Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Nové technologické centrum vzniklo jako reakce na potřebu rozšíření sídla firmy Strojmetal, jejíž prostory se nachází vedle novogotického zámku. | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš Nové technologické centrum vzniklo jako reakce na potřebu rozšíření sídla firmy Strojmetal, jejíž prostory se nachází vedle novogotického zámku. | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš

Jak skloubit novogotiku a moderní architekturu? U zámku v Kamenici vzniklo technologické centrum podle návrhu studia ABTSMOLEN

V obci Kamenice, ležící nedaleko Prahy, bylo před dvěma lety postaveno moderní technologické centrum, které svým vzhledem a umístěním vzdává hold historickým oranžeriím. Umístění novostavby u novogotického zámku bylo pro architektonické studio ABTSMOLEN výzvou, objekt splňuje technologické požadavky a zároveň doplňuje poblíž stojící památku.

Novostavba vznikla jako reakce na potřebu rozšíření sídla firmy Strojmetal, jejíž areál se nachází vedle novogotického zámku. Původní záměr, využít jako sídlo firmy právě historickou budovu, se jevil jako problematický a poměrně diskutabilní vzhledem ke stavu budovy, především pak kvůli náročnosti technologických požadavků na provoz centra, které nebylo jednoduché skloubit s památkovou péčí, jež daný objekt vyžadoval. Architekti ze studia ABTSMOLEN se zde tak zhostili nelehkého úkolu: navrhnout stavbu, která souzní se svým okolím a nebude narušovat kulturní památku. Ta se po několika letech stala opět součástí areálu.

Technologické centrum, jihozápadní pohled na celý areál | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal UrešTechnologické centrum, jihozápadní pohled na celý areál | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš

Inspirace minulostí

Firma Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automotive průmyslu. Do nově vzniklého technologického centra byly tak umístěny prostory pro vývoj a diagnostiku vlastních výrobků. Od původního konceptu, kde se autoři návrhu zabývali především začleněním technologií a nových materiálů do historické budovy, se museli odklonit a místo toho vymyslet, jakého vzezření by měl být objekt, který bude stát v těsné blízkosti novogotického zámku. Nakonec tak vznikla novostavba, která je inspirována vzhledem technických budov a oranžerií z 19. století, původně patřících do zámeckých zahrad a areálů, jako je i tento.

Technologické centrum | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal UrešTechnologické centrum | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš

Stavba na první pohled jasně evokuje vzhled skleníku díky černé ocelové konstrukci a velkým proskleným plochám. Architektonický výraz budovy je definován pravidelným rastrem okenních rámů, prosklené stěny zaručují dostatek přístupu přirozeného světla, zároveň propojují budovu se svým okolím. Hmotu technologického centra tvoří dvě oddělené části. Ta část budovy, která je náročná na hluk a nepotřebuje přístup denního světla, je umístěna pod zemí, zbylé místnosti, jako laboratoře a zázemí, jsou umístěny v nadzemní části budovy.

„Myšlenka vztahu zámeckého parku a oranžerie je v soudobé architektuře už často moderně využitá. Prosklená skleníková stavba působí v zahradách samozřejmě, a naopak z interiéru je příjemné užívat si vizuální propojení s okolní zelení. Fasáda navrženého centra zrcadlí zeleň parku a členité prvky jižně nasvětlené zámecké fasády. Snažili jsme se dosáhnout výrazu jednoduché a subtilní ocelové konstrukce vyplněné skleněnými plochami. Skleníkového vzhledu dosahujeme hustějším vertikálním dělením s přiznaným rastrem,“ vysvětlují princip návrhu autoři z ABTSMOLEN.

Technologické centrum, výhled ze zámku | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal UrešTechnologické centrum, výhled ze zámku | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš

Jednoduchý a funkční interiér

Interiér byl pojat v technickém stylu. Podlahu pokrývá žlutá epoxidová stěrka, která působí kontrastně k venkovní dlažbě a skrz rozsáhlou okenní plochu je jasně zřetelná i zvenčí. Kromě výrazné barvy podlahy dodávají interiéru technický ráz i ocelový rám konstrukce a přiznané technické rozvody. Pro nadzemní část budovy byla zvolena bílá dveřní křídla splývající se stěnami. V podzemní části pak naopak autoři zvolili černé dveře i zárubně kontrastující s bílým povrchem stěn.

Technologické centrum, interiér nadzemní části | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal UrešTechnologické centrum, interiér nadzemní části | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš

Díky umístění hned vedle zámku vzniká mezi historickou a moderní budovou přirozené intimní prostředí, které je přístupné uživatelům obou budov.

„Původní myšlenka na vznik vlastního učiliště v objektu novogotické vily, kde by firma vychovávala dorost pro své provozy, zatím tedy realizována nebyla. Vztah školy a technologického prostoru laboratoří, který může žáky motivovat k vyšším ambicím, nás ale velmi baví a považujeme jej za logický a prozíravý. Stejně zajímavý je i pohled z druhé strany, když v továrně vidí, jak jim dorůstají noví kolegové. Obě složky se v tomto prostoru mohou ovlivňovat. Stejně jako už dnes komunikuje nový ‚skleník‘ se svým starším kamenným sousedem,“ doplňují architekti.

Technologické centrum, pohled na areál | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal UrešTechnologické centrum, pohled na areál | Zdroj: ABTSMOLEN, Foto: Michal Ureš

Galerie

Další články