Dům, který voní. Studentka z Brna zaujala návrhem bydlení pro nevidomé, využívá oblé tvary, průvan i vůni vnitřních prostor

Vítězný projekt diplomové práce s názvem Za hranicou tela a priestoru | Zdroj: FA VUT v Brně / Marianna Kubová | Zdroj: Archiv Marianny Kubové Vítězný projekt diplomové práce s názvem Za hranicou tela a priestoru | Zdroj: FA VUT v Brně / Marianna Kubová | Zdroj: Archiv Marianny Kubové

Konec zkouškového období a úspěšné obhájení diplomových prací dnes už čerstvých absolventů architektury na Vysokém učení technickém v Brně není poslední tečkou za akademickým rokem na univerzitě. Fakulta architektury kromě řady jiných aktivit, například studentského spolku SOFA nebo každoročního udílení Ceny Bohuslava Fuchse, rozdává i finanční odměny nejlepším studentským pracím diplomového a bakalářského stupně studia, které jsou posuzovány nezávislou porotou. Tu letos zastoupili přední architekt Ondřej Chybík, docent architekt Tomáš Rusín a redaktorka ERA21, studovaná architektka Hana Lesáková. Naše redakce měla možnost se události zúčastnit, a nahlédnout tak do procesu hodnocení diplomových prací. Kdo letos zvítězil, se dozvíte v dnešním článku.

Soutěž diplomových prací
FA VUT v Brně
 

Na fakultu přijíždím v dopoledních hodinách. Budova je tichá a prázdná, zato plná prezentací diplomových prací s jednotlivými 3D modely staveb rozmístěnými různě po učebnách. Na chodbě se potkávám s prvním porotcem Ondřejem Chybíkem ze studia Chybik + Kristof Architects & Urban Designers, pro něhož je VUT jeho alma mater. Důkaz, že si VUT úspěšné architekty umí vychovat. Práce, které Ondřeje zaujaly, označuje barevnou lepičkou. Stejně jako ostatní dva porotci – docent Tomáš Rusín a redaktorka Hana Lesáková, kteří se od ranních hodin seznamují s více jak 80 pracemi studentů, z nichž následně okolo 12 prací podrobí důkladnému hodnocení z hlediska obsahové, textové a výkresové části a společným konsensem označí vítězné projekty. Tyto práce společně s kladně hodnocenými bakalářskými pracemi si bude moci veřejnost zanedlouho prohlédnout na výstavě, jež bude zahájena 9. 9. 2021 v prostorách brněnského KUMSTU. 

Zleva: Ondřej Chybík, Tomáš Rusín a Hana Lesáková byli členy nezávislé poroty, která hodnotila diplomové práce. | Zdroj: archizoom.cz / planetabrno.cz / era21.cz Zleva: Ondřej Chybík, Tomáš Rusín a Hana Lesáková byli členy nezávislé poroty, která hodnotila diplomové práce. | Zdroj: archizoom.cz / planetabrno.cz / era21.cz

Po několika hodinách se společně setkáváme v učebně s diplomovými pracemi, které porotci označili do užšího výběru. Jejich hodnocení, na kterém se členové až překvapivě jednohlasně shodují, není jen zpětnou vazbou pro studenty, ale i samotnou fakultu, jejímuž vedení porotci doporučili dbát tematicky více na životní cyklus staveb a výběr a ekologii materiálů ve vztahu k uhlíkové stopě. „Zadaným tématům chybí nadčasovost, nejsou pokládány aktuální otázky současného architektonického diskurzu,“ shodují se. Přesto se mezi pracemi jeden návrh takového charakteru našel. Dále porota vyzdvihuje velký potenciál, progres a směr, kterým se Fakulta architektury v současnosti ubírá.

3. místo Adéla Vepřková – Škola pro země třetího světa

Zmíněný projekt, zabývající se tématem ekologie, ocenila porota třetím místem. Je jím práce studentky Adély Vepřkové, která zpracovala práci na téma Elementární architektura, jejímž cílem byl architektonický návrh ideálního prostoru a vyhovujících podmínek pro popularizaci architektury lidem. Možnými cestami bylo přenesení architektury až za hranice velkých měst a škol do regionálních měst či vesnic anebo zprostředkování jemného estetického a prostorového vzdělání dětem. Studentka vypracovala návrh školy pro země třetího světa. Porotu ohromila i svým velmi kvalitně rozpracovaným textem. Ekologičnost řešení doložila mnoha analýzami a rešeršemi, ve kterých autorka popisuje například dostupný materiál a stavební know-how v rozvojové východní oblasti Konžské demokratické republiky. Proto je u takového projektu zásadní i jeho lapidárnost, protože se na něm budou podílet lidé i třeba bez sebemenších stavebních zkušeností. „Práce je sympatická svým zaměřením na problematiku řešení problémů třetího světa a zároveň svým přístupem k ekologii,“ shrnuje porota.  

Adéla Vepřková | Zdroj: Facebook / Diplomová práce Škola pro země třetího světa | Zdroj: FA VUT v BrněAdéla Vepřková | Zdroj: Facebook / Diplomová práce Škola pro země třetího světa | Zdroj: FA VUT v Brně

Cílem práce je navrhnout školu do vesnice Buleosa ve spolupráci s tamním rangerem, s kterým autorka také v průběhu návrhu komunikovala. | Zdroj: FA VUT v BrněCílem práce je navrhnout školu do vesnice Buleosa ve spolupráci s tamním rangerem, s kterým autorka také v průběhu návrhu komunikovala. | Zdroj: FA VUT v Brně

Porota ocenila hluboké poznání potřeb zemí třetího světa. Ekologičnost řešení doložila autorka mnoha analýzami a rešeršemi. | Zdroj: FA VUT v BrněPorota ocenila hluboké poznání potřeb zemí třetího světa. Ekologičnost řešení doložila autorka mnoha analýzami a rešeršemi. | Zdroj: FA VUT v Brně

2. místo Mária Červeňová – Bývanie v Lausanne

V druhé vítězné práci, ač jiného zadání, je v návrhu přítomna též typologie budovy školy. Autorka Mária Červeňová zpracovala diplomovou práci na téma Ekologické město Lausanne, které v posledním desetiletí hledá možnosti zastavění ještě volných nebo nešťastně zastavěných území v rámci velké koncepce.

Mária Červeňová | Zdroj: Facebook / Diplomová práce na téma Bývanie v Lausanne | Zdroj: FA VUT v BrněMária Červeňová | Zdroj: Facebook / Diplomová práce na téma Bývanie v Lausanne | Zdroj: FA VUT v Brně

Cílem bylo vytvoření nového bydlení bez rozpínání do příliš vzácné krajiny nebo vedlejších sídel. Z hlediska formálního zpracování porota ocenila vysokou úroveň práce, především 3D modelu, ale také obsahovou stránku, a to rozvržením vnitřních prostor budovy školy. Jednotlivé třídy jsou odděleny chodbami, a tím autorka vnáší do budovy pravidelný rytmus plného a prázdného prostoru. Chodby osvětlují halu a vnášejí do školy nové možnosti hry. „Na této práci oceňujeme typologii školy, školních tříd a prostoru, které vytváří nový způsob chápání pohybu dětí ve škole. Dále je zde filozofická práce s pojmem prázdnoty dotáhnuta do vysoké kvality a úrovně. Při náročnosti zadání a komplexnosti jednotlivých provozů diplomantka vytvořila kvalitní urbanisticky koncept a maximálně využila interakci mezi prostory. Projekt je v praxi snadno realizovatelný,“ zhodnotil za porotu docent Rusín.

Prázdné prostředí spojuje také dvě budovy školy, kde se může pohybovat veřejnost. | Zdroj: FA VUT v BrněPrázdné prostředí spojuje také dvě budovy školy, kde se může pohybovat veřejnost. | Zdroj: FA VUT v Brně

Plán situace | Zdroj: FA VUT v BrněPlán situace | Zdroj: FA VUT v Brně

1. místo Marianna Kubová – Za hranicou tela a priestoru

A nakonec vítězný návrh – diplomantka Marianna Kubová zaujala porotu především svým konceptuálním přístupem, který se logicky propisuje jak do architektonického návrhu, tak do předložené prezentace, a významně tak vyčníval nad ostatními pracemi. V projektu s názvem Za hranicou tela a priestoru se autorka věnuje pojmu prostor, který se nedá definovat pouze fyzickou hranicí člověka ani fyzickou hranicí těles, jako je materiál, barva, struktura nebo pohltivost zvuku. Dle autorky jsou to kvality, které „vyzařují“ směrem ven k našim smyslům, jež jsou zvětšením a prodloužením lidského těla do prostoru, snažící se zpracovávat vlastnosti prostředí. Proto jsou výsledné prostory určeny i nevidomým.

Marianna Kubová | Zdroj: Facebook / Diplomová práce s názvem Za hranicou tela a priestoru | Zdroj: FA VUT v BrněMarianna Kubová | Zdroj: Facebook / Diplomová práce s názvem Za hranicou tela a priestoru | Zdroj: FA VUT v Brně

„Linie budovy pracuje s intenzitou světla v podobě světlíků, s haptikou prostoru oblých tvarů stěn, s křivým terénem, vůní nebo průvanem, což je velmi atraktivní a originální téma. Autorka hledala novou formu prostor, a za mě ji opravdu našla,“ popisuje porotce Chybík, který oceňuje především koncepční přístup autorky i celkovou formu prezentace projektu. Porota se dále shoduje, že zvolené téma a jeho zpracování ve smyslu inkluzivního prostoru pro děti se zrakovým postižením je velmi přínosné. „Artikulace materiálu v návaznosti na prostorovou diverzitu a zapojení všech smyslů pro vnímání prostoru a architektury je výrazným počinem.“

Porota ocenila na diplomové práci  koncepční přemýšlení, které se logicky propisuje jak do architektonického návrhu, tak do předložené prezentace. | Zdroj: FA VUT v BrněPorota ocenila na diplomové práci koncepční přemýšlení, které se logicky propisuje jak do architektonického návrhu, tak do předložené prezentace. | Zdroj: FA VUT v Brně

Související

Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně
Interiér a architektura

Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně

Tereza Urban - 26. 2. 2021 - 9 min.

Změnit města a obydlí k lepšímu. Hodnotíme vítězné návrhy architektonické soutěže o cenu Bohuslava Fuchse
Interiér a architektura

Změnit města a obydlí k lepšímu. Hodnotíme vítězné návrhy architektonické soutěže o cenu Bohuslava Fuchse

Veronika Pařízková - 20. 11. 2020 - 6 min.

 Mladý a progresivní. Vážeme se k tradici, ale nebojíme se hledat i jiné cesty, říká děkan Fakulty architekury na brněnské VUT Jan Kristek
Interiér a architektura

Mladý a progresivní. Vážeme se k tradici, ale nebojíme se hledat i jiné cesty, říká děkan Fakulty architekury na brněnské VUT Jan Kristek

Nikol Galé - 21. 9. 2020 - 9 min.

Naděje z Brna. Fakulta architektury VUT uděluje Cenu Bohuslava Fuchse svým největším talentům
Interiér a architektura

Naděje z Brna. Fakulta architektury VUT uděluje Cenu Bohuslava Fuchse svým největším talentům

Hana Havlová - 14. 5. 2019 - 2 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024