Když se ohlédneme v čase, máme za sebou intenzivní práci. Studio Anymade se už 5 let stará o celkovou vizuální identitu Galerie hl. města Prahy

Anymade Studio, Filip Nerad a Petr Cabalka | Foto: Jonáš Verešpej / Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej | Zdroj: Archiv Anymade Studio Anymade Studio, Filip Nerad a Petr Cabalka | Foto: Jonáš Verešpej / Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Pět let vidíme vizuál GHMP v pražských ulicích i v online prostoru. Právě otevřená soutěž s dobře nastavenými pravidly organizovaná Czechdesignem měla dlouhodobou životnost vizuálu zajistit. Pro fungující spolupráci ale nestačí jen dobré logo, klíčové je správné rozložení harmonogramu a lidský přístup. Co se za pět let událo a jak probíhá spolupráce mezi Anymade a GHMP? Odpovídají Lucie Skopcová, manažerka projektu nového vizuálního stylu GHMP, a Petr Cabalka a Filip Nerad za Anymade Studio.

„Nechceme být arogantní,“ zaznělo v prvním rozhovoru od etablovaného pražského studia Anymade pro Czechdesign krátce po vítězství v soutěži o vizuální identitu Galerie hlavního města Prahy (GHMP).

V roce 2017 stálo grafické studio před intenzivní spoluprací s velkou pražskou galerijní institucí. Radost ale zároveň doprovázelo očekávání, jak takový rozsáhlý rebranding dopadne.

Pohled zevnitř

Kam se vizuál posunul od soutěžních návrhů?

LUCIE: První rok jsme vlastně jenom pilovali grafický manuál tak, aby byl k použití do budoucna. Nastavovali jsme pravidla pro externí spolupráce a od základů analyzovali všechny naše výstupy. Během dvou až tří let jsme kompletně rebrandovali marketingové výstupy, interní materiály i označení budov. Posledním velkým krokem byl zcela nový web, který jsme spustili v roce 2020. Vizuál prezentoval rozmanitou škálu výstav od sochařských projektů po výstavu světelných instalací. Dnes už můžeme vizuál dále rozvíjet na nových projektech, jako je magazín Qartal, benefitní projekt GHMP Member nebo knižní veletrh Art Book Fair.

Výstava Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost | Zdroj: Archiv Anymade Studio Výstava Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Výstava Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost | Zdroj: Archiv Anymade Studio Výstava Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost | Zdroj: Archiv Anymade Studio

To zní jako velký objem práce. Pracují pro vás výhradně jen Anymade?

LUCIE: Anymade jsou v pozici art direktorů a stále figurují jako hlavní designéři pro vizuální styl GHMP. Kromě vybraných výstav pořádaných GHMP Anymade spolupracovali i na označení objektů s architekty (Městská knihovna – architekt Josef Pleskot, Colloredo-Mansfeldský palác – studio MIAOW, Bílkova vila). V neposlední řadě se částečně podílí i na vizuální komunikaci sociálních sítí. Na mnoha výstavách ale spolupracujeme i s externími designéry, kteří jsou zároveň autory katalogů výstav (Adéla Svobodová, Petr Babák, Martin Groch, David Šrot a další). Vypracování vizuálního stylu tak, aby do něj bylo možné vstupovat externisty, bylo jedním z důležitých kritérií při vyhlášení soutěže na novou identitu.

Vizuální styl vily Františka Bílka | Zdroj: Archiv Anymade Studio Vizuální styl vily Františka Bílka | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Petře, Filipe, co vás taková spolupráce s velkou institucí naučila?

ANYMADE STUDIO: Mnoho! V minulosti jsme spolupracovali s celou řadou kulturních institucí v různých formátech, počínaje vizuálním řešením výstav, publikací, instalací až po výstupy v online prostředí. Zkušenost v rozsahu kompletního rebrandu velké instituce pro nás byla rozhodně užitečnou výzvou a celkově posunula naše vnímání, jak zacházet s vizuální identitou. Když se ohlédneme v čase, máme za sebou opravdu intenzivní práci, kterou identita vyžaduje.

Komunikace s početným týmem vyžaduje jisté dovednosti a velkou dávku trpělivosti, abyste lidi přesvědčili o tom, že výsledek bude takový, jak si ho představujeme. Naučili jsme se, kdy je nutné přistoupit na kompromisy a kde je to naopak kontraproduktivní. Pracovat na identitě je pro nás především dialog, komunikace a hledání ideálního řešení. Je nezbytné, aby instituce o parametrech jako GHMP měla jasně definované, kdo se k čemu může vyjadřovat, kdo o čem může rozhodovat. Zjednodušeně – velká část těchto procesů je přímo závislá na důvěře, která v týmu panuje.

Katalog k výstavě Heroin Crystal: Generace devadesátých let v GHMP | Zdroj: Archiv Anymade Studio Katalog k výstavě Heroin Crystal: Generace devadesátých let v GHMP | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Máme radost, že Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti GHMP aktivně přináší nové nápady a projekty, které galerii posouvají na úroveň evropských institucí. Ať je to galerijní magazín Qartal, program Member, pořádání veletrhu Art Book Fair, či projekt BioTroja apod.

Jaký projekt považuje Anymade v rámci spolupráce s GHMP za opravdu zdařilý?

ANYMADE STUDIO: V poslední době to byla třeba spolupráce na výstavě a katalogu pro Jiřího Thýna. Myslím, že se nám společně podařilo protnout roviny našeho uvažování a výsledkem je katalog a identita, která je extenzí výstavy. Ceníme si souboru tiskovin pro výstavní projekt Start-Up, který prezentoval nejmladší generaci umělců. Loni jsme také vytvořili novou grafickou podobu Bílkovy vily. Celkově považujeme za úspěch, že se nám podařilo vtisknout galerii novou tvář, a také to, že se galerie stále drží nastavených doporučení v komunikaci.

Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej | Zdroj: Archiv Anymade Studio Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Reflexe vizuální identity GHMP

Časopisů věnujících se umění je v Česku jako šafránu. Jaké to je, být art direktory Qartalu?

ANYMADE STUDIO: Kulturních magazínů je určitě mnoho. Pozici Qartalu ale vnímáme trochu jinak. Není to pouze galerijní magazín s programem výstav, ale spíše platforma, kde přední publicisté, teoretici i samotní umělci diskutují aktuální témata nejen na české výtvarné scéně. Jeho unikátnost vedoucí Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti Michaela Vrchotová a šéfredaktor Pavel Klusák založili především na rubrice „téma Q“, která se kriticky věnuje problémům galerijního provozu, a to ne zvenčí, ale přímo zevnitř samotné instituce, což chápeme jako významný moment. Pavlův zájmový perimetr překračuje hranice výtvarného umění, což je podle nás jeden z benefitů čtvrtletníku. Qartal je také rozhodně jedna z věcí, kde máme možnost za chodu testovat a posouvat vizuální identitu galerie.

Obálka magazínu Quartal GHMP | Zdroj: Archiv Anymade Studio Obálka magazínu Quartal GHMP | Zdroj: Archiv Anymade Studio

V posledních nominacích na Ceny Czech Grand Design se vedle vašich jiných projektů objevila výstava Fridy Kahlo. Jak to vnímáte?

ANYMADE STUDIO: Už před lety jsme byli nominovaní za celkový vizuál pro GHMP. V té době ale vše teprve vzniklo. Vizuál této výstavy je názorným příkladem, jak se s vizuálem dále pracuje a jak se dá ohýbat a rozvíjet. Je to pro nás příjemná zpětná vazba, že i odborná veřejnost vizuál stále registruje, a je to dokladem toho, že vizuální styl GHMP je stále živá věc.

Výstava Frida Kahlo: Fotografie | Zdroj: Archiv Anymade Studio Výstava Frida Kahlo: Fotografie | Zdroj: Archiv Anymade Studio

S jakou kritikou jste se setkali?

LUCIE: V začátcích se usazovala spolupráce s externími grafiky, než se manuál zažil. Jsme si vědomi, že v některých případech si to nesedlo. Konstruktivní kritika a následná sebereflexe je určitě důležitá. S největší kritikou jsme se ale setkali, když nebyl v samém začátku rebrandovaný i nový web. Jako řádný hospodář jsme ale museli finance rozložit a web jsme chtěli udělat opravdu poctivě. Nešlo o to jen vyměnit logo, náš web jsme analyzovali od úplného začátku. Web potřeboval čas a myslím, že to přineslo své ovoce.

ANYMADE STUDIO: Jak už řekla Lucie, některé aplikace si vyžádaly mnoho času na dokončení, ať už z důvodu budgetů, nebo jiných. Zároveň také našich chyb vedoucích k poučení. Web například vznikal téměř dva roky. Jeho příprava byla velice důsledná a musím říct, že jsme se nesetkali s takovou profesionalitou na přípravě webu jako v GHMP, což bylo příjemné překvapení. Svým způsobem jsme ve studiu sami k sobě dost kritičtí, takže je určitě pár věcí, které se nepodařilo zcela ukočírovat. Naštěstí ale rozhodně převažuje pozitivní zpětná vazba ze všech stran.

GHMP Merch | Zdroj: Archiv Anymade Studio GHMP Merch | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Klíčová je komunikace

Co byste vzkázali někomu, kdo momentálně stojí před tak velkým úkolem?

LUCIE: Na začátku bylo důležité vydržet, vysvětlovat, dát tomu pevně zavedený řád. Teprve poté se dá s vizuálem krásně pracovat. Nic neuspěchat. Naprosto klíčový byl dialog s designéry. Direktivní způsob komunikace nám nebyl nikdy blízký.

Programové skládačky GHMP 2018–2021 | Zdroj: Archiv Anymade Studio Programové skládačky GHMP 2018–2021 | Zdroj: Archiv Anymade Studio

ANYMADE STUDIO: Klíčová je komunikace designér vs. klient. Mluvit o věcech v širších souvislostech, rozhlížet se, konfrontovat se s projekty, které fungují. Vnímat kontext, ve kterém se věci prezentují. Držet si svůj standard, a pokud z něho z jakéhokoliv důvodu ustoupíte, musíte vědět, proč to děláte a jaké to bude mít konsekvence. V neposlední řadě také dostatek porozumění a humoru v týmu, se kterým spolupracujete.

GHMP Art Book Fair | Zdroj: Archiv Anymade Studio GHMP Art Book Fair | Zdroj: Archiv Anymade Studio

Související

Rok poté. GHMP novou vizuální komunikací míří mezi světové galerie
Grafický design

Rok poté. GHMP novou vizuální komunikací míří mezi světové galerie

Kamila Matoušková - 19. 4. 2018 - 8 min.

Studio Anymade vyhrálo designérskou soutěž na vizuální identitu GHMP
Grafický design

Studio Anymade vyhrálo designérskou soutěž na vizuální identitu GHMP

Kamila Matoušková - 21. 9. 2017 - 6 min.

5 designérů ve finále Soutěže na novou vizuální identitu GHMP. Kdo zvítězí?
Grafický design

5 designérů ve finále Soutěže na novou vizuální identitu GHMP. Kdo zvítězí?

Kamila Matoušková - 30. 5. 2017 - 5 min.

Autorem nové vizuální identity CZECHDESIGN je Anymade Studio
Grafický design

Autorem nové vizuální identity CZECHDESIGN je Anymade Studio

Jindřich Oukropec - 14. 2. 2017 - 3 min.

jelínek
MYP 2024