Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
vlevo: Aleš Najbrt | Zdroj: Studio Najbrt / vpravo: plakát k výstavě Play it again | Zdroj: Studio Najbrt vlevo: Aleš Najbrt | Zdroj: Studio Najbrt / vpravo: plakát k výstavě Play it again | Zdroj: Studio Najbrt

Hlasujte s námi! Která práce od Studia Najbrt se povedla a co je lepší zapomenout?

Studio Najbrt, fungující na české scéně již od roku 1994 pod vedením Aleše Najbrta a dnes i jeho partnerky Zuzany Lednické, je autorem celé řádky nepřehlédnutelných vizuálních identit. Pojďte si s námi při příležitosti výstavy Play it again, která připomíná 28 let trvající spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, připomenout jejich další výrazné realizace a zahlasovat si, jaké jsou podle vás ty neikoničtější.

Národní galerie Praha

Nové logo a vizuální identitu našla Národní galerie Praha s pomocí organizace Czechdesign. Z devíti návrhů přizvaných účastníků vybrala nakonec odborná porota návrh Studia Najbrt. Vizuální identita staví na výrazném logu, které, jak uvedlo studio „vymezuje prostor ve tvaru obdélníku, který nabízí škálu využití – od představení výtvarných děl napříč sbírkami NGP přes audiovizuální prezentaci až po umístění textu. Základním písmem vizuální identity je Untitled Sans od Klim Type Foundry. Pro vizuální styl jsou použity především verzálky v návaznosti na logotyp NGP, jehož litery z tohoto písma vycházejí. Jako doplňkové písmo bylo vybráno patkové písmo Untitled Serif ze stejné písmové rodiny“.

Aplikace vizuálního stylu Národní galerie Praha | Zdroj: Studio NajbrtAplikace vizuálního stylu Národní galerie Praha | Zdroj: Studio Najbrt

Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha | Zdroj: Studio NajbrtStudio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha | Zdroj: Studio Najbrt

Česká filharmonie

Zprvu plánovaná pětiletá spolupráce Studia Najbrt s Českou filharmonií započala v roce 2015, kdy toto studio navrhlo vizuální styl pro jubilejní 120. sezonu. V roce 2019 byla vyhlášena soutěž na podobu nové vizuální identity na dalších pět let, kterou studio opakovaně vyhrálo. Předchozích pět let stála v jádru grafické komunikace ČF budova jejího sídla, neorenesančního Rudolfina. I koncepce dalších pěti let počítá s architekturou koncertního sálu jako určujícím prvkem vizuální komunikace. Filharmonie ovšem dnes hraje ve špičkových světových síních, a i v Praze by bylo na místě, aby se mohla rozehrát na scéně odpovídající možnostem dnešní technologie a architektury. Klíčem k vizuálnímu stylu 125. sezony se tak stala vize nové budovy pro 21. století,“ popisovalo Studio Najbrt redesign této významné instituce.

Ukázky vizuálního stylu České filharmonie od Studia Najbrt | Zdroj: Studio NajbrtUkázky vizuálního stylu České filharmonie od Studia Najbrt | Zdroj: Studio Najbrt

Ukázky vizuálního stylu České filharmonie od Studia Najbrt | Zdroj: Studio NajbrtUkázky vizuálního stylu České filharmonie od Studia Najbrt | Zdroj: Studio Najbrt

Praha 

Červený čtverec se slovem Praha ve čtyřech jazykových mutacích tvoří logo hlavního města Prahy již od roku 2002. „Logo má symbolizovat otevřenost a nexenofobnost města a lidí v něm žijících. Má být symbolicky podanou rukou všem, kteří do města přicházejí, a navázat na historii, ve které Praha byla centrem různých národností a kultur. Manuál jednotného vizuálního stylu byl vytvořen pro současnou komunikaci Hlavního města Prahy při zachování heraldického znaku pro některé účely.“ I přes to, že je logo pokládáno za nadčasové a Pražané i návštěvníci ho mají s hlavním městem již neoddělitelně spjaté, se začínají ozývat hlasy, které volají po redesignu. Před necelými dvěma lety nabídlo novou vizuální identitu pro hlavní město například studio Kontra v čele s grafickou designérkou Markétou Steinert. 

Logo hlavního města Prahy | Zdroj: Studio NajbrtLogo hlavního města Prahy | Zdroj: Studio Najbrt

Logo hlavního města Prahy | Zdroj: Studio NajbrtLogo hlavního města Prahy | Zdroj: Studio Najbrt

Česká televize

V roce 2012 představila Česká televize redesign původního loga od Studia Najbrt. Červeno-modré symboly jsou doplněny textem „Česká televize“ ve fontu pojmenovaném TV Sans navrženém přímo pro potřeby televize. „Prozkoumali jsme mnoho různých cest, než jsme došli k výslednému tvaru, který zachovává princip dvou částí tvaru obrazovky. Už to však nejsou písmena, ale dva abstraktní tvary. Jsme totiž přesvědčeni, že tento symbol není třeba číst, protože jej každý identifikuje a vizuálně si ho ztotožní s původní značkou,“ přibližoval Aleš Najbrt.

Logo České televize | Zdroj: Studio NajbrtLogo České televize | Zdroj: Studio Najbrt

Použití nového loga u jednotlivých kanálů | Zdroj: Studio NajbrtPoužití nového loga u jednotlivých kanálů | Zdroj: Studio Najbrt

Ostrava

Nové logo z dílny Studia Najbrt tvoří název města, které je doplněné o tři vykřičníky, jež je možné používat i samostatně jako symbol. Použití modré barvy navazuje na heraldickou tradici a využívá písmo Gotham. „Tři vykřičníky za názvem Ostrava. To je energie, sebevědomí a humor. To je charakter města, těžký průmysl a nové příležitosti v proměňujícím se městě. Každý si může za tento abstraktní logotyp dosadit své vlastní pocity, nálady a zkušenosti. Vykřičníky je možné používat i samostatně jako symbol a zároveň před ně dosazovat různá slova nebo sdělení,“ uvedlo studio.

Logo města Ostrava | Zdroj: Studio NajbrtLogo města Ostrava | Zdroj: Studio Najbrt

Masarykova univerzita

Jednoduché, zapamatovatelné a snadno čitelné logo a na něj navázaný vizuální styl od Studia Najbrt, který nahradil logo tvořené písmeny M a U obkroužené latinským nápisem Universitas Masarykiana Brunensis z roku 1990, si Masarykova univerzita nadělila ke 100 letům existence. Slibovala si od něj jednoduchou identifikovatelnost a nezaměnitelnost. „Současné logo vznikalo ve spěchu a je poplatné době, kdy se mnohé vysoké školy prezentovaly značkami ve tvaru pečeti, i když to v řadě případů nemělo žádnou historickou souvislost. Ke 100. výročí potřebujeme takové logo, které bude prezentovat moderního ducha a charakter naší univerzity, jako je důraz na funkčnost a efektivitu, ale i sebevědomí a odvaha hledat nová řešení,“ uvedl při představení nového loga tehdejší rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Ukázka vizuálního stylu Masarykovy univerzity | Zdroj: Studio NajbrtUkázka vizuálního stylu Masarykovy univerzity | Zdroj: Studio Najbrt

Ukázka vizuálního stylu Masarykovy univerzity | Zdroj: Studio NajbrtUkázka vizuálního stylu Masarykovy univerzity | Zdroj: Studio Najbrt

Hlasujte!

Play it again – Studio Najbrt

Výstava Studia Najbrt představí 28 let trvající spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Výběr z mnoha podob jednotlivých ročníků bude představen především plakáty, tiskovinami ale i mnoha dalšími předměty, které každoročně pro festival vznikají. Práce Aleše Najbrta, Zuzany Lednické, Marka Pistory, Jakuba Spurného, několika dalších designérů a s nimi spolupracujících fotografů, architektů a režisérů budou vystaveny v Galerii umění Karlovy Vary. Navštívit ji můžete až do 28. 8. 2022.

Výstava Play it again – Studio Najbrt | Zdroj: Galerie umění­ Karlovy VaryVýstava Play it again – Studio Najbrt | Zdroj: Galerie umění­ Karlovy Vary

Další články