Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Norman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, foto: J.M.Horáčková Norman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, foto: J.M.Horáčková

Kdo je designér? Publikace nabízí osobitý návod, jak rozvinout práci designéra

Zní to jako klišé, ale znáte to… Na první dobrou prostě víte. První pohled, letmý dotek, trošku nervozita, která baví a očekávání, co z toho asi bude. Pak přijde euforické nadšení, náklonnost a najednou se nachytáte s pocitem, že jste asi „pěkně v háji“… To se ale neděje jen mezi lidmi, můžete se takhle hezky nechat rozhodit i láskou k umění nebo knihám. Zkuste si to sami, stačí vzít do ruky knihu Normana Pottera Co je designér: věci, místa, sdělení a jste „v háji“ do třiceti vteřin. Jak je možné, že vás takhle hezky dostane?

Jestli očekáváte další podivnou teoretickou bichli o designu, vážně vám udělá radost, že je tenká, lehká a také si na nic nehraje. Hned víte, co vás čeká. Má totiž osnovu, vlastně obsah, uvedený přímo na přebalu. Takže rozhodně „nekupujete zajíce v pytli“. A to je víc než sympatické, že?

Norman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, foto: J.M.HoráčkováNorman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, foto: J.M.Horáčková

Od Bauhausu až k Royal
College of Art

Kniha začíná obecným pojednáním o tom, co je designér a hledá odpovědi i na další otázky položené ihned v osnově (tedy na přebalu): Je designér umělec? Jak se dělá design? Co je to dobrý design? atd.

 Autor si velmi zakládá na odkazech na další literaturu a v závěru knihy tak nechybí opravdu bohatá sbírka (čítající osm stran) doporučené literatury. Rád se odkazuje na německý Bauhaus, Hochschule für Gestaltung v Ulmu nebo Royal College of Art v Británii, kde sám působil. Možná si tak budete muset dohledat, kdo byl Walter Gropius, Viktor Papanek, Buckminster Fuller, Paul Schuitema, John Berger nebo třeba Charles R. Ashbee či Norman Bel Geddes a William Richard Lethaby, jejichž názory publikace nepokrytě sdílí. Pokud vás ale kniha opravdu donutí zjistit si to, má velké plus. Splnila, co si autor předsevzal.

Od teorie k praxi

Na tuto teoretickou část navazuje druhá, s praktičtějšími texty, návody, radami a doporučeními pro začínající designéry, ale nejen pro ně. Autor knihu koncipoval i s myšlenkou na ty pokročilejší, jež si kladou otázky kolem designu, jeho povahy a sledují širší souvislosti oboru, zvažují otázku sociální odpovědnosti nebo se zamýšlí nad formálním vzděláváním, které kritizuje. Zastává totiž názor, se kterým nejde než souhlasit: Každý designér, který si jím zaslouží být nazýván, zůstává studentem po celý svůj produktivní život. V této části zcela lapidárně popisuje nejrůznější aspekty techniky navrhování, komunikace pro designéry nebo třeba strategii pro jednoduchou grafiku, výkresy a modely. Protože, dle autora, každý designér musí chápat, jak to chodí ve světě komerční reality, musí znát zákony a konvence a vědět, jak v jejich rámci postupovat. Doporučuje také designérům naslouchat klientům a správně klást otázky, což je důležité nejen v oboru designu, ale všech mezilidských vztazích a činnostech.

 

Norman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, foto: J.M.HoráčkováNorman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, foto: J.M.Horáčková

Od politiky k sociální odpovědnosti

Je třeba také říci, že kniha není politicky neutrální. Autor se přiznává, že jeho publikace jednoznačně zastává přístup liberální levice. Norman Potter totiž první verzi této knihy napsal v šedesátých letech 20. století. Z některých textů je to značně patrné, ale lze jí to, vzhledem k okolnostem jejího vzniku prominout. Prominete mu to např. v momentech, kdy položí design a umění vedle sebe a odliší je zcela jasně a jednoduše: tyto dvě povolání se liší rozsahem svobody. Hotovo…a vypořádejte se s tím sami. No není úžasný?

Norman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, zdroj: UmprumNorman Potter - Co je designér: věci, místa, sdělení, zdroj: Umprum

Čtenářům to neulehčuje ani tím, že texty nedoprovází žádný obrázek, což jí přidává na hutnosti a vzniká další naléhavost, pro kterou si k četbě rádi ještě něco dohledáte navíc. Autor absenci obrázků vysvětluje snahou nepracovat s precedenty a pokusem, jak trénovat čtenářovu představivost. Jak sám Norman Potter říká, teoretické texty čteme proto, abychom si své zážitky z věcí prohloubili, porozuměli jim a možná je i zdokonalili. A pokud umíme správně snoubit praxi a teorii, může nám to ohromně ušetřit námahu.

Edice katedra

Na závěr pár faktických informací: kniha vyšla jako první vlaštovka uvádějící EDICI KATEDRA z vydavatelství UMPRUM v Praze, která si klade za cíl zpřístupnit kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu, jež v českém prostředí dosud citelně chyběly. Grafická podoba EDICE je výsledkem semestrálního úkolu ateliéru GDVK pod vedením grafického designéra Roberta V. Nováka. Publikace Proč designér zpracovala Kateřina Šuterová a vy se díky tomu můžete poddat příjemným pocitům z úvodu tohoto textu.

Vrátit se na cestu

Ještě jednou slovy Normana Pottera: kniha, která pomůže rozvinout práci designéra, je pro něj užitečná. Takže dost výmluv, že nemáte čas číst a že ze čtenáře knih o designu se nikdy nestal designér. Padne vám do ruky i do oka a věřím, že se zapíše i do srdce. Je totiž dobrým průvodcem pro ty, jež s designem opravdu začínají, i zkušené matadory, kteří se občas potřebují „vrátit na cestu“.

Galerie

Další články