Grafici pro služby neziskovek

Občanské sdružení PROTEBE live vytváří systém usnadňující spolupráci neziskovek s grafickými designéry při vývoji korporátního designu. Grafici, staňte se součástí projektu.

Lidé v neziskových organizacích dělají neuvěřitelné věci. Čím více budou vidět, tím lepší bude svět, ve kterém žijeme.

Občanské sdružení PROTEBE live vytváří systém usnadňující spolupráci neziskovek s grafickými designéry při vývoji korporátního designu, který jim pomáhá být vidět a zlepšuje světlo, ve kterém je veřejnost vnímá. Učíme neziskovky komunikovat s designérem, jak mu připravit zadání a proč jej respektovat jako svého partnera k diskusi. V rámci projektu „Něco se stane!“ jsme připravili rovněž právní rámec spolupráce, kterým je možné se řídit.

Jako součást projektu připravujeme publikaci, která je určena neziskovým organizacím, ale bude inspirativní i pro podnikatele a správní instituce.

„Něco se stane!“ - Grafický design ve službách neziskového sektoru

Publikace má vzdělávací charakter odpovídá neziskovkám na otázky: V čem spočívá potenciál a možnosti komunikačního designu? Co je to jednotný vizuální styl, jak má vypadat a k čemu slouží? Kde a jak najdu designéra? Co pro to musím udělat? Proč potřebuji designéra? - atd.

Když lidé z neziskovek již ví, co to je jednotný vizuální styl, ví, že jej potřebují, dokonce ví, kdo jej může zrealizovat, zbývá než zodpovědět otázku, na koho se obrátit, když jej potřebuje navrhnout. V tuto chvíli je řada na Vás. Tím, že kontakt na Vás – freelance designéra nebo designérské studio – uveřejníme v publikaci, zjednodušíme tak přístup představitelů neziskovek směrem k Vám.

Bude-li Váš kontakt uveřejněn v publikaci, může se na Vás v budoucnu obrátit neziskovka se zadáním. Uveřejnění Vašeho kontaktu Vás k ničemu nezavazuje a můžete pro ní pracovat pouze pokud Vás její práce zaujme. To, že neziskovka bude seznámena s významem a funkcí jednotného vizuálního stylu, s postupem při jeho vývoji a s potřebnou související autorskoprávní legislativou, by mělo být předpokladem pro profesionální spolupráci dvou rovnocenných partnerů.

Cílové skupiny publikace:

Neziskový sektor v Karlovarském kraji / 250
Neziskový sektor mimo Karlovarský kraj / 200
Správní instituce v Karlovarském kraji / 100
Správní instituce mimo Karlovarský kraj / 200
Designéři / 100
Mládež 15-25 let
Veřejnost
Náklad publikace: 850 ks

Jak se do projektu přihlásit?

Vyplníte jednoduchý formulář s kontaktními údaji, který naleznete zde. Podmínkou je souhlas s pravidly spolupráce s neziskovkami.

Více o projektu naleznete v souboru v pravém sloupci stránky.

Proč by designéři měli pracovat pro neziskový sektor?

Tento projekt je financován Karlovarským krajem a Evropskou unii ze Společného regionálního operačního programu.

jelínek
Kavelky MYP 2024