Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
vlevo: Apartmány navržené Miroslavem Šikem  | Zdroj: mojesvycarsko.com / vpravo: Miroslav Šik | Zdroj: cvut.cz vlevo: Apartmány navržené Miroslavem Šikem | Zdroj: mojesvycarsko.com / vpravo: Miroslav Šik | Zdroj: cvut.cz

Družstevní bydlení už nesmí být tabu, říká architekt Šik, který strávil profesní kariéru ve Švýcarsku

Den švýcarské a české architektury, pořádaný předním švýcarským výrobcem designových koupelen značkou Laufen a HST Obchodní komorou Švýcarsko – Česká republika, přinesl hned několik inspirujících témat i renomovaných osobností. Prvního ročníku architektonické konference se účastnili čtyři architekti z vyhlášených švýcarských architektonických studií a hovořili k velmi aktuálním tématům – udržitelnosti v architektuře a urbanismu v Česku i ve Švýcarsku.

„První ročník jsme pojali široce. Název Panorama švýcarské architektury poukazuje na to, že jsme chtěli představit klíčové systémy architektury, které fungují ve Švýcarsku. Zaměřili jsme se především na udržitelnost životního prostředí, ekologické materiály, ale i problematiku denzifikace nebo bydlení místních ve velkých městech, vysvětluje Luis Sergio Castro, generální ředitel společnosti Laufen CZ, která Laufen na českém trhu zastupuje.

LAUFEN | Den švýcarské a české architektury – Luis Sergio Castro | Zdroj: Laufen

Švýcarský vzor: Udržitelnost a ekologické materiály

Ústředními tématy, která se prolínala napříč přednáškami všech zúčastněných architektů, byly udržitelnost a důraz na ekologii. Možnost využití ekologičtějších materiálů nastínil Matěj Draslar, švýcarský architekt českého původu ze špičkového architektonického studia agps Architecture. Do svých projektů se snaží přenést švýcarské smýšlení, udržitelnost, souznění s historií a okolní zástavbou, ale zapojuje také přírodní materiály. Příkladem je návrh nástupního terminálu v přístavu v Helsinkách, který rezonoval napříč publikem. V závěru přednášky zmínil Matěj Draslar také projekt Florenc21, architektonickou soutěž, které se se svým studiem účastní a která má za cíl najít vhodný návrh na revitalizaci prostředí mezi Masarykovým nádražím a Florencí.

Ústředními tématy, která se prolínala napříč přednáškami všech zúčastněných architektů, byly udržitelnost a důraz na ekologii. | Zdroj: LaufenÚstředními tématy, která se prolínala napříč přednáškami všech zúčastněných architektů, byly udržitelnost a důraz na ekologii. | Zdroj: Laufen

Myšlenku udržitelnosti podpořil i Lidor Gilad ze společnosti Itten+Brechbühl, která je jedním z průkopníků v ekologickém přístupu k architektuře. Lidor Gilad se jako partner firmy a vedoucí oddělení designu věnuje realizaci veřejných staveb, jakými jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, muzea či galerie, univerzitní kampusy nebo výzkumné budovy. Inspirací pro české architekty a urbanisty byla ukázka jeho celodřevěných staveb, které plně odpovídají trendu tzv. „green architecture“, přestože – s nadsázkou řečeno – nemají ani jeden prvek v barvě zeleně. Poutavým projektem, který v publiku rezonoval, byla také realizace univerzitní nemocnice v Lausanne, která dbá jak na potřeby pacientů, tak na kvalitní zázemí pro zdravotníky.

 LAUFEN | Den švýcarské a české architektury  Miroslav Šik | Zdroj: Laufen

Český urbanismus: Nerespektování stávající zástavby i družstevní bydlení jako nutnost

Kritika českého přístupu k architektuře a urbanismu zazněla z úst Miroslava Šika. Právě nepraktický postoj při architektonickém rozvoji měst byl ostatně jedním z důvodů, proč se nikdy nevrátil do české vlasti. Vedle integrace prostoru a politicko-byrokratických procesů, které hrají důležitou roli i v procesu urbanizace, zaměřil svou pozornost na družstevní bydlení. Poukázal na fakt, že uvedené sousloví je v České republice v poslední době považováno téměř za tabuizovaný výraz, přestože jeho tradice sahá sto let zpátky. Ve Švýcarsku se naopak těší velké oblibě, je zde nejvíce bytových družstev na počet obyvatel na světě a díky tomu má velké množství lidí přístup ke kvalitnímu bydlení. Dle architektových slov není družstevní bydlení už dávno revolucí, nýbrž nutností. Je jednou z cest, jak zpřístupnit bydlení ve městech střední třídě tak, aby lidé nežili pouze na periferiích, ale město doopravdy využívali.

Hlavními tématy byly udržitelnost a důraz na ekologii. | Zdroj: LaufenHlavními tématy byly udržitelnost a důraz na ekologii. | Zdroj: Laufen

Propojení tradic a modernity – aby se česká města nestala skanzeny zašlé historie

Poslední z architektů Nicolas Vaucher ze studia Burckhardt+Partner je proslulý svou obhajobou a propagací architektury, která zlepšuje městské a sociální prostředí. Na konkrétních příkladech a ukázkách realizací přiblížil českému odbornému publiku specifické aspekty švýcarského přístupu k architektuře. Nejvíce posluchače zaujaly jeho postřehy ke kombinaci tradic a modernity.

Na dotazy ke Dni švýcarské a české architektury odpověděl Luis Sergio Castro, generální ředitel společnosti Laufen CZ:

Co vás vedlo k rozhodnutí uspořádat odborně laděnou konferenci k tématu české a švýcarské architektury?

LUIS SERGIO: Už delší dobu jsme uvažovali o uspořádání akce, která by dokázala propojit přední české a švýcarské designéry a architekty. Jako švýcarská značka věnující se prémiovému koupelnovému designu úzce spolupracujeme s nejlepšími světovými designéry. Velmi dobře známe odborné prostředí nejen ve Švýcarsku, ale také napříč Evropou, a díky našemu působení v České republice se pravidelně setkáváme i s českými odborníky.

Vnímali jsme to jako perfektní příležitost pro uspořádání konference, na které renomovaní odborníci představí své vize a dlouholeté zkušenosti. Zároveň jsme chtěli být iniciátory osobních setkání předních architektů a širší diskuze nad nejaktuálnějšími přístupy a tématy v designu a architektuře. Jsem rád, že se nám akci podařilo nejenom zrealizovat, ale přinesla řadu podnětů, které česká odborná veřejnost ocenila.

Na architektonické konferenci vystoupili čtyři architekti z vyhlášených švýcarských architektonických studií. | Zdroj: LaufenNa architektonické konferenci vystoupili čtyři architekti z vyhlášených švýcarských architektonických studií. | Zdroj: Laufen

Proč jste zvolili právě oblast architektury?

LUIS SERGIO: Na první pohled se může zdát, že architektura a bytový design jsou dvě odlišná odvětví, ale ve skutečnosti k sobě mají velmi blízko. Obě kladou důraz na propojení perfektního designu a praktičnosti, která je při pravidelném denním užití klíčová. Výsledný produkt musí lidem nabízet nejvyšší možný komfort, a to v dlouhodobém horizontu. Kromě snahy o dokonalé vizuální provedení si při výrobě koupelnového designu také zakládáme na kvalitních materiálech, respektujeme tradici a vycházíme z dlouholetých zkušeností, současně nám ale nechybí velké nadšení pro inovativní přístupy a udržitelnější výrobu. Ze zkušenosti mohu říci, že odborníci v architektonickém odvětví přistupují k návrhům a realizacím svých projektů stejně. Nejenom že nás podobné myšlení spojuje, ale jsme si navzájem inspirací.

Další články