Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádala druhý ročník Letní školy, při které veřejnosti otevřela deset kurzů napříč svými ateliéry. | Foto: Eliška Kondelíková Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádala druhý ročník Letní školy, při které veřejnosti otevřela deset kurzů napříč svými ateliéry. | Foto: Eliška Kondelíková

Vhodný výběr vysoké umělecké školy potažmo samotného ateliéru, tak abyste rozvíjeli vlastní talent touženými směry, je zodpovědný a pro někoho náročný proces. Den otevřených dveří mnohdy neukáže živost fakulty v reálném každodenním rytmu. Nejen proto se rozhodla Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem již podruhé otevřít Letní školu, v rámci níž organizuje týdenní workshopy napříč svými ateliéry. Vítáni jsou středoškoláci, uchazeči o studium, ale i široká veřejnost.

Ojedinělé Ústí pro svérázné studenty 

Přijíždíme na fakultu v době, kdy jsou kurzy zhruba ve své polovině a většina frekventantů je v procesu tvorby svých návrhů. V kampusu UJEPu, který vznikl přestavbou bývalého areálu Masarykovy nemocnice, nás vítá proděkan pro rozvoj a vedoucí ateliéru Sklo v jedné osobě Marcel Mochal. Seznamuje nás s historií zdejších budov a dodává, že na začátku Letní školy proběhla podobná prohlídka města pro všechny jeho účastníky. 

Krajina v okolí Ústí nad Labem. | Foto: Jiří DvořákKrajina v okolí Ústí nad Labem. | Foto: Jiří Dvořák

Studium na FUD UJEP je specifické hned z několika důvodů. Kromě osobitého koloritu města vychovává svérázné studenty a – jak říká sám Marcel Mochal – jsou svého druhu jiní. „Nemíří ke hvězdám, tvoří pro požitek z procesu bez ambicí. To je můj osobní pohled po zkušenostech na jiných školách, kde se jede na výkon a medaile.“ Ostatně o tom jsme se mohli přesvědčit v článku, kde jsme s několika mladými talenty z Ústí hovořili o aktuálních projektech. 

Autorem vizuálního stylu pro tento ročník Letní školy, kterou Fakulta umění a designu letos pořádá podruhé, je grafický designér Adam Uchytil, který vede s asistentem Markem Fantou na FUD UJEP ateliér Grafický design I. | Zdroj: FUD UJEPAutorem vizuálního stylu pro tento ročník Letní školy, kterou Fakulta umění a designu letos pořádá podruhé, je grafický designér Adam Uchytil, který vede s asistentem Markem Fantou na FUD UJEP ateliér Grafický design I. | Zdroj: FUD UJEP

Léto na FUDu 

Zpátky ale do dějiště Letní školyV srpnovém týdnu se půda fakulty stává prostředím pro setkání s pedagogy, designéry a odborníky v oboru, pod jejichž lektorským vedením účastníci získávají či prohlubují své praktické zkušenosti v řadě uměleckých a designérských technik. „Během intenzivního a dynamicky tvůrčího týdne vzniká řada povedených návrhů. Překvapuje mě, stejně jako u přijímaček, během jak krátkého času je to možné,“ konstatuje Marcel Mochal, s kterým přicházíme do prvního ateliéru Oděvní a textilní design, kde se pod vedením Jana C. Löbla a Hany Coufalové frekventanti seznamují s rukodělnými textilními technikami od malby na textil, výšivky a asambláže až po kobercové tkaní. 

Letní škola nabízí profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců z řad pedagogů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Komentovaná prohlídka výstavy v Domu umění Ústí nad Labem. | Petr KubáčLetní škola nabízí profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců z řad pedagogů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Komentovaná prohlídka výstavy v Domu umění Ústí nad Labem. | Petr Kubáč

Momentálně pracujeme na individuální výšivce v aplikaci na plátno, které si kurzisti sami napnuli na rám. Textilní obrazy budeme vystavovat v místním hostinci Na Růžku – středobod FUD studentů –, kde spolu s účastníky fotografického kurzu nainstalujeme výsledné denní práce,“ předesílá Löbl připravovanou výstavu, jež byla zahájena 30. 8. a můžete si ji prohlédnout po dobu jednoho měsíce.

Textilní obraz pod vedením Jana C. Löbla a Hany Coufalové. | Foto: Eliška KondelíkováTextilní obraz pod vedením Jana C. Löbla a Hany Coufalové. | Foto: Eliška Kondelíková

Kurz je vhodný i pro samotné studenty fakulty. Příkladem je studentka fotografie, která textilní workshop pojala jako rukodělný výtvarný předvoj své bakalářské práce, ve které se bude věnovat sídlišti Ďáblice a současnému vzedmutému aktivismu o jeho zachování. „Zkoumání aktivismu je určitá pragmatická fotodokumentace. Sídliště má své velmi hodnotné estetické známky, které si užívám právě skrze textil, pomocí něhož replikuji domovní znamení, přibližuje studentka, která strávila v ateliéru Jana Löbla i dobu své semestrální stáže. 

Kurz Vizual Playgroud pod vedením studia Monsters | Foto: Eliška KondelíkováKurz Vizual Playgroud pod vedením studia Monsters | Foto: Eliška Kondelíková

Letní škola na FUD UJEP nabídla inspirativní kurzy a doprovodný program v podobě letního kina v amfiteátru kampusu. | Foto: Eliška KondelíkováLetní škola na FUD UJEP nabídla inspirativní kurzy a doprovodný program v podobě letního kina v amfiteátru kampusu. | Foto: Eliška Kondelíková

Účastníci se mohou v jednom kurzu potkat napříč generacemi nebo z různých oborů. Mezi oblíbené, které oslovují širší veřejnost, patří ateliér Kresba a malbaMartinem Kurišem. Během něho se dostávají kurzisté i k malbě a kresbě aktu podle živého modelu. Bát se nemusejí ani nezkušení začátečníci, zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti a s individuálním přístupem ke každému zvlášť. 

Kurz Kresba a malba s lektorkým vedením Martina Kuriše. | Foto: Eliška KondelíkováKurz Kresba a malba s lektorkým vedením Martina Kuriše. | Foto: Eliška Kondelíková

Ten, kdo holduje digitálním médiím a grafickému designu, se mohl přihlásit se do workshopů jako Motion Field nebo Visual Playground. Druhý zmíněný kurz vede grafické studio Monsters v podání Michaely Labudové & Pavla Friče. Ti si na samém začátku položili filozofickou otázku, jak moc může být grafický design určený herním pravidlem. „Hra se může stát generátorem mnoha výstupů, kterým v našem případě bude plakát,“ popisuje Frič. „Analyzovali jsme existující hry a sporty a co můžou daná pravidla znamenat pro vizuální podobu té dané hry. V grafickém designu pak můžeme v praxi definovat a tvořit podle různých šablon. Například tvar a formy písma máme zafixované. Herní pravidla ale otevírají cestu k nalezení nových.“ 

Lektoři Visual Playground Michaela Labudová a Pavel Frič (Monsters) | Zdroj: FUD UJEPLektoři Visual Playground Michaela Labudová a Pavel Frič (Monsters) | Zdroj: FUD UJEP

Neposlední workshop, který stojí za zmínku, nese název Není fotka jako fotka se Silvií Milkovou a Jiřím Dvořákem, který se zaměřuje na digitální a analogovou fotografii. Účastníci kurzu mimo jiné zdokumentovali i jednotlivé ateliéry Letní školy nebo si vyzkoušeli tradiční fotografické postupy od camery obscury přes fotogram k vyvolání černobílého negativu.

Kurz Není fotka jako fotka byl zaměřen na digitální a analogovou fotografii. | Foto: Jiří DvořákKurz Není fotka jako fotka byl zaměřen na digitální a analogovou fotografii. | Foto: Jiří Dvořák

Kurz fotografování vedli lektoři Silvie Milková a Jiří Dvořák. | Foto: Jiří DvořákKurz fotografování vedli lektoři Silvie Milková a Jiří Dvořák. | Foto: Jiří Dvořák

Mimo budovu fakulty provozuje FUD UJEP Dílnu U Pavouka, kde probíhá kurz Sítotisku„Cílem je realizace vlastního motivu pomocí soutisku barev na různé materiály — papír a textil. Na konci kurzu budeme výsledek prezentovat v galerii „Venkovka“ na Parteru před Dílnou U Pavouka. U procesu této grafické techniky, kterou si účastníci zkouší pod vedením Studia BFF s Adélou Bierbaumer, Markem Fantou a Přemyslem Zajíčkem, naše setkání končí. K výběru bylo ale mnohem větší spektrum dílen. Proto ať už nad studiem v Ústí nad Labem přemýšlíte, nebo si jen chcete zpestřit konec prázdnin tvůrčí aktivitou, doporučujeme příští Letní školu neopomenout. Nebudete litovat. 

Textilní obraz pod vedením Jana C. Löbla a Hany Coufalové. | Foto: Petr KubáčTextilní obraz pod vedením Jana C. Löbla a Hany Coufalové. | Foto: Petr Kubáč

Přehled workshopů, Letní škola 2022

  • Základy digitální animace / Barbora Müllerová, Kateřina Javůrková 
  • Visual Playground / Monsters (Michaela Labudová & Pavel Frič) 
  • Textilní obraz / Jan C. Löbl, Hana Coufalová 
  • Motion Field / Experimentální Av Prostředí / Pavel Mrkus, Karim Tarakji, Jan Prošek, Ivana Zochová, Radek Jandera 
  • Dřevo + / Jiří Bartoš 
  • Není fotka jako fotka / Silvie Milková, Jiří Dvořák 
  • Přírodní lití / Robert Vlasák, Jan Krtička 
  • Kresba a malba / Martin Kuriš, Ilja Bílek 
  • Plakát a leták / Martin Raudenský, Jakub Horský
  • Sítotisk U Pavouka / Studio BFF (Adéla Bierbaumer, Marek Fanta, Přemysl Zajíček)

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem
Produktový design

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem

Tereza Bíbová - 9. 9. 2020 - 3 min.

Bezprostřední kontakt s trendy na mě funguje jako alarm. Marcel Mochal, designér, rozkročený mezi několika obory
Produktový design

Bezprostřední kontakt s trendy na mě funguje jako alarm. Marcel Mochal, designér, rozkročený mezi několika obory

Petra Boháčová - 22. 5. 2019 - 19 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024