Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
vlevo: Svítidlo Crystal Rock od značky Lasvit | Zdroj: Lukáš Novák / vpravo: Svítidlo 1414 od značky Aldit | Zdroj: Lukáš Novák vlevo: Svítidlo Crystal Rock od značky Lasvit | Zdroj: Lukáš Novák / vpravo: Svítidlo 1414 od značky Aldit | Zdroj: Lukáš Novák

Krádež, nebo náhoda? Tradiční výrobce skla spolu s kolegy z oboru řeší spor o tvary i podobnost loga

V posledních měsících se rozpoutala diskuze mezi designéry a výrobci českého skla týkající se plagiátorství. Na sociálních sítích a profilech jednotlivých účastníků se objevily diskuze a nešetřilo se ani „hejty". Rozhodli jsme se proto, že každé ze stran dáme prostor, aby se do kauzy, která hází neblahé světlo na prostředí českého designu, vneslo snad více jasno.

Účastníci kauzy jsou firmy Aldit, Lasvit, Brokis a sklářský designér Lukáš Novák. V poslední době se v kuloárech českého designu objevily názory, které tvrdí, že firma Aldit kopíruje produkty dalších českých značek i designérů (respektive jednoho), včetně jejich prezentací na různých přehlídkách designu. CZECHDESIGN oslovil všechny zúčastněné, aby jim poskytl možnost se k tomuto tématu vyjádřit a zároveň poukázat na problematiku, která je v našem prostředí vnímaná velmi citlivě, téměř jako tabu, o němž se nemá mluvit.

Lithyalin a jeho tvary

Pojmenování lithyalin nese neprůhledné opakní sklo zbarvené žilkováním, jehož tradice sahá do první půlky devatenáctého století. Tato zapomenutá technika se v nedávné době stala znovu populární, v posledním roce bohužel i díky sporům sklářských designérů ohledně toho, kdo ji může moderně formalizovat a využít nápaditým způsobem. Neshoda panuje mezi mladým sklářem Lukášem Novákem a Jaroslavem Bejvlem mladším, který se společností Aldit dlouhodobě spolupracuje na dílčích projektech. 

Srovnání svítidel Aldit (vlevo) a váz Lukáše Nováka | Zdroj: Lukáš NovákSrovnání svítidel Aldit (vlevo) a váz Lukáše Nováka | Zdroj: Lukáš Novák

Lukáš Novák, který redakci CZECHDESIGNu poskytl prvotní podněty k této záležitosti, se během vytváření článku rozhodl, že situaci nebude dále komentovat.

Designy Jaroslava Bejvla st. | Zdroj: Jaroslav Bejvl ml.Designy Jaroslava Bejvla st. | Zdroj: Jaroslav Bejvl ml.

Jaroslav Bejvl mladší se k věci vyjadřuje takto: „V roce 2016 jsem pod značkou ‚Family Tradition 1962‘ začal rozvíjet odkaz svého tatínka, legendárního návrháře svítidel z Kamenického Šenova (jak uvedla Sylva Petrová v knize České sklo). Každý rok tak vezmu jedno ‚ikonické‘ svítidlo z tvorby svého otce a rozpracuji ho do nové podoby. A tak to bylo i s kolekcí Jove. Kolekce Jove tvarově vychází z návrhu svítidla – tvaru, který Jaroslav Bejvl st. vytvořil v roce 1964 (viz obrazová příloha). Tento tvar byl použit jako základní velikost (v provedení lithyalin) a byl doplněn tvarovými modifikacemi, abychom z nich mohli sestavovat působivé kompozice (opět viz obrazová příloha). Z toho důvodu je od Lukáše velmi smělé konstatovat, že užívám stejné tvary.“

„Pominu-li dávnou historii lithyalinu, nově ji rozvinul pan technolog Kuželka se sklárnou Jílek v Kamenickém Šenově. Sklárna mi v roce 2018 nabídla, abych s ní při přípravě nové kolekce spolupracoval a pomohl jim tuto sklovinu rozšířit. Lukáš si do nedávna technologii dlouhodobě nárokoval, což bylo výrobcem po právu vyvráceno,“ dodává Jaroslav Bejvl mladší.

Designér zároveň dodává, že ani tvary použité Lukášem Novákem nejsou zdaleka tak originální, jak uvádí. Inspiraci dávno zapomenutými designy považuje za velmi přínosnou a zaráží ho, že je nařčen z kopírování prací, které samy autorskými originály nejsou. Ani jeden designér nicméně nemá svoje práce zapsané jako průmyslový vzor na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Kolekce DOT. Globe od ALDIT (vlevo) a METRO od LASVIT (vpravo). | Zdroj: Lukáš NovákKolekce DOT. Globe od ALDIT (vlevo) a METRO od LASVIT (vpravo). | Zdroj: Lukáš Novák

K lithyalinovým produktům se vyjádřil také David Heřman, CEO firmy Aldit: „Naše kolekce Jove má tři tvary a pouze jeden je srovnávaný s vázou L. Nováka. A to je samozřejmě jádrem sporu. Co je důležité, Aldit je první firma, která na trh uvedla z lythialinu svítidlo, pro případné spory uvádím, že svítidlo Lasvitu bylo až dva roky po nás. Navíc podle reakcí máme všeobecnou podporu odborníků.“

Příběh pokračuje logotypem

Společnost Aldit byla Lukášem Novákem nařčena také z „přílišné inspirace“ jinými významnými českými sklářskými značkami, konkrétně se jedná o firmy Lasvit a Brokis. Začněme první zmíněnou. Zde se jedná o design a koncepci několika svítidel a také o podobnost písma v logotypu obou značek.

Lasvit se k tomuto problému vyjádřil velmi stručně: „O situaci víme a zabýváme se jí. V tuto chvíli ji ale nebudeme dále komentovat. S kopiemi naší práce se setkáváme. Snažíme se plagiátorství potírat a je to jedno z velkých témat Asociace českého průmyslového designu, kde jsme jedním ze zakládajících členů. Společně s dalšími firmami chceme kultivovat české designové prostředí, podporovat a chránit český design a nové nápady,“ shrnul situaci generální ředitel Aleš Stýblo.

Svítidlo Crystal Rock od značky Lasvit | Zdroj: Lukáš NovákSvítidlo Crystal Rock od značky Lasvit | Zdroj: Lukáš Novák

Svítidlo 1414 od značky Aldit | Zdroj: Lukáš NovákSvítidlo 1414 od značky Aldit | Zdroj: Lukáš Novák

Reakce Jaroslava Bejvla ml: „Kolekci 1414 jsem vytvořil na počest legendárního sklářského výtvarníka Josefa Michala Hospodky, mého učitele. Pokud se podíváme hlouběji do historie českého hutního skla, vše by mělo být na první pohled jasné. Kolekce 1414 je transformací objektů, které jsou desítky let staré a tak je také prezentuji. Ostatně transformacím jako autorskému projektu se věnuji řadu let. Srovnávání s novodobou produkcí jakékoliv firmy je pouze nedbalá neznalost historického kontextu a přehlížení faktů. Z porovnání kolekce 1414 a Crystal Rock od Lasvit je jasně patrná jejich tvarová odlišnost, bez ohledu na rozdílné technologie výroby!

Srovnání Crystal Rock (Lasvit) a kolekce 1414 (Aldit) | Zdroj: Jaroslav Bejvl ml.Srovnání Crystal Rock (Lasvit) a kolekce 1414 (Aldit) | Zdroj: Jaroslav Bejvl ml.

„Naše firma používá logo s patkovým písmem od jejího vzniku v roce 1997. Zdánlivá podobnost logotypů vzniká na základě shodných čtyř písmen v názvu společností Aldit a Lasvit,“ komentuje podobnost obou logotypů David Heřman. „Vzhledem k tomu, že naše společnost byla zapsána o celých deset let dříve, nejsme schopni tuto podobnost ovlivnit. Naše identita navíc komunikuje odlišným způsobem a je nutné dívat se na tuto problematiku širším úhlem pohledu. Abychom ale předešli spekulacím, loňský rok jsme k našemu logu přidali dovětek s datem založení.“ 

Srovnání kolekce DOT. Globe (Aldit) a Metro (Lasvit) | Zdroj: Jaroslav Bejvl ml.Srovnání kolekce DOT. Globe (Aldit) a Metro (Lasvit) | Zdroj: Jaroslav Bejvl ml.

„Po pravdě nám to také není příjemné, ale pan Jakimič bohužel pojmenoval svoji firmu foneticky podobně, ovšem 10 let po nás. Zkoušeli jsme také bezpatkové písmo, to se ale našim zákazníkům nelíbilo, a na trzích, kam dovážíme, ani není vhodné,“ uzavírá pan Heřman.

Do třetice všeho dobrého i zlého

Posledním vizuálním a technologickým oříškem jsou výrobky firmy Brokis, která se k věci také vyjádřila formou otevřeného dopisu jednateli společnosti Davidu Heřmanovi s kopií na Jaroslava Bejvla mladšího.

„Zaznamenali jsme, že společnost Aldit s.r.o. uvádí na trh výrobky, které se zcela nápadně inspirují a v mnoha ohledech napodobují výše uvedená svítidla Brokis (Big One, Lightline – pozn.red.). Domníváme se, že se nacházíme v oblasti plagiátorství. Situací jsme velmi rozladěni a překvapeni, neboť na straně jedné známe vůdčí osobnost Vaší společnosti pana Bejvla jako uznávaného designového skláře […], a dále také proto, že máme za to, že české sklářství má natolik bohatou tradici […], že se nemusí uchylovat k podobným postupům,“ zní v dopise. Zástupci firmy Brokis v něm dále vyzývají ke společnému jednání a naleznutí dohody a zároveň vyslovují přání, aby čeští skláři šli společně ruku v ruce do boje proti levným a devalorizujícím plagiátům z Asie, nikoli aby bojovali proti sobě navzájem. 

Srovnání produktů Brokis a Aldit | Zdroj: AlditSrovnání produktů Brokis a Aldit | Zdroj: Aldit

Autorské vyjádření Jaroslava Bejvla ml.: S obdobným typem svítidla jsem pracoval již v roce 2012 v rámci jednoduchých prototypů bez barevné skloviny. Kolekce DOT. je navíc součástí širokého systému tvarů, variací a barev. Podobnost na základě jednoho kusu považuji za vytržení z kontextu produktové řady a neznalost mé dřívější tvorby. Co se týče technologie, DOT.  je založen na kontrastu křišťálového tvaru a vnitřního hutně tvarovaného prvku. Ten je vytvořen zcela novou řemeslnou technikou, kdy se do barevného povrchu zatavují optické čočky kontrastních barev k dosažení rozkladu světla.“

Designér na závěr k celé věci dodává: „Celou věc vnímám jako Lukášovu účelovou snahu o poškození mého jména, která je založena na nepravdivých nebo zavádějících informacích a na neznalostech historického kontextu.“

A výherce?

„Je zapotřebí si uvědomit, že autorské právo na rozdíl od patentu nechrání nápad, použitý materiál nebo technologický postup, byť by byl nový nebo jedinečný, stejně tak nechrání obecné tvary a barvy. Autorské právo chrání jen a pouze formu, tedy jedinečný tvar výrobku, jeho konkrétní výtvarné zpracování, příp. kresbu a tyto prvky aspoň podle fotografií shodné nebo od sebe neoprávněně odvozené nevidím. Odhlédnu-li od roviny umělecké kritiky, tak nápad nebo styl může svobodně každý převzít až na určité krajní případy nekalé soutěže,“ uvádí advokát specializující se na autorské právo Rudolf Leška.

Zeptali jsme se také Jany Zielinski, ředitelky Designbloku a členky představenstva nedávno vzniklé Asociace českého průmyslového designu. „O sporu pana Nováka a pana Bejvla vím,“ potvrzuje Zielinski. „Do sporu jsou zapojeni různí odborníci a názory na kopírování jsou v tomto případě velmi rozdílné. Mluvila jsem také s jednotlivými výrobci, jak s Lasvit, tak s Brokis, a doporučila všem, pokud se domnívají, že k porušení autorských práv došlo, aby řešili spor buďto dohodou, pokud to nebude možné, tak právní cestou. Dodržování autorských práv je jedním ze základních problémů, kterým se chceme v Asociaci českého průmyslového designu věnovat. Celosvětově přední designérské firmy bojují s kopírováním svých výrobků, v některých zemích je to opravdu i velký právní problém. Budeme dále pracovat na tom, aby se v tomto směru šířila osvěta mezi odbornou i laickou veřejností.

Pevně doufáme, že se nejen tento spor vyřeší smírnou cestou a domluvou mezi stranami a že nově založená instituce bude efektivně napomáhat k adekvátnímu prezentování českého designu v zahraničí i k edukaci a facilitaci řešení sporů v tuzemsku.

Galerie

Ke stažení

aldit-x-lasvit-x-brokis-lukas-novak.pdf 5 MB Stáhnout
oficialni-autorske-citace-pro-czechdesign.pdf 374 kB Stáhnout
aldit-prezentace-designy-v2.pdf 9 MB Stáhnout

Další články