Jak to chodí v Ústí? Vydali jsme se na Fakultu umění a designu UJEP a její Katedru designu detailně vyzpovídat vedoucí a nasát atmosféru

V rámci studia si studenti osvojují různé techniky zpracování materiálu včetně klasického hrnčířského kruhu. | Foto: Anna Organová V rámci studia si studenti osvojují různé techniky zpracování materiálu včetně klasického hrnčířského kruhu. | Foto: Anna Organová

Chodbou se line vůně čočky na kyselo, která okamžitě připomene nedělní oběd u babičky. Jídlo ve „foodcourtu“ připravují sami studenti ústecké Fakulty umění a designu (FUD UJEP). Střídají se po ateliérech nebo po dobrovolných skupinách a každou středu, kdy probíhají ateliérové konzultace, společně pro své kolegy připravují jídlo. Máme štěstí, studenti i vedoucí všech šesti ateliérů Katedry designu jsou díky tomu ve škole a my je můžeme navštívit, abychom je vyzpovídali.

„Na FUD UJEP máme tři katedry – Katedru výtvarného umění, Katedru vizuální komunikace a naši Katedru designu,“ vysvětluje rozdělení fakulty Jan C. Löbl, vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design a zároveň také vedoucí samotné Katedry designu zahrnující 6 ateliérů. Kromě rodinné a přátelské atmosféry je podle něj pro celou fakultu typická mezioborová spolupráce. „Když mají naši studenti semestrální úkol a mají v rámci něj například zpracovat nějaký fotografický výstup a portfolio, dáváme si záležet na tom, aby na dílčích částech spolupracovali se studenty jiných ateliérů – se studenty fotografie, s grafiky a tak dále,“ říká Jan C. Löbl a dodává, že díky tomu se tvoří mikrokomunity, které často spolupracují i po ukončení školy, což studentům umožňuje snazší přechod do pracovního prostředí.

Jan C. Löbl, vedoucí Katedry designu a ateliéru Oděvní a textilní design, v rozhovoru pro Czechdesign na půdě ústecké Fakulty umění a designu. | Foto: Anna OrganováJan C. Löbl, vedoucí Katedry designu a ateliéru Oděvní a textilní design, v rozhovoru pro Czechdesign na půdě ústecké Fakulty umění a designu. | Foto: Anna Organová

Jaké ateliéry Katedra designu zahrnuje? A proč si je vybrali sami studenti? Ptali jsme se jich i jednotlivých vedoucích.

Hranice identity | ateliér Oděvní a textilní design

Náš ateliér je zaměřený spíše na malosériovou výrobu oděvu než na velké kolekce,“ říká Jan, který ho vede společně s asistentkou Hanou Coufalovou. „Zkoumáme identitu a to, jak ji oděv, který nosíme, vytváří.“ Oděv je podle něj skvělým příkladem vyžadujícím spolupráci několika oborů. „Když oděv visí na ramínku, nic neznamená. Vznikne až v momentě, když ho oblečete na člověka, kterému uděláte make-up a vlasy, nějak ho nasvítíte a vyfotíte – to je ta prezentace. Jde to ruku v ruce.“

Hledání vlastní identity i jejích limitů je esenciální součástí ateliéru Oděvní a textilní design na FUD UJEP. | Foto: Anna OrganováHledání vlastní identity i jejích limitů je esenciální součástí ateliéru Oděvní a textilní design na FUD UJEP. | Foto: Anna Organová

Bakalářské studium v ateliéru je podle něj určené k tomu, aby studenti experimentovali a hledali své vlastní limity. Studující magisterského studia by už měli najít svůj směr a ten dále prohlubovat a precizovat. „Jak vidíte, máme tady také jakýsi tvůrčí nepořádek,“ směje se Jan, když se rozhlíží kolem po plných stojanech a zdech oblepených nákresy oděvů. „Ducha a energii dá oděvu až člověk, proto nám záleží na formě prezentace, jakou studenti pro své návrhy zvolí. Neděláme ovšem kostýmy či scénografii, oděvem zkoumáme naše vnitřní témata a naši identitu,“ uzavírá pedagog.

Oděv na ramínku nic neznamená, život mu vdechne až jeho prezentace na lidském těle. | Foto: Anna OrganováOděv na ramínku nic neznamená, život mu vdechne až jeho prezentace na lidském těle. | Foto: Anna Organová

Organizovaný experiment | ateliér Keramiky

„Takže nyní se ocitáme v ateliéru Keramiky, já jsem vedoucí ateliéru, mé jméno je Antonín Tomášek. Ateliér vedu společně s asistentkou Janou Linhartovou, která tady někde pobíhá,“ začíná průvodcovským tónem Antonín Tomášek a pokračuje: „Máme dynamické pracovní okruhy, které se v podstatě dělí do dvou částí. V první z nich si studenti osvojují techniky, možnosti a materiály, učí se modelovat, připravovat sádrové modely a další praktické věci.“ Druhou část tvoří více konceptuální zadání prostřednictvím vlastní tvorby a toho, co je pro toho kterého studenta zásadní.

Antonín Tomášek, vedoucí ateliéru Keramiky, vymezuje studentům mentální koridor, v němž se během studia pohybují - jednu stranu tvoří tradiční materiály a techniky, tu druhou pak nové technologie. | Foto: Anna OrganováAntonín Tomášek, vedoucí ateliéru Keramiky, vymezuje studentům mentální koridor, v němž se během studia pohybují - jednu stranu tvoří tradiční materiály a techniky, tu druhou pak nové technologie. | Foto: Anna Organová

„Každý přichází s vlastním objemem otázek, které by chtěl řešit, a pro mě je důležité, aby měli studenti možnost je řešit, ať už prostřednictvím diskuze nebo pomocí tvorby,“ říká Antonín. Co se týká materiálu, hlína není tím jediným, čím se studenti mohou lidově řečeno zapatlat. „Máme to štěstí, že můžeme spolupracovat s porcelánkou v Dubí a studenti se během studia mohou seznámit také s porcelánem – a ne jen tak s ledajakým, ale s vrcholem ve svém oboru.“

Ateliér Keramiky láká studenty především svou matérií, tedy tím, že mohou pracovat rukama a vyjadřovat se nejen pomocí počítače, ale také pomocí ručně vyrobeného produktu. | Foto: Anna OrganováAteliér Keramiky láká studenty především svou matérií, tedy tím, že mohou pracovat rukama a vyjadřovat se nejen pomocí počítače, ale také pomocí ručně vyrobeného produktu. | Foto: Anna Organová

„Já jsem přišla z počítačové grafiky, přilákala mě možnost doslova se hrabat ve hlíně a možnost svobodně používat ruce,“ říká Alena Kottová, sedící u hrnčířského kruhu. Podobnou motivaci měl také její kolega Marek Kounovský, který předtím studoval architekturu: „Na architektuře jsem zpracovával jeden projekt na deskriptivní geometrii, pro který jsem se rozhodl využít porcelán. Tak mě ten materiál oslovil, že když jsem ukončil studium a přemýšlel, co dál, přihlásil jsem se sem.“

V rámci studia si studenti osvojují různé techniky zpracování materiálu včetně klasického hrnčířského kruhu. | Foto: Anna OrganováV rámci studia si studenti osvojují různé techniky zpracování materiálu včetně klasického hrnčířského kruhu. | Foto: Anna Organová

„Snažím se vytvořit takové podmínky, abychom měli koridor, ve kterém se studenti mohou pohybovat od začátku studia bakaláře až po magistra. Na jedné straně máme technologie, jako je AI a další možnosti současného progresu v oblasti keramiky, na druhé straně pak máme tradiční formát řemeslných postupů,“ ukončuje naši prohlídku Antonín Tomášek.

Míříme do zahraničí | ateliér Sklo

Naší další zastávkou je ateliér Skla, který vede Marcel Mochal společně s asistentem Stanislavem Holým. „Zadání pro tento semestr vlastně dobře vystihuje to, na co se v ateliéru zaměřujeme,“ vysvětluje Marcel Mochal. „Škola je pro mě instituce, která studentům otevírá dveře do míst, kam by se normálně nedostali, a propojuje je s lidmi z různých oborů. Aktuálně například studenti navrhují skleněnou trofej pro výstavní projekt Art Grand Slam, který proběhne příští rok v únoru v prostorách SmetanaQ v Praze a poté se přesune také do Paříže.“ Na zadání pro trofeje pracují studenti napříč ročníky ve skupinách po dvou nebo po třech.

Studenti ateliéru Skla se neučí jen pracovat s tímto materiálem, ale učí se i adekvátně prezentovat svoji práci v rámci výstav v Česku i v zahraničí. | Foto: Anna OrganováStudenti ateliéru Skla se neučí jen pracovat s tímto materiálem, ale učí se i adekvátně prezentovat svoji práci v rámci výstav v Česku i v zahraničí. | Foto: Anna Organová

„Navazujeme také spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde chceme udělat projekt, který potom vyvezeme i do zahraničí,“ říká Marcel Mochal a pokračuje: „Výstavy různého typu děláme se studenty pravidelně. Byli jsme na letošním Designbloku, minulý týden jsme strávili v Ostravě na Meat Design festivalu.“

Výuka skla se pro něj neomezuje jen na kreativní práci, která zahrnuje kresbu a samotnou tvorbu, ale zásadní je pro něj také práce s textem, prvotní průzkum a mezioborová spolupráce napříč architekturou, fotografií a grafikou. „Snažím se zkrátka studenty propojovat interně v rámci školy i externě mimo ni, protože o tom je podle mě život designéra a umělce,“ shrnuje Marcel.

Marcel Mochal, vedoucí ateliéru Skla, vnímá školu jako instituci, která má studentům otevírat dveře do míst, kam by se normálně nedostali. | Foto: Anna OrganováMarcel Mochal, vedoucí ateliéru Skla, vnímá školu jako instituci, která má studentům otevírat dveře do míst, kam by se normálně nedostali. | Foto: Anna Organová

A proč si tento ateliér vybrali studenti? „Já jsem navázal na střední školu, kde jsem studoval broušení minerálů a skla,“ říká Jeremiáš Mikuška. Jeho dva kolegové sem přešli z jiného oboru. „Já mám bakaláře z grafiky, ale ve svém volném čase již léta tvořím sklo, takže jsem cítil tenzi svoje znalosti prohloubit,“ říká Jan Brožek a Eliška Brzáková ho doplňuje: „Při studiu designu interiéru jsme navštívili sklárnu, a tak mě to prostředí nadchlo, že jsem tam pak trávila více času než jinde, a rozhodla jsem se pro plnohodnotné studium skla.“

Sezení za počítačem prokládáme ruční tvorbou | ateliér Design interiéru

„Zabýváme se formou interiérů a tím, jak by vnitřní prostory měly fungovat,“ představuje nám ateliér asistentka Kateřina Bartošová, který vede Tomáš Bém. Studentům většinou dávají obsáhlejší semestrální zadání, které doplňují drobnějšími úkoly, většinou rukodělného charakteru. „Minule jsme dělali salátová míchadla, letos děláme vánoční ozdoby. Chceme, aby si studenti sáhli na materiál, aby s ním byli v kontaktu,“ říká Kateřina.

V ateliéru Design interiéru učí studenty přemýšlet nad interíérem komplexně. | Foto: Anna OrganováV ateliéru Design interiéru učí studenty přemýšlet nad interíérem komplexně. | Foto: Anna Organová

Pro tento semestr mají studenti zadání dům na konkrétní parcele tady v Ústí, s myšlenkami jim pomáhá jako konzultantka přizvaná externí architektka. „Většinou chceme, aby si studenti vyzkoušeli měřítko, aby nad úkolem přemýšleli komplexně, nezacházíme do úplného detailu. Výstupem je shrnutí konceptu do velkého plakátu. Vznikají tady různé pavilony, intervencemi zasahujeme do veřejného prostoru – takové zadání aktuálně mají mladší ročníky,“ vypočítává rozsah aktivit ateliéru jeho vedoucí. Velká část úkolu podle ní leží v samotném výběru a v konkrétní analýze místa a jeho okolí.

Pro studentku Evu Opltovou byla cesta do ateliéru Designu interiéru přirozeným pokračováním po střední škole: „Asistent, který tady tehdy působil, mě učil už na střední. Potom jsme byli pod jiným vedením, ale rádi jsme uvítali změnu, protože ateliér tehdy fungoval jinak, studenti neměli moc zájem o studium. Teď už je to mnohem lepší.“

„Když jsem se rozhodla studovat design interiéru, zjistila jsem, že na většině škol je tento obor hodně propojený s nábytkem, který jsem ale navrhovat nechtěla. Chtěla jsem jít právě sem, protože tady je studium spojené i s jinými produkty, takže je to víc pestré,“ říká další studentka, Kristýna Hůrková.

V ateliéru Designu interiéru se studenti nezabývají jen návrhy, v rámci semestru vždy tvoří také ručně. | Foto: Anna OrganováV ateliéru Designu interiéru se studenti nezabývají jen návrhy, v rámci semestru vždy tvoří také ručně. | Foto: Anna Organová

Závody na dětských odrážedlech | ateliér Produktový design

Jako do předposledního ateliéru jsme měli tu čest zavítat do ateliéru Produktového designu, který vede Jan Čapek společně s asistentem Jiřím Bartošem. Ateliér se zabývá oborem designu v celé jeho šíři, takže i semestrální zadání a jednotlivé úkoly jsou velmi pestré. „Využíváme možnosti napojení na jiné ateliéry, vždy se také snažíme spolupracovat s nějakým expertem, který studentům s úkolem pomáhá a s nímž ho mohou konzultovat,“ vysvětluje designér a pokračuje: „Teď děláme dětská odrážedla. Studenti je navrhnou, zvolí si materiál i technologie a pak vytvoří prototypy – ty je samozřejmě potřeba otestovat. Plánujeme proto ve spolupráci s nějakou školkou zorganizování dětských závodů právě na našich odrážedlech. Každý student bude mít své dítě a to, které vyhraje, mu zajistí jedničku a zápočet,“ komentuje s nadsázkou Jan.

Možnost prototypování produktu pomocí 3D tiskárny nabízí jednoduchý a efektivní proces ladění jeho proporcí. | Foto: Anna OrganováMožnost prototypování produktu pomocí 3D tiskárny nabízí jednoduchý a efektivní proces ladění jeho proporcí. | Foto: Anna Organová

Zásadní posun v projektování podle něj zařídila dostupnost 3D tiskáren, z nichž hned dvě v naší blízkosti právě pracují na studentských modelech. „Možnost permanentního a relativně jednoduchého prototypování se do výsledků hodně propisuje. Studenti mají možnost zkoušet si proporce, celý proces je rychlejší a hotový produkt mnohem vyzrálejší, než tomu bylo třeba před deseti lety. Vlastně si to už bez 3D tiskáren nedovedeme moc představit,“ říká designér.

Vedoucí ateliéru Produktového designu Jan Čapek se neobvyklým zadáním nebrání. Tento semestr studenti kupříkladu navrhují dětská odrážedla. | Foto: Anna OrganováVedoucí ateliéru Produktového designu Jan Čapek se neobvyklým zadáním nebrání. Tento semestr studenti kupříkladu navrhují dětská odrážedla. | Foto: Anna Organová

Na rozmezí | ateliér Přírodní materiály

To nejlepší nakonec, jak se říká, v tomto případě platí dvojnásob. „Jsem tady, protože mi nepřišlo smysluplné studovat kdekoliv jinde,“ říká studentka Barbora Horáčková a její kolegové David Mach a Radim Buča s ní naprosto souhlasí. „Žádný jiný ateliér mi nenabídl prostor pro to, co dělám a čemu se věnuji. Měla jsem konkrétní požadavky na práci s materiálem i na volnost a to jsem našla tady,“ říká studentka.

Ateliér Přírodních materiálů stojí na pomezí mezi výtvarným uměním a designem. | Foto: Anna OrganováAteliér Přírodních materiálů stojí na pomezí mezi výtvarným uměním a designem. | Foto: Anna Organová

Vedoucí ateliéru Přírodní materiály Jan Krtička a Robert Vlasák souhlasně pokyvují: „My jsme vlastně úplně na okraji, na rozmezí mezi výtvarným uměním a designem. Pracujeme s různými materiály i technologiemi. Náš přístup je založen na vlastní zkušenosti, kterou si studenti s materiály udělají.“

Studenti si osvojují práci s tradičními materiály, jako je vlna, ale pracují také s novými technologiemi. | Foto: Anna OrganováStudenti si osvojují práci s tradičními materiály, jako je vlna, ale pracují také s novými technologiemi. | Foto: Anna Organová

Na rozmezí stojí ateliér také co se týká technologií: „Některé výstupy pracují s tradičními technikami nebo se jimi inspirují, na druhou stranu jsou období, kdy tady naopak vidíte hromadu drátů, pájky a elektromotory,“ říkají vedoucí. „Hezky je to vidět i na tomto semestru, který jsme propojili s tradičním materiálem – vlnou, a na druhé straně s 3D skenováním pomocí fotoaparátu, první ročníky pak modelují portrét,“ dodávají Jan s Robertem.

Naše putování Katedrou designu končíme tam, kde jsme ho začali – ve food baru. Čočka už nezbyla, tak si dáváme alespoň pár obložených chlebíčků. Těšíme se, co z rozpracovaných úkolů studenti všech ateliéru do konce semestru vytvoří. Výběr to bude opravdu pestrý.

Školní food bar funguje každou středu, kdy pro své kolegy uvaří jídlo vždy tým z nějakého ateliéru. | Foto: Anna OrganováŠkolní food bar funguje každou středu, kdy pro své kolegy uvaří jídlo vždy tým z nějakého ateliéru. | Foto: Anna Organová

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Věřím mladým lidem. Mají svoji otevřenost, upřímnost a chtějí se ptát!  A to jako společnost potřebujeme, říká vedoucí ateliéru keramiky na UJEP
Produktový design

Věřím mladým lidem. Mají svoji otevřenost, upřímnost a chtějí se ptát! A to jako společnost potřebujeme, říká vedoucí ateliéru keramiky na UJEP

Eliška Vrbová - 18. 12. 2023 - 10 min.

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí
Grafický design

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí

Nikol Galé - 6. 1. 2023 - 12 min.

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras
Ostatní

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras

Tereza Bíbová - 13. 9. 2022 - 7 min.

Severočeská líheň talentů. Vybíráme umělce a designéry z UJEP v Ústí nad Labem, o kterých zaručeně ještě uslyšíte!
Ostatní

Severočeská líheň talentů. Vybíráme umělce a designéry z UJEP v Ústí nad Labem, o kterých zaručeně ještě uslyšíte!

Nikol Galé - 11. 10. 2022 - 10 min.

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem
Produktový design

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem

Tereza Bíbová - 9. 9. 2020 - 3 min.

Konec prací do školního archivu. Na UJEP navrhovali vizuální styl divadlu. Uměli si to obhájit?
Grafický design

Konec prací do školního archivu. Na UJEP navrhovali vizuální styl divadlu. Uměli si to obhájit?

Jana Mattas Horáčková - 20. 3. 2018 - 4 min.

jelínek
MYP 2024