Knihovníci mají cenu od Geometru. Studio vytvořilo 3D polštář evokující pohodlný „Obývák vesnice“

3D polštář evokující pohodlný „Obývák vesnice“    | Zdroj:  Bibliotheca inspirans. 3D polštář evokující pohodlný „Obývák vesnice“ | Zdroj: Bibliotheca inspirans.

Celkem 11 knihoven napříč Českem získalo v úterý 12. září na konferenci Knihovny současnosti 2023 ocenění Bibliotheca inspirans. Ocenění patří všem knihovnám, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti upevňování místních komunit. Letos byly knihovny kromě mikrograntů v hodnotě 10 nebo 20 tisíc korun oceněny také 3D diplomem v podobě polštáře, na kterém spolupracovalo designové Studio GEOMETR, chráněná dílna Barevný svět Třebíčsko a platforma na podporu sociálních podniků Breakfaststory. Letošní 3D diplom dle organizátorů symbolizuje roli knihovny jako obýváku obce –⁠ komunitního centra, kde se mohou potkat zkrátka všichni. Knihovnice a knihovníci, kteří za své aktivity letos získali ocenění Bibliotheca inspirans, vytváří z knihoven komunitní centra. Například ve Statenicích a Velkých Karlovicích vytvořili z knihoven obývák vesnice, odkud se návštěvníkům často nechce domů. V obci Mokré pořádá místní knihovnice ročně přes 40 akcí, ačkoliv zde žije jen 170 obyvatel, a ona je vymýšlí tak, aby zaujaly publikum od dvou do sta let. Oceněné aktivity se věnují dětem i dospělým, angažují obyvatele vařením, šifrovacími hrami, přednáškami o ekologii, zapojováním teenagerů do dobrovolnictví nebo swapy oblečení.