Jak vysoutěžit funkční logo? 5 kroků soutěže na nový vizuální styl Liberce

Ondřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města  Liberec Ondřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města Liberec

Na začátku roku 2016 oslovil organizaci CZECHDESIGN Liberec. Město v té době revidovalo svůj druhý neúspěšný pokus o Soutěž na logo a nový vizuální styl. Po několika konzultacích jsme se domluvili, že soutěž napotřetí zorganizuje CZECHDESIGN ve spolupráci s městem. Liberec tak získal svou novou vizuální identitu, kterou dnes již úspěšně používá. Jak vypadá příprava zdárné soutěže krok za krokem?

1/ Výchozí situace

Na začátku projektu soutěže na novou vizuální identitu Liberce dostal CZECHDESIGN jako podklad pravidla a zadání předchozích soutěží k okomentování a navržení změn.  Po důkladné analýze materiálů a několika schůzkách se zadavatelem jsme definovali skutečné potřeby města a pravidla napsali zcela nová. Jednoduchá, přehledná, krátká a zároveň legislativně v pořádku. Sestavili jsme také porotu, která je pro tento typ soutěže vhodná – zasedli v ní jak odborníci na grafický design, tak zástupci města. Vyvážené zastoupení obou stran je velmi důležité - zazní jak hlasy odborníků, kteří grafickému designu rozumí, tak zástupců měsa, kteří ho dobře znají a vědí jak funguje.

Ondřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města  LiberecOndřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města Liberec

2/ Pravidla a soutěžní mechanika

Soutěže na komplikovanější zakázky, jako je například celá vizuální identita města, vyžadují dvoukolové soutěže. Zadavatel tak dostane možnost se s designéry osobně ve druhém kole potkat a ověřit si, jak reagují na připomínky ke svému návrhu.

Soutěž pro veřejnou instituci by vždy měla být absoultně transparentní. První kolo se proto hodnotí anonymně a soutěž je otevřená – může se do ní přihlásit každý designér či studio, které splní zadání.

Pro město Liberec je nejdůležitější prezentace směrem k turistům a návštěvníkům, součástí zadání prvního kola se tak stal návrh loga, návrh letáku DL, návrh plakátu na kulturní akci pořádanou městem a návrh propagačního předmětu. Ve druhém kole už 3 vybraní finalisté rozpracují konkrétní část grafického manuálu. Porota tak zjistí, jestli navržená loga a grafické prvky obstojí v praxi.

Účastníci druhého kola mají za svou práci nárok na skicovné (v případě Liberce 30 000Kč) a vítěz získá zakázku na dopracování svého návrhu do kompletní podoby (v Liberci se jedná o grafický manuál města předem definovaného rozsahu za 315 000Kč). Finanční odměny musí odpovídat hodnotě práce, kterou designér odvede. Jejich výše se stanovuje na základě rozsahu zakázky.

Ondřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města  LiberecOndřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města Liberec

3/ Samotná soutěž

Po nastavení pravidel a mechaniky následuje zveřejnění soutěže. Jedná se o další kriticky důležité místo v celém procesu. Aby se mohli dobří designéři do soutěže přihlásit, musí se o ní nejdřív dozvědět. To bývá kámenem úrazu nejedné soutěže pořádané veřejnou institucí. CZECHDESIGN využívá svých komunikačních kanálů a sestavuje ke každému projektu individuální komunikační kampaň tak, aby se o soutěži dozvědělo co nejvíce relevantních zájemců.

V případě Liberce se kampaň skládala především z tiskové zprávy pro média, propagace přes magazín czechdesign.cz a přes sociální sítě v čele s Facebookovou kampaní, včetně fb skupin a několika tématických článků.

Důležitá je také komunikace se soutěžícími v průběhu soutěže a rychlé reagování na jejich dotazy.

Ondřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města  LiberecOndřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města Liberec

4/ Hodnocení soutěže

V prvním kole se sešlo 166 návrhů od designérů a grafických studií, ze kterých porota pomocí osvědčeného systému výběru a hlasování zvolila 3 finalisty. Soutěžící jsou v tomto prvním kole anonymní, hovoří za ně pouze kvalita jejich práce. Odhalení jmen je až záležitostí druhého kola.

Ve druhém kole se tak spolu utkaly návrhy grafické designérky Heleny Jiskrové, návrh autorského dua Mikuláš Švejdík a Šimon Marek a návrh grafického designéra Ondřeje Zámiše.

Všichni soutěžící rozpracovali svůj návrh do podoby konkrétních aplikací z budoucího Grafického manuálu podle stejného zadání. Svou práci potom každý během 15 minut osobně odprezentoval porotě soutěže, přičemž členové poroty měli možnost klást doplňující otázky.

Z tohoto klání vyšel jako vítěz právě Ondřej Zámiš se svým minimalistickým a velmi dobře aplikovatelným designem.

Ondřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města  LiberecOndřej Zámiš, Jednotný vizuální styl města Liberec

5/ Tím to teprve začíná

Po ohlášení výsledků soutěže ale spolupráce s designérem a postupná aplikace jednotného vizuálního stylu teprve začíná. Liberecký vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, inženýr David Pastva spolupracuje v posledním roce s Ondřejem Zámišem na grafickém manuálu. Pan Pastva nám odpověděl na následující dvě otázky.

V jaké fázi je teď postupné zavádění nového vizuálního stylu?
Nové materiály připravujeme s panem Zámišem. Z naší strany ještě není úplně ukončená definice různých šablon, řešíme nákup písma a další. Grafický manuál byl připraven podle smlouvy a vše proběhlo v pořádku.

Co byste poradil dalším městům, která by ráda osvěžila svůj vizuální styl?
Rozhodně nelituji cesty, kterou jsme se vydali, tedy soutěž připravovaná profesionálně. Za velmi důležité považuji se předem obrnit před reakcí veřejnosti – bohužel tato zpětná vazba je velmi nefunkční (lid poplive dobré i špatné věci téměř bez rozdílu).

Problematika designérských soutěží je velký oříšek a není snadné, takovou soutěž uspořádat, abychom dosáhli kýženého efektu. CZECHDESIGN je organizace, která profesionálně zpracovává a vyhlašuje designérské soutěže pro klienty ze všech oborů. Podívejte se do rubriky Naše služby.

Související

Nové logo Liberce: Po 2 propadácích se město obrátilo na CZECHDESIGN
Grafický design

Nové logo Liberce: Po 2 propadácích se město obrátilo na CZECHDESIGN

Michaela Holubec Birtusová - 7. 3. 2017 - 4 min.

Finalisté soutěže na vizuální styl města Liberec
Grafický design

Finalisté soutěže na vizuální styl města Liberec

Michaela Holubec Birtusová - 10. 3. 2017 - 4 min.

UNESCO, teď Liberec. Zámiš vyhrál soutěž na vizuální styl 5. největšího města
Grafický design

UNESCO, teď Liberec. Zámiš vyhrál soutěž na vizuální styl 5. největšího města

Michaela Holubec Birtusová - 7. 3. 2017 - 4 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení