Kolik stojí design?

Britský Design Council spočítal, že jedna libra investovaná do designu přinese firmě minimálně 20 liber na konečném zisku zpět. Britský Design Council spočítal, že jedna libra investovaná do designu přinese firmě minimálně 20 liber na konečném zisku zpět.

Skicovné, autorský honorář, licence či succes fee? Co vše by měla zahrnovat odměna za práci designéra a proč? Z našich zkušeností ze spoluprací s firmami se ukazuje, že podnikatelé si pozitivní přínosy zapojení designu často uvědomují. Kde však musí designéři stále velmi opatrně vyjednávat, je férová a adekvátní odměna za jejich práci. Přinášíme stručné shrnutí pojmů a základní strukturu kalkulace design projektu, na které můžete stavět.

Honorář za autorský přínos

Autorský přínos designéra je zásadní faktor úspěchu v práci s designem při rozvoji firmy. Výsledek tvůrčí činnosti je to nejcennější, co můžete pro svůj podnik získat – přináší do podniku kreativitu a inovace. Autorství je vyjadřováno autorskou odměnou – honorářem.

neautorské honoráře

Vedle autorského honoráře stojí hodinové sazby za aktivity, které nejsou tvůrčí povahy, např. DTP a sazba publikací a dalších tiskových materiálů, dokončovací práce, korektury apod. Mezi náklady na uvedení designu do života (realizaci) je třeba započíst také ceny za služby dalších stran (např. tisk, příprava a úpravy obrazových předloh, výroby prototypů apod.) a náklady na licence dalších produktů tvůrčí činnosti, které jsou pro daný projekt využívány a jsou chráněny autorským právem, např. fotografie nebo písma.

Jednejte o ceně férově a včas

Přesný a obecný recept nebo závazné tabulky cen a sazeb nemá cenu hledat. Logo může například stát od několika tisíc až po statisíce, pokud je součástí zakázky i vytvoření kompletního vizuálního stylu nebo koncept letáků a inzerce. Jisté je, že stanovení ceny a rozsah zakázky by měly být výsledkem férového úvodního jednání. Samostatnou kapitolou je potom rozdělení zakázky do několika plateb a přesně strukturovaný seznam návrhů a termínů dodání.

Z publikace Proč design?, grafický design: Tereza Bredlerová, Pavel ŠevčíkZ publikace Proč design?, grafický design: Tereza Bredlerová, Pavel Ševčík

Výše i struktura odměny za autorský přínos designérovi se liší zakázku od zakázky. Pro přehled uvádíme jednotlivé složky odměny designérovi, se kterými se můžete v praxi setkat:

Skicovné

Představuje odměnu za autorský návrh a čas designéra v případě pokud si klient návrh nevybere k dopracování. Cena vyjadřuje tvůrčí úsilí, které designér do návrhu vložil. Náleží i všem dalším designérům, které klient oslovil v případě, že chtěl mít na výběr z více návrhů.

Autorský honorář

Odměna za tvůrčí přínos designéra. Oceňuje invenční designérskou práci, stejně jako jeho know-how a profesní zkušenosti, praxi v oboru, specializaci, stupeň vzdělání či dobré jméno designéra. Náleží designérovi vždy, když se klient rozhodne využít jeho služeb a převést jeho návrhy do reality.

Licence

Design je autorské dílo, které je chráněno autorským zákonem. Licence vyjadřuje poplatek za poskytnutí práva k užívání autorského díla. Podobu a výši licence specifikuje licenční smlouva, ve které jsou přesně určeny podmínky, za jakých může být autorské dílo použito a jaký licenční poplatek za to designérovi náleží. 

Succes fee / tantiema

Odměna designérovi formou podílu na zisku. Výše succes fee se odvíjí od kvantitativně měřitelného cíle souvisejícího s úspěchem návrhu autora. Tantiema má nejčastěji podobu procenta z ceny každého výsledného produktu, které náleží autorovi návrhu.

Z publikace Proč design?, grafický design: Tereza Bredlerová, Pavel ŠevčíkZ publikace Proč design?, grafický design: Tereza Bredlerová, Pavel Ševčík

Nevíte si s designem rady? Využijte naše poradenské služby - můžeme vám s ním pomoci!

PROČ DESIGN?

Článek vychází z publikace Proč design?, jejímiž autory jsou Jiří Hanek, Tereza Bredlerová, Jana Vinšová, Kamila Matějková a Filip Dědic. Publikaci vydala organizace PROTEBE live ve spolupráci s CZECHDESIGN v roce 2013 v rámci projektu Lifenetdesigning. Představuje design a jeho zavádění do praxe firmám, neziskovým a veřejným organizacím, poskytuje praktické rady i příklady dobré praxe. Celá publikace je ke stažení pod títmto článkem.

Ke stažení

publikace-proc-design.pdf 3 MB Stáhnout

Související

Kolik stojí designér
 

Kolik stojí designér

Přednáška
1. 10. 2016, 13:30 - 15:00

ZLIN DESIGN WEEK 2016
 

ZLIN DESIGN WEEK 2016

Design week
25. 4. 2016 - 1. 5. 2016

Asten Hotels: Design vnímáme jako konkurenční výhodu
 

Asten Hotels: Design vnímáme jako konkurenční výhodu

Kamila Matoušková - 14. 12. 2015

Co je design a co design není?
Aplikovaný design

Co je design a co design není?

Kamila Matoušková - 16. 10. 2015

Design tvoří nadčasové hodnoty: příběh firmy JABLOTRON
Produktový design

Design tvoří nadčasové hodnoty: příběh firmy JABLOTRON

Tereza Vernerová Volná - 12. 11. 2014

SHOP 2023
lab job archi
KRUH 2023/12
GG 2023