Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Snídaně u Sothebyho, obálka. Zdroj: Adéla Valentová Snídaně u Sothebyho, obálka. Zdroj: Adéla Valentová

Jakou má umění hodnotu?

Svět umění od A do Z v recenzi publikace Snídaně u Sothebyho. Umělecká díla jsou podrobena hodnocení z mnoha úhlů pohledu a kromě estetiky je poměřována především jejich komerční hodnota. Právě otázky ohledně hodnoty uměleckých děl se snaží objasnit další kniha z nabídky Knihy Zlín, a její autor, bývalý ředitel dvou nejslavnějších aukčních síní světa, neváhá střílet do vlastních řad.

Slovník sběratele umění

Poměrně obsáhlý paperback (téměř 400 stránkový) je rozdělen do pěti tematických kapitol, které zkoumají zásadní faktory, rozhodující o tom, jakou částku za konkrétní dílo kupující zaplatí. Vysvětluje, jak lidé hledají odpovědi na otázky ohledně hodnoty uměleckých děl a jak probíhá proces, při němž je umění přisuzována finanční hodnota. Tyto faktory popsané v krátkých kapitolkách, jsou navíc řazeny abecedně, z knihy proto vzniká jakýsi slovník sběratelů umění.

Zešílíš-li, budeš se prodávat

Autor Philip Hook* v této oblasti působí více než 35 let, nejprve pracoval pro Christie´s, později zakotvil v Sotheby´s, je tedy jeden z nejpovolanějších, kdo se k této poměrně kontroverzní činnosti, přisuzování hodnoty uměleckým dílům, může vyjádřit. Podrobnosti  tohoto zvrhlého, ale zároveň fascinujícího vztahu, mezi uměním a penězi, popisuje s nadhledem, ironií a vtipem, které jsou i pro laického čtenáře velmi poutavé.

Zákulisní informace z oboru Philip Hook „sype z rukávu“. Postupně však dojde k trefování se do vlastních řad a podpoření populisticky rozšířeného názoru, že veškerý odborněji pojatý komentář umění je pouze pseudointelektuální humbuk. Jistě, sbírání umění není jen investicí, ale také vášní a hodnotu díla určují mnohdy těžko měřitelné faktory, jako je osobní vkus, nebo emoční dopad zobrazeného námětu, ale také zákulisní příběh ze života autora, nebo konkrétního díla. Pro příklad, podívejte se na významné umělce, které znáte. Všichni tito muži buď zešíleli, vypěstovali si závislost na drogách, zemřeli v křečích po vdechnutí jedovatých barev vlastní výroby nebo je aspoň někdo postřelil. To jsou právě ty pikantnosti, které prodávají

Co ještě se můžete z tohoto osobitě zabarveného slovníku dozvědět? Jako dobrý test komerčního potenciálu portrétu autor doporučuje představit si, jestli byste vedle portrétované osoby chtěli sedět na večeři. Dále předkládá názor, že způsob, jakým je obraz orámován, má nesmírný vliv na to, jak ho vnímáme a za jakou cenu se prodá. Nevhodný rám drasticky snižuje hodnotu díla, atd. Zajímavá je kapitola, kde autor popisuje své zkušenosti ze zábavného televizního pořadu oceňování uměleckých děl, Antiques roadshow. Údajně pro většinu Britů představuje tento pořad jediný kontakt se světem výtvarného umění. 

Ještě kontroverzněji

Kniha jde dál a dotýká se i kontroverznějších témat. Připomíná, že Sotheby´s i Christie´s po tři staletí pohotově sklízí poklady, které se dostanou na trh v důsledku úmrtí, rozvodů, zadlužení nebo válečných katastrof. To je trh s uměním.

Sám také předkládá otázku, je-li vůbec nějak obhajitelné, že se umělecká díla prodávají za astronomické částky. Peníze tak vysoké, že by za ně bylo možné vystavět nespočet nemocnic, které zachraňují lidské životy. Hookova obhajoba zní: Je nutné, aby tu bylo něco, pro co stojí za to lidské životy zachraňovat. A umění takovou věcí, nebo jednou z takových věcí, je. Z toho vyplývá, že nákup výtečných uměleckých děl – která neprospívají tělu, ale duši – představuje v civilizované společnosti legitimní vynaložení finančních prostředků. Sám ale v zápětí dodává, že veškeré závěry, ke kterým dospěl, jsou pouze jeho názory, s nimiž se nemusíte ztotožňovat. Naštěstí.

zdroj: Adéla Valentovázdroj: Adéla Valentová

Jak již bylo naznačeno, kniha je čtivá, ale poněkud heslovitá a klouzající po povrchu. Pokud již jako čtenáři máte zkušenost s jinými tituly z nakladatelství Kniha Zlín, z oblasti umění, neubráníte se dojmu, že jste již podobnou knihu v ruce drželi. Heslovitost může odkazovat na knihu Deyana Sudjice B jako Bauhaus (také jsme recenzovali ZDE), téma trhu s uměním pak díla Dona Thompsona Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarůSupermodelka a krabice Brillo. Do jisté míry se i kniha Philipa Hooka s posledně jmenovanými tematicky překrývá.

Jestliže jste ani jednu z výše jmenovaných knih nečetli a skutečně vás zajímá trh s uměním, či jak probíhají aukce uměleckých děl, doporučuji se podívat na práce zmiňovaného Dona Thompsona. Heslovitost může být i osvěžující, zvláště, hledáte-li v četbě zábavu a oddech. 

A máte-li přece jenom nějaké dílo, u něhož jste přemýšleli, jakou má hodnotu a zjistili, že bohužel ne příliš velkou, ale přesto je to velmi zajímavý kousek. Nechte si ho doma a těšte se z něj.

-----------------------------------------------

* Philip Hook nastoupil do slavné aukční síně Christie's v roce 1973. V roce 1994 nastoupil do oddělení pro impresionismus a moderní umění u konkurenční společnosti Sotheby's, kde je v současnosti na pozici ředitele. Také pravidelně vystupoval v pořadu o umění stanice BBC Antiques Roadshow a je autorem odborných či populárně naučných knih o umění a pěti románů z uměleckého prostředí.

Další články