Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální styl Gočárovy galerie

Gočárova galerie v Pardubicích, dříve prezentovaná jako Východočeská galerie, se pyšní novou vizuální identitou, která vzešla z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Seznamte se i s dalšími soutěžními návrhy od dua Markéta Brávková a Martin Svoboda, Sharp Objects, Anymade studia a Studia Divize.

Gočárova galerie je novou značkou. Designéři ji měli navrhnout takovou, aby byla sebevědomá, vystupovala z davu a dostatečně se odlišovala od značek ostatních institucí. Měli navrhnout koncept, který bude vycházet z architektury Gočárových Automatických mlýnů, nového sídla galerie, bude hravý a použitelný pro interdisciplinární zaměření instituce.

Markéta Brávková a Martin Svoboda (návrh z 1. kola)

Autoři do soutěže připravili dva návrhy vizuální identity.

V první variantě pracují s inspirací vycházející z budovy a výtvarného vyjádření Gočára, které ovlivnily jeho cesty do Nizozemska. Jako hlavní značku vytvořili nápis GOGA ve vlastním písmu v černém obdélníku, který připomíná cihlu. Doplňuje jej písmo Wallop charakteristické výraznými vertikálními tahy a industriálním vzhledem.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Markéta Brávková a Martin SvobodaNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Markéta Brávková a Martin Svoboda

Aplikace vizuálního stylu na plakát na výstavy | Zdroj: Markéta Brávková a Martin SvobodaAplikace vizuálního stylu na plakát na výstavy | Zdroj: Markéta Brávková a Martin Svoboda

„Cihlové zdivo je dalším výrazným prvkem. Ve vizuálním stylu definuje kompoziční síť grafických výstupů. Stejně jako v případě odhalené fasády na budově i zde je síť přiznaná. K barevnosti není potřeba složitých rozborů. Stačí dodat klíčová slova: cihlová, uklidňující holubí šeď a černá,“ doplňuje Markéta Brávková. 

Varianta druhá pracuje s ornamenty z fasády Automatických mlýnů. „Vytvořili jsme sadu grafických prvků, které přímo vycházejí z ornamentů na fasádě. O jejich použití rozhoduje pořadí a součet číslic ve dni vernisáže. Následně slouží jako rám layoutu grafických výstupů,“ popisuje Martin Svoboda. 

Geneze loga | Zdroj: Markéta Brávková a Martin SvobodaGeneze loga | Zdroj: Markéta Brávková a Martin Svoboda

Shrnutí vizuálního stylu | Zdroj: Markéta Brávková a Martin SvobodaShrnutí vizuálního stylu | Zdroj: Markéta Brávková a Martin Svoboda

Celek doplňuje jednoduchá typografie autorského písma, inspirovaného skicami písma Futura Paula Rennera. Základní barevnost je černobílá vzhledem k použití reprodukcí výtvarných děl, případně doplněná dominantní barvou na reprodukci.

Vstupenka do galerie | Zdroj: Markéta Brávková a Martin SvobodaVstupenka do galerie | Zdroj: Markéta Brávková a Martin Svoboda

Porota na práci autorského dua ocenila výborné pochopení instituce a její činnosti, což se propsalo do obsahu a systému návrhů. Nicméně až příliš různorodými způsoby, které ve výsledku nefungují jako celek. Vizuály jsou hravé, ale občas mohou působit příliš dekorativním dojmem a některé výstupy až vizuálním chaosem. 

Sharp Objects (návrh z 1. kola)

Richard Bakeš a Lenka Bakešová, neboli studio Sharp Objects, představili koncept, ve kterém jsou hlavními motivy stylizované prvky fasády, konkrétně motiv vysokých obdélníkových vyzdívaných „oken“, který podtrhuje vertikální vyznění celé budovy a opticky ji zvyšuje.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp ObjectsNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp Objects

„Tomuto principu jsme přizpůsobili samotné hlavní logo galerie, které je tvořeno čtyřmi literami G, O, G, A. Tři z nich se skládají ze současného výškového fontu Formula. Zvýrazněna je oproti nim litera O, která symbolizuje kruh, jenž je rovněž častým motivem použitým na fasádě budovy, a zároveň se O v pravidelném kulatém tvaru objevuje v původním dobovém nápisu AUTOMATICKÉ MLÝNY,“ popisuje Lenka Bakešová. 

Pro ostatní texty bylo zvoleno písmo Neue Montreal. Dále autoři pracují se symbolem kruhu, vkládají do něj obraz či fotografie na velkých komunikačních formátech. 

Kruh jako bazální symbol také volně asociuje kolo, tedy mlýn, O jako otevřenost, kruh jako pospolitost. O jako otevírání se všem formám umění. Významově také usilujeme o vyznění pozitivní povahy kruhu, kola a písmena O jako otevření se široké veřejnosti,“ doplňuje Richard Bakeš. 

Vertikálně pojednaný logotyp doplňuje prvek z fasády, tzv. vlaštovčí ocas objevující se na cimbuří. Vlaštovčí ocas použitý jako šipka dodává logotypu dynamiku a používá se jako motiv, který ukazuje směr nebo kde je třeba něco zdůraznit.  

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp ObjectsNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp Objects

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp ObjectsNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp Objects

„Černobílá barevnost je taktéž záměrně univerzální, protože typografie a logo mají za funkci nerušit a scelovat vizuální identitu instituce a ponechávat hlavní prostor pro komunikaci jednotlivých výstav, děl a umělců,“ komentuje Lenka Bakešová.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp ObjectsNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Sharp Objects

Porota soutěže ocenila důraznost a jednoduchost návrhu. Chyběla jí ale aktuálnost a variabilita. Několikrát použitý princip vyplňování litery O obrázkem nebo fotkou hodnotila porota jako již často použitý.

Anymade studio (návrh z 2. kola)

Klíčovým prvkem vizuální identity od Anymade studia je písmo GOGA, které obsahuje na míru vytvořené litery. Písmo je charakteristické literami písmene G, které reflektují geometrické a čisté tvarosloví Automatických mlýnů.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studioNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studio

„Předkládaná vizuální identita za nás respektuje vztah mezi architekturou, designem a uměním. Identitou galerie se stává balanc mezi těmito třemi důležitými aspekty, na nichž instituce a její identita stojí. Logo nemá být dominantním prvkem identity, je součástí ‚textových polí‘ a nese i stejnou velikost a stává se tak součástí toku informací,“ popisuje Filip Nerad z Anymade studia.  

Monumentalita mlýnů je dle autorů exkluzivním prvkem, jenž je třeba upřednostnit nejen pro vizuální potřeby galerie, ale i pro zachování čistoty veřejného prostoru.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studioNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studio

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studioNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studio

Autoři předložili sebevědomý koncept, který promlouvá současným jazykem a je velmi čistě zpracovaný. Výstupy jsou dány jasným gridovým systémem, který ale umožňuje dobrou variabilitu. Odkaz na budovu je patrný jen lehce prostřednictvím práce se spárou mezi cihlami. Naznačený infosystém budovy je sofistikovaný a velmi věcný. 

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studioNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Anymade studio

I přes to je dle poroty systém identity poměrně pevně semknutý, málo variabilní a zaměnitelný s vizuálními podobami dalších institucí.

Studio Divize (návrh z 2. kola)

Návrh vizuální identity od Studia Divize primárně navazuje na historii budovy, její dekor a původní nápis. „Inspiraci jsme čerpali z historické podoby nového místa. Architektonické prvky, nazývané „vlaštovčí ocasy“, které jsou velmi signifikantní pro budovu Automatických mlýnů v Pardubicích, jsme přeformovali v diakritická znaménka, které jsou součástí názvu samotné instituce,“ komentuje Tomáš Brychta ze studia Divize.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Studio DivizeNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Studio Divize

Hlavním prvkem identity je autorské písmo Automatic, které staví na základních geometrických tvarech, vycházejících z architektonického rázu budovy Automatických mlýnů a originálního návrhu nápisu.

„Layout plakátů má definovaný řád (záhlaví a zápatí) avšak ve středové části nechává jistý prostor pro práci s kompozicí dle různých typů výstav, které galerie pořádá. Barevnost plakátů se odvozuje od prezentovaných děl konkrétních výstav, což je dalším faktorem, který zaručuje, že se během prvního roku neokouká,“ říká Karla Gondeková ze studia Divize.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Studio DivizeNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Studio Divize

Navržená kampaň navazuje na konstrukční schéma písma Automatic, na dekorativní architektonické prvky a na odpočítávání času do slavnostního otevření. „Plakáty, a další výstupy, jsou postaveny na grafických elementech, které čerpají právě z výše uvedených motivů. Vzniká tak několik podob písmen „G“, „O“, „A“ prezentující zkratku galerie GOGA. Litery jsou postupně aplikovány na jednotlivé plakáty, které jsou navzájem propojené. Vzniká tak řada několika plakátů, které lze v rámci kampaně střídat, přesto je jejich podoba nezaměnitelná,“ doplňuje Sára Bergmannová ze studia Divize.

Návrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Studio DivizeNávrh vizuální identity Gočárovy galerie | Zdroj: Studio Divize

Autoři dle poroty představili nápaditý, líbivý a čitelný návrh. Zaujala ji i kampaň k otevření, která je hravá a variabilní. V šíři přístupů prvků je ale koncept vizuální identity až příliš bohatý, kvůli čemuž je neuchopitelný.

1. místo: Matěj Hanauer a Jan Matoušek 

V soutěži se na prvním místě umístil koncept od Matěje Hanauera a Jana Matouška, který je představen v samostatném článku.

 

Související

Pardubická galerie míří do nové lokace. Budovu Winternitzových mlýnů zabydlí už s novou identitou od Matěje Hanauera a Jana Matouška
Grafický design

Pardubická galerie míří do nové lokace. Budovu Winternitzových mlýnů zabydlí už s novou identitou od Matěje Hanauera a Jana Matouška

Jarmila Řehořková - 13. 1. 2023 - 7 min.

Koupili Gočárovy mlýny, aby z nich vytvořili kulturní centrum Pardubic. Příběh osvícených manželů, kteří chtějí vrátit život industriální památce
Interiér a architektura

Koupili Gočárovy mlýny, aby z nich vytvořili kulturní centrum Pardubic. Příběh osvícených manželů, kteří chtějí vrátit život industriální památce

Barbora Čápová - 3. 9. 2020 - 8 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024