Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Diplomové práce z dizajnu na STU v Bratislave

28. mája obhajovali diplomové práce študenti Ústavu dizajnu na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

Relatívne mladé zameranie Dizajn vizuálnej komunikácie sa prezentovalo kvalitou. Profesionálne zvládnuté témy corporate identity dopĺňali televízne spoty (Marek Gahura). Oživením bol kreslený maskot na podporu predaja kníh – potkan Pepi Zuzany Némethovej.

Študenti zamerania Priemyselný dizajn spracovávali prevažne témy z oblasti dopravy -individuálnej aj hromadnej. Roman Básti obhájil víziu experimentálneho vozidla. Peter Blažej sa viac držal reality – navrhol vlakovú súpravu pre osobnú prímestskú dopravu.

Väčšia rôznorodosť bola v prácach študentov zamerania Dizajn v architektúre. Zaujímavý je stôl – pracovisko pre telesne postihnutého od Lenky Polákovej. Celý systém úložného nábytku s priznaním konštrukcie vrátane prototypu predstavil Marián Laššák. Jedným zo zadaní bolo aj riešenie a  realizácia interiéru nového počítačového ateliéru Ústavu dizajnu FA STU. Jednoduché tvary nafukovacej haly od Daniely Laukovej sa dopĺňali s hravým detským ihriskom (Monika Balagová).