Kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek, foto: Iri Novak Kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek, foto: Iri Novak

Jiří Macek: Svoboda bude na Designbloku všudypřítomná

Nové tváře, nové kolekce, nové značky. A také nový pohled na design, který se propojí s gastronomií nebo divadlem. To všechno přinese 17. ročník přehlídky Designblok, jehož tématem je Svoboda. Ta se prolíná celým programem i hlavní výstavou No Things No Design, kterou připravili čeští i zahraniční designéři. Detaily z letošní akce, která se od 22. do 27. října uskuteční v Průmyslovém paláci na Výstavišti, přibližuje kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek.

Loňský Designblok se zaměřil na dětství, které alespoň z hlediska kreativního vyjádření znamená velkou svobodu. Dá se tedy říct, že letošní téma přirozeně navazuje na to předchozí?

Asi by se to tak dalo říci, i když naše cesta k téma svoboda byla trochu jiná. Zvoleným tématem jsme chtěli hlavně vyvolat diskuse o tom, co to svoboda vůbec je, jaké má podoby a jestli je pro nás důležitá nebo ne. Vedle tvůrčí svobody jsme se chtěli dotknout tématu svobody obecně. Přece jen designéři a výrobci věcí mají velkou moc, jakým způsobem ovlivňují náš život, jak definují naše prostředí, jaké předměty se stanou naší potřebou.

Volba tématu vlastně vznikla z určitého nedostatku idealismu, který ve společnosti pociťujeme. Věnujeme se sice předmětnému světu, ale i ten má své dobré a špatné příběhy. Zajímají nás motivace vzniku nových předmětů, jejich přínos, ohleduplnost jejich výroby a další faktory. Chtěli jsme téma otevřít a upozornit na tyto faktory. A přiznám se, že když si procházím program Designbloku, mám velkou radost, jakým způsobem se ho vystavovatelé chopili. Téma je skutečně nejen záhlavím, svoboda bude na Designbloku všudypřítomná.

Inspirací letošního vizuálu Designbloku se stala pohádka Brémští muzikanti bratří Grimmů o zvířátkách, která měla odvahu vydat se na cestu za svobodou. Foto:  Salim Issa, grafický design vytvořila Martina Černá (Imagery)Inspirací letošního vizuálu Designbloku se stala pohádka Brémští muzikanti bratří Grimmů o zvířátkách, která měla odvahu vydat se na cestu za svobodou. Foto: Salim Issa, grafický design vytvořila Martina Černá (Imagery)

Na téma Svoboda je připravená hlavní výstava v Superstudiu, která nese podtitul No Things No Design. Můžete, prosím, přiblížit, jak ji kurátorky Agnieszka Jacobson a Tulga Beyerle pojaly?

Téma hlavní výstavy jsme určili společně s Janou Zielinski a společně s Tulgou a Agnieszkou pak diskutovali koho oslovit. Z diskuse vyšla jména několika lidí, kteří speciálně pro Designblok svobodně a v těsné spolupráci s Tulgou a Agnieszkou navrhli projekty, které jsou jejich osobní reakcí na téma svobody. Některé jdou hlouběji pod povrch tématu ve společnosti jako například Sander Wassink nebo chmara.rosinke, někdo se pokoušel přinést pocit svobody do každodenního života konkrétním předmětem (jako třeba zorya, mischer‘traxler nebo Blond & Bieber).

Znáte přesné tvary klíče, podle kterého si kurátorky tvůrce vybíraly?

Konečný seznam oslovených vznikl stejně jako v loňském roce ze širšího seznamu, ve kterém se objevila studia z celé Evropy, která nás zaujala svými projekty z poslední doby a mají navíc k tématu svobody blízko. Dlouhodobě se v rámci hlavní výstavy snažíme dávat příležitost studiím s nezaměnitelným přístupem k předmětnému světu, tedy ty, které mohou svým přístupem inspirovat a provokovat nejen návštěvníky, ale další tvůrce a producenty. Důležitým momentem výstavy je i konfrontace domácích a zahraničních designérů.

Jednu z instalací hlavní výstavy připraví také zmiňované studio Zorya. Nové kolekce a projekty pak představí mimo jiné značky Lasvit, Voala nebo Devoto. Jak výrazné zastoupení bude mít letos na Designbloku český design?

Český design je samozřejmě zastoupen nejsilněji. Přestože přibývá zahraničních designérů i výrobců, domácí produkce je pro nás základní a nejdůležitější částí. Každoročně se na Designbloku představuje celá česká špička, designéři i výrobci, a my máme radost, že tomu tak je. Někteří designéři, zejména ti, co mají kolekce, které si sami produkují, se představují ve vlastních instalacích v Openstudiu, jiní jsou zastoupení v instalacích výrobců v Superstudiu. Na Designbloku tak tradičně dochází vedle prezentací cíleným na veřejnost, také k setkáním mezi designéry, výrobci a distributory, které mohou vést a často také vedou k budoucí spolupráci.

Michal Strach: Vnitřní prostor, zdroj: DesignblokMichal Strach: Vnitřní prostor, zdroj: Designblok

Polsko, odkud pochází duo chmara.rosinke, má stejně jako naše země zkušenosti s nesvobodou. Jak byste srovnal vývoj designu v obou zemích za posledních 15 let a máte pocit, že svoboda, která chyběla v životě, vedla k větší vynalézavosti v kreativní oblasti?

Přiznám se, že neznám úplně historické pozadí polského designu a tak srovnávat nemohu, ale určitě je zajímavé, že ještě před pár lety jsme nemohli v Polsku najít nikoho, kdo by nám přišel zajímavý, nebo jen výjimečně, a v posledních letech najednou potkáváme všude po světě polské tvůrce, z kterých jsme nadšení.

Design má v současnosti v Polsku velkou státní podporu a tak se s ním můžete potkat skutečně všude. Navíc přibývá těch, kteří sice pocházejí z Polska, ale úspěšně se prosazují v zahraničí, kde také často žijí, tak jako chmara.rosinke, kteří přijíždějí do Prahy z Vídně. Nakonce představu o polském designu si návštěvníci Designbloku budou moci udělat sami nejen z individuálních prezentací, ale především z úspěšné výstavy Polished up.

A k té vynalézavosti. Vlastně si nejsem jist, že byla úplným přínosem. Nesvoboda sice přinesla asi obecně pěstovanou schopnost improvizovat, ale přispěla také k totální devalvaci postavení tvůrce i řemesla, a k určitému chytráctví, schopnosti, jak něco obejít, jak získat určitou výhodu. Stále se mi až příliš často vybaví situaci, jak se někdo chlubí, že si při výstavbě obecního kravina postavil dům, který si navíc sám navrhl. Je sice naprosto strašný, ale postavil ho téměř zadarmo.

Je to velmi podobné situaci, kdy jsem potkal v Konsepti jednoho vysoce postaveného manažera, jak si se svým truhlářem proměřuje vystavený nábytek. Přece si ho nebude kupovat, jeho truhlář mu jej udělá za polovičku. Vlastně krade, ale je na to ještě ke všemu hrdý. Tohle je pro mne typický přínos socialismu, kterého se asi jen tak nezbavíme.

Výstava Polished up představí současný polský design, zdroj: DesignblokVýstava Polished up představí současný polský design, zdroj: Designblok

Svoboda není automatická záležitost - k jejímu dosažení je podle situace potřeba vyvinout menší či větší úsilí nebo nabídnout pomocnou ruku. Jakým projektům letošní Designblok podává tu svou?

Každoročně se snažíme upozorňovat na mimořádné projekty a mladé talenty, otevírat jim dveře, ať už mezinárodní soutěží Diploma Selection nebo tím, že dáme některým projektům volnou možnost se zdarma prezentovat – letos takto například mladé autorské značce NARKi nebo seskupení Handa Gote, který je sice hlavně divadelním souborem, ale jeho přínos k vizualitě a předmětnému světu je naprosto fascinující.

Podstatnější v letošním roce je však důraz na svobodu v obecnější rovině. Vzhledem k politické situaci a s obdivem k jejich dlouhodobé práci jsme se rozhodli podpořit nadaci Člověk v tísni, s jejíž aktivitou Skutečný dárek, jsme se rozhodli spojit i náš letošní vizuál, a navíc věnovat část z výtěžku vstupného na podporu rodin politicky stíhaných vězňů.

Svou podporu jsme se pak rozhodli vyjádřit také neziskové organizaci Fokus, která se snaží pomáhat v životě lidem s psychickými problémy. Téma její práce není moc populární, ale je nesmírně potřebné. Žijeme v době, která na nás klade stále vyšší nároky a neúspěch se takřka neodpouští, přesto i lidé, kteří tempu nestačí, mají právo na kvalitní život a pomocnou ruku. Na Designbloku se tak nepotkáte letos jen s designem, ale i s tématy, které úzce souvisejí jak se svobodou, tak s otázkami hodnot v našem současném světě.

Ve výběru Diploma Selection je také stůl Table Kit od Zuzany Boškové, zdroj: DesignblokVe výběru Diploma Selection je také stůl Table Kit od Zuzany Boškové, zdroj: Designblok

Designblok se v říjnu uskuteční v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti a oproti předchozím ročníkům tady bude Superstudio i Openstudio. Jednotný prostor mimo jiné vedl i ke zlevnění výstavních ploch. Jak se tenhle fakt projevil v zájmu vystavovatelů?

Konečně jsme v prostorách, které vznikly pro vystavování a navíc jsou tak velké, aby mohly obsáhnout téměř všechny složky Designbloku. Stran zájmu, ten je trvale velký, ale my jsme stále výběrovou akcí s poměrně přísnými kritérii výběru, takže nárůst počtu vystavovatelů není hlavním motivem tohoto přesunu. Spíš jsme dlouho hledali prostor, ve kterém budeme moci zvýšit komfort vystavovatelů i návštěvníků, snížit jejich náklady na přípravu expozic a také, kde budeme moci snadněji uskutečnit projekty, které potřebují dlouhou dobu na přípravu. Podle prvních reakcích to byl správný krok.

Letos podruhé Designblok pořádá výstavu amatérského designu. S jakým ohlasem se loňská přehlídka setkala a jaký zájem ze strany amatérských designérů vyvolal její druhý ročník?

Vybraných prací je ve druhém ročníku méně, ale jejich práce jsou zajímavější. Myslím, že je mezi nimi několik skutečných talentů, lidí, kteří si nedělají jen nějakou vlastní poličku, ale lidé, kteří přicházejí s vlastní estetikou a přístupem, který je zajímavý a silný. I proto jsme se rozhodli letošní ročník otevřít jako soutěžní, aby výstavou mohlo něco začít a třeba příští rok v samostatné expozici pokračovat.

Když se z role pořadatele přenesete do role návštěvníka, na co se v rámci letošního Designbloku těšíte nejvíc?

Já se ze všeho nejvíc těším vždycky na atmosféru a desítky setkání, které Designblok přinese. Myslím, že jeho program je díky vystavovatelům plný hodně zajímavých instalací, premiér nových produktů, ale i živých akcí. Součástí letošního Superstudia bude letos navíc třeba Škoda Design Runway s každodenním živým programem – módními přehlídkami, koncerty, projekcemi filmů. Prostor nám umožnil vytvořit i rozsáhlý dětský koutek. A když si vezmete, že vedle Průmyslového paláce vstoupíme na Výstavišti instalacemi i do budov Lapidária či bývalého divadla Spirála, myslím, že je na co se těšit. Pokud však chcete slyšet alespoň nějaké jména, pak si nenechte určitě ujít výstavu hvězdného studia Formafantasma, výstavy Diploma SelectionSvoboda!, instalaci Vitra Hub, ve které se spojili studenti VŠUP, Vitra, Radio 1 a experimentální laboratoř kuchařů Ambiente, a třeba letošní Pavilon Designbloku na Václavském náměstí v podobě gigantického krmelce od a1 architects.

Na Václavském náměstí už vznikají základy obřího Krmelce od a1 architects, zdroj: DesignblokNa Václavském náměstí už vznikají základy obřího Krmelce od a1 architects, zdroj: Designblok

Galerie

Další články