Jak designem vyvolat emoce: Role UX

UX design, grafika: Kamila Kučerová UX design, grafika: Kamila Kučerová

User Experience neboli uživatelský prožitek (zkráceně UX) v posledních letech zažívá velký boom. Četl a slyšel jsem už nespočet pokusů o perfektní definici a vysvětlení pojmu UX, ne tak často se ale v Čechách setkávám s diskuzemi, články, nebo studiemi o tom, jak nějakého konkrétního prožitku u uživatelů dosáhnout.

V tomto článku vysvětlím stručně:

- pojem „User Experience“ i ne-designérům

- zmíním co by měl UX designér dělat

- a v následujícím článku naváži tím, jak pomocí cílení na psychologické potřeby uživatelů navrhnout produkt, který vyvolá silnou emoční odezvu – což považuji za klíčový cíl UX designéra.


UŽIVATELSKÝ PROŽITEK NEBOLI USER EXPERIENCE

Uživatelský prožitek je dojem, který zanechá váš produkt v uživateli. Není to vlastnost vašeho produktu, která se dá zapnout, zlepšit, nebo koupit. Produkt je navržen tak, že vyvolá v člověku nějaký dojem pokaždé, kdy ho použije (dokonce navíc ještě různý – při prvním použití, při druhém, nebo při stémprvním po mnoha letech). Pokud chcete, aby používání zanechalo jiný dojem, musí být produkt navržen jinak.

Dojem, který produkt vyvolá, zahrnuje emoce a pocity – a podle nich si lidé na produkt vytváří názor. A to nejen během jeho používání, ale také po skončení tohoto zážitku. UX design utváří naše dojmy z produktu dokonce i před jeho použitím, způsobuje totiž očekávání. Znáte také ten pocit nadšení po přečtení recenzí a odeslání objednávky? Ještě jste produkt neměli v ruce, ale už ho milujete, tedy přesněji, předpokládáte, že ho budete milovat a těšíte se na něj.

Nutno zde poznamenat, že produktem rozumíme jakýkoliv fyzický objekt (sekačku na trávu, mobilní telefon, domovní zvonek), software (webovou stránku, mobilní aplikaci, navigaci v automobilu), nebo i službu (taxi, pošta, restaurace), designem produktu rozumíme jeho podobu zahrnující vzhled, funkce a způsob, jakým pracuje.


UX DESIGN

Dokonce, i když produkt nijak cíleně nenavrhujete za účelem vyvolat konkrétní zážitek, stejně jeho používání nějaký dojem vyvolá. Pokud chcete mít pod kontrolou, jaký ten dojem bude, musíte se zabývat tím, jaké vlastnosti produktu mohou tento zážitek formovat – a tyto vlastnosti produktu potom navrhnete tak, aby produkt na své uživatele působil, jak chcete. Tím se zabývá disciplína designu zvaná User Experience design neboli návrh uživatelského prožitku. Už víme, že smyslem navrhování uživatelského prožitku je navodit dojmy, emoce, pocity. Je tedy zřejmé, že skvělého UX nelze dosáhnout bez znalosti psychologie a způsobu, jak může produkt zamýšlený prožitek vyvolat. To je podstata práce UX designéra.


ROLE UX DESIGNÉRA

UX designér nenavrhuje uživatelský prožitek, ale navrhuje produkt tak, aby způsobil nebo umožnil konkrétní prožitek lidem, kteří ho používají.

Aby produkt, který designér navrhuje, byl pro uživatele užitečný, musí plnit svou funkci. Tedy – pokud navrhujeme sekačku na trávu – nejdůležitější je, aby sekala trávu. Dalším úkolem pro designéra je zajistit, aby byl produkt použitelný –  aby sekačka nejen sekala trávu, ale aby její majitel snadno zjistil jak ji zapnout, ovládat a nedělat přitom chyby. UX designéra zajímá ale mnohem víc. Zajímá ho, jak se při používání sekačky bude její majitel cítit.

UX design, grafika: Kamila KučerováUX design, grafika: Kamila Kučerová

Jak tedy navrhnout sekačku na trávu tak, aby vás práce s ní bavila, těšili jste se na ni a ničeho se při sekání neobávali? To už není tak triviální úkol, jako „jen“ navrhnout funkci.

Co na produktu ovlivňuje výsledný dojem z jeho používání? Všechno. Doslova. A to je ten důvod, proč je práce UX designéra prací náročnou, a pro některé také zahalenou nejasnostmi, co vlastně zahrnuje, a proč vyvolává tolik diskuzí. A právě nepochopení role a velmi širokého záběru UX designéra ve firmách často vede k přiřazení nedostatečných kompetencí. UX designér má potom možnost se vyjadřovat k některým vlastnostem produktu, ale ne ke všem podstatným, které by měl pomáhat formovat.


VÝSLEDNÝ DOJEM Z PRODUKTU ZÁLEŽÍ NA:

* funkcích produktu (co vše se dá se sekačkou dělat?)

* jeho obsahu (z čeho se sekačka skládá – je na ní sedátko, opěrka hlavy, blatníky? Jaký vydává zvuk?)

* architektuře (jaká je konstrukce, jak jsou jednotlivé součástky sekačky sestaveny?)

* ergonomii (jak je sekačka pohodlná pro lidi různých rozměrů, tvarů, věku, pohybových schopností?)

* interakcích (jak se sekačka zapíná? A jak se zastaví, zatočí, vymění koš?)

* použitelnosti (jak jednoduché je sekačku používat a naučit se s ní pracovat?)

* vzhledu (jak sekačka na pohled vypadá – je hezká? Komu se bude líbit? Co připomíná?)

* výkonu (jak velkou plochu je možné se sekačkou posekat za hodinu? Jak je rychlá?)

* materiálech (je sedátko z měkké pěny, nebo chladného tvrdého plechu?)

Kromě těchto aspektů musí UX designér navíc zohlednit businessové požadavky. Tedy aby byla firma vůbec schopná sekačku vyrobit za přijatelné náklady, prodat ji zamýšlené cílové skupině, a vytvořit pokud možno takový zisk, aby designéra a všechny další členy týmu mohla zaplatit.

Mnoho diagramů se pokouší popsat konkrétně, které komponenty patří k návrhu uživatelského prožitku, ale faktem je, že univerzální odpověď neexistuje. Zkrátka, vždy záleží na typu produktu, business modelu, technologických možnostech, složení týmu a dalších aspektech.

Neznamená to však, že UX designér musí všechny tyto komponenty sám navrhnout a vytvořit – bude pravděpodobně pracovat v týmu odborníků a specialistů na každé jednotlivé téma: inženýři se postarají o výkon, expert na ergonomii navrhne pozici a tvar sedadla, vizuální designér se postará o vzhled. UX designér ale musí vytvořit UX koncept – tedy určit, jak má sekačka fungovat a jak tím působit na uživatele. Musí vytvořit strategii jak dosáhnout toho, aby všichni členové týmu k tomuto cíli směřovali, a každý jednotlivě přispěl k tvorbě skvělého produktu, ne jen funkčního.

Co si z tohoto článku odnést? User Experience, tedy uživatelský prožitek, je dojem, který vyvolá produkt v člověku, který s ním přijde do styku. Když používání takového produktu vyvolává silné emoce, lidé si ho snadno zapamatují a vytvoří si k němu silnější vztah. Tvorba designu takového produktu zasahuje do mnoha oblastí jeho vývoje, a je odpovědností UX designéra.

Na to, jak určit které konkrétní emoce má produkt vyvolat, a jak produkt navrhnout tak, aby z jeho používání měli lidé skutečně ten vysněný zážitek, se podíváme v článku Jak designem vyvolat emoce: UX koncept.

Související

Po stopách českého grafického designu. Film Identita míří v říjnu do kin
Grafický design

Po stopách českého grafického designu. Film Identita míří v říjnu do kin

Redakce Czechdesign - 11. 7. 2024 - 5 min.

Při vzdělávání grafiků se vedle řemesla zabýváme i etickými hodnotami, říká vedoucí ateliéru na Sutnarce. Jak to vypadá v praxi?
Grafický design

Při vzdělávání grafiků se vedle řemesla zabýváme i etickými hodnotami, říká vedoucí ateliéru na Sutnarce. Jak to vypadá v praxi?

Jana Mattas Horáčková - 4. 7. 2024 - 8 min.

Nedávno absolvovala na Prague City University, dnes působí jako umělecká ředitelka v reklamní agentuře. Práce rodačky z Bosny sklízí další ocenění
Grafický design

Nedávno absolvovala na Prague City University, dnes působí jako umělecká ředitelka v reklamní agentuře. Práce rodačky z Bosny sklízí další ocenění

Nikol Galé - 27. 6. 2024 - 9 min.

Od knihtisku do současnosti. Výstava na Pražském hradě představuje klenoty knižní kultury
Grafický design

Od knihtisku do současnosti. Výstava na Pražském hradě představuje klenoty knižní kultury

Redakce Czechdesign - 1. 7. 2024 - 2 min.

Sebevědomé, inovativní a světové. Novou image Muzea Prahy podpoří vizuální identita a logo od studia zetzetzet
Grafický design

Sebevědomé, inovativní a světové. Novou image Muzea Prahy podpoří vizuální identita a logo od studia zetzetzet

Jarmila Řehořková - 14. 6. 2024 - 4 min.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL představuje nové logo a vizuální styl
Grafický design

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL představuje nové logo a vizuální styl

Redakce Czechdesign - 17. 7. 2024 - 6 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024