Ke skutečné renesanci jsou potřeba spotřebitelé, kteří unikátní práci ocení. Přehlídka ukazuje tradiční řemesla, jež pomalu mizí z našich životů

Na výstavě budou k vidění práce Zlatky a Hanuše  Lamrových, Johany Němečkové, Alžběty Jungrové, Natálie Repkovské, Cindy Kutíkové, Veroniky Jirouškové. | Zdroj: Holešovická tržnice Na výstavě budou k vidění práce Zlatky a Hanuše Lamrových, Johany Němečkové, Alžběty Jungrové, Natálie Repkovské, Cindy Kutíkové, Veroniky Jirouškové. | Zdroj: Holešovická tržnice

Tradiční řemesla a techniky byly po staletí součástí našich životů. Jejich potenciál ale nemizí a čerpat inspiraci z něj může i řada dnešních výrobců a designérů. Zeptali jsme se proto Michala Tošovského, programového ředitel Holešovické tržnice, jaký je cíl Přehlídky řemesel, folkloru a designu, která právě probíhá v Hale 17.

Řemesla, folklor a design

Přehlídka folkloru, řemesel a designu ukazuje mizející tradice a techniky. Které z řemesel je podle vás v dnešní době nejvíc ohrožené?

MICHAL: Začala bych spíš optimisticky – existují řemeslné výroby, které se podařilo udržet a postupně se jim daří dobývat místo na trhu. Třeba zpracování dřeva nebo nejrůznější drobné sklářské techniky, ať už jde o dekorování skla nebo výrobu vánočních ozdob – na naší přehlídce má velké zastoupení sklárna RAUTIS z Poniklé, která funguje jako běžná výrobní firma a současně zachovává rozptýlenou výrobu v jednotlivých „chalupách“, stejně jako tomu bylo před sto lety. 

Jejich výhodou je přece jen celkem rychlá produkce relativně drobných, a tedy i cenově dostupných položek. Výrobně složitější postupy, které vyžadují pro jeden výsledný produkt hodně soustředěné ruční práce, jsou ohrožené jednoduše tím, že na trhu existují alternativy, které za sebou nemají příběh ani nejsou tak esteticky hodnotné, ale mají bezkonkurenční cenu. 

Advent v Tržnici nabídne výstavu V kráse ornamentu, prodejní přehlídku craft designových výrobků, workshopy, zimní kino, svařák i stromky Bez obalu | Zdroj: Holešovická tržniceAdvent v Tržnici nabídne výstavu V kráse ornamentu, prodejní přehlídku craft designových výrobků, workshopy, zimní kino, svařák i stromky Bez obalu | Zdroj: Holešovická tržnice

Advent v Tržnici nabídne výstavu V kráse ornamentu, prodejní přehlídku slow designu a řemeslných výrobků a rukodělné workshopy. | Zdroj: Bohemian PerfectionAdvent v Tržnici nabídne výstavu V kráse ornamentu, prodejní přehlídku slow designu a řemeslných výrobků a rukodělné workshopy. | Zdroj: Bohemian Perfection

Cestou k ochraně řemeslné tradice je tedy hlavně edukace. Řemeslo potřebuje takové spotřebitele, kteří chápou, že lidská práce, která obsahuje nějakou dovednost, nějaké specifické know-how, která nemá ambici se transformovat do masové průmyslové produkce, se musí odrazit i ve férové ceně za produkt, který tvoří. 

Jak hledáte v regionech lidi, kteří se řemeslu stále věnují?

MICHAL: Jako Holešovická tržnice jsme iniciátorem a pořadatelem akce, bez odborného partnera bychom se do ní ovšem nepustili. Kurátorkami „řemeslné“ části akce jsou Michaela Kádnerová a Eva Bělinová z platformy Bohemian Perfection, která si klade za cíl zviditelnění českých řemeslných tvůrců, propojování jich a jimi ovládaných technik se současnými producenty módy, nábytku či bytových doplňků. Díky jejich práci a webové platformě, kde je možné vyhledávat nositele nejrůznějších řemeslných technik a přímo je pak oslovit ke spolupráci, máme k řemeslníkům přímější cestu. 

Díky tomu jich na akci vystavuje okolo padesáti, od velmi tradičních štípaných holubiček či perličkových skleněných ozdob přes ručně tkané deky až po velmi současná spojení designu a řemesel, které představují třeba soustružené mísy od streetartového umělce Deafmessengera nebo keramika Hightemp s ilustracemi od Jana Vytisky. 

Řemesla, folklor a design v Holešovické tržnici v Praze jsou unikátní spoluprací Holešovické tržnice, platformy Bohemian Perfection a Nadačního fondu Moravská krása. | Zdroj: Holešovická tržniceŘemesla, folklor a design v Holešovické tržnici v Praze jsou unikátní spoluprací Holešovické tržnice, platformy Bohemian Perfection a Nadačního fondu Moravská krása. | Zdroj: Holešovická tržnice

Na výstavě je k vidění řada nezvyklých technik, jsou některé typické vyloženě jen pro Českou republiku a nikde jinde nejsou zaznamenané?

MICHAL: Tohle je otázka spíš pro kolegyně z Bohemian Perfection, které se tématu odborně věnují. Středoevropský prostor je kulturní mix, vzhledem k řadě politických zvratů i přirozenému stěhování je obtížné hledat řemeslné nebo rukodělné techniky, které jsou charakteristické výhradně pro současné území České republiky. Třeba modrotisk, který si v Česku tak trochu přivlastňujeme, je stále živý i na Slovensku nebo v Maďarsku či Rakousku.

Mladá krev

Na výstavě jsou k vidění i práce mladé generace, která se starými řemesly inspirovala, co je podle vás nejzajímavější výsledek?

MICHAL: V „řemeslné“ části výstavy máme i práce studentů pražské Vyšší odborné školy textilních řemesel a střední umělecké školy textilních řemesel U Půjčovny 9; ty jsou obecně velmi svěží a zábavné. Je skvělé si uvědomit, že všechny tyhle dokonalé výrobky studenti nejen navrhli, ale i vlastníma rukama vyrobili. Moc mě oslovily kombinace pletených košů a textilu nebo kůže od Anny Felixové a Elizabeth Foltmanové. Je tu ale i řada dalších povedených prací. 

Mezi „zavedenými značkami“ z řad současných designérů a výtvarníků, které prezentuje druhá výstavní část akce, výstava „V kráse ornamentu“ nadačního fondu Moravská krása, mě osobně asi nejvíc potěšilo zastoupení Michala Bačáka a jeho práce pro značku Křehký. Baví mě jeho fantazie, s níž vytváří úplně nové světy a současně je prokládá odpozorovanými detaily z té úplně nejbanálnější každodennosti. 

Program akce zahrnuje desítky rukodělných workshopů, jež povedou mistři nejrůznějších řemesel. | Zdroj: Holešovická tržniceProgram akce zahrnuje desítky rukodělných workshopů, jež povedou mistři nejrůznějších řemesel. | Zdroj: Holešovická tržnice

Máte pocit, že pro mladou generaci designérů jsou stará řemesla stále atraktivní? 

MICHAL: Zjevně ano, na přehlídce se jich sešla celá řada, je vidět, že inspirací tradiční řemeslné postupy určitě jsou. Možná je ta tendence silnější u tvůrců, kteří pochází z regionů, kde jsou folklor a tradice živější, a přirozeně pak vstupují do jejich tvorby. 

Výstava se koná díky spolupráci s platformou Bohemian Perfection a nadačním fondem Moravská krása, co je jejich hlavní cíl?

MICHAL: O misi Bohemian Perfection už jsme mluvili, propojují nositele tradičních řemeslných postupů se současnými tvůrci a výrobci, hledají cestu, jak prosadit jako normu, že jejich práce je mimořádná a není možné ji jakkoliv porovnávat s masovou průmyslovou produkcí, která je nejčastějším důvodem zániku tradičních výrobních postupů. Mise nadačního fondu Moravská krása, jak už plyne z názvu, je zaměření na moravský folklor a tradice se specifickým důrazem na moravský ornament. V Havlíčkově vile v Břeclavi, kde sídlí, uchovává a vystavuje toto dědictví v nejrůznějších podobách, ať se jedná o kroje, práce lidových maléreček nebo třeba dílo výtvarnice Kornélie Němečkové. I v jejich případě platí, že kladou velký důraz na přenos lidové kultury do tvorby současných tvůrců, aby byla živou hodnotou i pro mladou generaci. 

Součástí přehlídky slow designu budou také oceňovaná díla mladých tvůrců, pro něž je řemeslo zdrojem inspirace. | Zdroj: Holešovická tržniceSoučástí přehlídky slow designu budou také oceňovaná díla mladých tvůrců, pro něž je řemeslo zdrojem inspirace. | Zdroj: Holešovická tržnice

Opomíjená řemesla

V médiích se v poslední době často objevuje modrotisk, která další technika by si podle vás zasloužila větší renesanci?

MICHAL: O modrotisku se hodně mluví a píše především v souvislosti s jeho zápisem na seznam UNESCO. Modrotisk je výjimečný poměrně složitým postupem tisku a následného barvení. Přesný postup je tajemstvím každé modrotiskařské rodiny, které se předává z generace na generaci. U nás jsou to Danzingerovi v Olešnici a Jochovi ve Strážnici. 

Je pravda, že se řada mladých designérů úspěšně snaží o jeho renesanci - například Alice Klouzková, Petra Gupta Valentová, Martina Dvořáková, Pavel Ivančic nebo Klára Nademlýnská. Bohužel je ale někdy pojem modrotisk používán i pro označení látek, které nemají s technikou modrotisku nic společného. Například termín digitální modrotisk je úplný nesmysl, strojově tištěné modrobílé vzory na tradiční technice parazitují stejně jako jejich výrobci. Větší zájem o danou techniku tak nemusí nutně znamenat její renesanci, ale i potřebu více zdůrazňovat podstatu její jedinečnosti. Už to jednou padlo, ale ke skutečné renesanci jsou zapotřebí spotřebitelé, kteří umí unikátní práci ocenit a vidí v ní hlubší smysl. 

Advent v Tržnici nabídne výstavu V kráse ornamentu, prodejní přehlídku slow designu a řemeslných výrobků a rukodělné workshopy. | Foto: NF Moravská krásaAdvent v Tržnici nabídne výstavu V kráse ornamentu, prodejní přehlídku slow designu a řemeslných výrobků a rukodělné workshopy. | Foto: NF Moravská krása

Jednu z výstav připravila Helena Dařbujánová, která pro Moravskou krásu navrhla rekonstrukci Havlíčkovy vily, kde nadační fond sídlí, a také interiéry vily, včetně Havlíčkovy kavárny. Jak padla volba právě na ni?

MICHAL: Helenu Dařbujánovou vyzval ke spolupráci nadační fond Moravská krása, výstava „V kráse ornamentu“ je její kurátorské dílo s cílem ukázat ornament jako výpověď o životě, radosti, spojení napříč generacemi. Nejvýraznějším prvkem jsou modrotiskové krojové sukně od těch nejstarších až po vcelku současné vzory; fotografické podklady pro ně nafotila přímo v holešovické Hale 17 Alžběta Jungrová. Vedle sukní jsou pak k vidění další i velmi současné aplikace modrotisku a zhruba desítka dalších současných tvůrců a jejich především textilních a keramických děl.

Máte pocit, že stát dostatečně dbá na uchování těchto tradic?

MICHAL: Ne. Stejně jako v řadě jiných oblastí péče o českou kulturu mám pocit, že se tak nějak počítá, že se udrží díky přirozené lidské potřebě „něco dělat“. Je zvláštním rysem péče o kulturní dědictví, že se více důrazu klade na jeho konzervování než na to, aby bylo přirozenou součástí našich životů. 

K zakoupení budou výrobky od téměř 60 autorů z celého Česka. | Zdroj: Holešovická tržniceK zakoupení budou výrobky od téměř 60 autorů z celého Česka. | Zdroj: Holešovická tržnice

Výstava V kráse ornamentu - propojení folkloru a designu. | Zdroj: Holešovická tržniceVýstava V kráse ornamentu - propojení folkloru a designu. | Zdroj: Holešovická tržnice

Budete dál v propagaci řemesel pokračovat? A jak?

MICHAL: Akce se koná letos poprvé, ale obsahově velmi do Tržnice patří. Kde jinde by měli lidé mít možnost se potkávat s plody nejrůznějších lokálních podob lidské kreativity než „na tržišti“ – možnost seznámit se s něčím novým, nechat se překvapit netušeným – to je důvod, proč lidé chodí na trhy. V přeneseném smyslu chceme tento přístup zachovat v programové nabídce areálu. 

Info o akci 

Výstava V kráse ornamentu - propojení folkloru a designu nabídne také unikátní výstava moravského ornamentu a modrotisku, pro kterou připravila scénář i architektonickou koncepci Helena Dařbujánová. V Praze bude mít výstava svou premiéru.

KDE: Holešovická tržnice, Hala 17
KDY: od 25. 11. do 10. 12.
VSTUPNÉ: do H17 je 100 Kč na místě, děti do 15 let mají vstup zdarma
Vstupné na workshopy lze pořídit na GoOut: ZDE

Výstava V kráse ornamentu - propojení folkloru a designu nabídne také unikátní výstava moravského ornamentu a modrotisku, pro kterou připravila scénář i architektonickou koncepci Helena Dařbujánová. | Zdroj: Holešovická tržniceVýstava V kráse ornamentu - propojení folkloru a designu nabídne také unikátní výstava moravského ornamentu a modrotisku, pro kterou připravila scénář i architektonickou koncepci Helena Dařbujánová. | Zdroj: Holešovická tržnice

Související

Když mladí designéři k řemeslu přistupují punkově, má to autentické výsledky. Práce Anastasie Mazur ukazují, jak může design čerpat ze starých tradic
Produktový design

Když mladí designéři k řemeslu přistupují punkově, má to autentické výsledky. Práce Anastasie Mazur ukazují, jak může design čerpat ze starých tradic

Lilia Gutiérrez - 23. 11. 2023 - 10 min.

Do Bruselu za Čechy. Výstava Krásná práce ukáže, jak mladá generace vnímá tradiční techniky
Hot news

Do Bruselu za Čechy. Výstava Krásná práce ukáže, jak mladá generace vnímá tradiční techniky

Redakce Czechdesign - 15. 9. 2023 - 1 min.

Ať dál žijí tradiční řemesla! Výstava Krásná práce připomíná původní lidové umění, které ani dnes neztrácí nic ze svého kouzla
Ostatní

Ať dál žijí tradiční řemesla! Výstava Krásná práce připomíná původní lidové umění, které ani dnes neztrácí nic ze svého kouzla

Redakce Czechdesign - 20. 11. 2021 - 4 min.

jelínek
MYP 2024