Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Vizualizace jednoho z vybraných projektů nazvaného Réalimenter Masséna, Zdroj: materialtimes.com Vizualizace jednoho z vybraných projektů nazvaného Réalimenter Masséna, Zdroj: materialtimes.com

Jean-Luis Missika představí Pražanům Paříž zítřka

Paříž vyhlásila veřejnou výzvu k přestavbě a znovuoživení řady míst v centru. Její rozsah patří k největším podnikům této povahy na světě. Do Prahy ji v rámci červnové konference reSITE přijede představit místostarosta Paříže Jean-Louis Missika.

Metropole musí být schopna reagovat na změnu životního stylu i vývoj v oblasti bydlení, setkávání, životního prostředí či sociálních problémů.

Réinventer Paris je jeden z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů světa, který vznikl právě ve snaze dostát této představě. Během jediné výzvy se podařilo vybrat návrhy na nové využití třiadvaceti lokalit francouzské metropole.

„Chceme vidět Paříž zítřka,“ uvedla výzvu starostka Anne Hidalgo. Zúčastněné týmy přišly z originálních a nekonvenčních skupin, i díky tomu se podařilo v rámci soutěže pokrýt širokou škálu oblastí městského života. Jejich úkolem bylo navrhnout, jak dodat vitalitu výjimečným pařížským lokalitám. Vítězné týmy získaly během roku 2015 a 2016 nabízené oblasti k pronájmu nebo ke koupi a začaly postupně uvádět své projekty v život. Réinventer Paris má dát prostor k experimentování i konkretizaci rozsahu inovací. Není to obvykle pojatá architektonická soutěž, jejím cílem podle vedení města není inovovat na všech frontách, naopak se snaží hledat pro každou lokalitu přiléhavý typ nových a současných řešení.

Místostarosta Paříže Jean-Louis Missika promluví na letošní konferenci reSITE v Praze, Zdroj: Materialtimes.comMístostarosta Paříže Jean-Louis Missika promluví na letošní konferenci reSITE v Praze, Zdroj: Materialtimes.com

Jean-Louis Missika je zodpovědný za městské plánování, architekturu, ekonomický rozvoj a atraktivitu Paříže.

„Francouzská metropole čelí mnoha problémům,“ říká Missika. „Potřebuje především inovace z hlediska navrhování pluralitních budov, které jsou adaptabilní a inteligentní. Rychlé změny v městském životním stylu vyžadují inovace ve způsobech života, odhalování sdílených a uživatelsky přívětivých prostorů. Mění se způsoby práce, rozšiřuje se co-working, práce na dálku nebo různé inkubátory, a mění se i způsoby podnikání, vznikají společné showroomy, fablaby a pop up obchody. Je třeba také nových služeb přizpůsobených zdravotním požadavkům stárnoucích občanů.“

Výzva je nyní uzavřena, jména vítězů zveřejněna. Pozoruhodný je například projekt oživení nefunkčního nádraží Gare Masséna v jedné z nejrychleji se rozvíjejících oblastí města.

Projekt Réalimenter Masséna vybízí nejen k zamyšlení nad plýtváním jídla a potravinovou krizí. Bude živým organismem na principu cirkulární ekonomiky, kde probíhá vše od mikrovýzkumu po pěstování, stravování a využití odpadu.

Tým několika odborných firem sdílí především touhu představit potravinový projekt, který zároveň pomáhá městu lépe reagovat na změnu klimatu, je energeticky účinnější a celosvětově udržitelnější a životaschopnější při hledání biodiverzity.

Missika přijede do Prahy jako jeden ze čtyřiceti přednášejících Mezinárodní konference reSITE. Posláním tohoto setkání, které se uskuteční 22. až 23. června 2017, je propojovat významné aktéry z nejrůznějších oborů, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a budovat odolná a konkurenceschopná města příjemnější pro život příští generace.

„Je nezbytné vytvářet otevřený prostor umožňující produktivní dialog mezi veřejností, komerční sférou a občanskou společností. Snažíme se propojit politiky, investory, architekty, urbanisty a veřejnost,“ říká ředitel reSITE Martin Berry.

Článek byl převzat se svolením Material Times. Ze zázemí knihovny materiálů matériO Prague v roce 2013 vzešel magazín Material Times. Objevujeme nové materiály a technologie, zajímáme se o svět, kde se s nimi – či naopak bez nich – žije, pracuje a tvoří. V květnu 2016 vychází první tištěné vydání magazínu, jehož další obsah je zároveň volně dostupný na webu MaterialTimes.

Další články