Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální styl Ústeckého kraje

Představujeme nevítězné návrhy vizuálních identit Ústeckého kraje. Představujeme nevítězné návrhy vizuálních identit Ústeckého kraje.

Po dvaceti letech změnil Ústecký kraj vizuální podobu své komunikace. V soutěži, kterou pořádala organizace Czechdesign, vyhrálo studio Petrohrad. Seznamte se s návrhy dalších účastníků designérské soutěže.

Nová vizuální identita měla plně reflektovat jak charakter celého kraje, tak jeho proměny směrem k moderní a zelené budoucnosti. Náročné zadání zahrnovalo kromě návrhu identity pro kraj i tvorbu podznaček pro různorodé subjekty jako muzea nebo zdravotnická zařízení, což z celého projektu dělalo unikátní soutěž. 

V prvním kole soutěže se utkalo 5 designérů/studií, do kola druhého pak postoupili 3 nejlepší, kteří měli možnost své návrhy upravit na základě zpětné vazby od poroty z úvodního kola soutěže.

Kolargrafik studio (návrh z 1. kola)

Kolargrafik studio | Zdroj: Kolargrafik studio Kolargrafik studio | Zdroj: Kolargrafik studio

Autoři Jakub Dudáček a Jan Kolář, kteří jsou tvůrci např. vizuálního stylu Olomouce nebo Pardubic, do návrhu zakomponovali tvar pavézy vycházející z heraldického symbolu kraje, hvězdičku jako symbol zrození a čárku, která se objevuje v liteře Ú.

Návrh plakátů | Zdroj: Kolargrafik studio Návrh plakátů | Zdroj: Kolargrafik studio

„Inspirací pro hledání ideálního konceptu pro nás byly tři stávající slogany kraje: ‚Brána do Čech i vašich srdcí‘, ‚Ústecký kraj jako kolébka českého státu‘ a ‚Pod drsnou skořápkou, malebný kraj‘. Aspekt kraje, důstojné státní instituce, reprezentované heraldickým znakem, aspekt otevřené komunikace a všech tří sloganů vygeneroval jeden symbol. První litera názvu kraje Ú je tedy stylizací tvaru heraldického znaku, brány, kolébky a komunikační bubliny v jednom symbolu,“ popisují autoři. 

Ukázka logotypu Ústeckého kraje | Zdroj: Kolargrafik studio Ukázka logotypu Ústeckého kraje | Zdroj: Kolargrafik studio

V logotypu využívají dvě písma z jedné písmové skupiny od českého designéra Tomáše Brousila, přičemž jedno zastupuje charakter drsnosti kraje a druhé jemnost. 

Návrh dále pracuje s variabilitou komunikace aktivit kraje. Uvnitř rámu se střídají piktogramy, vnitřní symboly zastupující nejen komunikaci jednotlivých organizací kraje, ale i aktivity v rozmanitých možnostech, které region nabízí.

Logotyp Ústeckého kraje | Zdroj: Kolargrafik studio Logotyp Ústeckého kraje | Zdroj: Kolargrafik studio

Návrh Kolargrafik studia porota ohodnotila jako hravý, a přesto důstojný koncept, který je profesionálně a řemeslně dobře zpracovaný. Má komunikační potenciál a jeho silnou stránkou je zpracování jasného layoutu tiskovin i navržený systém online komunikace, která má ucelený a výrazný charakter.

Avšak koncept působí spíše konzervativně a není příliš vizuálně originální, dal by se zaměnit s již existujícími systémy. V pavéze se nachází piktogramy, které se při zmenšení jeví nedostatečně čitelně a navržená architektura značek byla ohodnocena jako příliš komplikovaná.

Představení návrhu vizuálního stylu Ústeckého kraje | Zdroj: Kolargrafik studio

TopEcht! (návrh z 1. kola)

TopEch!| Zdroj: TopEch!TopEch!| Zdroj: TopEch!

Jakub Konupka a Katrin Bittnerová, autorské duo ze studia TopEch!, čerstvá designérská krev a absolventi FUD UJEP, vytvořili návrh, který pomocí vlnovky propojuje přírodní a technologický princip. Symbolizovat může ale i nekonečno, a tím odkazovat na nekonečné možnosti kraje.

Návrh loga | Zdroj: TopEch!Návrh loga | Zdroj: TopEch!

„Barevná skladba vizuálního stylu, který jsme navrhli, vychází ze zelených tónů. Ty podtrhují tematiku krajiny, udržitelnosti a ekologie, ale navazují i na témata vědy, inovativního průmyslu a technologií,“ popisují autoři. 

Návrh aplikace vizuálního stylu | Zdroj: TopEch!Návrh aplikace vizuálního stylu | Zdroj: TopEch!

„Základní písmo použité v logotypu je Greta Sans s klidným, vážným, ale přesto lidským výrazem. Doplňkově jsme zvolili Swear, serifové písmo, které vytváří formální i obsahový kontrast k písmu základnímu a vizuálnímu stylu dodává energii a živost. Doplňkové bezserifové písmo Work Sans zase dobře poslouží při použití na merkantilních tiskovinách i na webových stránkách,“ doplňují.

Návrh vizuálního stylu | Zdroj: TopEch!Návrh vizuálního stylu | Zdroj: TopEch!

Na návrhu studia TopEcht! porota nejvíce ocenila ideu a claim „Nekonečné možnosti“, který je navázaný na symbol v logu. 

Koncept je nicméně příliš výrazově různorodý a potřeboval by řemeslně zdokonalit, zejména v případu kombinace písem a celkového typografického souladu s obrazovým motivem např. na plakátech. Značky a podznačky působí nesourodě. 

Návrh merchandisingu | Zdroj: TopEch!Návrh merchandisingu | Zdroj: TopEch!

3. místo: Libor Jelínek (návrh z 2. kola)

Libor Jelínek | Zdroj: Libor JelínekLibor Jelínek | Zdroj: Libor Jelínek

Libor Jelínek, který v oblasti grafického designu působí přes 20 let a zaměřuje se především na tvorbu značek a vizuálních identit pro komerční společnosti, kulturní projekty, sportovní organizace i státní správu, využil pro soutěžní návrh princip stavebnice a práci se čtyřmi elementy. 

Návrh loga | Zdroj: Libor JelínekNávrh loga | Zdroj: Libor Jelínek

„Koncept jsem postavil na dominantním symbolu a otevřeném systému grafických elementů. Symbol ve tvaru písmene U, složený ze čtyř stejných prvků, které svou barevností odkazují na znak kraje, je relativně univerzálním vizuálním motivem, který má ambici zastřešit nejen Ústecký kraj, krajský úřad a jeho rozmanité aktivity, ale také širokou škálu příspěvkových organizací a akciových společností,“ popisuje autor. 

Návrh plakátů | Zdroj: Libor JelínekNávrh plakátů | Zdroj: Libor Jelínek

Stavebnicový princip, který je použit v symbolu, je dále rozveden do systému grafických elementů tvořících charakteristický vizuální rukopis kraje. Jednotlivé elementy znázorňují konkrétní krajinné prvky, technicistní geometrické motivy a také abstraktní pojmy typu rozvoj, růst, propojení či spolupráce. 

Libor Jelínek kromě loga definoval i podznačky pro příspěvkové organizace, založené na kombinaci elementů a barevných variant, což umožňuje vznik velkého množství unikátních značek. 

Návrh tiskovin | Zdroj: Libor JelínekNávrh tiskovin | Zdroj: Libor Jelínek

Samotný symbol ve tvaru písmene U vyhodnotila porota jako silný motiv, který utváří vizuálně pestrý celkový obraz. Přidané doprovodné elementy jsou ku prospěchu věci, jejich příliš velká variabilita může být však na překážku a vést k roztříštěnosti. Kladně bylo hodnoceno též propojení modulárního systému s fotografiemi, aplikace vykazovaly vysokou estetickou úroveň. 

Návrh merchandisingu | Zdroj: Libor JelínekNávrh merchandisingu | Zdroj: Libor Jelínek

Avšak systém grafických elementů může působit příliš folklorním či formálním dojmem, celý styl je mimo jiné velmi dynamický vzhledem k charakteru a potřebám vyhlašovatele, na kterého klade velké nároky při dlouhodobé aplikovatelnosti.

Návrh billboardu | Zdroj: Libor JelínekNávrh billboardu | Zdroj: Libor Jelínek

2. místo: ReDesign (návrh z 2. kola)

ReDesign | Zdroj: ReDesignReDesign | Zdroj: ReDesign

Petr Krejzek a Kateřina Šuterová ze studia ReDesign, kteří mají zkušenost s knižní, časopiseckou grafikou, tvorbou vizuálních stylů např. pro Rožnov pod Radhoštěm, plakátů, webových, architektonických a hudebních projektů, vytvořili návrh, který stojí na barevnosti krajského znaku. 

 Symbolika barev | Zdroj: ReDesign Symbolika barev | Zdroj: ReDesign

„Na základě barevných kódů ze znaku jsme každé barvě přiřkli její symbolický význam. Zelená je nositelem revitalizace krajiny, transformace a čisté energie, modrá odkazuje na Labe, Portu Bohemiku a revitalizaci ovzduší, žlutá je pak transkripcí zlaté dotýkající se historických konotací, jako je kolébka českého státu a tradice. Červená symbolizuje aktivitu, život a energii. Tyto jednoduché barevné kódy jsme vtělili do symbolu loga, které je vytvořeno z jednotlivých barevných segmentů tvořících písmena ÚK jako Ústecký kraj,“ vysvětlují autoři. 

Propagační předměty | Zdroj: ReDesignPropagační předměty | Zdroj: ReDesign

Podle poroty soutěže v sobě koncept povedeným způsobem skrývá pocit a atmosféru kraje, kterou chce předat. 

„Lomené tvary Ú odkazují na určitou drsnost kraje, jeho historické, a ne vždy pozitivní kořeny. Ty zjemňuje a konfrontuje právě pestrá barevnost, jež je symbolickým příslibem pozitivní změny a směřování k budoucnosti. Tyto teze pak demonstrujeme v claimu ‚Silný kraj. Silná budoucnost‘,“ doplňují autoři. 

Logo samotné působí čistě, neokoukaně a nadčasově. Svou podobou sděluje, že Ústecký kraj je výrazný a svébytný.

Jako základní písmo autoři zvolili grotesk Matter a jako doplňkové Arial, který lze pro svou dostupnost aplikovat do všech interních i externích výstupů.

Polep dodávky — ukázka dominantního claimu | Zdroj: ReDesignPolep dodávky — ukázka dominantního claimu | Zdroj: ReDesign

Ze základní značky autoři vytvořili abecedu, která by se dala využít pro specifické události volnočasového charakteru. 

Dle poroty se v případě konceptu studia ReDesign jedná o originální a současné pojetí funkční pro úřední procesy i komunikaci s návštěvníky kraje. Celý systém je přehledně strukturován a dokáže pružně reagovat na všechny potřeby zadavatele, ve výsledku však působí formálním dojmem. Porota také zpochybnila použitou barevnost, kvůli které logo může působit dětským dojmem. 

Rozvinutí systému vizuální identity — Krajská zdravotní | Zdroj: ReDesignRozvinutí systému vizuální identity — Krajská zdravotní | Zdroj: ReDesign

Pozitivně byla hodnocena souhra navrženého sloganu a vizuálního ztvárnění, porotu však nepřesvědčilo konvenční zpracování plakátů na akce, kde logo není dostatečně výrazné.

1. místo: Studio Petrohrad

V soutěži se na prvním místě umístil koncept od studia Petrohrad, o kterém se více dozvíte v článku.

Související

Vizuální styl, který mění image. Ústecký kraj představuje nový směr komunikace od studia Petrohrad
Ostatní

Vizuální styl, který mění image. Ústecký kraj představuje nový směr komunikace od studia Petrohrad

Jarmila Řehořková - 27. 9. 2022 - 6 min.

Ústecký kraj hledá po více než 20 letech novou vizuální identitu ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign
Grafický design

Ústecký kraj hledá po více než 20 letech novou vizuální identitu ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign

Aneta Jungvirt - 20. 5. 2022 - 6 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024