Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Rem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna Kazanova Rem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna Kazanova

Fuck context! Koolhaasovy teoretické texty vychází knižně

Pod názvem Texty, Rem Koolhaas vydalo nakladatelství Zlatý řez v pořadí druhý svazek edice čtení o architektuře. Jedná se o pět textů uveřejněných mezi lety 1993 a 2001.

Ve vybraných textech rezonují pro Koolhaase typická témata, polemika o vytvoření univerzálního modelu, architektura ve světě druhé modernity, otázka měřítka, hranice mezi architekturou a urbanismem.

Právě poslední uvedené téma je předmětem textu Velikost aneb problém Velkého, do značné míry jde o problematiku, která prostupuje Koolhaasovou tvorbou. V tomto kontextu stojí za zmínku návrh Hyperbudovy (1996) v Bankoku, který je spíše samostatnou urbánní jednotkou ve městě než čímkoliv jiným. Projevuje se zde i později proslavené heslo fuck context, které je uvedeno jako jeden z teorémů v úvaze. „Velikost přestala být součástí jakékoliv městské tkáně. Existuje – nanejvýš koexistuje. Jejím podtextem je to, že kašle na kontext.“  

Hyperbudova, OMA, zdroj: www.oma.euHyperbudova, OMA, zdroj: www.oma.eu

„Ve velikosti se architektura stává zároveň nejvíce a nejméně architekturou: nejvíce vlivem enormních rozměrů objektu, nejméně vlivem ztráty autonomie – stává se nástrojem jiných sil, je závislá. Velikost je neosobní: architekt už není odsouzen k roli hvězdy.“ 

Rem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna KazanovaRem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna Kazanova

Pro čtenáře může být zajímavé číst texty, které vznikaly ještě před realizací největších projektů kanceláře OMA, paradoxně se zdá, že se Koolhaas i přes své výjimečné schopnosti nedokázal role hvězdy se všemi svými negativy vyhnout. Heslo fuck context totiž nemusí fungovat vždy a na každém místě, často pouze tam, kde žádný není. Pravdou ale je, že Koolhaas ve svých uvahách vidí i za tento horizont.

Rem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna KazanovaRem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna Kazanova

„Velikost nepohltí všechnu architekturu. Existuje ještě mnoho „potřeb“ příliš nejasných, příliš slabých, příliš nedůvěryhodných, příliš drzých a tvrdohlavých, příliš tajnůstkářských, příliš subversivních, příliš malých a nicotných na to, aby se staly součástí konstelací Velikosti.“   

Rem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna KazanovaRem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna Kazanova

Rem Koolhaas patří mezi architekty, kteří se poměrně rozsáhle věnují i teorii, jeho nejznámější prací je v tomto ohledu kniha či spíše manifest Třeštící New York (Delirous New York) vydaný v roce 1978. Koolhaasova teoretická činnost de facto předběhla jeho architektonickou praxi, kancelář OMA se k výrazným realizacím dostala až od začátku devadesátých let. Z této doby také pochází většina vybraných textů, jmenovitě Typický plán (1993), Velikost aneb problém Velkého (1994), Co se stalo urbanismu (1994), Generické město (1994) a pozdější Brakový prostor (2001).    

Rem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna KazanovaRem Koolhaas, texty, nakladatelství Zlatý řez, Foto: Anna Kazanova

Texty
Rem Koolhaas

Editorka a autorka doslovu: Jana Tichá
Vydal: Zlatý řez, o.s., Praha 2014

Grafická úprava: Tomáš Machek, Side2