Dlouhé čekání se vyplatilo. Pražské metro se brzy bude pyšnit novou povrchovou stanicí od oceňovaného architekta Petra Stolína

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Petr Stolín Architekt
Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Petr Stolín Architekt

Petr Stolín Architekt uspěl v soutěži na návrh 62. stanice pražského metra Depo Zličín. Vítězný koncept zahrnuje též uměleckou vrstvu. Poprvé v porevolučním období o podobě stanice metra rozhodla architektonická soutěž, kterou organizoval Czechedesign a METROPROJEKT Praha pro Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra a bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen řidičům parkujícím v novém parkovacím domě P+R, ale také cestujícím z příměstských linek. Kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu, která se v nejbližších letech rozroste o další bytové domy v ulici Na Radosti.

V téměř padesátileté historii pražského metra se vůbec poprvé hledalo řešení stanice v mezinárodní architektonické soutěži. Díky tomu jsme získali řadu návrhů a myšlenek. To je pro město a investora mimořádně důležité. Odborná porota rozhodla o vítězi, kterým je studio Petr Stolín Architekt, a pražské metro tak za několik let získá elegantní povrchovou stanici. Vedle stanice postavíme taky nový P+R parkovací dům pro minimálně 600 aut. V západní části Prahy tak vznikne důležitý přestupní uzel mezi automobilovou dopravou a MHD, který odlehčí centru od zbytečné dopravy. Cestující se díky tomu ze samotného okraje města dostanou metrem do centra do cca 30 minut od zaparkování. A Pražané v okolních bytových komplexech jistě ocení novou stanici blíž k jejich domovům,“  říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. 

Po dlouhých letech se díky iniciativě a vzájemné dohodě zástupců města a Dopravního podniku podařilo prosadit hledání podoby veřejné dopravní stavby, kterou stanice metra bezpochyby je, formou architektonické soutěže. Jedná se o formát, kde jediným kritériem není cena zakázky, ale celková kvalita nabízeného řešení.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - pavilonová architektura vstupních portálů |  Zdroj: Petr Stolín ArchitektVizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - pavilonová architektura vstupních portálů | Zdroj: Petr Stolín Architekt

„Vnímám, že soutěžení architektury a designu je pro DPP relativně novou zkušeností, která s sebou nese míru poznání výhod i možných komplikací. Jsem proto velmi ráda, že se nám přes prvotní peripetie podařilo nalézt s vítězem společný jazyk při hledání optimálního řešení a posunout ideovou fázi ke konkrétnější a pro všechny strany vyvážené podobě. Návrh v sobě i po úpravách nadále ponese nejen silný koncept kulturního katalyzátoru území, bude také konstrukčně jednodušší, šetrnější k přírodě a funkčně i formálně ještě elegantnější,“ doplňuje Anna Švarc, architektka metra z DPP.

„Našim cílem bylo získat architektonický návrh stanice, který bude plně respektovat pravidla a potřeby provozu metra, a který bude úsporný nejen z pohledu nákladů na její výstavbu, ale i na její samotný provoz, včetně údržby či úklidů. Ostatně v současné době strmě rostoucích nákladů na energie je tento aspekt více než nabíledni. S vítězem pracujeme na adaptaci jeho architektonického návrhu do reality běžného provozu metra. Velmi oceňujeme jeho vstřícnost a pokoru, s jakou k celému projektu přistupuje. Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ dodává Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě metra DPP.

Cílem architektonické soutěže bylo najít koncept, který propojí funkcionalitu a estetický prvek veřejné stavby. Vítězem soutěže se stal ateliér Petr Stolín Architekt, držitel ocenění Architekt roku 2022. Na druhém místě se umístil Ivan Kroupa architekti a na třetím místě česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects.

1. místo: Petr Stolín Architekt

Ateliér Petr Stolín Architekt uspěl s citlivým konceptem, který v sobě nese potenciál pro budoucí rozvoj a regeneraci území skrze umění a kulturu. Nabízí využití jak na střeše stavby, tak v úrovni nástupiště. Dopravní funkci propojuje s kulturní, a tak do území vstupuje jako možný veřejný a kulturní katalyzátor.

„Konečná není konečná. Našim cílem bylo vybudovat dlouhodobě udržitelný a rozvojeschopný harmonický prostor. Výtvarné umění obsažené v nové stanici metra není pasivní, ale aktivně ovlivňuje místo,“ popisují autoři.

Návrh pracuje s terénem, přirozeným světlem a zelení. Stanice bude částečně zapuštěna do svahu, její střecha tak bude pochozí a stane se zároveň veřejným prostorem, který bude sloužit k pořádání výstav či dalších akcí.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - výstavní patio v úrovni nástupiště |  Zdroj: Petr Stolín ArchitektVizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - výstavní patio v úrovni nástupiště | Zdroj: Petr Stolín Architekt

„Jednoduchá forma budovy je doplněná o krajinu stromů a soch. Prostupnost světla a bohatost průhledů je hlavním a asi nejtypičtějším prvkem, který architektura stanice metra nabízí,“ doplňují autoři.

Řešení porotu oslovilo svým pavilonovým charakterem, propojením se zelení i provozním aspektem.

„Celkově se jedná o velmi kultivovaný návrh s překvapivým programem, který doplňuje dopravní funkci a navazuje na kulturní tradici přítomnosti umění v prostorách metra,“ zaznělo v hodnocení poroty soutěže.

Autory a spoluautory návrhu jsou: Petr Stolín, Jan Stolín, Alena Mičeková, Josef Stolín.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - parter mezi stanicí a parkovacím domem P+R |  Zdroj: Petr Stolín ArchitektVizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - parter mezi stanicí a parkovacím domem P+R | Zdroj: Petr Stolín Architekt

2. místo: Ivan Kroupa architekti

Jako minimalistický a utilitární porota shledala návrh od ateliéru Ivan Kroupa architekti. Stavba je navržena jako dvouúrovňová, přičemž horní úroveň tvoří plocha otevřené vyhlídkové terasy na kolejiště depa, místo setkávání. Terasa je zároveň zastřešením vestibulu a nástupiště stanice metra.

 Vizualizace návrhu Ivan Kroupa architekti - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Ivan Kroupa architekti Vizualizace návrhu Ivan Kroupa architekti - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Ivan Kroupa architekti

Uměleckou intervenci v tomto konceptu tvoří prostor pro spontánní graffiti a označení stanice velkoformátovým písmem. Odvodnění vyhlídkových teras je koncipováno do lineární fontány v délce nástupiště.

 Vizualizace návrhu Ivan Kroupa architekti - nadhledová vizualizace | Zdroj: Ivan Kroupa architekti Vizualizace návrhu Ivan Kroupa architekti - nadhledová vizualizace | Zdroj: Ivan Kroupa architekti

Autory a spoluautory návrhu jsou: Ivan Kroupa, Tomáš Zmek, Jan Vybíral, Alexander Storek, Tomáš Bouma.

3. místo: Lasovsky Johansson Architects

Stanici ve formě parkové střechy navrhl pro Depo Zličín ateliér Lasovsky Johansson Architects. Nástupiště a vestibul jsou kryty pomocí střešní konstrukce, která se organicky vyvýší nad úroveň přilehlého terénu. Střešní plocha je koncipována jako pobytový prostor pro veřejnost, kde se kombinuje zeleň s pevnými plochami.

Vizualizace návrhu Lasovsky Johansson Architects - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Lasovsky Johansson ArchitectsVizualizace návrhu Lasovsky Johansson Architects - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Lasovsky Johansson Architects

Koncept výtvarného řešení nástupiště pracuje s interpretací geologických, archeologických, ale i historických vrstev a vychází z barevnosti řezu půdy a vrstev jednotlivých sedimentů. Osvětlení stanice je zamýšleno také jako plně integrované umělecké dílo. Má fungovat jako orientační prvek a zároveň vyvolávat emoce.

Vizualizace návrhu Lasovsky Johansson Architects - nadhledová vizualizace | Zdroj: Lasovsky Johansson ArchitectsVizualizace návrhu Lasovsky Johansson Architects - nadhledová vizualizace | Zdroj: Lasovsky Johansson Architects

Autory a spoluautory návrhu jsou: Juráš Lasovský, Hanna Johansson, Marek Šinágl, Patrik Hábl, David Svensson.

O soutěži

Investorem projektu je Dopravní podnik hl. m. Prahy, vyhlašovatelem soutěže společnost METROPROJEKT Praha, která je také generálním projektantem stavby. Soutěž probíhala v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů jako vyzvaná a dvoufázová. Všichni účastníci byli za své návrhy finančně oceněni. Vítězi náleží odměna 140 tisíc korun, za druhé místo 120 tisíc a za třetí místo 100 tisíc korun. Zbylí tři účastníci obdrželi za své návrhy odměnu každý 80 tisíc korun.

 

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - průhled na střechu stanice z hlavního schodiště |  Zdroj: Petr Stolín ArchitektVizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - průhled na střechu stanice z hlavního schodiště | Zdroj: Petr Stolín Architekt

„Ze všech projektů, které máme k dnešnímu dni za sebou, patří tato soutěž mezi ty, ze kterých máme velkou radost. Na vypsání architektonické soutěže na stanici metra čekala (nejen) odborná veřejnost nejméně poslední tři dekády. Doufáme, že v této praxi bude Dopravní podnik i další veřejné instituce dále pokračovat. Pro navrhování a budování staveb s takovým dopadem do fungování města a pohodlí občanů je právě soutěž tou správnou cestou,“ komentuje za organizátora soutěže Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu.

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži 6 architektonických ateliérů: BOD architekti, DKarchitekti, IDHEA / dh architekti, Ivan Kroupa architekti, Lasovsky Johansson Architects a Petr Stolín Architekt, a to na základě charakteru jejich předchozích realizací či projektů a po konzultacích s organizátorem a odbornou porotou. Do druhé fáze soutěže postoupili Petr Stolín Architekt, Ivan Kroupa architekti a Lasovsky Johansson Architects.

Úkolem vítěze je dokončení soutěžního návrhu tím, že na jeho základě vypracuje architektonickou studii. Na to naváže zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení. V roce 2025 DPP plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu a nových autobusových zastávek.

„Výběrem architekta je dokončena nultá fáze přípravy projektu stavby. Energie a čas věnovaný přípravě soutěže a jejímu průběhu ze strany projektanta, odborníků z Dopravního podniku, kolegyň z Czechdesignu a poroty pomohla k rychlejšímu ujasnění si názoru na koncepci návrhu stanice. Projekční tým je již v kontaktu s vítězem soutěže a společně začínáme tvořit první podrobnější návrhy v úrovni architektonické studie,“ dodává Petr Vyskočil, místopředseda představenstva METROPROJEKT Praha, vyhlašovatele soutěže.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - hlavní vstupní průčelí stanice |  Zdroj: Petr Stolín ArchitektVizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Petr Stolín Architekt

Soutěžní návrhy posuzovala porota složená z odborníků, ale také zástupců hl. m. Prahy, DPP a generálního projektanta METROPROJEKT Praha. Odbornou část poroty tvořili renomovaní nezávislí architekti Jakub Fišer (Aulík Fišer architekti), Ondřej Hofmeister (Projektil architekti), Jiří Janďourek (Atakarchitekti), Veronika Martykán (Bogle Architects) a Pavel Nasadil (FAM Architekti). Z řad dalších odborníků se do hodnocení zapojil také Jan Skřivánek, umělecký kritik a šéfkurátor Musea Kampa.

V tzv. závislé části poroty zasedli Adam Scheinherr (náměstek primátora pro oblast dopravy), Věra Langmaierová (hlavní projektant METROPROJEKT Praha) a Anna Švarc (architektka metra). K hodnocení návrhů byli přizváni také další zástupci klíčových organizací – Petr Witowski (předseda představenstva a generální ředitel DPP), David Krása (předseda představenstva a generální ředitel společnosti METROPROJEKT Praha), Ondřej Krulikovský (vedoucí jednotky Stavby a tratě z technického úseku DPP – Metro) a Jan Totušek (projektový manažer DPP).

Související

Praha vybírá architektonickou podobu nové stanice metra Depo Zličín
Interiér a architektura

Praha vybírá architektonickou podobu nové stanice metra Depo Zličín

Jana Čepková - 24. 1. 2022 - 7 min.

Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli
Grafický design

Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli

Kateřina Matějková Žáková - 28. 5. 2021 - 9 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024