Ještěd z jiné perspektivy. Vizuální identitu Technické univerzity v Liberci vytvoří grafické trio Dědic-Minaříková-Nedelka

Základní zkratka a logotyp TUL se systémem podtrhávání zvýrazňujícím jednotnou šířku znaků | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka Základní zkratka a logotyp TUL se systémem podtrhávání zvýrazňujícím jednotnou šířku znaků | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Technická univerzita v Liberci právě odtajnila novou vizuální identitu, která vznikla z designérské soutěže pořádané odbornou organizací Czechdesign. Se svým návrhem porotu nejvíce zaujalo trio Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka, které jej postavilo na technickém písmu, barevnosti a symbolickém pojetí Ještědu.

„Naše univerzita neměla jeden ucelený vizuální styl od svého založení v roce 1953. S jednou, později dvěma fakultami to nebylo ani potřeba. Ovšem od 90. let, kdy se VŠS v Liberci transformovala na Technickou univerzitu v Liberci a přibyly nám fakulty a řada různých úseků a útvarů, už byla potřeba sjednocené vizuální tváře naléhavá. Ještě letos začneme s náročným procesem implementace vítězného návrhu tak, aby univerzita oslavila za dva roky své 70. narozeniny s novou tváří,“ říká rektor TUL Miroslav Brzezina a dodává, že do procesu hledání nové vizuální identity se zapojili také všechny fakulty i například zástupci studentů.

Nová vizuální identita Technické univerzity v Liberci | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Vítězný návrh postavila autorská trojice Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka, který je současně absolventem Fakulty umění a architektury, na technickém písmu TUL Mono speciálně navrženém pro Technickou univerzitu v Liberci.

Kompletní český výpis názvu, zkratka TUL a doplňkový symbol Ještědu | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaKompletní český výpis názvu, zkratka TUL a doplňkový symbol Ještědu | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Liberci sluší

„Grafické řešení je jednoduché a funkčně úsporné. Vizuální jazyk, který autoři použili, univerzitě i atmosféře Liberce sluší. Vizuální základ je konstruktivní, přesto má v sobě přívětivý dojem. Zvolený typ písma se pro univerzitu hodí svým technicistním výrazem. Přesto, že vizuální styl udává ‚jen‘ písmo, symbol a barva, je to vizuální styl velmi nezaměnitelný. Práce se symbolem vizuální styl sympaticky oživí,“ zní část hodnocení odborné části komise, která zasedla ve složení doc. MgA. Kristina Fišerová, MgA. Pavel Frič a doc. MgA. Radek Sidun.

Možnosti materiálové konstrukce písma TUL Mono | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaMožnosti materiálové konstrukce písma TUL Mono | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Aplikace doplňkového symbolu a písma TUL Mono na příkladu ročenky Fakulty umění a architektury TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaAplikace doplňkového symbolu a písma TUL Mono na příkladu ročenky Fakulty umění a architektury TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Samotné logo univerzity tvoří tedy písmena TUL a barevnost, která se mění dle příslušnosti k jednotlivým fakultám, ústavům či katedrám.

Ukázka aplikace logotypů univerzity a fakult v barvách na příkladu roll-upu a pop up stěny | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaUkázka aplikace logotypů univerzity a fakult v barvách na příkladu roll-upu a pop up stěny | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Ještěd jako vize a idea 

Ještěd jako značka zůstává ve vítězném návrhu zachován, mění se ovšem jeho pojetí a dostává i nový symbolický význam, přináší pohled z „jiné perspektivy“.

Ze systému monolineární kresby znaků písma vychází i otočený symbol Ještědu, který funguje jako doplňkový symbol budování komunity TUL | Zdroj: Originální výkres 4NP televizního vysílače a hotelu Ještěd z osobního archivu Otakara BinaraZe systému monolineární kresby znaků písma vychází i otočený symbol Ještědu, který funguje jako doplňkový symbol budování komunity TUL | Zdroj: Originální výkres 4NP televizního vysílače a hotelu Ještěd z osobního archivu Otakara Binara

„Ze systému kresby znaků ze skeletu vychází i otočený symbol Ještědu, který značí změnu perspektivy pro nahlížení na svět kolem nás. Ikonický vysílač s hotelem pro nás není jen siluetou unikátní stavby. Znamená ideu a vizi. Protože TUL netvoří Ještěd. Úkolem TUL je výchova tvůrkyň a tvůrců, kteří vytvoří nové Ještědy ve svých oblastech výzkumu,“ uvádějí k pojetí Ještědu autoři vítězného návrhu.

Nepromokavý funkční merchandising (softshell bunda a taška se zipem) vyrobený ve spolupráci s fakultami a ústavy FT a CXI TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaNepromokavý funkční merchandising (softshell bunda a taška se zipem) vyrobený ve spolupráci s fakultami a ústavy FT a CXI TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Autoři totiž vytvořili symbol, který je bonusem a pomůže budovat pocit sounáležitosti komunity. Navíc je styl založený na univerzálním jazyce nesouvisejícím pouze s technikou, avšak vycházející z něčeho, co mají všechny fakulty společné, tj. s lokalitou,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Dvě možná řešení kampaně na Den otevřených dveří TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaDvě možná řešení kampaně na Den otevřených dveří TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

V prvním kole se soutěže zúčastnilo celkem pět týmů. Soutěž na svou vizuální identitu TUL vyhlásila letos na jaře, od jejího startu až do dnešního vyhlášení vítězů na ni spolupracovala s odborníky z organizace Czechdesign. Odborná organizace Czechdesign vedla celý proces při hledání nové identity, připravila rešerši vhodných účastníků soutěže, nastavila pravidla soutěže a vedla zasedání poroty. Do užšího finále postoupily také velmi zdařilé návrhy od Toman Design (2. místo) a Klára Kvízová Graphics (3. místo).

Ruku v ruce se zaváděním nové vizuální identity budou probíhat i změny v systémovém nastavení komunikace univerzity s veřejností a partnery i komunikace směrem dovnitř.

Označení budovy Univerzitní knihovny TUL a orientační značení budovy na skle | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaOznačení budovy Univerzitní knihovny TUL a orientační značení budovy na skle | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

„Nový vizuální styl je nejviditelnější část, to jsou ty nové šaty, které TUL brzy oblékne. Je ovšem potřeba vyladit také struktury a procesy pod těmito šaty. Pracujeme proto zároveň na nastavení nového konceptu sebeprezentace a komunikace, který se bude opírat především o efektivnější nakládání s daty,“ říká prorektor pro rozvoj Radek Suchánek.

Trio Dědic, Minaříková, Nedelka

Společně se tvůrčí trojice (Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka) na trase New Haven – Praha – Brno věnuje tvorbě vizuálních identit, brandingu a kreativní direkci značek přizpůsobených pro současnost.

Anežka Minaříková, Marek Nedelka, Filip Dědic | Zdroj: autořiAnežka Minaříková, Marek Nedelka, Filip Dědic | Zdroj: autoři

Marek Nedelka

Grafický design & Creative Direction

Marek Nedelka se věnuje primárně projektům v oblasti designu a architektury (mmcité+, studio 519, QARTA Architektura, RIM, Oakcent, Mjölk architekti, FUA TUL, Fránek Architects, SIAL). Díky vzdělání v architektuře a grafickém designu přistupuje k vizuálním identitám s cílem pochopit kontext každého projektu a vytvářet design jasně komunikující obsah a sdělení. Absolvoval bakalářské studium na FUA TUL (Architektura a urbanismus), magisterské studium na UMPRUM (Grafický design a nová média). Absolvoval pracovní stáže ve Stockholmu (Henrik Nygren Design) a Londýně (OK-RM). Kromě vlastní praxe se Marek věnuje rešerši písma v rámci projektu Letter Books. Je držitelem ocenění Red Dot 2020 v kategorii Best of the Best za korporátní identitu mmcité+. Nyní žijí s Anežkou a fenkou Kájou v New Havenu, USA.

Anežka Minaříková

Grafický design & Creative Direction

Těžištěm práce Anežky Minaříkové jsou projekty překračující vymezené hranice grafického designu. Klade důraz na propojování digitálního a fyzického světa, odborného výzkumu a komunikace s širokou veřejností. Zajímá se o aktivní zapojení technologií do kreativního procesu. Za své práce byla několikrát nominována na Czech Grand Design (Spánek, Fotograf festival), v minulém roce získala v kategorii Grafický design 2. místo. Absolvovala bakalářské studium na UMPRUM (Grafický design a nová média) a magisterský program na Yale University School of Art. V současné době se kromě vlastní praxe (ČR/USA) věnuje výuce grafického designu v nápravném zařízení v rámci Yale Prison Education Initiative.

​Filip Dědic

Strategie & Creative Partnership

Filip Dědic se zabývá tvorbou sdělení, webů a značek pro firmy a výrobce z oblasti designu, kultury, průmyslu a architektury (například RIM, QARTA Architektura, Oakcent, Superior Type Foundry, Muzeum paměti 20. století, SIAL). Zároveň připravil dramaturgii pro konference, zpracoval analýzy a výzkumné projekty. Vyučuje webdesign na Fakultě informatiky a statistiky VŠE a působí také jako hostující lektor na UMPRUM v Praze.

O soutěži

Designérská soutěž měla dvě kola a probíhala jako uzavřená s pěti účastníky, přičemž do druhého kola postoupili účastníci tři. Všichni obdrželi za odevzdaný návrh v každém kole skicovné, vítěz pak zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Technické univerzity v Liberci, včetně licence.

Účastníci soutěže:

  • Filip Dědic, Anežka Minaříková, Marek Nedelka,
  • Klára Kvízová Graphics,
  • Studio Colmo,
  • Sudetype,
  • Toman Design.

Porota soutěže

Externí odborníci:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka, pedagožka,
  • MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog,
  • doc. MgA. Radek Sidun – typograf, grafický designér.

Zástupci TUL:

  • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. – rektor TUL,
  • Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – prorektor pro rozvoj TUL.

Další finálové návrhy v soutěži představíme v některém z následujících článků.

Související

Dvě tečky na mapě republiky. Humpolec přichází s nápaditým vizuálním stylem od studia Svéráz
Grafický design

Dvě tečky na mapě republiky. Humpolec přichází s nápaditým vizuálním stylem od studia Svéráz

Jarmila Řehořková - 9. 6. 2021 - 7 min.

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci

Tereza Škvárová - 20. 5. 2021 - 1 min.

M jako ikona muzea. Muzeum umění Olomouc odtajňuje novou vizuální identitu od kolektivu Anežky Hrubé Ciglerové, Nikoly Wilde a Richarda Wilde
Grafický design

M jako ikona muzea. Muzeum umění Olomouc odtajňuje novou vizuální identitu od kolektivu Anežky Hrubé Ciglerové, Nikoly Wilde a Richarda Wilde

Jarmila Řehořková - 15. 4. 2021 - 6 min.

Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert
Grafický design

Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert

Jarmila Řehořková - 26. 1. 2021 - 5 min.

Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers
Grafický design

Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers

Jarmila Řehořková - 14. 12. 2018 - 9 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024