře a rodinném příjemném prostředí.

The Mill, Riga, Lotyšsko, zdroj: Kreativní ZlínThe Mill, Riga, Lotyšsko, zdroj: Kreativní Zlín

Nordic Club House, Riga, Lotyšsko

Nordic Club je co-working space, jehož prostory (těsně po rekonstrukci) se nacházejí ve staré části Rigy. Nabízí příjemné pracovní prostory pro jednotlivce a skupiny, a také prostory pro tvorbu akcí, s terasou s výhledem na staré město. Součástí Nordic Club House jsou i podnikatelské, právní, finanční služby a průzkum trhu.

Nordic Club, Riga, Lotyšsko, zdroj: Kreativní ZlínNordic Club, Riga, Lotyšsko, zdroj: Kreativní Zlín

Riga Power House, Riga, LOTYŠSKO

Mapování v Rize začalo ve velmi zajímavé staré průmyslové části, která se v nejbližším roce bude rekonstruovat. Vznikne kreativní centrum s kapacitou přes 1000 míst pro kreativce. Manažer a zakladatel projektu Riga Power Edgars Ivanovs, se s námi podělil o informace a vize nově vznikajícího projektu, o kterém se více dozvíte v připravované reportáži.

Riga Power House, Riga, Lotyšsko, zdroj: Kreativní ZlínRiga Power House, Riga, Lotyšsko, zdroj: Kreativní Zlín

ESTONIAN DESIGN HOUSE, TALLIN, ESTONSKO

Estonian Design House je estonská asociace designérů, nacházející se ve starém rybářském přístavu. Design house je místem několika designérských studií, estonské asociace designérů, Talllinn Design Festivalu a také kavárny, která je pro kreativce místem odpočinku. Nachází se zde i design shop, který nabízí výrobky výhradně od estonských designérů – ty nesou ochrannou známku Estonian Design House.

Estonian Design House, Talinn, Estonsko, zdroj: Kreativní ZlínEstonian Design House, Talinn, Estonsko, zdroj: Kreativní Zlín

ESTONIAN DESIGN CENTRUM, Tallin, EstonSko

Design centrum se nachází v pronajatých prostorách, v budově bývalé elektrárny, kde sídlí společně s dalšími organizacemi, například architektonickým centrem. Mezi činnosti centra patří designová školení a workshopy, je zde Tallinn Design mapa a jiné mobilní aplikace, programy na podporu designu a mnoho jiných. Nabízí také konzultace ohledně otázek duševního vlastnictví, řízení projektů, vývoje produktů a služeb.

Estonian Design Centrum, zdroj: Kreativní ZlínEstonian Design Centrum, zdroj: Kreativní Zlín

Telliskivi Loomelinnak Creative City, Tallinn, Estonsko 

V estonském Tallinnu jsme navštívili unikátní příklad dobře využitého starého továrního prostoru – v ne moc navštěvované části Tallinnu. Je zde vytvořeno doslova nezávislé kreativní městečko Telliskivi Loomelinnak Creative City, plné nájemníků ze všech sfér designu a umění. Stará průmyslová zóna se pomalu rekonstruuje a kdysi prázdné budovy se naplňují ateliéry, studiemi, workshop-dílnami, obchůdky, restauracemi a kavárničkami s galeriemi. Také zde vznikla nová divadelní scéna (která po dlouhá léta v Tallinnu chyběla). Creative City zabírá 25 000 m2 a skládá se z 10 budov. Je také dějištěm velkých akcí – například Tallinn Street Festivalu, který se zde letos konal podruhé.

Telliskivi Loomelinnak Creative City, Tallinn, Estonsko, zdroj: Kreativní ZlínTelliskivi Loomelinnak Creative City, Tallinn, Estonsko, zdroj: Kreativní Zlín

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, Polsko

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny je prvním soukromým uměleckým centrem a bylo založeno v roce 2003. Nachází se ve zrekonstruované továrně, která je jedním z nejstarších post-průmyslových objektů ve Varšavě. Továrna sloužila v minulosti pro zpracování marmelády a později v ní sídlil gumárenský průmysl. Rekonstrukce těchto unikátních prostor trvala skoro dva roky. V současnosti nabízí celou řadu uměleckých aktivit, od divadelních představení, výstav, přednášek, po festivaly a koncerty. Umělecké centrum je pojmenováno po svém tvůrci, kterým je Wojciech Trzciński – skladatel, hudební a televizní producent.

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, Polsko, zdroj: Kreativní ZlínCentrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Varšava, Polsko, zdroj: Kreativní Zlín

Co-Working Reaktor, Varšava, Polsko

Druhým navštíveným kreativním prostorem ve Varšavě byl pohodový co-working space Co-Working Reaktor, nacházející se v rodinném domě. Kromě příjemného pracovního prostředí, si zde můžete zahrát stolní tenis či využívat zahradu pro práci venku, v létě si tu můžete užít i koupání. Každý začátek pracovního týdne tady začíná společnou večeří.

Co-Working Reaktor, Varšava, Polsko, zdroj: Kreativní ZlínCo-Working Reaktor, Varšava, Polsko, zdroj: Kreativní Zlín

Související

Výstava Echoes / 100 let finského designu a architektury
 

Výstava Echoes / 100 let finského designu a architektury

Výstava
20. 10. 2017 - 30. 10. 2017

Zlínští studenti slaví úspěchy, mohou se pyšnit cenami Red Dot Award a European Design Awards
Produktový design

Zlínští studenti slaví úspěchy, mohou se pyšnit cenami Red Dot Award a European Design Awards

Anežka Adamíková - 11. 11. 2015 - 4 min.

Kreativně ve Zlíně
 

Kreativně ve Zlíně

Anežka Adamíková - 15. 2. 2015 - 4 min.

Fotoreport: kulturní centra CZ
 

Fotoreport: kulturní centra CZ

Anežka Adamíková - 19. 1. 2016

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024