Jak to mohlo dopadnout. Představujeme návrhy v soutěži na vizuální styl města Humpolce

Město Humpolec nedávno představilo novou vizuální identitu od studia Svéráz, které zvítězilo v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign. Podívejte se i na další soutěžní návrhy od studia Toman Design a Kristiny Ambrozové.

Toman Design

Ústředním prvkem vizuálního stylu od studia Toman Design je motiv nitě, vlákna, linie, cesty. Ten autoři v užším smyslu vnímají jako odkaz na slavnou soukenickou tradici Humpolce, v širším významu jako symbol, metaforu, která původní historický motiv přesahuje. 

Idea vizuální identity města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignIdea vizuální identity města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

„Pomyslná ‚červená nit‘ se prolíná celým vizuálem, pulzuje, vyvíjí se a ukrývá v sobě další významy. Může jít o odkaz na historii, ale může se vztahovat i k dynamické současnosti města. Může naznačovat zajímavou polohu města mezi Prahou a Brnem. Stejně tak může odkazovat na osobnosti, které jsou s Humpolcem spojené a které postupně dosáhly uznání a věhlasu v širším měřítku,“ popisuje Jiří Toman.

Grafický motiv v podobě linky autoři propsali jako jednotící prvek do všech materiálů v nejrůznějších formách. V logu je motiv linky zastoupen minimalistickým protažením středové příčky písmene H. 

Logo města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignLogo města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Základní červená barevnost vychází z odstínů městského znaku a využívala by se pro veškerou oficiální komunikaci města, doplňkové barvy pak vizuál odlehčují, dodávají mu hravější a pozitivní charakter.

Plakáty v rámci vizuální identity města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignPlakáty v rámci vizuální identity města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Písmo Inter autoři volili v čistém, jednoduchém stylu tak, aby vhodně vyvažovalo výrazné grafické motivy použité ve vizuálu. Je dobře čitelné a hodí se i např. pro Radniční listy. 

Radniční listy města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignRadniční listy města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Představený koncept porota hodnotila jako dostatečně tvárný pro dlouhodobou komunikaci města v různých polohách a ocenila jeho srozumitelnost a jednoduchou aplikovatelnost.

Merch města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignMerch města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Informační materiály města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignInformační materiály města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Celkový dojem předkládané značky působí sice podle názoru poroty velmi důstojně, zároveň ale téměř fádně. Písmo vyznívá příliš chladně v kontrastu s mírou živosti vizuální identity. Chladně vyznívá i logo, které samo o sobě motiv tkalcovské tradice Humpolce neevokuje. Použitá linka ztrácí hlubší význam a je spíše dekorem. 

Plakát v rámci vizuální identity města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignPlakát v rámci vizuální identity města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Tiskoviny města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman DesignTiskoviny města Humpolce od Toman Design | Zdroj: Toman Design

Problémem může být i zaměnitelnost s komerční značkou firmy Hranipex, která blízko Humpolce sídlí. 

Kristina Ambrozová

Inspirací při tvorbě vizuálního stylu byly Kristině Ambrozové šikovnost a um lidí z Humpolce. 

Idea vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováIdea vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

„Celé spektrum činností lidí, kteří zanechali a zanechávají výrazný otisk, a tím tvoří tvář města. Humpolec jako centrum dění, kde se umění i řemeslo potkávají po staletí. Um je dovednost těchto odkazů využít. UM jsou dvě písmena tvořící celé slovo, které se již dávno ukrývá v samotném názvu města, vystihují jeho podstatu dokonale,“ komentuje Kristina Ambrozová. 

Logo města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováLogo města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

V logu se tak ukrývá typografická hra stojící na jednoduchém střídání patkového a bezpatkového písma ve slově Humpolec. UM uprostřed slova se dá různě variovat střídáním různých fontů odkazujících k danému tématu, například sportovním utkáním, kulturním akcím a podobně. Práce s těmito literami umožňuje vznik slovních hříček a nových spojení.

Plakáty v rámci vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováPlakáty v rámci vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

Vizuální identita města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováVizuální identita města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

Porota na návrhu hodnotila kladně ambici podpořit hrdost místních obyvatel, nicméně stanovila, že organičnost a velká svoboda v prostředí města příliš nefunguje. Tento styl by se tak spíše hodil pro potřeby kulturní instituce. 

Tiskoviny v rámci vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováTiskoviny v rámci vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

Vizuální identita města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováVizuální identita města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

„Vizuální styl pro potřeby města by měl být striktnější a má obsahovat jasnější pravidla, zejména v oficiální komunikaci města. S tímto návrhem by bylo vzhledem k náročné práci s vizuálem, která předpokládá výraznou míru kreativity, složité v prostředí města pracovat,“  doplňuje Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign. 

Plakáty v rámci vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováPlakáty v rámci vizuální identity města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

Merch města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina AmbrozováMerch města Humpolce od Kristiny Ambrozové | Zdroj: Kristina Ambrozová

Studio Svéráz 

Hlavní myšlenkou vizuálního stylu od vítězného studia Svéráz je geografická poloha města, které leží strategicky u dálnice D1 na půli cesty mezi Prahou a Brnem.

Logo města Humpolce v rámci nové vizuální identity od studia Svéráz | Zdroj: SvérázLogo města Humpolce v rámci nové vizuální identity od studia Svéráz | Zdroj: Svéráz

Díky vyznačení bodů, které reprezentují Prahu a Brno, vzniká pomyslná šikmá linie, která dále provází sazbou, odsazením textů i prací s fotografiemi, a stává se ústředním motivem vizuálního stylu. 

Porota hodnotila kladně dynamiku celého stylu, zvolené písmo i originální barevnost, která se stala přímým prostředkem pozitivního dojmu z celého vizuálu. Zaujal též nápaditý copywriting, který podtrhuje výjimečnost města.

Copywriting v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: SvérázCopywriting v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: Svéráz

Tiskoviny v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: SvérázTiskoviny v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: Svéráz

Vítězný návrh bude pro potřeby města dobře aplikovatelný a umožní s ním poměrně jednoduchou práci. Návrh studia Svéráz nejlépe naplnil soutěžní zadání, je dlouhodobě použitelný, pozitivní, jednoduchý, ale důvtipný.

Radniční listy v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: SvérázRadniční listy v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: Svéráz

Plakáty v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: SvérázPlakáty v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: Svéráz

Merch v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: SvérázMerch v rámci nové vizuální identity města Humpolce | Zdroj: Svéráz

Více se o vítězném vizuálu můžete dozvědět z našeho článku Dvě tečky na mapě republiky. Humpolec přichází s nápaditým vizuálním stylem od studia Svéráz.

Související

Dvě tečky na mapě republiky. Humpolec přichází s nápaditým vizuálním stylem od studia Svéráz
Grafický design

Dvě tečky na mapě republiky. Humpolec přichází s nápaditým vizuálním stylem od studia Svéráz

Jarmila Řehořková - 9. 6. 2021 - 7 min.

Nová vizuální identita Chrudimi. Představujeme návrhy, které nezvítězily
Grafický design

Nová vizuální identita Chrudimi. Představujeme návrhy, které nezvítězily

Jarmila Řehořková - 18. 2. 2021 - 8 min.

Nová vizuální identita Svitav. Představujeme návrhy, které nezvítězily
Grafický design

Nová vizuální identita Svitav. Představujeme návrhy, které nezvítězily

Markéta Mazalová - 8. 5. 2020 - 5 min.

Humpolec se pyšní novou galerií v bývalé továrně na sukno. 8smička nabízí kulturu i dobrou kávu
Design služeb

Humpolec se pyšní novou galerií v bývalé továrně na sukno. 8smička nabízí kulturu i dobrou kávu

Kristína Fišerová - 12. 9. 2018 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024
Prostějov
SHOP BANNER UNOR 2024