Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Hodiny, před 1905 Hodiny, před 1905

Franta Anýž: 1876 – 1934

Osobnost Franty Anýže, talentovaného výtvarného umělce, precizního šperkaře, vyhledávaného cizeléra a medailéra, v první polovině 20. století proslulého a vynikajícího uměleckého řemeslníka a posléze zodpovědného a moderního podnikatele v uměleckém průmyslu, je dnes známá snad jen skupině odborníků.

Charismatický František Anýž (1876 – 1934) vynikal svým talentem a pílí již na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde studoval u profesorů Celdy Kloučka a Emanuela Nováka. Svým neúnavným úsilím a díky nemenším organizačním schopnostem se během jednoho desetiletí vypracoval z provozovatele malé dílny, založené v roce 1902 v Praze, v majitele uznávaného uměleckoprůmyslového závodu na zpracování kovů. Jeho autorská tvorba byla soustředěna převážně na šperky, knižní vazby a umělecké kovové předměty, nejprve historizujícího rázu, posléze typicky secesně tvarované. Dokázal si vytvořit vlastní charakteristický autorský a řemeslný rukopis, díky němuž se záhy stal vyhledávaným uměleckým řemeslníkem. Jako člen spolku Mánes byl v přátelských stycích s význačnými sochaři a architekty, od kterých získával zajímavé pracovní zakázky.

Perfektně prováděnými uměleckými pracemi z ušlechtilých kovů a širokým spektrem svítidel si vydobyl značný věhlas. Práce prováděné podle návrhů sochařů a architektů i jeho vlastní návrhy se uplatnily v řadě významných staveb. Sňatek s Pavlou Schnirchovou, neteří slavného sochaře Bohuslava Schnircha, mu dále otevřel cestu do vyšší společnosti. Poté, co v roce 1911 vybudoval moderní a účelný závod pro uměleckoprůmyslové kovové práce v Praze VII, rozšířil svůj výrobní sortiment také o malé série elektrických svítidel. Pružně tak reagoval na potřeby doby, na narůstající poptávku po různorodém sortimentu svítidel, kterou vyvolala elektrifikace domácností. Ve dvacátých letech jeho vzorkovny v Praze, Brně, Bratislavě a Teplicích úspěšně nabízely závěsná a nástěnná svítidla i stolní lampy spolu s doplňkovým sortimentem drobných litých plastik. S postupujícím rozšiřováním Anýžova podniku jeho vlastní autorské tvorby ubývá – veškerou energii a čas si vyžádalo organizační vedení podniku a každodenní autorský dozor nad prováděnými zakázkami, které s četnými zákazníky sám sjednával.

První retrospektivní výstava věnovaná Frantovi Anýžovi proto nevypovídá pouze o jeho vlastní umělecké tvorbě z počátku 20. století, ale zachycuje i jeho činnost úspěšného podnikatele, sledujícího proměny vkusu a požadavků první třetiny 20. století. Výstava se příhodně koná v Jídelnách Obecního domu, pro jehož interiéry firma Franta Anýž zhotovila v roce 1910 několik zakázek. A později, v roce 1927, v těchto prostorách Franta Anýž oslavil 25. výročí založení firmy slavnostní večeří pro svých 148 zaměstnanců. Výstava představí vlastní Anýžovu uměleckou tvorbu, výběr z dochované původní dokumentace firmy a ukázky z širokého výrobního sortimentu Anýžovy továrny. Svými zápůjčkami na ni přispěly rodiny potomků Franty Anýže, soukromí sběratelé a také významné muzejní a galerijní instituce z České republiky.

Výstavu doprovází výpravný katalog, který podrobně popisuje a dokládá autorskou tvorbu, životní peripetie a podnikatelskou činnost Franty Anýže v celém širokém spektru. Anýž se tak po 100 letech stává předobrazem moderního umělce a podnikatele, který má mnoho co říci současné generaci. Výstava je též připomínkou letošního 70. výročí Anýžova úmrtí.

Výstava potrvá v Obecním domě na náměstí Republiky v Praze do 6. února 2005.

Reprízu výstavy uvede Muzeum východních Čech v Hradci Králové 25. 2. – 25. 9. 2005.

Doprovodný program

Komentované prohlídky s autorkami výstavy (Jana Pauly, Alena Křížová, Jana Omar):

  • 12. 2004 - Život a časná tvorba
  • 1. 2005 - Šperky a plastika
  • 2. 2005 - Svítidla a realizace v architektuře (s promítáním)

Vždy středa od 17 hodin.

Galerie