Jak tenká je hranice mezi designem a uměním? Absolventi Prague City University kreativně řeší problémy dnešní doby

Instalace ve dvou patrech Biskupcova dvora prezentovala díla samostatně, zároveň mezi nimi vytvářela jemné vazby. | Foto: Archiv Prague City University Instalace ve dvou patrech Biskupcova dvora prezentovala díla samostatně, zároveň mezi nimi vytvářela jemné vazby. | Foto: Archiv Prague City University

Během června v rámci čtyř výstav absolventi studijních programů Prague City University představili svá díla na pomezí fyzického a virtuálního rozhraní. Jaké současné formy k prezentaci zvolili a co jsme si z výstav odnesli?

Pandemie a kulturní omezení, která s sebou poslední období přinesla, urychlila novou éru prezentace umění – éru, kdy fyzické prostředí od toho virtuálního nelze zcela oddělit. S tímto bezprecedentním aspektem se vyrovnávají i studenti posledních ročníků Prague City University, bývalé univerzity Prague College, která změnila své jméno v rámci získání akreditace svébytné české univerzity. Tito absolventi během měsíce června ve čtyřech výstavních projektech prezentovali své závěrečné práce. Kombinace rozhraní však není jediným experimentálním prvkem poplatným otázkám současného umění a designu – studenti velmi intuitivně přistupují i k mezioborovým strategiím a v rámci oddělení umělecké a designérské tvorby dovedou uvažovat mimo nastavený rámec. Ačkoli komentují aktuální témata a využívají inovativních technologií, díla si udržují tvůrčí autenticitu.

Uvědomělý Home Made Design

Sérii výstav zahájil multimediální projekt Home Made Design, ve kterém své závěrečné práce představilo 22 studentů ateliéru Grafického designu. Hybridní model, který k prezentaci umělci zvolili, vychází ze samotného zaměření ateliéru, kde studenti přirozeně mixují digitální a fyzické rozhraní.

Ať už se jedná o fyzickou nebo virtuální výstavu, na vernisáži nesmí chybět stylové občerstvení. | Foto: Archiv Prague City UniversityAť už se jedná o fyzickou nebo virtuální výstavu, na vernisáži nesmí chybět stylové občerstvení. | Foto: Archiv Prague City University

Spolu s výstavou v prostorech Biskupcova dvora se diváci mohli s díly seznámit skrze live-stream a webové stránky. Pro každou z těchto platforem byla vytvořena vyhovující modifikace, a tak výstupy fungují jednotlivě, ale taktéž jako vyvážený celek. Živá expozice nabídla fyzické setkání s díly, webové stránky jejich hlubší vizuální prozkoumání a live-stream pak určitou formu komentované prohlídky se samotnými tvůrci.

Prezentace projektů v Biskupcově dvoře připomínala spíše přátelský kreativní brainstorming. | Foto: Archiv Prague City UniversityPrezentace projektů v Biskupcově dvoře připomínala spíše přátelský kreativní brainstorming. | Foto: Archiv Prague City University

Práce studentů nepojil žádný výrazný koncept a každý z nich se tak zhostil tématu, které ho aktuálně nejvíce pálí. Na výstavě se objevila široká škála témat, od grafických zpracování vizuálních identit přes silné environmentální otázky až po experimentální sociální, kulturní a historické odkazy. Díla však pojí komplexní praktické zpracování, kdy i ty nejméně uchopitelné myšlenky získávají konkrétní a využitelný charakter. Studenti se zaměřili na v současnosti užívané komunikační digitální formáty jako mobilní aplikace či video a vystavená díla jako by prezentovala hotové, z marketingového hlediska využitelné produkty.

Každý ze studentů se tématu výstavy zhostil po svém a finální projekt tak odkazuje k jednotlivým individualitám. | Foto: Archiv Prague City UniversityKaždý ze studentů se tématu výstavy zhostil po svém a finální projekt tak odkazuje k jednotlivým individualitám. | Foto: Archiv Prague City University

Fyzická výstava se sice odehrála během jednoho dne, k dispozici jsou však stále streamový záznam i webové stránky.

Reflection in a pond: autentický prožitek na pomezí světů

Další v řadě výstav se představili studenti ateliéru Fine Art Experimental Media, kteří svými projekty na tři dny ovládli obě poschodí Biskupcova dvoru a z jinak nezabydlených anonymních místností vytvořili komplexní instalaci navzájem komunikujících objektů.

Červen 2021 se opět stal měsícem absolventů Prague City University. Foto: Archiv Prague City UniversityČerven 2021 se opět stal měsícem absolventů Prague City University. Foto: Archiv Prague City University

Většina studentů se soustředila na využití nových technologií, skrze které zprostředkovala návštěvníkům vícesmyslový zážitek. Instalace Intimate Immensity kombinuje virtuální realitu s fyzickým prostředím pro vytvoření zcela autentického prožitku na pomezí obou světů, Audiovizuální projekce DNGGITGN nás zve do fantastické, dokonale vymodelované umělecké expozice, kde popření fyzikálních zákonů spolu s impozantním hudebním podkresem vyvolává silný emotivní zážitek a interaktivní instalace Mnemosyne nás pomocí nespecifikovatelných, ale obecně známých vůní odvádí do vzpomínek, které jsme možná nikdy předtím neměli. V horním patře pak sílí prorůstání jednotlivých objektů a instalací, díla se prolínají, parazitují jedno na druhém a společně obydlují jinak neosobní prostor galerie.

Na hraně vizuality a zvuku, nových technologií a bastlení. | Foto: Archiv Prague City UniversityNa hraně vizuality a zvuku, nových technologií a bastlení. | Foto: Archiv Prague City University

Výstava Reflection in a pond ukazuje, jak rozmanitá a přitom propojená a intuitivní tvůrčí atmosféra v ateliéru panuje. Studenti se nebojí experimentu a konceptuálního myšlení, které kombinují s praktickými technickými dovednostmi. Dobrá práce.

Absolventi v několikadenní výstavě návštěvníkům zprostředkovali vícesmyslový zážitek. | Foto: Archiv Prague City UniversityAbsolventi v několikadenní výstavě návštěvníkům zprostředkovali vícesmyslový zážitek. | Foto: Archiv Prague City University

Dystopické vize projektu Utopia

Utopie a dystopie jsou jako dvě strany mince balancující na hraně stolu. Mezi blahobytným snem a pokřivenou vizí budoucnosti leží jen tenká hranice, kterou se snažíme ze všech sil vyvažovat. Podobně to cítí i absolventi studijního programu Foundation Diploma in Art, Design and Media Practise, přípravného ročníku bakalářského studia, kteří pod tématem utopie otevřeli mnoho současných tíživých celospolečenských otázek. Jaké podoby dnešního světa se v jejich dílech odráží?

Absolventi programu Foundation Diploma in Art, Design and Media Practise, zvolili čistě digitální prezentaci v podobě webové platformy. | Foto: Archiv Prague City UniversityAbsolventi programu Foundation Diploma in Art, Design and Media Practise, zvolili čistě digitální prezentaci v podobě webové platformy. | Foto: Archiv Prague City University

Projekt Utopia prezentující závěrečné práce devíti umělců strukturou připomíná virtuální strom s do mnoha směrů rozvětvenou korunou – vizuálně jednotná webová základna odkazuje k dalším stránkám fungujícím jako samostatná díla. Koncepční myšlení autorů se tak střetává s jejich solidní designérskou a technickou dovedností. Esteticky čisté, dynamické webové stránky reflektují současné programátorské trendy. Samotná díla jsou pak většinou ve formátu videí, animací či stop-motion záznamů, skrze které jejich tvůrci vypráví emočně nabité příběhy.

Vyčerpávající práce na projektech vyžadovala neortodoxní tvůrčí pracovní prostředí. | Foto: Archiv Prague City UniversityVyčerpávající práce na projektech vyžadovala neortodoxní tvůrčí pracovní prostředí. | Foto: Archiv Prague City University

Zajímavým momentem je uchopení tématu utopie, kterým většina studentů naopak reflektuje tíživé otázky osobního i obecného charakteru. Ať už mluvíme o mentálních poruchách nebo vnímání lidství v kontextu našeho světa, jedná se o hluboké úvahy vycházející z aktuálního nastavení naší společnosti. Abychom mohli dosáhnout utopie, je třeba porozumět dystopii, kterou v určitém ohledu my i celá naše planeta v současnosti prožíváme. Z jednotlivých prací je cítit silná emoční inteligence a schopnost vcítit se do pocitů svých vrstevníků.

Kromě webových stránek absolventi návštěvníkům poskytli i virtuální komentovanou prohlídku. | Foto: Archiv Prague City UniversityKromě webových stránek absolventi návštěvníkům poskytli i virtuální komentovanou prohlídku. | Foto: Archiv Prague City University

Výstavu je možné virtuálně navštívit na stránkách nebo shlédnout live-stream, kde se k dílům vyjadřují samotní autoři. Podívejte se, jak abstraktní témata dostávají pevnou vizuální podobu. Dokážete se s ní ztotožnit?

Metanoia a Letters from the Future pohlcující Pragovku

Posledním výstupem letošních magistrů je Metanoia, Letters from the Future. Ta se pod taktovkou absolventů studijních programů Fine Art a Future design odehrála mezi 17. a 20. červnem v pražské galerii Pragovka, kde mají zmíněné programy celoroční pracovní ateliéry. Jak se bezprecedentní post-pandemické období otisklo do témat a forem těchto experimentálních oborů?

Rozlehlé prostory galerie Pragovka zaplnily velkolepé objekty a instalace. | Foto: Archiv Prague City UniversityRozlehlé prostory galerie Pragovka zaplnily velkolepé objekty a instalace. | Foto: Archiv Prague City University

Jak samy názvy ateliéru napovídají, v tvorbě absolventů se mísí příklon ke klasické formě se spekulativním, vizionářským způsobem uvažování. Tuto fúzi ještě umocnily současné celospolečenské proměny, ke kterým se umělci rozhodli různými způsoby vyjádřit a skrze osobní zkušenosti navrhnout nové úhly pohledu. Celou výstavou prochází nevyslovená časová tíseň a akcelerace, jev poplatný většině dnešních filozofických úvah. Toto zrychlení se odráží nejen v instantní digitální komunikaci a technologickém pokroku, ale i vnímání naší vlastní identity. Umělci skrze díla hledají své místo ve společnosti a zároveň se snaží odhadnout, kam se ona společnost v blízké budoucnosti posune.

Experiment se v hlavním výstavním prostoru Pragovky stal stěžejním prvkem většiny prací. | Foto: Archiv Prague City UniversityExperiment se v hlavním výstavním prostoru Pragovky stal stěžejním prvkem většiny prací. | Foto: Archiv Prague City University

Velkolepému prostoru Pragovky dominují impozantní, ovšem subtilní instalace Monicy Mills, rozmlžující hranice mezi konvencí a kontroverzí. Textilní objekty reprezentují LGBTQ+ komunitu a stěžejní otázky, se kterými se její zástupci musí dennodenně vyrovnávat, jako například diskriminace či adopce v páru stejného pohlaví. Určité rozostření nacházíme i v díle Jakuba Grosze, který skrze metaforu technického obrazu komentuje aktuální filozofické otázky všudypřítomného zrychlení a nestability naší existence na pomezí digitálního a fyzického prostoru. Kjertsi Austdal na nové technologie a umělou inteligenci nahlíží až z rituálního, metafyzického hlediska a klasičtější formou pak do expozice svými obrazy přispívá například Sean McAlorum, který se skrz sérii maleb snaží odhalit nedokonalosti paměti a potenciál těchto paměťových trhlin. Stejně tak i další vystavená díla oscilují mezi estetickou a intelektuální, až výzkumnou rovinou a potvrzují experimentální charakter obou ateliérů.

Absolventi intuitivně zkombinovali klasická tvůrčí média a audiovizuálními digitálními prvky. | Foto: Archiv Prague City UniversityAbsolventi intuitivně zkombinovali klasická tvůrčí média a audiovizuálními digitálními prvky. | Foto: Archiv Prague City University

Méně nápadně se prezentoval ateliér Future design, který zvolil místo kavárny komunitně propojující vystavená díla s volným pohybem návštěvníků. Videoprojekce zachycující díla všech absolventů funguje jako svébytný, uzavřený vesmír a svojí tematickou aktuálností se zároveň přemosťuje do našeho světa. Jednotlivé projekty jdou cestou výzkumu a experimentu, snaží se na současné ekologické a společenské otázky podívat z jiného úhlu a hledat jejich možná řešení. Tvůrci se nenechávají spoutat konvencemi, naopak se vydávají cestou většího tření, nebojí se kontroverze. Výstupy propojují současné audiovizuální trendy s progresivním designérským pohledem na problematiku. Stejně tak, jako ateliér samotný, i výstavní projekt Letter from the Future nastiňuje fakt, že k dosažení globální změny selhávajících infrastruktur je třeba i globálního způsobu myšlení.

Práce absolventů ateliéru Future design prezentovala videoprojekce pohlcující sdílený prostor kavárny galerie Pragovka. | Foto: Archiv Prague City UniversityPráce absolventů ateliéru Future design prezentovala videoprojekce pohlcující sdílený prostor kavárny galerie Pragovka. | Foto: Archiv Prague City University

Metanoia a Letters from the Future funguje jako svébytná, ucelená expozice otevírající nové způsoby myšlení. Kdo výstavu nestihl navštívit, může díla prozkoumat na doprovodné webové platformě anebo se těšit, s čím přijdou absolventi v příštím roce.

Související

Virtuální dny otevřených dveří - sezení na Prague City University
 

Virtuální dny otevřených dveří - sezení na Prague City University

Den otevřených dveří
6. 4. 2022, 16:00 - 16:30

Prague College mi otevřela oči v tom, čemu se chci v designu věnovat, říká Laura Kuklová, která vyměnila český vzdělávací systém za britský
Ostatní

Prague College mi otevřela oči v tom, čemu se chci v designu věnovat, říká Laura Kuklová, která vyměnila český vzdělávací systém za britský

Nela Kuhnová - 17. 9. 2020 - 16 min.

Nejlepší práce z Prague College. Představujeme projekty absolventů britské univerzity v Praze
Grafický design

Nejlepší práce z Prague College. Představujeme projekty absolventů britské univerzity v Praze

Barbora Čápová - 28. 7. 2020 - 8 min.

Design jako řešení problému. Studenti Prague College přišli s nápady, jak podpořit udržitelnost
Grafický design

Design jako řešení problému. Studenti Prague College přišli s nápady, jak podpořit udržitelnost

Martina Freitagová - 31. 5. 2019 - 4 min.

jelínek
MYP 2024