Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Galerie hlavního města Prahy bude hledat novou vizuální identitu otevřenou soutěží

Galerie hlavního města Prahy se rozhodla najít svou novou vizuální identitu tou nejtransparentnější cestou - v otevřené soutěži. Se svými návrhy se budou moci přihlašovat grafičtí designéři, studia i autorské kolektivy. Dvoukolová soutěž, kterou galerie vyhlásí ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN na konci března, bude hodnocena odbornou porotou a svého vítěze oznámí na podzim letošního roku.

Vstup do Městské knihovny na Mariánském náměstí, výstavního prostoru GHMP, zdroj: GHMP Vstup do Městské knihovny na Mariánském náměstí, výstavního prostoru GHMP, zdroj: GHMP

V současné době Galerie hlavního města Prahy postrádá jednotnou vizuální identitu, která by zajistila grafický systém pro všechny její výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.

Po intenzivní přípravě a identifikaci současných i budoucích potřeb přichází Galerie hlavního města Prahy se zadáním pro otevřenou soutěž. Jejím předmětem je nová koncepce vizuální identity, která zajistí jednotnou komunikaci instituce jako celku.

Oficiální vyhlášení soutěže a zveřejnění kompletních podmínek se předpokládá do konce března 2017.

Jednotný systém komunikace

Nová vizuální identita sjednotí roztříštěnou podobu grafické prezentace galerie a všech jejich objektů. Hlavní důraz bude kladen na koncept a sjednocující systém vizuální komunikace. Nový logotyp GHMP bude součástí tohoto systému, není však považován za prvořadý. Důležitá bude zejména praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty, které podléhají vlastnímu grafickému zpracování, a zároveň schopnost sjednotit  vizuální komunikaci pro GHMP jako celek.

Pro Galerii hlavního města Prahy soutěž pořádá organizace CZECHDESIGN, která je profesionálním pořadatelem soutěží pro designéry.

Výstava Alena Kotzmannová, Králík a královna v Colloredo-Mansfeldském paláci, zdroj: GHMPVýstava Alena Kotzmannová, Králík a královna v Colloredo-Mansfeldském paláci, zdroj: GHMP

Metropolitní galerie

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice. Byla založena 1. května 1963 a od té doby odborně ochraňuje, shromažďuje, vědecky zpracovává a široké veřejnosti prezentuje zásadní osobnosti české i zahraniční výtvarné scény 19., 20. a 21. století. Vedle správy umělecké sbírky hlavního města Prahy také pečuje o fond veřejných plastik, pomníků, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových. 

GHMP ročně pořádá více než 20 výstav, které shlédne v průměru 150 tisíc návštěvníků. Od svého založení uspořádala více jak 700 výstav, aby tak představila veřejnosti významná témata a osobnosti českého umění, jako například výstavy tvorby Toyen, Jindřicha Štyrského, Milana Grygara, Tima Burtona nebo Krištofa Kintery.

Unikátní je také záběr na současnou uměleckou scénu a zajímavé doprovodné programy. Výstavním cyklem Start up například zaměřuje pozornost na mladé začínající umělce, v projektu Vetřelci a volavky s GHMP zase pořádá komentované procházky po plastice v pražském veřejném prostoru. 

V současné době GHMP působí v 7 historických objektech umístěných v exponovaných částech Prahy i v jihočeském Chýnově: Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, Městská knihovna – 2. patro na Mariánském náměstí, Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě, Dům fotografie v Revoluční ulici, Bílkova vila na Hradčanech, Zámek TrojaDům Františka Bílka v Chýnově u Tábora.

Z výstavy Jaroslav Horejc, 1886 - 1983, Mistr českého art deca, zdroj: GHMPZ výstavy Jaroslav Horejc, 1886 - 1983, Mistr českého art deca, zdroj: GHMP

Průběh a pravidla soutěže

Soutěž bude uspořádána jako dvoukolová. V prvním kole budou návrhy hodnoceny anonymně. Porota složená z odborníků a zástupců GHMP vybere 5 návrhů, které postoupí do 2. kola. Druhé kolo soutěže bude veřejné a jednotliví autoři  v něm budou své návrhy osobně konzultovat se zástupci poroty, aby tak bylo možné dopracování návrhů na základě připomínek.

„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu v Městské knihovně - 2. patro, zdroj: GHMP„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu v Městské knihovně - 2. patro, zdroj: GHMP

Termíny soutěže

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže a zveřejnění kompletních pravidel je do konce března 2017. Předpokládaný nejzazší termín pro odevzdání návhrů v 1. kole je 22. května 2017. Druhé kolo soutěže bude probíhat od června do srpna, konečné výsledky soutěže budou známy v průběhu října 2017.

Kompletní pravidla soutěže, včetně složení poroty, odměn a finančního ohodnocení získané zakázky, budou zveřejněna do konce března 2017 na stránkách organizátora v sekci soutěže a na webových stránkách GHMP.

Galerie

Další články