Jak to mohlo dopadnout. Představujeme návrhy v soutěži na vizuální styl Technické univerzity v Liberci

Značka pro Technickou univerzitu v Liberci od Klára Kvízová Graphics, Toman Design a tria Dědic, Minaříková, Nedelka (zleva) | Zdroj: autoři Značka pro Technickou univerzitu v Liberci od Klára Kvízová Graphics, Toman Design a tria Dědic, Minaříková, Nedelka (zleva) | Zdroj: autoři

Designérské trio Dědic-Minaříková-Nedelka vyhrálo v designérské soutěži a vytvořilo návrh vizuálního stylu pro Technickou univerzitu v Liberci. Představujeme i další finálové návrhy od studia Toman Design a Klára Kvízová Graphics.

Klára Kvízová Graphics

Klára Kvízová, Jakub Novotný, Matyáš Bartoň | Foto: Oskar HelcelKlára Kvízová, Jakub Novotný, Matyáš Bartoň | Foto: Oskar Helcel

Autoři ze studia Klára Kvízová Graphics připravili pro TUL vizuální styl, který je postaven na výrazné barevnosti a písmu na míru. 

Logotyp pro TUL, soutěžní návrh | Zdroj: Klára Kvízová GraphicsLogotyp pro TUL, soutěžní návrh | Zdroj: Klára Kvízová Graphics

Vizuální styl pro TUL, soutěžní návrh | Zdroj: Klára Kvízová GraphicsVizuální styl pro TUL, soutěžní návrh | Zdroj: Klára Kvízová Graphics

Vytvořili dva návrhy, přičemž první stojí pouze na žluté barvě. V druhém pak jednotlivé fakulty využívají další výrazné barvy, které symbolizují jednoduchý klíč, jak se snadno orientovat. Barvy dodávají systému dynamiku a pestrost, doplňují základní žlutou barvu školy a fungují jako spolehlivá a snadná navigace.

Vizuální styl pro TUL, návrh webu | Zdroj: Klára Kvízová GraphicsVizuální styl pro TUL, návrh webu | Zdroj: Klára Kvízová Graphics

Přesnost a hravost pak systému dodává ztvárnění úsečky a claim Dobře zaměřená budoucnost. „A to vystihuje i charakter studia: zvědavost, hledání nových řešení a přesná práce na jejich rozvíjení, to dohromady vede k vědění,“ komentuje Klára Kvízová. 

„Signifikantní barvy, písmo na míru, vhodné fotky a dobrá textace budoucích PR materiálů školy, to vše vytváří jasnou myšlenku, jak se má univerzita do budoucnosti prezentovat,“ doplňuje. 

Vizuální styl pro TUL, návrh merche | Zdroj: Klára Kvízová GraphicsVizuální styl pro TUL, návrh merche | Zdroj: Klára Kvízová Graphics

Dle poroty autoři představili originální a odvážné uchopení celého nápadu, které nepostrádá vtip a sebevědomí a souzní se záměrem univerzity. Porota také oceňuje navržené autorské písmo s nápaditými detaily. Vícebarevné řešení fakult bylo ze dvou variant vyhodnoceno jako vhodnější a funkčnější. 

Vizuální styl pro TUL, návrh plakátů | Zdroj: Klára Kvízová GraphicsVizuální styl pro TUL, návrh plakátů | Zdroj: Klára Kvízová Graphics

Navržený systém však působí příliš tradičním dojmem, který nepřináší tak výraznou vizuální změnu, jakou by univerzita předpokládala. Instituce se tedy s předloženým vizuálním stylem neidentifikovala.

Vizuální styl pro TUL, návrh tiskovin | Zdroj: Klára Kvízová GraphicsVizuální styl pro TUL, návrh tiskovin | Zdroj: Klára Kvízová Graphics

Toman Design 

Tým Toman Design | Zdroj: Toman Design Tým Toman Design | Zdroj: Toman Design

Východiskem návrhu od studia Toman Design se stal vizuální styl, který využívá výraznou typografii a písmo Patrona od českého autora Matyáše Machata, který písmo pro univerzitu modifikoval a doplnil. Pro účely vizuálu TUL má však vybraný řez zvýrazněný prostor mezi jednotlivými segmenty.

Vizuální styl pro TUL, písmo od Matyáše Machata | Zdroj: Toman Design Vizuální styl pro TUL, písmo od Matyáše Machata | Zdroj: Toman Design

Vizuální styl pro TUL, návrh označení budovy | Zdroj: Toman Design Vizuální styl pro TUL, návrh označení budovy | Zdroj: Toman Design

„V práci se systémem pomáhá konstrukční mřížka (grid), která vychází z konstrukce daného písma Patrona. Její použití jsme naznačili na formátech plakátů a publikací, kde udává například i odsazení od okrajů,“ komentuje Jiří Toman ze studia Toman Design.

Vizuální styl pro TUL, návrh plakátů | Zdroj: Toman Design Vizuální styl pro TUL, návrh plakátů | Zdroj: Toman Design

Každé fakultě je přisouzena jiná barva. Ty byly voleny tak, aby na nich dobře vynikl černý i bílý text. Pro univerzitu jako takovou pak byla zvolena černobílá barevnost, což hodnotila porota kladně. Přístup v systému značek a podznaček fakult (malé provedení zkratky TUL a velká zkratka fakulty / zkratka fakult a pod nimi dvojjazyčné celé fakulty) působí jednotně a nabízí fakultám požadovanou svobodu.

Vizuální styl pro TUL, návrh webu | Zdroj: Toman Design Vizuální styl pro TUL, návrh webu | Zdroj: Toman Design

Porota soutěže ocenila, že vizuál působí současným dojmem, přispívá k image univerzity 21. století a obejde se bez obvyklých klišé. Je koncepční, avšak jednoduchý. Pozitivně byly hodnoceny i navržené slogany, a to především „Sever udává směr“. 

Vizuální styl pro TUL, návrh merche | Zdroj: Toman Design Vizuální styl pro TUL, návrh merche | Zdroj: Toman Design

Návrh ale stále skýtá drobná úskalí např. v čitelnosti, chybí též jasná definice různorodých použití loga nebo propojení s fotografiemi. V návrhu se objevuje rozpor mezi představeným konceptem gridu a jeho samotnou aplikací, využívání principu mřížky pak působí nejasně. 

Vizuální styl pro TUL, návrh tiskovin | Zdroj: Toman Design Vizuální styl pro TUL, návrh tiskovin | Zdroj: Toman Design

Dědic, Minaříková, Nedelka

Anežka Minaříková, Marek Nedelka, Filip Dědic | Zdroj: autořiAnežka Minaříková, Marek Nedelka, Filip Dědic | Zdroj: autoři

Návrh, který byl zvolen jako vítězný, postavila autorská trojice Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka na technickém písmu TUL Mono speciálně navrženém pro Technickou univerzitu v Liberci. 

Kompletní český výpis názvu, zkratka TUL a doplňkový symbol Ještědu | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaKompletní český výpis názvu, zkratka TUL a doplňkový symbol Ještědu | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Samotné logo univerzity tvoří tedy písmena TUL a barevnost, která se mění dle příslušnosti k jednotlivým fakultám, ústavům či katedrám.

Ukázka aplikace logotypů univerzity a fakult v barvách na příkladu roll-upu a pop up stěny | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaUkázka aplikace logotypů univerzity a fakult v barvách na příkladu roll-upu a pop up stěny | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Do návrhu se také propsala značka Ještědu, který dostává symbolický význam a přináší pohled z „jiné perspektivy“.

„Ze systému kresby znaků ze skeletu vychází i otočený symbol Ještědu, který značí změnu perspektivy pro nahlížení na svět kolem nás. Ikonický vysílač s hotelem pro nás není jen siluetou unikátní stavby. Znamená ideu a vizi. Protože TUL netvoří Ještěd. Úkolem TUL je výchova tvůrkyň a tvůrců, kteří vytvoří nové Ještědy ve svých oblastech výzkumu,“ uvádějí k pojetí Ještědu autoři vítězného návrhu.

Ze systému monolineární kresby znaků písma vychází i otočený symbol Ještědu, který funguje jako doplňkový symbol budování komunity TUL. | Zdroj: Originální výkres 4NP televizního vysílače a hotelu Ještěd z osobního archivu Otakara BinaraZe systému monolineární kresby znaků písma vychází i otočený symbol Ještědu, který funguje jako doplňkový symbol budování komunity TUL. | Zdroj: Originální výkres 4NP televizního vysílače a hotelu Ještěd z osobního archivu Otakara Binara

Porota hodnotila kladně jednoduché a funkčně úsporné řešení celého systému, který v sobě ale nese přívětivý dojem. Zvolený typ písma se pro univerzitu hodí svým technicistním výrazem. Přesto, že vizuální styl udává jen písmo, symbol a barva, je to vizuální styl velmi nezaměnitelný. 

Návrh mobilní verze webu TUL s možností nočního režimu a univerzitního magazínu T-UNI | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaNávrh mobilní verze webu TUL s možností nočního režimu a univerzitního magazínu T-UNI | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Navíc je styl založený na univerzálním jazyce nesouvisejícím pouze s technikou, avšak vycházející z něčeho, co mají všechny fakulty společné, tj. s lokalitou, a může tak pomoci budovat principy komunity.

Nepromokavý funkční merchandising (softshell bunda a taška se zipem) vyrobený ve spolupráci s fakultami a ústavy FT a CXI TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, NedelkaNepromokavý funkční merchandising (softshell bunda a taška se zipem) vyrobený ve spolupráci s fakultami a ústavy FT a CXI TUL | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Více o vítězném návrhu se můžete dozvědět v našem článku Ještěd z jiné perspektivy.

Soutěže se dále zúčastnila studia Colmo a Sudetype, která ale nepostoupila do finále. 

Související

Ještěd z jiné perspektivy. Vizuální identitu Technické univerzity v Liberci vytvoří grafické trio Dědic-Minaříková-Nedelka
Grafický design

Ještěd z jiné perspektivy. Vizuální identitu Technické univerzity v Liberci vytvoří grafické trio Dědic-Minaříková-Nedelka

Jarmila Řehořková - 30. 9. 2021 - 8 min.

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci

Tereza Škvárová - 20. 5. 2021 - 1 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024