Grafika z devadesátek, pokoje bez oken, nesrozumitelná navigace. Lékaři popisují, kde v českých nemocnicích citelně chybí kvalitní design

Kvalitní design nemá plnit jen funkci estetickou, nýbrž má klást důraz i na funkci. I když se situace každoročně zlepšuje a odborníci přicházejí s novými účelnými návrhy, oblastí, ve kterých design jednoduše nefunguje, je stále nespočet. Přesně to je často případ nemocnic, kde si nefunkčního navigačního systému všimne i laik ihned po svém příchodu. Na to, kde jim nejvíce chybí kvalitní design a kde vidí prostor pro zlepšení, jsme se zeptali samotných lékařů.

MUDr. Kateřina Havlová

Oddělení geriatrie, III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Kateřina Havlová | Zdroj: archivMUDr. Kateřina Havlová | Zdroj: archiv

Kde vám nejvíc chybí kvalitní design při práci? 

Jednoznačně chybí rozlišování zdravotnického personálu od sanitářů a sester zejména na operačních sálech. Dále pak také příjemně vyhlížející a funkční denní místnost pro oznamování nepříjemných zpráv a setkávání větších rodin při „loučení s pacientem“.

Kde vidíte ve svém oboru, ale i obecně ve zdravotnictví, největší potenciál v rámci inovací lékařských vybavení, zdravotnického designu?

Pro lékaře je klíčové ergonomické pracovní prostředí u počítače.

Co by podle vás pomohlo pacientům lépe snášet pobyt v nemocnicích?

Jak u dětí, tak u geriatrických pacientů je zejména důležitý současný pobyt rodinných příslušníků. Cokoli, co pomůže vytvořit pocit soukromí na vícelůžkovém pokoji.

Dokážete uvést příklad dobrého zdravotnického zařízení, které vás nadchlo a jež umí využít možnosti designu ke zlepšení podmínek pro doktory, personál i pacienty?

Pravděpodobně jen z amerických seriálů, kde je u lůžka každého pacienta tablet a lékaři své poznámky diktují do diktafonů, mají prázdné chodby, jelikož vozíky mají své stanovené úložné místo, a na zdech jsou obrazy sloužící k odstínění emocí vyvolaných strohým nemocničním prostředím.

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. | Zdroj: archivMUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. | Zdroj: archiv

Kde vám nejvíce chybí kvalitní design při práci? 

V navigačním systému v oblasti areálu nemocnice VFN – jednotný, dobře viditelný a lehce srozumitelný design mezi jednotlivými pavilony a odděleními. Dále také jednotný a přátelský design v poliklinice VFN v šesti patrech obou budov (opět s barevným odlišením jednotlivých oddělení, které by korespondovalo s odděleními lůžkovými v areálu nemocnice). Jídelna v areálu nemocnice a na poliklinice pro zaměstnance ve VFN zůstala nezměněná od 70. let minulého století. Jakýkoli posun v tomto ohledu by byl vítán.

Kde vidíte ve svém oboru, ale i obecně ve zdravotnictví, největší potenciál v rámci inovací lékařských vybavení, zdravotnického designu?

V rámci klinické onkologie je to prostředí stacionářů, kde je aplikována nitrožilní léčba. Jistě by bylo pro pacienty příjemné vetší soukromí, komfortní křesla a lůžka, možnost zhlédnutí filmu na televizní obrazovce (jako je v letadle) nebo pohodlné vybavení čekáren a ambulantních místností.

Co by podle vás pomohlo pacientům lépe snášet pobyt v nemocnici? 

VFN byla založena Josefem II., pokoje bez sociálního zázemí tedy nevyhovují požadavkům 21. století. Chybí místnost pro návštěvy a pro sdělování zpráv o zdravotním stavu pacientovi a rodině v plném soukromí.

Dokážete uvést příklad dobrého zdravotnického designu či řešení, které vás za poslední dobu nadchlo? Pokud máte zkušenosti ze zahraničí nebo ze soukromých klinik, dokázala byste porovnat úroveň designu služeb? 

Onkologické pracoviště Lisabon – the Champalimaud Clinical Center in Lisbon – nabízí nádherné zahrady včetně té zimní, skvělé vybavení stacionářů, rozsáhlé, čisté prostory a mnoho dalšího.

MUDr. Jan Havel

Metabolická JIP, III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Jan Havel | Zdroj: archivMUDr. Jan Havel | Zdroj: archiv

Kde vám nejvíc chybí kvalitní design při práci? Kde vidíte ve svém oboru, ale i obecně ve zdravotnictví, největší potenciál v rámci inovací lékařských vybavení, zdravotnického designu?

Na první a druhou otázku bych odpověděl dohromady z pohledu lékaře pracujícího na jednotce intenzivní péče.

  • Žalostná mi přijde v naší nemocnici grafika nemocničního informačního systému. I když jsme od letošního roku přešli na nový program, grafikou se rovná programům devadesátých let. Dokázal bych si představit spíš design moderních aplikací na dotykových zařízeních. Na inovace vedení zdravotnické dokumentace bych se těšil.
  • Design přístrojů, které na pracovišti používáme, doznává podle mého názoru asi největšího vývoje. Mnohdy se jedná o drahá špičková zařízení, snad proto výrobci více hledí na design. Pozoruji snahu nabídnout velké množství funkcí, univerzálnost, což, domnívám se, někdy koliduje s uživatelskou přívětivostí.
  • Každé oddělení potřebuje hezkou, klidnou místnost pro rozhovory s rodinou a sdělování špatných zpráv. Bohužel není standardem.
  • V neposlední řadě bych zmínil samotný design pracovního prostředí. Snad by mohla být překonána sterilita nemocničních interiérů. Nemocniční pokoj na jednotce intenzivní péče na našem pracovišti připomíná spíš koupelnu než obývací pokoj. Domnívám se, že v dnešní době již lze skloubit hygienické nároky (omyvatelnost) s příjemnějším prostředím.
  • Kde vidím také velký prostor pro zlepšení, jsou stolky u lůžka pacienta. Najíst se vsedě na lůžku s přisunutým úzkým stolkem je obtížné (i z vlastní zkušenosti). I samotný servis roznášené stravy (tác, talíř, miska…) by mohl být více „handy“.

Co by podle vás pomohlo pacientům lépe snášet pobyt v nemocnicích?

S trochou nadsázky velká televize a bez nadsázky využití virtuální reality. V podstatě cokoli, co bude bojovat s nudou. O příjemnosti prostředí jsem se zmínil již v předchozí otázce. Co také často chybí, je soukromí na vícelůžkových pokojích. Alespoň přechodná možnost clony je nutná, kvalitní provedení by potřebovalo nějaký chytrý nápad.

Dokážete uvést příklad dobrého zdravotnického zařízení, které vás nadchlo a jež umí využít možnosti designu ke zlepšení podmínek pro doktory, personál i pacienty?

  • Nedokážu zmínit zdravotnické zařízení jako celek, přes výtky i naši nemocnici považuji za jednu z nejhezčích, kterou jsem měl možnost navštívit. Co se mi velmi líbí, jsou principy aplikované třeba v Anglii. Pro personál jsou tam zřizované odpočinkové zóny, prostory, kam si může zaměstnanec ve volné chvíli zajít do klidu, odreagovat se. Dobře psychicky laděný personál může pozitivní energii a emoce předávat dál a tím zlepšit atmosféru pracoviště jako celku i směrem k pacientům. Design odpočinkové místnosti pokládám za nutnou součást takového prostoru.
  • Na závěr bych zmínil design pracovních oděvů ve zdravotnictví. Existuje hezké pracovní oblečení, které lze individuálně pořídit. V masovějším měřítku je toto řešeno spíš funkčně a levně než kvalitně a šik. Škoda.

MUDr. David Pražák

Metabolická JIP, III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. David Pražák | Zdroj: archivMUDr. David Pražák | Zdroj: archiv

Kde vám nejvíc chybí kvalitní design při práci? Kde vidíte ve svém oboru, ale i obecně ve zdravotnictví, největší potenciál v rámci inovací lékařských vybavení, zdravotnického designu?

Na našem pracovišti intenzivní péče (postaveném po roce 2000) jsou pokoje bez oken ven, pouze do pokojů sousedních. Pacienti hospitalizovaní týdny a měsíce v nich nevydrží. Dále bych se zaměřil na přístrojové vybavení – např. ultrazvukové přístroje pro práci ve sterilních podmínkách, které mají klasické tlačítkové klávesnice, do nichž zatéká dezinfekce (mohly by být dotykové panely?). Přístroje jsou mnohdy velké, vyplňují příliš prostoru. Dalším bodem může být interiérový design. Pokoje nejsou vždy logicky řešeny. Na našem pracovišti bývá i s ohledem na zvětšující se rozměry postelí a pacientů problém s manipulací (výjezdy na vyšetření, výkony kolem lůžka...). Na závěr nemohu nezmínit pavilony jako takové – velikost výtahů, bariérovost pro hůře mobilní pacienty...

Co by podle vás pomohlo pacientům lépe snášet pobyt v nemocnicích?

Zcivilnění prostředí, přírodnější barvy nebo vzory na stěnách.

Dokážete uvést příklad dobrého zdravotnického zařízení, které vás nadchlo a jež umí využít možnosti designu ke zlepšení podmínek pro doktory, personál i pacienty?

Pravděpodobně nedokážu, mnoho jiných než své domovské neznám. Ty, které znám, nemohu dát za vzor.

Související

 Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomůže vyvinout orientační systém, který usnadní orientaci v Podolské porodnici
Design služeb

Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomůže vyvinout orientační systém, který usnadní orientaci v Podolské porodnici

Aneta Macolová - 10. 8. 2023 - 4 min.

Konec bloudění a zmatku v dlouhých chodbách. Pomáháme měnit fungování českých nemocnic
Design služeb

Konec bloudění a zmatku v dlouhých chodbách. Pomáháme měnit fungování českých nemocnic

Michaela Holubec Birtusová - 17. 7. 2023 - 9 min.

Pokud chceme být srozumitelní, musíme mluvit jazykem 9letého dítěte, vysvětluje Mariana Chytilová a radí, kde a jak může pomáhat inkluzivní design
Design služeb

Pokud chceme být srozumitelní, musíme mluvit jazykem 9letého dítěte, vysvětluje Mariana Chytilová a radí, kde a jak může pomáhat inkluzivní design

Tereza Urban - 26. 4. 2023 - 15 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024