Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Nové logo města Benešov | Zdroj: Jakub Gruber Nové logo města Benešov | Zdroj: Jakub Gruber

Když vizuální styl ladí s náladou města. Benešov představuje novou identitu od Jakuba Grubera

Nejlépe vystihnout náladu Benešova se podařilo Jakubovi Gruberovi v designérské soutěži na nový vizuální styl města, kterou pořádala organizace Czechdesign. Autor vytvořil jednoduchý a atraktivní systém vizuální komunikace, který se opírá o symbol hvězdy.

Osmicípá hvězda je zažitým symbolem Benešova, a proto ji do svého návrhu využil i Jakub Gruber. Symbolu ale přisoudil nový rozměr –⁠ funkci. 

„V psaném projevu se hvězdička používá jako symbol za slovem, ke kterému ještě bude následovat vysvětlení. Zároveň slouží jako logický kánon pro zpracování dalších podznaček a zkratek. Na neformálních výstupech pak hvězdička figuruje v počátku sdělení a dostává nový rozměr, promlouvá,“ popisuje Jakub Gruber.  

Plakáty | Zdroj: Jakub GruberPlakáty | Zdroj: Jakub Gruber

Jednoduchý a hravý systém doplnil o úderné písmo Gellix od benešovského typografa Martina Váchy a dvě základní barvy žlutou a modrou, vycházející z městského znaku. 

Porotu složenou z nezávislých odborníků a zástupců města přesvědčila přístupnost, hravost, výraznost a snadná uchopitelnost nové identity. Vítězný návrh nejlépe koresponduje s potřebami města a má potenciál žít si vlastním životem. Pozitivně promlouvá směrem k obyvatelům a velmi dobře funguje v celkovém systému.

Autor navíc předložil konzistentní architekturu značek města a jeho příspěvkových organizací a zajistil, že identita Benešova velmi dobře souzní s již existující vizuální identitou Muzea umění a designu Benešov, jejíž autorem je též.

Podznačky městských institucí | Zdroj: Jakub Gruber Podznačky městských institucí | Zdroj: Jakub Gruber

Porota ocenila také to, že vizuální styl funguje dobře s fotografiemi, což se projeví i v jednoduchém layoutu pro místní zpravodaj, a podpoří se tak jeho čitelnost a viditelnost. Tzv. mluvící značka Benešova má výborný marketingový a komunikační potenciál. 

Interní a externí tisk | Zdroj: Jakub GruberInterní a externí tisk | Zdroj: Jakub Gruber

 „Vítězný grafik to prostě trefil přesně na Benešov! Hlavní předností jeho vizuální identity je, že je spojující. Promlouvá k lidem, je hravá, ale zároveň umí být i velmi vážná a reprezentativní. Tak máme jistotu, že opravdu osloví a zasáhne co nejvíce Benešaček i Benešáků všech věkových i zájmových skupin. Hvězda je pozitivní symbol, který je navázaný na hlubokou historii i zářící budoucnost, a věřím, že si její vítěznou podobu každý zamiluje,“ říká architekt Luboš Klabík z ateliéru • tečka, který byl přizvaný městem jako odborník.

„Vizuální styl Benešova je velmi přístupný a uchopitelný, proto věřím, že se bude i dobře aplikovat a veřejnost jej přijme za své. Hvězda jako symbol se může brzy vyčerpat, ale v navrženém systému toto nehrozí, Jakub Gruber s ní pracuje velmi citlivě,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign.

Příklad aplikace dovětkového systému | Zdroj: Jakub GruberPříklad aplikace dovětkového systému | Zdroj: Jakub Gruber

Do celého projektu byli zapojeni i občané města. „Velké poděkování patří především těm občanům města, kteří se zúčastnili veřejného průzkumu, jehož cílem bylo najít společnou cestu k vzniku nové identity. Jejich míra zapojení se do průzkumu byla nad očekávání. Rád bych přál městu a jeho občanům, aby se vizuální proměna města povedla a byla ku prospěchu nám všem,“ sdělil místostarosta města Zdeněk Zahradníček.

Merch v rámci nové vizuální identity města Benešov | Zdroj: Jakub GruberMerch v rámci nové vizuální identity města Benešov | Zdroj: Jakub Gruber

Hlavním aktérem, který bude s vizuálem pracovat jako leader přeměny vizuální komunikace, je Markéta Pazderová z městského úřadu, která doplňuje postup aplikace nového vizuálního stylu: „Nejdříve začneme se zpravodajem města a sociálními sítěmi, které nesou velkou část komunikace. Pokračovat budeme reklamními předměty, portálem občana, webem a nakonec i označením městských budov a orientačních štítků v jejich interiérech. Hotovo by mělo být příští rok. U vítěze je pěkně nastavená práce s městskými organizacemi, takže počítáme i s postupným připojením všech organizací města, aby se naplno využil sjednocující potenciál návrhu.“

Orientační systém a komunikace s občany | Zdroj: Jakub GruberOrientační systém a komunikace s občany | Zdroj: Jakub Gruber

Vizuální identita města Benešov | Zdroj: YoutTube

Jakub Gruber

Grafický designér a absolvent UMPRUM Jakub Gruber se věnuje tvorbě vizuálních identit a knižnímu designu. Za grafický návrh knihy Hejno bez ptáků získal ocenění Nejkrásnější české knihy 2012. Vytvořil vizuální identitu Muzea umění a designu v Benešově a společně s Markétou Steinert spolupracoval na vizuální identitě města Svitavy.

Jakub Gruber | Zdroj: Archiv autoraJakub Gruber | Zdroj: Archiv autora

O soutěži

Benešov se dlouhodobě potýká s problémem nejednotné vizuální prezentace, která znesnadňuje komunikaci informací směrem k veřejnosti. V minulosti neexistoval komplexní systém vizuální identity, pouze samostatné logo, které pro město v roce 2012 navrhl Ondřej Lovíšek. 

Zástupci města si proto nechali zrealizovat sociologický výzkum vnímání současné identity Benešova místními obyvateli, který vedla Dominika Potužáková. Paralelně s běžícím výzkumem se město obrátilo na organizaci Czechdesign s cílem zorganizovat designérskou soutěž a najít nový směr prezentace. Cílem soutěže bylo najít logický, komplexní a provázaný systém utvářející jednotnou vizuální identitu, která bude občanům blízká a srozumitelná. 

Do soutěže bylo vybráno pět účastníků: Markéta Steinert, Jan Matoušek, Jakub Gruber, Helena Jiskrová a Studio Svéráz. Všichni za svůj návrh obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování grafického manuálu, včetně implementace. 

Porota

Nezávislá část poroty:

 • Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu, 
 • MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
 • MgA. Miroslav Roubíček – grafický designér a pedagog.

Závislá část poroty:

 • Ing. Jana Čechová – radní města Benešov,
 • Ing. Daniel Netušil – radní města Benešov.

Hlasy poradní:

 • Ing. Jaroslav Hlavnička – starosta města Benešov,
 • Ing. Roman Tichovský – místostarosta města Benešov,
 • Mgr. Zdeněk Zahradníček – místostarosta města Benešov, jednatel KIC Benešov,
 • Mgr. Magda Zacharieva – tajemnice MěÚ Benešov,
 • Markéta Pazderová, DiS. – propagace a vztahy k veřejnosti, MěÚ Benešov,
 • Monika Dvořáková – dramaturgie a produkce KIC Benešov,
 • Alena Ochepovsky – pověřená ředitelka Muzea umění a designu Benešov,
 • Ing. Hana Zdvihalová – ředitelka Městské knihovny Benešov,
 • Ing. arch. Luboš Klabík – člen Komise pro architekturu a územní rozvoj města Benešov.

Další články