Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální styl Prahy 6

Představujeme soutěžní návrhy na novou vizuální identitu Prahy 6 Představujeme soutěžní návrhy na novou vizuální identitu Prahy 6

Největší městská část hlavního města našla nový vizuální styl v soutěži, kterou měla na starost organizace Czechdesign. Ze 76 návrhů postoupily do 2. kola návrhy od dua Věra Marešová a Yara Abu Aataya a studií Less&Better, Little Greta a ReDesign. Podívejte se, jaké nápady se utkaly ve finále sledované soutěže.

Cílem soutěže bylo najít novou vizuální identitu, která bude reflektovat unikátní charakter Prahy 6. První kolo soutěže bylo otevřené všem zájemcům z oboru grafického designu, do kola druhého pak postoupili 4 nejlepší, kteří měli možnost své návrhy upravit na základě zpětné vazby od poroty z úvodního kola soutěže.

Věra Marešová a Yara Abu Aataya

Věra Marešová a Yara Abu Aataya | Zdroj: Archiv autorkyVěra Marešová a Yara Abu Aataya | Zdroj: Archiv autorky

Autorské duo Věra Marešová a Yara Abu Aataya do soutěže přineslo návrh stojící na práci s protáhlou linkou. Evokuje rozlehlost městské části, neboť Praha 6 je největším správním celkem hlavního města. 

„V psaném textu, jako například na vizitkách, je použita čára em dash, dlouhá pomlčka, kterou zvětšujeme na 200 %. Logotyp je obohacený různými formami čar, které se dají aplikovat na trzích, kulturních událostech. Logotyp Prahy 6 využíváme po celé délce formátu, ať už se jedná o A4 hlavičkový papír, vizitku, nebo tužku,“ popisují autorky. 

Návrh logotypu pro městkou část Prahy 6 | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu AatayaNávrh logotypu pro městkou část Prahy 6 | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu Aataya

Jako hlavní barvu pro logo zvolily autorky červenou z důvodu návaznosti na logo Prahy a vlajku Prahy 6. Doplňkově pak navrhly fialovou, která se na téže vlajce objevuje také. 

„Fialová barva je pro nás zosobněním něčeho nového, jiného, fresh, zábavného,“ doplňují autorky. 

Za písma vizuálního stylu byly vybrány Basier Circle a Basier Circle Mono a pro úřední texty univerzální Arial.

Návrh vizuálu tiskovin | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu AatayaNávrh vizuálu tiskovin | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu Aataya

Logo koupaliště Petynka, které museli navrhnout všichni účastníci soutěže, autorky koncipovaly na principu loga hlavního. Čára se ale mění na vlnky, které minimalistickým způsobem vyjadřují vodu. Loga odborů využívají také čáru, nad ní je pak umístěn název příslušného subjektu. 

Aplikace vizuální identity na propagační předměty | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu AatayaAplikace vizuální identity na propagační předměty | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu Aataya

Porota ocenila tento návrh jako velmi moderní a konceptuálně radikální vizuální styl, který nepostrádá přehledné a funkční uspořádání. Autorkám se ovšem nepodařilo udržet vše v grafické jednotě a naplnit potenciál návrhu např. ve výstupech pro online prostředí.

Návrh plakátů | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu AatayaNávrh plakátů | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu Aataya

Jako problematické se ukázaly nejasné systémové řešení a hierarchizace celého systému vizuálního stylu. Obtížná by byla aplikovatelnost v praxi úřadu městské části jak funkčně, tak esteticky, což vychází z nejasné definice protáhlé linky. Typografie písmem Basier Mono je navíc při zmenšení nad linkou příliš drobná a obtížně čitelná a prosazuje se na úkor sdělnosti.

Logotyp je obohacený různými formami čar | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu AatayaLogotyp je obohacený různými formami čar | Zdroj: Věra Marešová a Yara Abu Aataya

Less&Better

Studio Less&Better | Zdroj: Less&BetterStudio Less&Better | Zdroj: Less&Better

Koncept studia Less&Better stojí na premise unikátnosti a rozmanitosti městské části a pracuje s výrazným logem, které tvoří číslice 6 jako geometrická kompozice kruhu a obdélníku. 

„Symbolika loga vystihuje esenci Prahy 6, jež chce být sebevědomá a odvážná, ale zároveň ctít tradiční hodnoty a hrdost, které vyzařují z jejich občanů a promítají se do charakteru městské části,“ popisují premisu autoři. 

Koncept loga pro Městskou část Praha 6 | Zdroj: Less&BetterKoncept loga pro Městskou část Praha 6 | Zdroj: Less&Better

Nové logo autoři koncipují jako evoluci loga současného. Z původních geometrických tvarů vytváříme nový symbol, který vnímáme jako kultivovaný, odvážný, kompozičně vyvážený s výraznou vyznačovací schopností. Přímočará geometrie odkazuje na historii, architekturu a urbanismus Prahy 6,“ doplňují.  

Barevnost návrhu, tedy použití červené a modré, odkazuje na vlajku Prahy 6. Jako písmo autoři zvolili Aeonik pro jeho konstruovanou anatomii, nadčasový vzhled a vyváženost. Doplňující Aeonik Fono do identity vnáší určitý kontrast a zároveň působí kompaktně.

Koncept art-direkce pro vybrané plakáty | Zdroj: Less&BetterKoncept art-direkce pro vybrané plakáty | Zdroj: Less&Better

Podznačky autoři rozdělili do dvou skupin. Označení např. odborů je konstrukčně stejné jako mateřská značka. Vychází z toho, že odbory mají stejnou či velmi podobnou hodnotovou propozici a cílové skupiny jako značka mateřská.

Naopak podznačky např. pro koupaliště Petynka autoři vnímají jako samostatné značky. 

Koncept designu radničních novin | Zdroj: Less&BetterKoncept designu radničních novin | Zdroj: Less&Better

„Mají vlastní hodnotovou propozici, cílové skupiny, kanály, budget a strategii. Koncepčně vychází z vizuálního systému nastaveného mateřskou značkou, nicméně jejich finální podoba by primárně měla podporovat nastavenou strategii,“ popisují. 

Proto je logo Petynky tvořené přímočarou geometrií, která významově odkazuje na motiv vody a slunce. 

Porota soutěže návrh studia Less&Better označila za vizuálně atraktivní a dostatečně zajímavý a ocenila nespornou kvalitu výtvarné stylizace. 

Ukázka komunikace na sociálních sítích | Zdroj: Less&BetterUkázka komunikace na sociálních sítích | Zdroj: Less&Better

„Identitu tvoří souhra jednotlivých prvků, elementů, které jsou dobře zvoleny a vyvolávají potřebné asociace spojené s městskou částí Praha 6,“ komentuje odborná porota. 

Celkově se ale koncept nejevil jako dostatečně silný a přesvědčivý. Převládá v něm intuitivní řešení zpracování, což není vhodné pro potřeby administrativního celku a úřadu. 

Rozvinutí konceptu na reklamních předmětech | Zdroj: Less&BetterRozvinutí konceptu na reklamních předmětech | Zdroj: Less&Better

Little Greta

Mateusz Słowakiewicz a Paweł Ratajczyk | Zdroj: Little GretaMateusz Słowakiewicz a Paweł Ratajczyk | Zdroj: Little Greta

Návrh vizuální identity a symbol v logu vychází z globálně známého gesta, které ale v pojetí agentury Little Greta zároveň supluje číslovku šest. 

„Symbol významově odkazuje na kvalitu, spokojenost či dobrou zkušenost, což Praze 6 dává skvělou příležitost rozehrát komunikaci s pozitivní konotací v oblastech gastronomie, kultury, sportu, turismu, občanské vybavenosti apod. Gesto jednoduše symbolizuje čtvrť, kde se dobře žije, a tedy kvalitu života ve všech jejích aspektech. Navíc má potenciál zlidovět,“ popisuje Paweł Ratajczyk​​ z agentury Little Greta. 

Návrh logotypu/konceptu vizuální identity | Zdroj: Little GretaNávrh logotypu/konceptu vizuální identity | Zdroj: Little Greta

„Samotný symbol z loga je rozveden dále v rámci vizuálních výstupů. Gesto se rozehrává v podobě pokračující paže a vkrádá se do formátu, aby komunikovalo sdělení či hodnocení, které má recipient z Prahy 6 cítit. Ruce mohou držet další stylizované grafické elementy a rozehrávat tak tematicky poselství kampaně nebo konkrétního výstupu,“ doplňuje.

Plakáty na různé akce/práce s ilustrací | Zdroj: Little GretaPlakáty na různé akce/práce s ilustrací | Zdroj: Little Greta

Hlavním písmem vizuálního stylu od Little Greta je Whyte Inktrap, bezpatkové geometrické písmo. Aby byl ještě více podtržen noblesní charakter Prahy 6, jako doplňkové písmo autoři zvolili FK Roman od české písmolijny Florian Karsten. Je to serifové písmo inspirované novinovým typografickým gigantem Times New Roman. Oba fonty navazují dle autorů na klasiku a společně tvoří působivý kontrast mezi novým a starým, moderním a klasickým. 

Propagační předměty - hrníček | Zdroj: Little GretaPropagační předměty - hrníček | Zdroj: Little Greta

Barvy byly zvoleny tak, aby je bylo možné tematicky měnit dle sezóny nebo účelu. 

Pro plakáty autoři zvolili dvě možná zpracování, s ilustrací a s fotografií. 

Plakáty na různé akce/práce s fotografií | Zdroj: Little GretaPlakáty na různé akce/práce s fotografií | Zdroj: Little Greta

Studiu se dle poroty podařilo nalézt velmi originální a pozitivní symbol, který je svěží a zapamatovatelný. Pozitivně porota ohodnotila také předloženou barevnost, která podtrhuje příjemný pocit. 

Povedený byl i návrh layoutu radničních novin, který působí velmi prakticky a odlehčeně. 

Celkově ale návrh naráží na své výtvarné zpracování a do budoucna s sebou nese riziko nesjednocených grafických výstupů, neboť předpokládá přílišný vklad autorského týmu. Zvolené písmo a grafický symbol nesou odlišný vizuální jazyk. 

Propagační předměty – svačinový box | Zdroj: Little GretaPropagační předměty – svačinový box | Zdroj: Little Greta

Návrh působí dojmem spíše jako silná komunikační kampaň a objevily se obavy, že zvolené písmo s originálními detaily, které sledují trendy současné doby, bude mít tendenci brzy zestárnout. 

1. místo: ReDesign 

V soutěži se na prvním místě umístil koncept od studia ReDesign, o kterém se více dozvíte v článku.

Související

Sázka na hrdost. Praha 6 představuje nový vizuální styl od studia ReDesign
Ostatní

Sázka na hrdost. Praha 6 představuje nový vizuální styl od studia ReDesign

Jarmila Řehořková - 6. 10. 2022 - 7 min.

Každá doba přináší trendy. Ale Praha 6 by se jim při hledání nového loga měla vyhnout, říká designér Jiří Karásek, který bude rozhodovat o vítězi
Grafický design

Každá doba přináší trendy. Ale Praha 6 by se jim při hledání nového loga měla vyhnout, říká designér Jiří Karásek, který bude rozhodovat o vítězi

Redakce Czechdesign - 14. 4. 2022 - 11 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024