Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Vítězný návrh vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše Fialky Vítězný návrh vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše Fialky

Historická budova od Josefa Fanty se dočká moderní proměny. Nový vestibul Ministerstva průmyslu a obchodu bude funkční a svěží

Architektonická soutěž, kterou vypsala Česká komora architektů, má svého vítěze. Návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu Ministerstva obchodu a průmyslu v Praze pochází od skupiny architektů: Elena Fialková, Jakub Herza, Matyáš a Vladimír Fialkovi.

Architekti dostali za úkol připravit návrh propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících, přičemž byl kladen důraz na respekt k historické hodnotě budovy. Součástí zpracování byl i návrh mobiliáře, osvětlení, pozic bezpečnostních prvků a návrh veřejného předprostoru vstupu do budovy.

Vítězný návrh vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše FialkyVítězný návrh vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše Fialky

Střet historického se současným

Budova MPO je totiž významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Byla vystavěna v letech 1928–1934 významným českým architektem Josefem Fantou, podle návrhu z veřejné soutěže, jako budova pro potřeby resortu průmyslu a obchodu.

Nový návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.

Půdorys vítězného návrhu vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše FialkyPůdorys vítězného návrhu vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše Fialky

Otevřený prostor s decentními zásahy

Z dvanácti odevzdaných návrhů to byl právě projekt Eleny Fialkové, studentky Ateliéru architektury IV na UMPRUM, Jakuba Herzy, absolventa Ateliéru architektury I rovněž z UMPRUM a Matyáše a Vladimíra Fialkových, který uspěl. Vítězný návrh obsahuje podle slov odborné poroty kompletní řešení všech požadavků zadavatele. Provozně vymezuje bezpečnostní prvky za stěnu recepce, čímž uvolňuje samotný prostor vestibulu. Dispozice je řešena velmi prakticky, je funkční a použitelná. Návrh zvolil decentní formu zásahů do stavebních konstrukcí a vstup do podatelny umístil symetricky vůči původnímu vstupu do prostoru za recepcí.

Pohled do interiéru vítězného návrhu vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše FialkyPohled do interiéru vítězného návrhu vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše Fialky

Posvítit si neonem

Dále porota říká, že celkový návrh působí pozitivně, je vyčištěn a prosvětlen oknem nad prostředním vstupem. Návrh prezentuje určitou formu navigace v prostoru využitím světelných linií. Porota ocenila náznak řešení orientačního systému nápisem nad recepčním pultem. Sezení pro návštěvníky je sice elegantní a decentní, ale nedostatečné pro reálné potřeby. Diskutabilní až nevhodné vůči stávajícím i navrženým materiálům ve vestibulu je materiálové řešení podatelny. Prvek neonové navigace působí poněkud efektně a nesourodě.

Kvalitní je i zpracování předprostoru budovy. Opakování vzoru dlažby působí až manýristicky. Vykonzolování platformy směrem k nábřeží z hlediska vytvoření veřejného předprostoru významné státní instituce je hodnoceno velmi pozitivně. Tímto řešením se získává prostorový odstup od samotné budovy, a zároveň se prokazuje vztah instituce k nábřeží řeky.

Detail v interiéru vítězného návrhu vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše FialkyDetail v interiéru vítězného návrhu vestibulu MPO, architekti Elena Fialková, Matyáš Fialka, Jakub Herza, Vladimír Fialka, zdroj: archiv Matyáše Fialky

Další návrhy

Vítězný návrh byl oceněn 110 000 Kč. Na druhém místě se umístil návrh Ing. arch. Davida Balajky, který chytře umisťuje veřejnou část podatelny do výškové úrovně schodišťové dvorany, což umožňuje jasnou orientaci a přístup návštěvníkům. Na třetím místě je pak se svým návrhem skupina Ing. arch. Lucie Kirková, Ing. arch. Tereza Dufková a Ing. arch. Jiří Beran, jejichž návrh prosvětluje celý prostor velkými skleněnými plochami.

Další články