Historický Cheb hledá novou vizuální identitu v soutěži pořádané odbornou organizací Czechdesign

Kromě nového loga získá západočeský Cheb i ucelený směr prezentace a komunikace, který pomůže oslovit nejen návštěvníky města, ale především jeho obyvatele. Jednou z klíčových motivací vedení města pro realizaci projektu jednotné vizuální identity je právě snaha podpořit v Chebanech identifikaci s jejich domovem.

Cheb je bezesporu jedním z nejkrásnějších měst Karlovarského kraje. Malebné centrum tvořené desítkami dochovaných historických staveb pomyslně ukončuje Chebský hrad, pod kterým poklidně teče řeka Ohře. Stálá scéna místního Západočeského divadla v Chebu, mnohé kulturní i sportovní akce nebo blízkost lázeňského trojúhelníku jsou těmi nejlepšími předpoklady pro bohatý turistický ruch, přesto mnoho návštěvníků kraje Chebem pouze projíždí a kouzlo tohoto místa jim uniká.

Štaufská falcŠtaufská falc

Cíl soutěže

I přesto je snaha o posílení povědomí o Chebu u jeho potenciálních návštěvníků až na druhém místě. Hlavním cílem je pomoci rozvinout potenciál města a podpořit v místních obyvatelích pocit, že je Cheb domovem, na který mohou být hrdí.

„Od nové vizuální identity Chebu nečekám okamžité pozitivní přijetí, věřím ale, že nám může pomoci s naším dlouhodobým cílem, podpořit identifikaci obyvatel s městem,“ komentuje starosta Chebu Antonín Jalovec.

Organizátor soutěže

Pro realizaci výběrového řízení se Cheb rozhodl oslovit profesionální organizaci Czechdesign, která úspěšně vedla projekty vizuálních identit mnoha českých měst od Břeclavi přes Humpolec a Kadaň až po Ústí nad Labem. Czechdesign řídí celý proces soutěže, připravil výzvu pro zájemce o účast v soutěži, oslovil odborníky do nezávislé části poroty a aktuálně vytváří soutěžní zadání.

Účastníci soutěže

Z otevřené výzvy, do které se přihlásily tři desítky zájemců, byli vybráni 4 účastníci.

Barbora Vildová a Martin Kolerus

Chebská rodačka Barbora Vildová je absolventkou Ateliéru designu nábytku a interiéru na UMPRUM u Jiřího Pelcla a poté u Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka. Působí v uskupení other projects studio a zaměřuje se na návrhy interiérů, produktů či výstavních expozic. Pro projekt vizuální identity se proto spojila s grafickým designérem Martinem Kolerusem, který má zkušenosti nejen s tvorbou vizuálních identit. Hlavní devizou týmu je bezesporu osobní vztah k městu, znalost jeho historie, atmosféry i potřeb, zároveň ale také kombinace zkušeností z oblasti grafického a produktového designu, které mohou být zajímavým přesahem při tvorbě celkového konceptu vizuální identity města.

Barbora Vildová a Martin KolerusBarbora Vildová a Martin Kolerus

HMS design

Renomované grafické studio z Prahy má za 20 let svého působení na kontě více než 450 projektů. Spolupracuje s veřejným i komerčním sektorem, velkými značkami i důležitými institucemi. Vytvořilo například jednotný vizuální styl pro Akademii múzických umění v Praze a její fakulty. Do chebského projektu přináší dlouholeté zkušenosti nejen s tvorbou konceptů, ale i jeho následnou realizací.

HMS StudioHMS Studio

Jan Matoušek

Absolvent Ateliéru grafického designu a nových médií na pražské UMPRUM prokázal ve svých dosavadních realizacích nejen skvěle zvládnuté řemeslo, ale především osvěžující způsob nahlížení na podstatu každého projektu. Klíčovou referencí pro výběr do čtveřice účastníků soutěže v Chebu byla realizace vizuální identity Národní kulturní památky Vyšehrad, kde se mu společně se spoluautorkou Miroko Maroko podařilo podtrhnout charakter instituce originálním, přesto důstojným způsobem, a koncept velice úspěšně implementovat.

Jan MatoušekJan Matoušek

Roman Černohous

Absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie na pražské UMPRUM je spolutvůrcem mnoha projektů z oblasti grafického designu a typografie. Mimo tvorbu písma se zaměřuje na grafický design publikací, výstav, vizuální identity či orientační systémy a infografiku. Právě kombinace těchto zkušeností je pro projekt v Chebu příslibem. Jednou z relevantních ukázek je například vizuální identita pro Městská divadla pražská (spolupráce s Ondřejem Zámišem), jejímž klíčovým prvkem je na míru vytvořené písmo Kabaret.

Roman ČernohousRoman Černohous

Průběh soutěže

Na konci března vyzvaní uchazeči absolvují osobní briefing v Chebu, po kterém se pustí do zpracování svých návrhů. Ty budou porotě prezentovat v polovině května, do druhé fáze soutěže postoupí maximálně tři účastníci, kteří své návrhy dopracují na základě zpětné vazby poroty.

Vítěz soutěže bude veřejnosti představen na začátku letošního léta. Nová vizuální identita se postupně propíše jak do interních materiálů města, tak do široké externí komunikace. Novou podobu získají Chebské radniční listy, sociální sítě města nebo prezentace klíčových příspěvkových organizací, sjednotí se také tvorba plakátů a pozvánek na městské akce. V rámci dlouhodobé spolupráce s vítězným týmem pak projde proměnou také web města nebo navigační systém. Nastavení principů tvorby všech těchto různorodých materiálů ušetří městu nejen čas, ale i peníze. 

Porota soutěže

O vítězi soutěže rozhodne porota složená ze dvou zástupců města a tří nezávislých odborníků na grafický design, typografii a vizuální identity.

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • Mgr. Antonín Jalovec – starosta Chebu, 
  • Mgr. Václav Sýkora, MBA – tajemník městského úřadu Cheb. 

Nezávislá část poroty / odborníci na grafický design, typografii a vizuální identity:

  • MgA. Miroslav Roubíček – grafický designér, spoluzakladatel studia Colmo,
  • Mgr. Filip Blažek – typograf, teoretik a publicista, zakladatel studia Designiq,
  • MgA. Adam Uchytil – umělec, grafický designér a art director.

Kontakt Czechdesign

Bc. Kateřina Matějková Žáková – manažerka designérských projektů Czechdesign
katerina.matejkova@czechdesign.cz
+420 721 606 653

 

Související

Aktuálně z Czechdesignu: pro Cheb hledáme účastníky soutěže na vizuální styl města
Grafický design

Aktuálně z Czechdesignu: pro Cheb hledáme účastníky soutěže na vizuální styl města

Jarmila Řehořková - 20. 1. 2022 - 2 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024