Jak se z outsidera vypracoval do pozice „must-visit“? Broumov se městem kultury nestal, důvodů, proč jej navštívit, je ale stále velmi mnoho

Obálka přihlášky do soutěže o Evropské hlavní město kultury, tzv. Bid Book, o jehož grafické zpracování se postarali Eva a Jakub Horští. / Tým Broumova přivezl Bid Book do Prahy symbolicky na labuti, která je i ve znaku města. | Zdroj: archiv Broumov 2028 Obálka přihlášky do soutěže o Evropské hlavní město kultury, tzv. Bid Book, o jehož grafické zpracování se postarali Eva a Jakub Horští. / Tým Broumova přivezl Bid Book do Prahy symbolicky na labuti, která je i ve znaku města. | Zdroj: archiv Broumov 2028

V červnu tohoto roku rozhodla mezinárodní odborná komise o tom, jaké město získá titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Přihlášku Broumova mezinárodní porota vyhodnotila jako silnou a inspirativní koncepci, která je výrazně spjatá s lokálním prostředím a zároveň rezonuje napříč Evropou. Komise také velice ocenila myšlenku evropských Broumovů a kreativního poutnictví, a přestože titul nakonec získaly České Budějovice, vyzvala Broumov, aby toto téma se silným odkazem rozvíjel i nadále. V čem je projekt unikátní, jak bude pokračovat a proč se vyplatí na Broumovsko zavítat?

Kandidatura Broumova zásadně proměnila vnímání města i celého regionu. Město se díky intenzivní práci kulturních pracovníků a pracovnic, zapojení mnoha partnerů, a pak také díky podpoře ze strany jeho obyvatel nesmazatelně zapsalo na kulturní mapu Česka i celé Evropy. Projekt byl a je příležitostí k rozvoji celého Broumovska a byl připravován dlouhodobě bez ohledu na to, jaký bude výsledek. 

„Máme radost, že náš koncept byl oceněn a že nás porota podpořila v dalším rozvoji. Naše dlouhodobá strategie, vycházející z bezmála dvaceti let společného úsilí, se opírá o jednomyslnou institucionální podporu a pevnou síť evropských partnerů,“ říká Marie Silondi, koordinátorka kandidatury.

Interaktivní mapa kreativního poutnictví pro finále soutěže. Autoři Eva a Jakub Horští. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Interaktivní mapa kreativního poutnictví pro finále soutěže. Autoři Eva a Jakub Horští. | Zdroj: archiv Broumov 2028

Kreativní poutnictví jako koncept udržitelnosti

Kandidatura Broumova byla unikátní hned v několika ohledech. Broumov je v Česku historicky nejmenší a v rámci Evropy pak jedno z historicky nejmenších měst, která kdy na titul kandidovala. Sedmitisícový Broumov byl outsiderem soutěže, propracoval se však až do finále, z něhož si odnesl záslužné ocenění. Do procesu se kromě týmu zapojila celá řada dobrovolníků, odborníků, ambasadorů a známých osobností, velká podpora vzešla také od politické reprezentace města i Královéhradeckého kraje. Podporu město získalo také od mnoha evropských partnerů, mezi něž se řadí i Dolnoslezské vojvodství, které s Broumovskem přímo sousedí a s nímž bude Broumov v příštích letech spolupráci dále rozvíjet. „Různá národní i mezinárodní propojení, která jsme během kandidatury vytvořili, ze dne na den nezmizí a mohou přinést ještě spoustu zajímavých věcí,“ říká Jitka Smolíková, jež měla na starosti komunikaci projektu. 

Díky kandidatuře se malý Broumov zapsal na českou i evropskou kulturní mapu a vytvořil si mnohá spojenectví. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Díky kandidatuře se malý Broumov zapsal na českou i evropskou kulturní mapu a vytvořil si mnohá spojenectví. | Zdroj: archiv Broumov 2028

„Když jsem do týmu v roce 2021 přišla, měla jsem pomoci s novou vizuální identitou města. Postupně jsem ale začala více řešit komunikaci kandidatury. Při přípravě první přihlášky a ve finále soutěže jsem věnovala čas především vypracování marketingové strategie a některých částí tzv. ‚evropské dimenze‘, které souvisely se zapojením publika ze zahraničí. Ke konci prvního kola jsem ovšem dostala jinou pracovní nabídku, takový splněný sen. V Police Symphony Orchestra dávali dohromady nový organizační tým a já dostala možnost jít se věnovat komunikaci tam. Pro ty, co neznají, řeknu asi jen toto: představte si na 150 mladých lidí s neuvěřitelnou energií a nadšením, kteří mají dost často trochu šílené nápady, jako přivézt na Velké finále Smetanovy Litomyšle francouzskou zpěvačku Zaz, nebo ten aktuální, vyprodat pardubickou hokejovou halu pro 5 300 lidí. Bez nějakých velkých jmen, protože věříme, že k tomu stačí i velké nadšení. A u toho chcete být,“ vysvětluje Jitka.

Kulturní koncepci mají v Královéhradeckém kraji pouze dvě města - samotný Hradec Králové a Broumov. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Kulturní koncepci mají v Královéhradeckém kraji pouze dvě města - samotný Hradec Králové a Broumov. | Zdroj: archiv Broumov 2028

Koncept kandidatury Broumova vycházel z tématu kreativního poutnictví, jež na evropské úrovni velmi rezonovalo. I v Česku se jedná o výjimečný pohled na kulturu, který zahrnuje pomalé žití a ohled na environment. „Náš kreativní poutník jde a pozoruje svět, přemýšlí o něm. Když narazí na překážky, zkouší nové věci. Učí se ze svých chyb a zkouší to znovu. Je ohleduplný, je sebevědomý,“ popisuje myšlenku konceptu Pavla Jenková, koordinátorka pro zapojování veřejnosti. Kreativní poutník si váží přírody a chrání ji, zná svou historii, která je zdrojem jeho znalostí a kreativity, a v neposlední řadě je vlídný a ohleduplný – ví, že základem dobrých sousedských vztahů je vzájemný respekt, empatie a sebeúcta. Projekt klade důraz na sociální udržitelnost, což je, obzvlášť v dnešní době, enormně zásadní.

Tvorba obsahu skrze vizuální jazyk

Stěžejní součástí kandidatury byla také její grafická podoba. Jejími autory se stali manželé Eva a Jakub Horští ze Studia UPUPÆPOP. „Byli jsme vybráni jako grafické studio a také jako někdo, kdo má k Broumovsku vztah,“ říká Eva Horská. Oba s manželem pocházejí z Hradce Králové. V Martínkovicích ležících vedle Broumova navíc v příštích letech plánují vytvořit mezinárodní tiskařské centrum, ve kterém aktivně vytěží svou sbírku historických tiskařských strojů. „Zadáním pro Broumov nebylo jen graficky zpracovat text tzv. Bid Booku (tedy koncepce přihlášky – pozn. red.), ale svým způsobem vytvářet obsah prostřednictvím vizuálního jazyka,“ popisuje vizuální identitu Eva Horská. Vizuál se rozdělil do dvou kol soutěže, obě propojovalo téma kreativního poutnictví. 

Broumov 2028 - studio UPUPÆPOP / Promo video | Zdroj: AdamV

„V prvním kole jsme použili princip barevného filtru – magického oka, které bylo součástí obálky a pod kterým jedna barva z textu nebo ilustrace zmizí a druhá barva se zvýrazní.“ Tento efekt nabídl čtenáři možnost interaktivně vstoupit do problematiky a mít ve vlastních rukách možnost něco změnit, s něčím si pohrát. Druhé kolo soutěže pak Eva s Jakubem zpracovali jako imaginární mapu. „Struktura mapy vznikala, jako by jí prorůstalo podhoubí. Organickým překrýváním kreseb zobrazuje různé vrstvy míst, času a mysli. Záměrem bylo zakreslit jemná znamení přírody a příběhů, které hovoří k tomu, kdo naslouchá a kdo je pozorný na každém kroku,“ popisuje Eva a dodává, že vývoj mapy byl docela experimentální a proměňoval se do poslední chvíle. Výsledkem je mapa fungující buďto jako velká plachta k prezentaci, nebo jako 12 samostatných částí, které sloužily jako ilustrace v tištěné přihlášce.

Koncept kreativního poutnictví je silným apelem na potřebu udržitelnosti a sounáležitosti. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Koncept kreativního poutnictví je silným apelem na potřebu udržitelnosti a sounáležitosti. | Zdroj: archiv Broumov 2028

S úspěchem v soutěži je Eva spokojená: „V mých očích je velkým úspěchem už to, že takto malé město ukázalo možnost účastnit se soutěže velkého měřítka. Myslím, že Broumov tak dodal sebevědomí i dalším městům. Značný kus práce, kterou tým odvedl, se neztratí. Velká energie byla vložena do propojování a síťování institucí, měst a různých subjektů. A i když finále nevyšlo, tak tyto kontakty zůstávají a rozvíjejí se dál. A to je obrovské vítězství.“

Oslavuj a oživuj Broumov 2022 - nová Kulturní koncepce města Broumov 2022-2032. | Foto: Jitka SmolíkováOslavuj a oživuj Broumov 2022 - nová Kulturní koncepce města Broumov 2022-2032. | Foto: Jitka Smolíková

Proces přípravy kulturní koncepce Broumova sestával z mnoha workshopů a odborných diskuzí. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Proces přípravy kulturní koncepce Broumova sestával z mnoha workshopů a odborných diskuzí. | Zdroj: archiv Broumov 2028

1000 a 1 kulturních možností

Broumov na své cestě pomalého (rozumějte udržitelného) rozvoje putuje dál. Jako jedno ze dvou měst v celém kraji má vypracovanou kulturní strategii 2022-2032, tím druhým je nepřekvapivě Hradec Králové. Rozvíjet se bude řada projektů, které vznikly nebo které byly spjaté s přípravou kandidatury. „Pokračuje například budování moderního prostoru pro Městskou knihovnu v Broumově, která bude zároveň místem pro setkávání a kreativitu. Dále pokračuje projekt OnStage podporující inkluzi sociálně znevýhodněných dětí. Běží také grantová výzva Máme rádi Broumov(sko) a dotační program Královéhradeckého kraje,“ vypočítává zajímavé projekty Michal Čepelka, radní Broumova pro kulturu. „Díky kandidatuře jsme se stali součástí mezinárodního projektu URBACT IV, který posiluje udržitelný rozvoj měst prostřednictvím výměny zkušeností a šíření znalostí mezi evropskými partnery. A budeme pokračovat i v dalších projektech,“ říká Michal. Zásadní téma, jehož další rozvoj je důležitý nejen pro region Broumovska, je metodika zádrže vody v krajině. Ve spolupráci s odborníky vznikl unikátní model, jak efektivně pracovat s vodou v krajině, a v několika broumovských obcích již probíhá jeho implementace.

Metodika zádrže vody v krajině je projektem s evropským přesahem. V několika broumovských obcích právě probíhá její implementace. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Metodika zádrže vody v krajině je projektem s evropským přesahem. V několika broumovských obcích právě probíhá její implementace. | Zdroj: archiv Broumov 2028

Výjimečnou kulturní nabídku dlouhodobě rozvíjí také Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. Programové směřování na příští rok přibližuje jeho ředitelka Žaneta Vávrová: „Naším záměrem je dále rozvíjet rezidenční programy, se kterými máme velmi dobré zkušenosti – konkrétně se jedná o hudební a literární rezidence nebo Sympozium ilustrace. V souvislosti s nimi dojde určitě k intenzivnějšímu mezinárodnímu propojení a těšíme se také na rozšiřování spolupráce s Českými Budějovicemi.“

Nabídka pro ty, kteří na Broumovsku nežijí, je ovšem mnohem širší, vyzkoušet se vyplatí například working retreat pobyty v klášteře. Hledáte klid na práci, potřebujete změnit prostředí, načerpat novou energii a inspirovat se? Přijeďte do výjimečného broumovského kláštera, který navrhli otec a syn Dientzenhoferovi. „Tiché barokní zdi inspirují kreativitu a napomáhají intenzivnímu pracovnímu soustředění i odpočinku. Můžete zde strávit klidně měsíc, v klidu pracovat a poznávat genius loci našeho kraje,“ říká Jan Školník, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska.

Pracovní pobyty v tichu kláštera mohou být velice inspirativní a nabíjející. | Zdroj: klasterbroumov.czPracovní pobyty v tichu kláštera mohou být velice inspirativní a nabíjející. | Zdroj: klasterbroumov.cz

Kreativní poutník v každém z nás

Projekt Broumov 2028 vznikl díky pečlivé práci a podpoře mnoha lidí, jejichž nasazení je přinejmenším motivační. V průběhu tří let, kdy se kandidatura a na ní navázané projekty připravovaly, se týmu podařilo pro město a jeho okolí sehnat finanční podporu celkem 12 milionů korun z různých zdrojů. Díky této podpoře započaly také mnohé významné projekty, realizovaly se kulturní akce a podpořila se soudržnost komunity.

Budování moderního prostoru pro Městskou knihovnu v Broumově bude pokračovat i v dalších letech. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Budování moderního prostoru pro Městskou knihovnu v Broumově bude pokračovat i v dalších letech. | Zdroj: archiv Broumov 2028

Celý tým se shoduje na tom, že pro ně byla kandidatura úspěšná ve všech ohledech: „Pro mě jako pro někoho, kdo z Broumovska pochází, je zásadní vidět, že místní se mezi sebou začali daleko více bavit, plánovat a tvořit. Kultura u nás dostala daleko větší prostor, než tomu mnohdy bývá i ve větších městech, a věřím, že i bez titulu se podaří ukázat její význam a vliv na rozvoj daného místa,“ říká Jitka Smolíková. 

Kreativním poutníkem či poutnicí se může stát každý a každá z nás. Kultura má sílu rozvíjet města, krajinu i společnosti | Zdroj: archiv  Broumov 2028Kreativním poutníkem či poutnicí se může stát každý a každá z nás. Kultura má sílu rozvíjet města, krajinu i společnosti | Zdroj: archiv Broumov 2028

„Společně putujeme dál. Jako kreativní poutníci pozorujeme svět a zasazujeme se o to, abychom pečovali o místo, kde žijeme, stejně tak jako o kulturní dědictví a dobré přátelské vztahy. Společně jsme vybojovali finále. Nebojte se a vyrazte na pouť s námi. Kreativním poutníkem může být každý z nás. Přijeďte nás podpořit, pozvěte svou rodinu a přátele a společně poznejte Broumovsko v celé jeho kráse. Pár dní vám k tomu stačit nebude, ale uvidíte, že čím déle tady zůstanete, tím víc se vám tento jedinečný kraj zakousne do těla i do duše,“ uzavírá Marie Silondi.

Broumov na své udržitelné cestě pokračuje dál, zapojte se taky a vydejte se poznat Broumovsko. | Zdroj: archiv  Broumov 2028Broumov na své udržitelné cestě pokračuje dál, zapojte se taky a vydejte se poznat Broumovsko. | Zdroj: archiv Broumov 2028

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Obnovit. Zachránit. Restaurovat. České památky si zaslouží péči. O které bylo vloni postaráno nejlépe?
Interiér a architektura

Obnovit. Zachránit. Restaurovat. České památky si zaslouží péči. O které bylo vloni postaráno nejlépe?

Tereza Patzenhauerová - 19. 12. 2023 - 8 min.

Podkrkonošské perly. Vyrazte objevit architektonické a designérské skvosty v Trutnově
Interiér a architektura

Podkrkonošské perly. Vyrazte objevit architektonické a designérské skvosty v Trutnově

Adéla Zahálková - 14. 12. 2023 - 5 min.

jelínek
MYP 2024