Egoé v boji za krásnější nádraží! Bílovická firma stojí za realizacemi těch nejlepších staveb u nás

Vlevo: Egoé má na svědomí i zastřešení všech nástupišť hlavního nádraží v Pardubicích. / vpravo: Radek Hegmon | Zdroj: Egoé Vlevo: Egoé má na svědomí i zastřešení všech nástupišť hlavního nádraží v Pardubicích. / vpravo: Radek Hegmon | Zdroj: Egoé

V Bílovicích, obci s přibližně devatenácti sty obyvateli, žádné koleje, natož vlakovou zastávku, nenajdete. I tak je však se železniční tratí pevně spjata. Sídlí zde totiž firma Egoé stojící za zastřešením nespočtu vlakových i autobusových nástupišť. Ve výčtu realizací najdete jedny z největších projektů tohoto druhu za posledních několik let – nádraží v Pardubicích nebo pražské stanice Eden, Zahradní Město či Radotín. Mimo Česko teď bílovický tým finišuje nádraží v Žilině a pracuje na několika realizacích ve Varšavě. O tom, jak nádraží, ať už vlaková či autobusová, citlivě zastřešit, jsme si povídali s Radkem Hegmonem, designérem a majitelem skupiny Egoé.

Zohlednit souvislosti a řešit detaily

Jak se pozná ideální zastřešení dopravních staveb? Co by jim nemělo chybět a jak by se pod nimi měl člověk cítit?

RADEK: Máte si kde sednout, opřít se, odhodit odpadky. Je tam světlo i stín, nezmoknete. Vše se snadno udržuje, zařízení odolává času. Jako celek je zastřešení stoprocentně funkční, nekonkuruje okolní architektuře. Svým pojetím kultivuje daný prostor a v důsledku toho snad i ty, kdo jej v té chvíli užívají. Zadání je takto jednoduché. K tomu, aby to vyšlo, je ale nutné vypořádat se s bezpočtem mantinelů a limitů. Respektovat souvislosti a přemýšlet o každém detailu.

Tým designérů Egoé měl při modernizaci stanice Roztoky u Prahy jasné mantinely – vše pojmout tak, aby zastřešení dvou ostrovních nástupišť nevytvářelo hmotovou ani architektonickou konkurenci původním, navíc citlivě zrekonstruovaným stavbám. Obě ostrovní nástupiště proto mají jednoduchý tvar a neutrální barevné schéma. | Zdroj: EgoéTým designérů Egoé měl při modernizaci stanice Roztoky u Prahy jasné mantinely – vše pojmout tak, aby zastřešení dvou ostrovních nástupišť nevytvářelo hmotovou ani architektonickou konkurenci původním, navíc citlivě zrekonstruovaným stavbám. Obě ostrovní nástupiště proto mají jednoduchý tvar a neutrální barevné schéma. | Zdroj: Egoé

Co vše berete při navrhování do úvahy?

RADEK: Na prvním místě jsou souvislosti. Jaká je architektonická a výtvarná podoba výpravní budovy? Jak vypadá přednádražní prostor? A určitě můžeme jít i dál. Hlouběji do města. Navnímat širší okolí stavby. Pak je tu volba materiálů a konstrukce pro samotné zastřešení. Když pominu cenu zakázky, která sama o sobě ovlivní řadu řešení, musíte vzít do úvahy například to, zda je v místě zvýšené riziko vandalismu, jakým způsobem jsou navrženy výstupy z podchodů nebo jak široké má zastřešení být. Teprve poté hledáme tvar, který všechny požadavky zohledňuje.

Zahradní Město zaujme na první pohled. A to hned dvakrát. Nezvyklá je vyvýšená poloha zastávky s částečným umístěním na mostě přes Průběžnou ulici. To dává dostatečný prostor pro vnímání druhé atypičnosti – celkovému výtvarnému řešení. | Zdroj: EgoéZahradní Město zaujme na první pohled. A to hned dvakrát. Nezvyklá je vyvýšená poloha zastávky s částečným umístěním na mostě přes Průběžnou ulici. To dává dostatečný prostor pro vnímání druhé atypičnosti – celkovému výtvarnému řešení. | Zdroj: Egoé

V kombinaci s tmavým nátěrem zdvojených nosných sloupů vzniká dojem košatých stromů. Všechna tři nástupiště tak spolu vytvářejí iluzi stromořadí. | Zdroj: EgoéV kombinaci s tmavým nátěrem zdvojených nosných sloupů vzniká dojem košatých stromů. Všechna tři nástupiště tak spolu vytvářejí iluzi stromořadí. | Zdroj: Egoé

Zastřešení dopravních staveb se věnujete od konce devadesátých let. Jak se za tu dobu proměnila spolupráce s investory?

RADEK: My jsme na nádražích byli už předtím. Prostřednictvím mobiliáře, kterému se věnujeme dosud. Tehdy byla realita taková, že se řešily jen technické parametry – kolik laviček a košů nebo kam dát jednotlivé prvky orientačního a informačního systému. Když to zjednoduším, tak to, jak nádraží vypadá, nikoho nezajímalo. Pro nás to ale bylo už tehdy velké téma. Kromě mobiliáře jsme navrhovali a vyráběli také typizované zastávkové přístřešky. Bylo tak vlastně jen otázkou času, kdy se pustíme do speciálních projektů většího měřítka.

Všechna nástupiště dálkových linek na nádraží v Nitře kryje elegantní souvislá střecha. | Zdroj: EgoéVšechna nástupiště dálkových linek na nádraží v Nitře kryje elegantní souvislá střecha. | Zdroj: Egoé

Benefit zastřešení celého prostoru, včetně pěších komunikací mezi nástupišti, je jasný – cestující jsou velmi dobře chráněni před nepřízní počasí. Důvodem, proč toto řešení není k vidění častěji, je nutnost vyřešit řadu technických problémů. Například odvodnění, osvětlení či přiměřenou vzdálenost nosných sloupů. | Zdroj: EgoéBenefit zastřešení celého prostoru, včetně pěších komunikací mezi nástupišti, je jasný – cestující jsou velmi dobře chráněni před nepřízní počasí. Důvodem, proč toto řešení není k vidění častěji, je nutnost vyřešit řadu technických problémů. Například odvodnění, osvětlení či přiměřenou vzdálenost nosných sloupů. | Zdroj: Egoé

Od začátku jsme do toho šli s jasnou ambicí – přinést design do dopravní infrastruktury. Nebo možná přesněji, tam ten design vrátit. V případě železnice už tam totiž byl. Nádraží byly stavby, které často tvořily vedle radnice, záložny a kostela tu nejhodnotnější architekturu města. Proto je nezanedbatelná část výpravních budov památkově chráněná. A podle mě se ten comeback povedl – dnes je zcela normální, že o stavbách v dopravní infrastruktuře v Česku a na Slovensku investoři přemýšlejí jako o funkčním celku, ke kterému patří i estetická hodnota. Ví, že kvalitní design je cestou ke kvalitnímu produktu.

Zastavěná plocha autobusového terminálu o celkové výměře 890 čtverečních metrů zahrnuje zastřešení ostrovního a krajního nástupiště a propojuje krček s výpravní budovou a pergolou, na níž je směrem k hlavní silnici umístěn osvětlený nápis Holešov. | Zdroj: EgoéZastavěná plocha autobusového terminálu o celkové výměře 890 čtverečních metrů zahrnuje zastřešení ostrovního a krajního nástupiště a propojuje krček s výpravní budovou a pergolou, na níž je směrem k hlavní silnici umístěn osvětlený nápis Holešov. | Zdroj: Egoé

Respektovat mantinely

Který z projektů vnímáte jako nejpovedenější? Proč?

RADEK: Na to nelze jednoduše jednoznačně odpovědět. A na konkrétním příkladu vysvětlím proč. V roce 2014 jsme navrhli a postavili zastřešení autobusového nádraží Michalovce na Slovensku. Od začátku jsme věděli, že jde o velmi ekonomický projekt. Bylo tak jasné, že materiálově a technologicky musíme sáhnout po samém základu. Tedy jednoplášťová střecha z trapézového plechu a přiznaná konstrukce z otevřených profilů. Přesto se nám podařilo i v této realitě navrhnout a zrealizovat zastřešení, které je funkční a má specifický, nezaměnitelný vzhled. Dosáhli jsme toho například barevným schématem nebo prací s detaily, třeba v podobě označení jednotlivých nástupních míst. Místo paravánů a zástěn jsme vysadili popínavou zeleň. Dodnes, když prezentujeme naše projekty v dopravní infrastruktuře, zařazujeme tam i Michalovce. Jde o ukázku toho, jak designér musí pracovat v daných mantinelech, vyrovnat se s nimi, najít v jejich rámci řešení. Právě to je jedna ze zásad, na kterých je založený průmyslový design.

Nádraží v Michalovcích | Zdroj: EgoéNádraží v Michalovcích | Zdroj: Egoé

Máte nějakou oblíbenou stavbu realizovanou v zahraničí? 

RADEK: Asi bych rád zmínil Polsko. Celé. Z toho, co se nám tam podařilo a daří, mám velkou radost. V roce 2014 jsme tam zřídili pobočku, která sídlí v Mazańcowicích. Dnes tam máme přes 20 zaměstnanců od konstruktérů přes techniky až po stavbyvedoucí. Díky nim jsme v Polsku realizovali desítky projektů na železnici. Jen na koridoru číslo 7, vedoucímu z Varšavy na východ, jsme postavili 52 přístřešků, 16 dlouhých „vlaštovek“ a 22 zastřešení podchodů. Celková plocha všech střech je 10 545 čtverečních metrů – tedy více než hektar. Na jednotlivé perony jsme dovezli 530 tun ocelových konstrukcí, 916 informačních tabulí, 278 stojanů na kola, 359 laviček a 256 košů. Podél kolejí jsme zamontovali 13 kilometrů oplocení. Pokud mluvíme o tom, že jsme přinesli design do dopravní infrastruktury, platí to i pro Polsko.

Tým Egoé se podílel i na zásadní rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších železničních uzlů v Polsku ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nádraží Warszawa Zachodnia. | Zdroj: EgoéTým Egoé se podílel i na zásadní rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších železničních uzlů v Polsku ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nádraží Warszawa Zachodnia. | Zdroj: Egoé

S ohledem na ekologii

Jaké výzvy přináší projekty zastřešení ve městech s ohledem na udržitelnost a environmentální hlediska?

RADEK: Rozdělil bych to do dvou rovin. První z nich je výroba. Tady platí, že se snižováním uhlíkové stopy klesají i náklady. Mám tím na mysli koncentraci všech výrobních kroků na jednom místě, v jednom areálu. My máme zázemí, kdy na vstupu jsou surové materiály, na konci pak hotové části nádraží určené k finální montáži. V případě ocelových profilů, z nichž jsou nosné konstrukce, to znamená, že je v našich halách dělíme, sváříme, tryskáme, zinkujeme i lakujeme. Odpadají tak dlouhé přesuny mezi jednotlivými kroky. Do této části patří i využívání obnovitelných zdrojů k vytápění a celkové snižování energetické náročnosti výroby.

Další kapitolou je samotné zastřešení, kde jsou jedním z trendů zelené střechy. Důvodem je jejich příznivý vliv na mikroklima. Na druhou stranu jejich použití musí konstrukce zohlednit. My jsme na to připraveni, vyzkoušeli jsme si to i ve velkém měřítku v Německu. Například námi realizovaný terminál v centrální části Bielefedu má celkovou plochu „zeleného“ zastřešení 1 300 čtverečních metrů. Rozsáhlý byl i projekt autobusového nádraží Leverkusen-Opladen.

Zhruba 220 tun oceli, 1 300 čtverečních metrů zastřešení. To je terminál v německém Bielefeldu.  | Zdroj: EgoéZhruba 220 tun oceli, 1 300 čtverečních metrů zastřešení. To je terminál v německém Bielefeldu. | Zdroj: Egoé

Na první pohled upoutá atypickými podhledy. Tvoří je hliníkové panely s pravidelně umístěnými otvory různého průměru. Osvětlení instalované v dutině mezi střešním pláštěm a podhledem tak vytváří nepřehlédnutelný efekt. Zajímavý je i pohled shora. Střechy jsou pokryty koberci ze suchomilných bylin. | Zdroj: EgoéNa první pohled upoutá atypickými podhledy. Tvoří je hliníkové panely s pravidelně umístěnými otvory různého průměru. Osvětlení instalované v dutině mezi střešním pláštěm a podhledem tak vytváří nepřehlédnutelný efekt. Zajímavý je i pohled shora. Střechy jsou pokryty koberci ze suchomilných bylin. | Zdroj: Egoé

Kromě speciálních projektů v podobě zastřešení jsme v dopravní infrastruktuře ukotvení také skrze protihlukové stěny s obchodní značkou noba. Jejich absorpční panely jsou z pryžového recyklátu, který vzniká drcením starých pneumatik. Uhlíková stopa těchto panelů, které lze použít podél cest, železnic i přímo ve stanicích, je ve srovnání s ostatními materiály nižší. Kromě environmentálních přínosů se odlišuje i možností výtvarného zpracování. Toho se v případě panelů instalovaných ve stanicích často zhostí děti – výsledky můžete vidět na nádražích Trenčín-Zlatovce nebo Považská Bystrica.

„Nádraží v Trenčíně považujeme v mnoha směrech za průkopnické. Je pro nás důkazem, že z typizovaného přístřešku lze vytvořit vizuálně zajímavý prostor, který je kultivovaný, funkční a příjemný pro uživatele,“ uvádí Egoé. | Zdroj: Egoé„Nádraží v Trenčíně považujeme v mnoha směrech za průkopnické. Je pro nás důkazem, že z typizovaného přístřešku lze vytvořit vizuálně zajímavý prostor, který je kultivovaný, funkční a příjemný pro uživatele,“ uvádí Egoé. | Zdroj: Egoé

Rychlý posun vpřed

Které české nádraží by si podle vás zasloužilo novou podobu?

RADEK: Proces modernizace nádraží má v případě České republiky vysokou dynamiku. Ve střednědobém horizontu tak na všechny významnější železniční stanice nebo autobusová nádraží dojde. Stačí se jen podívat na to, co se během dvou let odehrálo v Praze. Byly modernizovány Vršovice, Eden, Vysočany, Radotín, Roztoky. Vznikly nové stanice Zahradní Město nebo Rajská Zahrada. A to není výčet, jen příklady. A v dalších regionech je situace podobná.

Čtvrtá nejvytíženější železnice v Praze, kterou ročně projde přes 2,3 milionu cestujících. Součástí modernizace je i zastřešení čtyř nástupišť - jedno z nich s délkou přes 300 metrů. Egoé plus realizuje i zastřešení východů z podchodů. | Zdroj: EgoéČtvrtá nejvytíženější železnice v Praze, kterou ročně projde přes 2,3 milionu cestujících. Součástí modernizace je i zastřešení čtyř nástupišť - jedno z nich s délkou přes 300 metrů. Egoé plus realizuje i zastřešení východů z podchodů. | Zdroj: Egoé

Železniční stanice Praha-Vysočany prošla komplexní modernizací. Její součástí je i vznik dvou zastřešení ostrovních nástupišť. Ve střeše jsou použity panely z tónovaného skla. | Zdroj: EgoéŽelezniční stanice Praha-Vysočany prošla komplexní modernizací. Její součástí je i vznik dvou zastřešení ostrovních nástupišť. Ve střeše jsou použity panely z tónovaného skla. | Zdroj: Egoé

Související

Současný design lyží je šíleně ukecaný a zbytečně dynamický. Proto v Egoé navrhli vlastní model Pa®azit, který odkazuje k estetice 70. a 80. let
Produktový design

Současný design lyží je šíleně ukecaný a zbytečně dynamický. Proto v Egoé navrhli vlastní model Pa®azit, který odkazuje k estetice 70. a 80. let

Tereza Urban - 25. 10. 2022

Bílovická slavnost designu. Festival WiFič VEN! se dlouhodobě snaží popularizovat průmyslové návrháře a jde mu to znamenitě
Produktový design

Bílovická slavnost designu. Festival WiFič VEN! se dlouhodobě snaží popularizovat průmyslové návrháře a jde mu to znamenitě

Tereza Bíbová - 28. 9. 2022

Pokud je postavená dobře, míjíte ji. Ta špatná vám otráví život. Jak navrhnout kvalitní dopravní infrastrukturu?
České firmy

Pokud je postavená dobře, míjíte ji. Ta špatná vám otráví život. Jak navrhnout kvalitní dopravní infrastrukturu?

Nela Kuhnová - 17. 1. 2022

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení