Jak to mohlo dopadnout? Představujeme soutěžní návrhy wayfinding systému pro českou metropoli

Design studia Gourdin, Mijksenaar a Büro4 na Obelisku – novém 3D nosiči pro pěší navigaci | Zdroj: archiv Czechdesign Design studia Gourdin, Mijksenaar a Büro4 na Obelisku – novém 3D nosiči pro pěší navigaci | Zdroj: archiv Czechdesign

Letos v dubnu představila Praha veřejnosti vítězný koncept nového wayfinding systému, který je postupně testován a implementován v ulicích naší metropole. Výsledek vzešel z mezinárodní soutěže připravené organizací Czechdesign, ve které změřil kvality s přístupy tří zahraničních týmů. Seznamte se s jejich návrhy a zkušenostmi s touto výjimečnou soutěží.

Mezinárodní soutěž na nový wayfinding české metropole byla otevřena uchazečům z celého světa. Zájem o dvoufázovou anonymní soutěž projevilo celkem 16 interdisciplinárních týmů, osm českých a osm zahraničních, mimo jiné z Německa, Švýcarska či Nizozemska. Pět týmů, které nejlépe prokázaly svou kvalifikaci, vyzvala porota do první fáze soutěže. Mezi účastníky z českých i mezinárodních týmů byli Büro4, Studio Gourdin, Mijksenaar, Side2 a Studio Najbrt s Herrmann & Coufal, kteří později ze soutěže odstoupili. Porotě, tvořené mezinárodními odborníky, předsedal Mike Rawlinson, spolutvůrce wayfinding systémů v USA, Evropě a Velké Británii.

V první fázi měly týmy za úkol zpracovat komplexní zadání, ve kterém navrhly celkový koncept wayfinding systému s praktickou reprezentací typografie, barev a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. V této fázi měli soutěžící možnost se zúčastnit simultánně tlumočené komentované prohlídky systému se zaměřením na pražské metro a několik zastávek povrchové dopravy, kterou komentovali zástupci ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) a DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy). Z prohlídky byl pořízen detailní zápis, který měli všichni účastníci k dispozici po celou dobu soutěže.

Účastníci soutěže, zástupci Czechdesign, ROPID a DPP na komentované prohlídce systému | Zdroj: archiv CzechdesignÚčastníci soutěže, zástupci Czechdesign, ROPID a DPP na komentované prohlídce systému | Zdroj: archiv Czechdesign

Do druhé fáze porota anonymně vybrala tři návrhy, které nejlépe splňovaly stanovené požadavky. Mezi nimi byly ty od Büro4, Side2 a Studio Gourdin. Postupující týmy rozpracovaly své návrhy na základě připomínek a doporučení poroty. Znovu je porota hodnotila v lednu, kdy bylo rozhodnuto o vítězi.

V elitní konkurenci světových účastníků uspěl český tým Side2, který prokázal nejen nezbytnou odbornost a řemeslnou kvalitu, ale i vášeň pro tento komplexní projekt. Více o jejich návrhu najdete v tomto samostatném článku. Pojďme se podívat na soutěžní návrhy a na to, jak směřovaly ke změně navigace Prahy.

Studio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin

Studio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin | Zdroj: Studio GourdinStudio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin | Zdroj: Studio Gourdin

Studio Gourdin představilo detailní návrh založený na harmonii se současným systémem, který porota ocenila druhým místem. Spojilo se s Capitale Berlin, rakousko-německým specialistou na branding a typografii, UX designérkou Gerit Lippert a kanadským kartografem a designérem Sherazem Khanem.

Řešení studia si klade za cíl odvodit nový systém od toho současného a odkazovat na typologii nových autobusových a tramvajových zastávek od Olgoj Chorchoj.

„Značení pražského dopravního systému je nedílnou součástí každodenního života Pražanů. Dnes jsou typickými znaky zaoblené cedule, kruhové grafické prvky, výrazné šipky a ikonický nápis stanice v písmu Metron. Tyto znaky jsou silnými a identifikačními prvky, které jsme se snažili začlenit a nově interpretovat v našem návrhu. Harmonie se současnými tranzitními zastávkami, městským mobiliářem a značením je naší filozofií a hlavním pilířem celého návrhu. Ve smyslu navázat a podpořit ztotožnění Pražanů se svým městem proudí tento ‚duch‘ z minulosti do současnosti,“ říká o konceptu Studio Gourdin.

Návrh Studia Gourdin na Obelisku – novém 3D nosiči podporujícím zejména pěší pohyb na krátké vzdálenosti | Zdroj: Studio GourdinNávrh Studia Gourdin na Obelisku – novém 3D nosiči podporujícím zejména pěší pohyb na krátké vzdálenosti | Zdroj: Studio Gourdin

Značení má za cíl tvořit svou vlastní vrstvu nezávislou na městském prostoru, s velkou přehledností oslovovat obyvatele Prahy i návštěvníky a vyzývat je k (znovu)objevování města.

Nové řešení typografie odkazuje na některé charakteristiky písma „Metron“ od Jiřího Rathouského. Tímto se autoři snaží o bezproblémovou integraci nového písma, které souzní s designem názvů stanic, nejcharakterističtější částí stávajícího systému.

Návrh značení v metru | Zdroj: Studio GourdinNávrh značení v metru | Zdroj: Studio Gourdin

Typologie nového systému značení kombinuje standardizaci s individualizací ve snaze zajistit rozpoznatelnost. Konstrukce prvků značení je navržena v přímém vztahu k souhře rohů a křivek a má za cíl vytvořit plynulé spojení mezi jednotlivými prvky a zemí, fasádami či sloupy. Systém značení oprošťuje přepravu od stigmatu nepřehlednosti a dává lidem možnost přejít od automobilů k jiným udržitelnějším formám dopravy. Odkazy na možnosti mobility lze proto nalézt téměř na všech cedulích. Volbou černé barvy vzniká jasné spojení s novým městským mobiliářem a autobusovými i tramvajovými zastávkami od Olgoj Chorchoj.

Rodina 3D nosičů od Studia Gourdin | Zdroj: Studio GourdinRodina 3D nosičů od Studia Gourdin | Zdroj: Studio Gourdin

Na porotu zapůsobil tým zejména mírou detailu a funkčností návrhu. Hodnotila ho jako vysoce kvalitní, ucelený a realizovatelný s možností rozpracování do dalších výstupů. Mike Rawlinson sdílí hodnocení poroty, poukazuje na silné stránky návrhu, ale i na to, proč nevyhověl všem potřebám pro dosažení prvního místa: „3D nosiče a média vynikají svou kvalitou, jsou vizuálně čisté a praktické a mají potenciál zapadnout do stávající rodiny městského mobiliáře. Celkově je tento návrh vysoce kvalitní, profesionálně zpracovaný a prokazující velké zkušenosti. Grafické řešení nicméně postrádá reflexi vysoké různorodosti cílů a nebylo dostatečně provázáno s řešením 3D prvků, proto se neukázalo být pro Prahu tím nejvhodnějším.“

Studio Gourdin k vstupu do soutěže lákala nejen krása města Prahy, ale zejména komplexnost zadání celého projektu. „U značení pro veřejná prostranství není vůbec obvyklé brát v úvahu také metro a veřejnou dopravu. Všichni jsme ale cítili, že je naprosto smysluplné tyto aspekty zahrnout. V tomto duchu byla možnost pracovat na wayfindingu tak velkého města velmi vzrušující. Proces poznávání potřeb města i jeho obyvatel a kreativní vytváření jednotného řešení na míru těmto potřebám při snaze zachovat vlastní vizi je uspokojující. Toto vše soutěž skutečně ztělesňovala a byla bezpochyby nejsložitějším projektem, na kterém jsme kdy pracovali,“ sdílí svou motivaci Studio Gourdin.

„Soutěž nám ukázala, na co musí města při přepracování svého veřejného značení skutečně myslet. I když nám přinesla pouze druhé místo, práce na komplexním projektu se všemi jeho tématy a aplikacemi byla obzvlášť obohacující zkušeností. Nutila nás přemýšlet ještě strukturovaněji než obvykle a vždy zvažovat zaměnitelnost každého prvku se všemi ostatními aspekty, jako jsou barvy, tvary, piktogramy nebo kontrast,“ říká tým.

Tak složitý projekt přináší mnoho výzev a obtížných rozhodnutí. Pro Studio Gourdin bylo jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, zda má značení navázat na stávající design v metru, nebo se vydat zcela novým směrem. „Současný design existuje přibližně 40 let a je podle našeho názoru nedílnou součástí každodenního života mnoha Pražanů. Po dlouhých úvahách a diskusích jsme se rozhodli založit náš systém na stávajícím řešení a rozvinout z něj současný vizuální jazyk. Při tvorbě dokonale čitelného písma pro veřejný prostor Prahy jsme zvážili všechny důležité aspekty: čísla, jasné tvary písmen a diakritiku. Někdy jsme museli udělat krok zpět, abychom se opět zaměřili na formování všech různých myšlenek do jednoho jasného a výstižného celku, což se nám, myslím, docela povedlo,“ hovoří studio o svém procesu navrhování a sdílí, na čem bylo obzvláště náročné pracovat: „Velkou výzvou bylo vytvořit mapu města, která by obsahovala co nejvíce informací, aniž by ztratila funkčnost. Na rozdíl od většiny ostatních velkých měst je Praha kopcovitá s mnoha protínajícími se ulicemi, tunely, mosty a dopravními tepnami, kterými se lidé mohou pohybovat. Některé ze složitostí města, jako je Praha, jsou vlastně nástroji pro pěší v jejich lepší a snazší orientaci. Ignorování těchto aspektů se nám zdálo být medvědí službou pro zvědavého návštěvníka či obyvatele, který hledá pomoc při orientaci v pražských ulicích.“

„Praha na nás skutečně zanechala hluboký dojem, který, jak věříme, nás vždy přivede zpět do české metropole s novými perspektivami. Opravdu se těšíme, až vše, co jsme se naučili, budeme moci uplatnit v našich budoucích projektech,“ uzavírá Studio Gourdin.

Büro4, Ralph Meury

Büro4 a Ralph Meury | Zdroj: Büro4Büro4 a Ralph Meury | Zdroj: Büro4

Švýcarské studio Büro4 se spojilo s architektem a urbanistou Ralphem Meurym. Předvedli vizuálně silný design založený na grafice a barvě, za který v soutěži získali třetí místo.

Cílem jejich řešení je vytvořit organický, diskrétní systém značení, který vyjadřuje moderní Prahu, zpřístupňuje a optimálně inscenuje její bohatou kulturu a budovy.

„Náš návrh nového wayfinding systému pro Prahu má vše, co moderní orientační systém potřebuje. Ale především má svou vlastní identitu. Rozpoznatelnost je pro fungující wayfinding klíčová. Uživatelé se mohou spolehnout na úroveň servisních a informačních standardů všude, kde se s tímto návrhem setkají. Ten je přátelský a poskytuje bezpečnost. Nový vzor inspirovaný ornamentací, jako je zdobení tradičních krojů, kombinuje prvky nového písma, piktogramů a barev,“ vysvětluje Büro4.

Nový vzor inspirovaný ornamentací, jako je zdobení tradičních krojů, kombinuje prvky nového písma, piktogramů a barev. | Zdroj: Büro4Nový vzor inspirovaný ornamentací, jako je zdobení tradičních krojů, kombinuje prvky nového písma, piktogramů a barev. | Zdroj: Büro4

Autoři záměrně snížili počet cest při navádění návštěvníků k cíli. Nové značení rozlišuje mezi dvěma uživatelskými profily odlišenými barvou pozadí a nabízí odpovídající úrovně informací.

Nové značení rozlišuje mezi dvěma uživatelskými profily odlišenými barvou pozadí. | Zdroj: Büro4Nové značení rozlišuje mezi dvěma uživatelskými profily odlišenými barvou pozadí. | Zdroj: Büro4

Nové 3D nosiče kombinují klasické městské prvky, jako jsou ocelové sloupky nebo pouliční lampy, a jsou opláštěny plechem, kterým se autoři snaží dodat moderní vzhled. Lze je dokonce kombinovat se stávajícími podpůrnými systémy. Panely na významných místech ukazují, kde se v blízkosti nachází další zajímavé objekty, takže se návštěvníci mohou souvisle pohybovat po cestě, která je vede dále.

Nové 3D nosiče kombinují klasické městské prvky, jako jsou ocelové sloupky nebo pouliční lampy, a jsou opláštěny plechem, kterým se autoři snaží dodat moderní vzhled. | Zdroj: Büro4Nové 3D nosiče kombinují klasické městské prvky, jako jsou ocelové sloupky nebo pouliční lampy, a jsou opláštěny plechem, kterým se autoři snaží dodat moderní vzhled. | Zdroj: Büro4

„Návrh je solidní a profesionálně zpracovaný. Systém jako celek je kvalitní, jednoduchý a má potenciál udělat Prahu uživatelsky přívětivější pro své obyvatele a návštěvníky. Řešení 3D prvků je originální a poutavé, s pozitivně hodnoceným subtilním charakterem. Grafický design je odvážný, jemný, jasně strukturovaný, se silným vizuálním jazykem a pozitivním přístupem použití barev a grafiky k vytvoření silného systému. Systém se však neukázal být vhodným pro dlouhodobé použití na součástech městského mobiliáře a nesplnil požadavek na vytvoření jednotného, komplexního systému, funkčního pro všechny skupiny uživatelů,“ Mike Rawlinson sumarizuje hodnocení návrhu Büro4.

Jednotný informační systém hlavního města Prahy byl prvním zahraničním projektem týmu. „Od začátku jsme věřili, že zkušenosti z našich švýcarských projektů by mohly být cenné pro konkrétní výzvy pro město Prahu. Wayfinding systémy pro veřejnou dopravu a turistické atrakce mají ve Švýcarsku velkou tradici. V kombinaci s moderním, ambiciózním a široce podporovaným hlavním plánem pro Jednotný informační systém to pro náš tým byla perfektní výzva,“ sdílí Büro4 svou motivaci pro vstup do soutěže.

Autoři vypichují, že oslovit širokou škálu uživatelů, zejména v cizí zemi, může být náročné: „Ve skutečnosti neexistovaly žádné formální bariéry: design – zejména značení – funguje do značné míry univerzálně a nezávisle na jazyce. S diakritikou se dokonce docela dobře pracovalo. Mnohem náročnější je získat si srdce lidí. Systém může fungovat pouze tehdy, pokud ho uživatelé přijmou za svůj. Naše řešení se zaměřuje i na tento bod – to je asi největší výzva pro zahraniční tým. A pravděpodobně to také ukazuje limity konkurenčního formátu v procesu navrhování.“

„Každý úkol – pokud je brán vážně – posouvá tým kupředu. Nové výzvy vedou k novým nápadům a novým způsobům myšlení. To ovlivňuje i budoucí projekty. Úspěch, že jsme jedněmi z finalistů této soutěže, je samozřejmě velkou motivací a dobrou ukázkou,“ shrnuje Büro4.

Mijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design

Mijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design | Zdroj: MijksenaarMijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design | Zdroj: Mijksenaar

Studio Mijksenaar, americko-nizozemský specialista na wayfinding, se spojilo s typografy z Dalton Maag a průmyslovými designéry z Billings Jackson Design. Mezinárodní tým obsadil v soutěži čtvrté místo.

Snahou autorů je přinést jednotný wayfinding navržený pro rozmanitou a živou Prahu, který odkazuje na výrazný barevný nádech architektury a atmosféry města.

„Naším cílem bylo vytvořit po celé Praze plynulou cestu, která bude spojovat všechny informační prostředky, používat jeden vizuální jazyk a jeden jednotný systém. Skrze veškeré nosiče jsme se snažili zajistit jasnost a jednotu systému a zároveň vyjádřit identitu a charakter města. Budoucnost, otevřenost, přívětivost a čitelnost,“ hovoří o svém přístupu studio Mijksenaar.

Použití barev a piktogramů | Zdroj: MijksenaarPoužití barev a piktogramů | Zdroj: Mijksenaar

Použitím barev se designéři snaží integrovat fyzické prvky systému s okolím. Historická barva červená, která je osvěžená a modernizovaná se světlým odstínem, odkazuje na pražskou architekturu. Volbou písma kladou autoři důraz na povědomé tvarosloví existujícího mobiliáře, jehož hranatost se v písmu opakuje a dává mu potenciál se stát nedílnou součástí vizuální DNA města.

Piktogramy jsou navrženy ve třech úrovních hierarchie –⁠⁠⁠ mezinárodní a univerzální standard pro dopravu, jasné a jednoduché nápovědy pro primární cíle a detailní ilustrace pro orientační body a architektonické zajímavosti.

Grafika a systém | Zdroj: MijksenaarGrafika a systém | Zdroj: Mijksenaar

3D nosiče objasňují hierarchii a dopad různorodých sdělení a nástrojů pro intuitivnější cestu. Uvnitř stanic metra používají pro zhoršené světelné podmínky zjednodušené piktogramy i přehledné informace na světlém pozadí. Nosiče mají za cíl uctivě vyniknout jak v modernistickém, tak v historickém kontextu městského prostředí a komunikovat na základě informačních potřeb v městském měřítku i v měřítku lidském.

3D nosiče komunikují jak v městském měřítku, tak v měřítku lidském. | Zdroj: Mijksenaar3D nosiče komunikují jak v městském měřítku, tak v měřítku lidském. | Zdroj: Mijksenaar

„Hlavní dojem poroty z návrhu je pozitivní. Svou hravostí a lehkostí má koncept potenciál zlepšit kvalitu veřejného prostoru a zvýšit přívětivost města Prahy. Návrh by však musel být výrazně upraven, aby dosáhl dobré úrovně kvality k realizaci. Porota ocenila viditelnou snahu propojit návrh se specifiky Prahy, při odvozování barevné palety čerpala z místního kontextu. Celkově byla koncepce slibná, ale ne dostatečně propracovaná, aby představila jasnou vizi systému,“ uzavírá Mike Rawlinson hodnocením návrhu.

An English version of the article can be found here.

Sledujte oficiální účet nového pražského wayfinding systému na Instagramu Čitelná Praha.

Follow the official account of Prague wayfinding on Instagram Legible Prague.

Veškeré obrazové materiály ke stažení zde. 

All visual materials for download here. 

Související

Čitelná Praha. Český tým porazil mezinárodní konkurenci v soutěži na komplexní systém chytré městské navigace
Grafický design

Čitelná Praha. Český tým porazil mezinárodní konkurenci v soutěži na komplexní systém chytré městské navigace

Kateřina Matějková Žáková - 5. 4. 2022 - 13 min.

Čitelná Praha. Hvězdy světového designu navrhnou informační systém pro českou metropoli. Mezinárodní designérskou soutěž organizuje Czechdesign
Grafický design

Čitelná Praha. Hvězdy světového designu navrhnou informační systém pro českou metropoli. Mezinárodní designérskou soutěž organizuje Czechdesign

Kateřina Matějková Žáková - 16. 11. 2021 - 14 min.

Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa
Grafický design

Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa

Kateřina Matějková Žáková - 13. 7. 2021 - 11 min.

Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli
Grafický design

Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli

Kateřina Matějková Žáková - 28. 5. 2021 - 9 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024