Kopeček na radničním dvoře. Studující FA ČVUT navrhli a postavili výstavní pavilon ve Vimperku

Dočasný výstavní pavilon a memoriál Johanna Steinbrenera ve Vimperku | Zdroj: FA ČVUT Praha Dočasný výstavní pavilon a memoriál Johanna Steinbrenera ve Vimperku | Zdroj: FA ČVUT Praha

Studentky a studenti prvního ročníku z ateliéru ZAN Čančík–Sticzay se podíleli na dočasné architektonické intervenci v prostoru radničního dvora ve Vimperku. Slouží jako výstavní prostor a zároveň připomenutí odkazu vimperského rodáka Johanna Steinbrenera.

Tiskařské impérium, které Johannes Steinbrener postupně vybudoval, svou knižní produkci distribuovalo prakticky do celého světa. Kromě samotného knihtisku provozoval veškerou potřebnou přidruženou výrobu a svou budovatelskou aktivitou se významně podepsal na fyzické podobě města. Jako sociálně smýšlející průmyslník se staral nejen o své zaměstnance, ale systematickou charitativní činností také o chudé, kterým poskytoval stravu či zdravotní péči. V roce 1945 byla rodina vyhnána a podnik znárodněn.

Dnes chce město Vimperk začít splácet společenský morální dluh. Areálu se rozhodlo vdechnout nový život v podobě regionálního společenského a kulturního centra. Podoba území v samotném historickém centru vzejde z architektonické soutěže. Intervence v podobě dočasného pavilonu má funkci výstavního prostoru pro soutěžní návrhy, zároveň ale připomíná průmyslníkův odkaz.

Intervence v podobě dočasného pavilonu má funkci výstavního prostoru pro soutěžní návrhy | Zdroj: FA ČVUTIntervence v podobě dočasného pavilonu má funkci výstavního prostoru pro soutěžní návrhy | Zdroj: FA ČVUT

Ústřední myšlenkou projektu studujících ZAN Čančík–Sticzay byla práce s prostorem. Vzniklo komplexní zadání, které se potýkalo s konkrétním funkčním programem, konceptuálním a výtvarným obsahem, prostorem i konstrukcí. Návrh, který během práce získal přezdívku „kopeček“, zrealizovali společně během květnového workshopu. Vznikla 10,5 m dlouhá, 3 m široká a 4 m vysoká dřevostavba. Před návštěvníkem vstupujícím průchodem radnice do dvora se otevírá průhled galerijní chodbou, v níž budou instalovány soutěžní návrhy. Na jejím konci lze vyjít těsně před hradební hranou, obejít objekt a vystoupat rampou na vyhlídku, která umožňuje jednak symbolické ohlédnutí do okna minulosti (dobová vyobrazení práce v oficíně Steinbrenerovy tiskárny nainstalovaná přímo do jejího zabedněného okna), jednak novou perspektivu vyhlídky do okolí. Po celé délce objektu je lavice, která poskytuje místo pro odpočinek a rozjímání.

Dočasný výstavní pavilon a memoriál Johanna Steinbrenera ve Vimperku

Po celé délce objektu je lavice, která poskytuje místo pro odpočinek a rozjímání. | Zdroj: FA ČVUTPo celé délce objektu je lavice, která poskytuje místo pro odpočinek a rozjímání. | Zdroj: FA ČVUT