Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Batoušek Ondřej Batoušek Ondřej

Folklore is Alive!

Stopy designu v současném folkloru.

Výstavní projekt Českého Centra Praha a Design Cabinetu CZ Folklore is Alive! mapuje reflexi tradice a místního folkloru u nejmladší designérské generace zemí Visegrádské čtyřky. Neomezuje se proto pouze na mladé designéry a studenty z České republiky.

Projektu se staly jasnou inspirací soutěže Kruhy na vodě organizované slovenským Ústrediem l´udovej umeleckej výroby a polskou Pamiatkou z Polski organizovanou společností Cepelia.V České republice podobně zaměřené soutěže vypisovány nejsou, a tak mladým českým designérům nezbývá, než se hlásit do soutěží zahraničních. Maďarská účast je v projektu zastoupena budapešťskou institucí MOME.

Výstavní projekt Folklor is Alive! nastolil v samotném počátku otázku – existuje šance najít společnou tradici kvalitní řemeslné práce, a to bez negativního vnímání folkloru, konotací pokleslosti, nedokonalosti, jednoduchého životního stylu zaostalosti? Vybraná díla ze čtyř středoevropských zemí jasně dokládají, že ano. Mladá generace názorně dokazuje, že ve folklóru a všech projevech řemesel nachází nakažlivě živou a zdravou inspiraci.

Základní řemeslné okruhy, jak je formuloval Gotffried Semper při první vlně cíleného zájmu o obnovu řemesel mají své místo v hmotné kultuře stále. Za hlavní zdroje architektury a nejvyšší mety považoval stavění, tesařství, hrnčířství a textilnictví. Umělecké, teoretické a sociální vnímání lidového umění a řemesel celosvětové výrazně ovlivnilo také britské hnutí Art and Craft v polovině 19. století. Jedním z důsledků jeho vlivu bylo zakládání významných světových muzeí a vzdělávacích institucí se vztahem k uměleckému řemeslu. Na tomto základě se zrodily také zúčastěné české, moravské, slezské, slovenské, polské a maďarské střední školy, vysoké školy a univerzity, kterými prošla i většina vystavujících designérů. Výstava tak představuje především exponáty z přírodních materiálů (dřevo, proutí, bavlna, len, konopí, další textili, vlna, kůže, hlína, keramika, porcelán, sklo). Prezentovat se budou oděvy, obuv, šperky z tradičních a netradičních materiálů, nádobí, nábytek, bytové a oděvní doplňky.

V širokém pojetí a různorodosti uměleckého řemesla i autorského designu nabízí výstavní projekt Folklore is Alive! společnou řeč tvůrčího snažení. Prezentace by měla být povzbuzením mladým tvůrcům, že jejich cesta řemeslného a autorského zpracování kvalitního materiálu, tvořivého potenciálu a sepjetí s místní tradicí nemusí znamenat konzervativní návrat, cestu zpět. Lidovost a projevy vernakulárního umění, idylický život s vysokou mírou nadsázky a humoru a s využitím řemeslných znalostí se bez přehánění může stát významnou devízou v globalizovaném světě.

České centrum Praha Rytířská 31, Praha 1, výstava potrvá do 4. 4. 2011.

Výstava je součástí festivalu Jeden svět 2011. Doprovodný program je připraven ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy:

16. března 2011, 18:30 / debata a komentovaná prohlídka / Středeční salón Ljuby Fuchs: Folklór
17. března 2011, 10:00?17:00 / výtvarná dílna / Kreativní hry s uměním: Folklór
29. března 2011, 14:00 / diskuse / Jeden svět: Jak se dělá festival?

Galerie