Kdo podpoří český design a jak. Ptáme se politiků, zda myslí ve svých volebních slibech i na podporu designu

Předvolební anketa v magazínu Czechdesign? Ano, čtete dobře. Nevěnuje se ničemu jinému než podpoře českého designu a absenci Design centra v České republice, které bylo v roce 2007 zrušeno. Jeho vzniku, poslání a celé genezi podpory designu v naší zemi jsme se před lety věnovali v rozsáhlých sériích článků, počínaje první organizací Rady výtvarné kultury výroby, která se ještě v socialistickém Československu designem zabývala. Dnes se ptáme členů politických stran, zda stačí nynější aktivity, které zastává CzechTrade, a zda by měla případná nová asociace průmyslového designu vzejít od státu.

Pravdou je, že odpovědí spektrem politických stran se nedočkáte. Přes snahu oslovit vládní a nejsilnější opoziční strany nám na otázky odpověděli pouze současný ministr kultury Lubomír Zaorálek za ČSSD, spolutvůrce koaličního programu Piráti a Starostové pro kulturu a cestovní ruch Ondřej Chrást (Piráti) a člen vládního týmu pro oblast kultury Jan Lacina za Starosty a nezávislé. 

Lubomír Zaorálek

Ministr kultury ČR, místopředseda ČSSD, člen poslaneckého klubu ČSSD za Moravskoslezský kraj

Lubomír Zaorálek (ČSSD) | Foto: Michal Šula, zdroj: MAFRA/ProfimediaLubomír Zaorálek (ČSSD) | Foto: Michal Šula, zdroj: MAFRA/Profimedia

Máte ve svém programu jakoukoliv formu podpory českého designu nejen v zahraničí, ale i u nás? Hodláte se v budoucnu této problematice ve straně věnovat? 

LUBOMÍR: V programu ČSSD se s podporou kulturních a kreativních odvětví, do kterých design samozřejmě patří, počítá. Ministerstvo kultury se podpoře designu, potažmo celého kreativního odvětví, začalo v posledních letech aktivně věnovat a je vidět, že tyto odvětví na pomezí kultury a průmyslu jsou velmi perspektivní a je nutné je začít systematicky podporovat. Jsme přesvědčeni, že investice do kulturních a kreativních odvětví jsou investicí do budoucnosti a role kultury a kreativity by měla být více zohledněna i v hospodářství. Dávat šanci kreativním lidem je pro nás klíčové. 

Česko čekají v budoucnu strukturální změny, trendem je digitalizace a automatizace, nastupují v mnohem větší míře služby, IT a kreativní odvětví. Je třeba nezavírat před touto dynamickou proměnou oči a přemýšlet, jak ji zvládnout a vymanit se z pozice montovny Evropy a levné pracovní síly. V inovacích a rychle se rozvíjejících odvětvích, do kterých nepochybně design spadá, vidíme naši budoucnost jako moderní vyspělé ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou. Češi jako malý národ v srdci Evropy vždy vynikali tvořivostí. Měli jsme odvahu experimentovat a hledat nové formy a podobné schopnosti jsou cenné dnes i v letech následujících.

CzechTrade na Designbloku. Agentura CzechTrade od roku 2008 podporuje konkurenceschopnost českých firem. | Zdroj: businessinfo.czCzechTrade na Designbloku. Agentura CzechTrade od roku 2008 podporuje konkurenceschopnost českých firem. | Zdroj: businessinfo.cz

Mělo, nebo nemělo by existovat pracoviště, které zaštituje podporu českých designérů v ČR? Jak vnímáte absenci Design centra v České republice, které bylo v minulosti zrušeno?

LUBOMÍR: Místo, které by pomáhalo českým designérům se prosadit u nás i ve světě, by zde určitě mělo fungovat. Je smutné, že více než deset let byl tento sektor ponechán bez této systémové podpory a jeho činnost se podařilo obnovit až letos pod agenturou CzechTrade. V současnosti se této agendě věnuje také Ministerstvo kultury v rámci oddělení kulturních a kreativních odvětví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Cílem je podpořit tato odvětví nejen pomocí síťování, ale jde nám i o podporu metodickou a finanční. Jde zejména o to, nasměrovat do kreativních oborů finanční pomoc z evropských strukturálních fondů a Národního plánu obnovy. Nástroje na podporu internacionalizace, exportu, zvyšování kvalifikace se intenzivně připravují, obdobně jako kreativní vouchery a Design Credits. Je potřeba je začít v dalších letech cíleně využívat. 

Má dle vás stát například podporovat propojení vysokých uměleckých škol s českými firmami nebo aktivně pomáhat designérům na českém trhu? 

LUBOMÍR: Investice do lidského kapitálu patří mezi to nejlepší, co může stát podporovat. Na to určitě navazuje i podpora síťování mezi jednotlivými aktéry uvnitř oboru, vytváření oborových skupin a asociací, které mají tu výhodu, že mohou jednat s dalšími subjekty či státní správou jménem daného oboru. To se ostatně ukázalo velmi hezky v posledních dvou letech, kdy pro mnohé obory právě existence zaštiťujících organizací byla velmi výhodná. 

CzechTrade prezentuje Českou republiku v zahraničí – zde například naším pivem. | Zdroj: CzechTtradeCzechTrade prezentuje Českou republiku v zahraničí – zde například naším pivem. | Zdroj: CzechTtrade

Co se týká aktivní pomoci designérům se prosadit, tak zkušenosti jasně ukazují, že podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích nese ovoce. Účast významně rozšiřuje kreativcům pole působnosti, prestiž i síť kontaktů. Ale podpora kulturních a kreativních odvětví sahá mnohem dále – je např. naivní si myslet, že je možné změnit rámcové vzdělávací programy na školách a neovlivnit tím směřování našich dětí. S osekáváním kreativních předmětů nesouhlasíme, je třeba o těchto otázkách vést mezioborový dialog, a ne přijít s hotovým řešením během covidové krize. Musíme společně najít vyvážený model, který dokáže podporovat jak kulturní vlohy a kreativitu žáka, tak jeho IT schopnosti.

Stačí aktivity, které dnes zastává CzechTrade? A měla by případná nová asociace průmyslového designu vzejít od státu?

LUBOMÍR: Design a celý kulturní a kreativní průmysl jsou nepochybně mezisektorovou oblastí, je proto nutné podporovat vzájemnou spolupráci jednotlivců, firem a státní správy, kterou musí Ministerstvo kultury koordinovat a nastavovat podle potřeb systémovou podporu. CzechTrade by měl i nadále nabízet specifické nástroje podpory, se kterými již má zkušenost. Pokud vznikne nová asociace designérů, měla by být bezesporu svobodným uskupením kreativců a firem, kteří se tímto odvětvím zabývají. Je možné se také nadále angažovat v posilování agendy kreativních odvětví v rámci Svazu průmyslu a Hospodářské komory – zájmovými sdruženími, které mají za cíl podporovat zájmy jednotlivých zastupovaných oborů.

Ondřej Chrást

Piráti, koordinátor a spolutvůrce koaličního programu (Piráti a Starostové a nezávislí) pro kulturu a cestovní ruch, předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6 

Ondřej Chrást | Zdroj: Archív autoraOndřej Chrást | Zdroj: Archív autora

Máte ve svém programu jakoukoliv formu podpory českého designu nejen v zahraničí, ale i u nás? Hodláte se v budoucnu této problematice ve straně věnovat?  

ONDŘEJ: Chystáme se navýšit rozpočet na kulturu tak, aby tvořil minimálně 1 % státního rozpočtu, tzn. navýšení financování téměř všech sektorů, protože naší filosofií je, že peníze investované do kultury se státu několikanásobně vrátí, nejenom finančně na odvodech, ale v celkové spokojenosti obyvatel, tzv. well being. K čemuž kvalitní design nepochybně výrazně přispívá. Ve svém programu pro sněmovní volby opakovaně zmiňujeme naši podporu kulturního a kreativního odvětví (dříve nazývané průmysly), kam se design bezpochyby řadí. 

Podporovali jsme a aktivně jsme připomínkovali post-covidový program EU, tzv. Národní plán obnovy, kde na kulturu, resp. kulturní a kreativní sektor jde téměř 4 % z celkové alokace pro ČR. NPO považujeme za klíčový pro rozvoj nejenom českého designu, ale i dalších kreativních odvětví. V případě vládní odpovědnosti, i z případné opozice, chceme velmi zodpovědně dohlédnout, aby tyto finance skutečně naplnily svůj zamýšlený účel a nezmizely v pochybných projektech nesouvisejících s kulturou a kreativním sektorem. 

Hrnek Brno, hrnek Praha z kolekce Czechdesign | Zdroj: Czechdesign ShopHrnek Brno, hrnek Praha z kolekce Czechdesign | Zdroj: Czechdesign Shop

Mělo, nebo nemělo by existovat pracoviště, které zajišťuje podporu českých designérů v ČR? Jak vnímáte absenci Design centra v České republice, které bylo v minulosti zrušeno? 

ONDŘEJ: Částečně absenci Design centra vyplňuje CzechTrade, jestli však naplňuje veškerá očekávání v této oblasti, je jistě k diskuzi. Vaši organizaci Czechdesign uvádíte na webu jako partnera Ministerstva kultury či Hlavního města Prahy, to je jistě správná cesta. Například právě probíhající soutěž MZV pro české designéry (pozn. redakce: Czechdesign není jejím organizátorem), jejíž cílem je získat návrhy pro nové propagační předměty, jimiž by Ministerstvo zahraničních věcí prezentovalo naši zemi v zahraničí v rámci předsednictví EU 2022, považuji trochu za výsměch českému designu. Tyto předměty mají naši zemi dost výrazně reprezentovat, ukázat to nejlepší, propagovat... dát českým designérům jako odměnu 30 tisíc a vzít si všechna práva na vždy je směšné. Z tohoto pohledu asi profesní organizace typu Design centra v ČR chybí, protože by toto jistě nedovolila a vymohla by si pro designéry adekvátní ocenění tohoto nelehkého úkolu. Bohužel to zapadá do všeobecného dojmu a faktu, že předsednictví EU je pro současnou vládu na druhé koleji, nikoho to nezajímá a při své stupňující se vládní protievropské rétorice může být předsednictví, podobně jako v neblahé paměti minulé předsednictví 2009, mezinárodní ostudou. Opravdu se nechci dočkat znovu toho, jak to Evropě oslazujeme (ač tedy kostka cukru je jistě český designérský skvost).

Ikonická cibuláková republika od Maxima Velčovského, miska na polévku Kobalt od Jiřího Pelcla | Zdroj: czechdesign.cz Ikonická cibuláková republika od Maxima Velčovského, miska na polévku Kobalt od Jiřího Pelcla | Zdroj: czechdesign.cz

Má dle vás stát například podporovat propojení vysokých uměleckých škol s českými firmami nebo aktivně pomáhat designérům na českém trhu? 

ONDŘEJ: Rozhodně ano, jsme pro modernizaci vzdělávání, které má být skutečnou přípravou na povolání ve 21. století. Propojení studentů designu s českými firmami a jejich aktivní zapojení odpovídá naší představě České republiky jako země, kde budou lidé tvořit, tedy mozkovny místo montovny. Je třeba tato spojení praxe a výuky podporovat. 

Stačí aktivity, které dnes zastává CzechTrade? A měla by případná nová asociace průmyslového designu vzejít od státu?

ONDŘEJ: Aktivity CzechTrade jsou, myslím, užitečné. Do jaké míry naplňuje veškerá očekávání v této oblasti je jistě k diskuzi, jak jsem odpověděl výše. Případná asociace průmyslového designu nemusí nutně vyjít přímo od státu, ale od samotných organizací designem se zabývajících, stát má být pro případnou asociaci partnerem, případně podporovatelem, nejsem si ale jist, zdali přímo zřizovatelem.

Jan Lacina

Starostové a nezávislí, člen vládního týmu pro oblast kultury a místostarosta Prahy 6

Jan Lacina | Zdroj: starostove-nezavisli.czJan Lacina | Zdroj: starostove-nezavisli.cz

Máte ve svém programu jakoukoliv formu podpory českého designu nejen v zahraničí, ale i u nás? Hodláte se v budoucnu této problematice ve straně věnovat? 

JAN: Český design má nejen na domácím trhu již historicky velmi dobré jméno. Není se čemu divit, produkty a celé projekty, které čeští designéři vytvoří, jsou často ohodnoceny prestižními cenami. V kombinaci s novými technologiemi může navíc toto odvětví pomoci posunout náš průmysl i ekonomiku k vyspělým státům, má velký potenciál. Bude proto důležité vytvořit pro samotné umělce prostředí, které je bude podporovat.

Mělo, nebo nemělo by existovat pracoviště, které zaštituje podporu českých designérů v ČR? Jak vnímáte absenci Design centra v České republice, které bylo v minulosti zrušeno?

JAN: I přes to, že bylo státem zřizované Design centrum zrušeno, vítáme, že se zformovaly různé nezávislé skupiny a převzaly alespoň částečně jeho funkci v podpoře a propagaci českého designu. Absence zastřešující podpory ze strany příslušného ministerstva ale může rozvoj odvětví zbytečně zpomalovat. 

Půllitr pro Budvar od Ronyho Plesla | Zdroj: Budějovický BudvarPůllitr pro Budvar od Ronyho Plesla | Zdroj: Budějovický Budvar

Má dle vás stát například podporovat propojení vysokých uměleckých škol s českými firmami nebo aktivně pomáhat designérům na českém trhu? 

Systematické propojování firem se studenty je jednou z cest, aby jejich znalosti, schopnosti a dovednosti více odpovídaly potřebám trhu. Teoretická výuka vám nikdy nepřinese tolik, co zkušenosti z praxe. Podpora vzdělávání je základním předpokladem pro rozvoj podnikání a úspěšnost v samotném oboru.

Stačí aktivity, které dnes zastává CzechTrade? A měla by případná nová asociace průmyslového designu vzejít od státu?

JAN: CzechTrade, jako agentura specializovaná na český obchod, funguje jako podpora exportu. Je ale správně, že vznikla v roce 2020 také Asociace českého průmyslového designu, jejímž cílem je zlepšovat podmínky, podporovat oblast designu nebo spolupracovat se státními a vzdělávacími institucemi. Úvahy o vzniku dalších institucí by ale měly být tématem diskuzí tak, aby byly vymezeny jejich jasné oblasti fungovaní a nevznikala tření, která by měla spíše negativní efekt pro celý designérský průmysl. 

Design centrum ČR

Posláním Design centra ČR byl rozvoj teorií designu a pomocných oborů; poradenská a expertizní činnost, dále informačně výchovná, hodnotitelská a výstavní činnost. Měla také rozvíjet mezinárodní spolupráci s designérskými organizacemi, propagační a osvětovou činnost. Jeho celistvou genezi jsme v magazínu již před lety popsali v šestidílné sérii článků, kde popisujeme osud DC ČR od jeho založení přes představení organizovaných soutěží, tiskovinám, které DC ČR vydávalo, po jeho zánik. Chcete-li si tyto informace oživit, přikládáme odkazy na jednotlivé články. 

Související

Měly podpořit pracovní morálku i šířit politickou propagandu. Výkladní skříně v Československu přibližuje obsáhlá výstava v Chebu
Kritika a teorie

Měly podpořit pracovní morálku i šířit politickou propagandu. Výkladní skříně v Československu přibližuje obsáhlá výstava v Chebu

Sabina Ježková - 7. 7. 2021

Propisky, které krást nebudete. Proč státní správa prohrává boj o kvalitní propagační předměty?
Grafický design

Propisky, které krást nebudete. Proč státní správa prohrává boj o kvalitní propagační předměty?

Kateřina Tobišková - 22. 9. 2021

Vládnou i módě? Zeptali jsme se českých političek, jaký mají vztah k módě a kdo jsou jejich oblíbení návrháři
Móda a šperk

Vládnou i módě? Zeptali jsme se českých političek, jaký mají vztah k módě a kdo jsou jejich oblíbení návrháři

Tereza Urban - 10. 12. 2020

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024