Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Součástí návrhu je nejen nová budova neonatologie, ale i  rekonstrukce historické budovy porodnice včetně interiérů a všech fasád do původní podoby. | Zdroj: aidesign.cz Součástí návrhu je nejen nová budova neonatologie, ale i rekonstrukce historické budovy porodnice včetně interiérů a všech fasád do původní podoby. | Zdroj: aidesign.cz

Jiřičná připravuje modernizaci porodnice U sv. Apolináře. Významná novogotická stavba projde rekonstrukcí ale i bouráním

V prostorách porodnice U Apolináře vznikne moderní centrum porodní asistence a nové neonatologie s vysoce specializovanou péčí o předčasně narozené děti. Projekt, jenž je součásti koncepce „Porodnictví 21. století“, navrhla architektka Eva Jiřičná. Bourání se však stavba areálu s významnou umělecko-historickou hodnotu bohužel nevyhne.

Porodnictví 21. století

Projekt je součástí koncepce Modernizace a centralizace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V prostorách porodnice U sv. Apolináře vznikne centrum porodní asistence, ale i centrum péče o nezralé novorozence s intenzivní a resuscitační péčí, kde budou moci být děti čtyřiadvacet hodin denně se svými matkami. Právě tento typ péče přináší zlepšení prognózy malých nedonošených dětí. Návrh zahrnuje i možnost s hygienicko-epidemiologickým provozem pro případ pandemie a je rovněž součástí Národního investičního plánu. 

V současné době patří porodnice U sv. Apolináře mezi nejdéle nepřetržitě fungující porodnice světa. V posledních letech se v této porodnici narodí kolem 4.600 dětí ročně. | Zdroj: aidesign.czV současné době patří porodnice U sv. Apolináře mezi nejdéle nepřetržitě fungující porodnice světa. V posledních letech se v této porodnici narodí kolem 4.600 dětí ročně. | Zdroj: aidesign.cz

Autorem návrhu je Eva Jiřičná

Autorem návrhu rekonstrukce a dostavby porodnice je studio AI DESIGN české architektky Evy Jiřičné. Stávající budově porodnice sv. Apolináře dal podobu architekt Josef Hlávka v roce 1875.  Jde o významnou stavbu postavenou v letech 1865-1875 v severoněmeckém novogotickém slohu.  I proto architekta slibuje citlivou rekonstrukci historické budovy porodnice včetně interiérů a všech fasád do původní podoby.

Rekonstrukce a dostavba porodnice U Apolináře | Zdroj: Youtube AI DESIGN

Komín z roku 1902 chtějí autoři zbourat

Areál nemocnice bude doplněn o jednu novou čtyřpodlažní stavbu, kde bude perinatologické centrum, které se stará o nedonošené děti. „Na základě zadání od pana profesora Pařízka a pana profesora Plavky jsme analyzovali celý areál budov a hledali jsme vhodné místo pro neonatologii a porodní pokoje. Z detailního rozboru areálu se nakonec jako nejvhodnější řešení pro umístění novostavby neonatologie jeví budova bývalé kotelny, prádelny,“ popisuje Eva Jiřičná, autorka projektu s názvem Porodnictví 21. století.

Studie areálu porodnice U sv. Apolináře doplněn o novou stavbu, která je propojena s historickou budovou dvěma krytými mosty. | Zdroj: aidesign.czStudie areálu porodnice U sv. Apolináře doplněn o novou stavbu, která je propojena s historickou budovou dvěma krytými mosty. | Zdroj: aidesign.cz

Na střeše novostavby autoři  zamýšlejí velkou terasu přístupnou pro pacienty nemocnice. | Zdroj: aidesign.czNa střeše novostavby autoři zamýšlejí velkou terasu přístupnou pro pacienty nemocnice. | Zdroj: aidesign.cz

Proces přenesení otisků originálních říms z historické budovy | Zdroj: aidesign.czProces přenesení otisků originálních říms z historické budovy | Zdroj: aidesign.cz

Tato novostavba nahradí budovu téměř stejné půdorysné stopy s podobným objemem, která byla v průběhu času různými necitlivými zásahy dostavována a přestavována, a nakonec v roce 2012 byla kompletně přebudována na kuchyň. „Abychom nenarušili celý areál kontrastní novostavbou, zvolili jsme kontextuální řešení, které celý komplex citlivě doplní,“ vysvětlují autoři.  Dle prezentované vizualizace to ale nyní vypadá, že celé hospodářské zázemí bude nahrazeno i s továrním komínem z roku 1902, který bude zbourán. 

Tovární komín z roku 1902 se zbourá a vznikne nový pavilon. | Zdroj: fcbTovární komín z roku 1902 se zbourá a vznikne nový pavilon. | Zdroj: fcb

Zásahu do hodnoty budovy stvrzené statutem kulturní památky poukazuje i iniciativa Tovární komíny a architekt Petr Kučera: „Nechápu, proč musí jít dolů původní komín, který je důležitou součástí celkové kompozice (na hlavní ose, spolu s kaplí a hlavními vstupy).“ Naopak vyzdvihuje plánovanou pobytovou zelenou střechu, která je součástí nové budovy a přístupná pro pacienty. 

Plášť nové budovy bude z betonových panelů v barvě původní stavby s otisky originálních říms a detailů z historické stavby. „Došlo by tak k návaznosti na původní stavbu ve smyslu dostavby ve 21. století.“ 

Studie zobrazuje jeden ze dvou mostů spojující novou budovu porodnice se stávajícím areálem. | Zdroj: aidesign.czStudie zobrazuje jeden ze dvou mostů spojující novou budovu porodnice se stávajícím areálem. | Zdroj: aidesign.cz

Novostavba neonatologie má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Hlavní vertikální komunikace je uprostřed budovy při severní fasádě, přičemž je počítáno s příjezdem sanitek. Kolem celého obvodu stavby je anglický dvorek. Dále budova zahrnuje např. jídelnu s kapacitou 136 míst, kuchyň s vlastním zásobováním, dva výukové sály rodičů nebo porodní pokoje. 

Na třetím nadzemním podlaží je neonatologie JIRP s potřebným zázemím. Novostavbu a historickou budovu porodnice navíc propojují dva kryté mosty.

Plášť nové budovy bude z betonových panelů v barvě původní stavby s otisky originálních říms a detailů z historické stavby. | Zdroj: aidesign.cz Plášť nové budovy bude z betonových panelů v barvě původní stavby s otisky originálních říms a detailů z historické stavby. | Zdroj: aidesign.cz

Studio AI DESIGN

V roce 1999 založili archiktonické studio Eva Jiřičná a Petr Vágner. Mezi realizace patří mimo jiné i první designový hotel ve střední a východní Evropě Hotel Josef v Praze, dále nová oranžerie na Pražském hradě, rekonstrukce kostela svaté Anny v Praze nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, bytový komplex Sky Barrandov, Kongresové centrum Zlín a vedle Univerzitního centra též nová Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za své realizace obdržel ateliér mnohá ocenění v zahraničí i u nás, včetně Grand Prix Obce architektů. 

Galerie

Další články