Island vs. Česká republika: Máme se co učit?

Analýza podmínek a příležitostí pro přenos nejlepší praxe v oblasti profesionalizace a podpory designu z Islandu do České republiky, grafické  zpracování: Karolina Kučerová Analýza podmínek a příležitostí pro přenos nejlepší praxe v oblasti profesionalizace a podpory designu z Islandu do České republiky, grafické zpracování: Karolina Kučerová

Dva měsíce jsme zkoumali podmínky a příležitosti designu na ledovém ostrově, pracovali po boku islandských kolegů a vzájemně zjišťovali, že islandská a česká designérská scéna má možná více společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Výsledky naší spolupráce shrnujeme v několikastránkové studii.

ISLAND VS. ČR

Ačkoli se na první pohled může zdát, že situace v oblasti designu na Islandu a v České republice je velmi odlišná, řada vlivných faktorů je obou zemím společná. Islandská ekonomika byla do začátku 60. let dvacátého století uzavřená a limitovala import zahraniční produkce. Jistou analogii, i když jistě se zcela odlišnými příčinami i mírou dopadu, můžeme spatřovat v situaci v České republice před rokem 1989. S odstupem 30 let tak Island i Česká republika zažívaly rychlý nárůst zahraničního kapitálu i zboží, což pro místní průmysl a jeho infrastrukturu nezůstalo bez následků. Designérská scéna je v obou zemích velmi malá a přetlak kreativců nad poptávkou místních firem je evidentní. Kromě konkurence v rámci vlastní země je také nutné čelit konkurenci vnější, ať už jde o blízké skandinávské státy a Velkou Británii v případě Islandu, nebo tradičně špičkový design s Českou republikou sousedícího Německa či Rakouska.

CÍLE

Odborná studie je výstupem téměř dvouměsíční studijní stáže Kamily Matějkové, projektové manažerky CZECHDESIGN, v organizaci Iceland Design Centre. Má tyto hlavní cíle a motivace:

  • shrnout nabyté zkušenosti a know-how,
  • nastínit několik aktivit či přístupů vhodných pro přenos do českých podmínek,
  • inspirovat české odborníky v oblasti designu,
  • informovat o situaci v oblasti designu na Islandu.

Kamila Matějková

Absolventka Dějin umění na Univerzitě Karlově se díky současnému studiu oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze věnuje propojení uměleckých a ekonomických aspektů kreativních odvětví, a to konkrétně v oboru design. Od roku 2011 působí v CZECHDESIGN, kde pracuje na projektech pro strategický rozvoj této disciplíny a podporu zapojování designu do praxe. Je autorkou či spoluautorkou řady článků, výstav a publikací o designu, mj. metodické publikace pro firmy s názvem Proč design? o procesu zapojování designu do praxe nebo odborné studie o situaci českého designu v rámci publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR vydané Institutem umění – Divadelním ústavem.

Iceland Design Center

Zastřešující organizace pro oblast designu na Islandu je financovaná islandským Ministerstvem vzdělání a kultury a Ministerstvem průmyslu. Cílem centra je propagace designu a architektury jako nástrojů pro zlepšování života společnosti a podpora všech designérských disciplín jako živé součásti islandské ekonomiky s cílem zvýšení konkurenceschopnosti Islandu. Jednou z nejdůležitějších událostí, které design centrum pořádá, je mezinárodní festival a konference Design March, která se v březnu roku 2016 uskutečnila již po deváté. Jde o festival představující to nejlepší z lokální designérské scény spolu s vybranými mezinárodními jmény. 

přečtěte si více

Studii naleznete k dispozici ke stažení pod tímto článkem. Je stěžejním výstupem projektu „Budoucnost designu a užitého umění na Islandu a v České republice - podmínky a příležitosti pro přenos nejlepší praxe“, který je finančně podpořen Fondem EHP.

Ke stažení

studie-podminy-a-prilezitosti-pro-prenos-praxe-v-oblasti-designu-z-islandu-do-crpdf.pdf 4 MB Stáhnout
the-conditions-and-opportunities-for-the-best-practice-transfer-between-iceland-and-the-czech-republic.pdf 4 MB Stáhnout

Související

Islandský design: extrémním podmínkám navzdory
 

Islandský design: extrémním podmínkám navzdory

Kamila Matoušková - 26. 4. 2016 - 7 min.

OBRAZEM: Designed by Iceland
 

OBRAZEM: Designed by Iceland

Kamila Matoušková - 28. 4. 2016

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024