Designu se vždycky nejvíc dařilo v érách velkých změn. V jedné takové právě žijeme...

Alice Rawsthorn, foto: Laurence Cendrowicz, zdroj: National Portrait Gallery Alice Rawsthorn, foto: Laurence Cendrowicz, zdroj: National Portrait Gallery

Alice Rawsthorn se na design dívá tak, jako málokdo. Představit si pod tímto pojmem luxusní sedačku nebo výstavní kousek do vitrínky je však to poslední, co by ji napadlo. Že to máte právě naopak? Pravý čas pro rozšíření obzorů! Za týden bude tato světová teoretička a novinářka hostem našeho přednáškového projektu Budoucnost designu. V rozhovoru, který nám poskytla před svým příjezdem, se zamýšlí nad designem tak, jak na to nejsme zvyklí...

Máte o světě současného desigu široký přehled. Kde vnímáte „epicentrum“ designu? Kde myslíte, že bude v budoucnu?

Nemyslím si, že se v současnosti dá mluvit o geografickém epicentru designu. Naopak, má-li být design dynamickou disciplínou pro budoucnost, musí být stále rozmanitější a rozpínavější. To znamená reflektovat rostoucí geo-politickou a hospodářskou sílu Jižní Asie, Latinské Ameriky a Afriky, a zároveň v těchto regionech objevit co nejvíce talentů. Dá rozum, že pokud máme plně těžit ze schopnosti designu měnit naše životy k lepšímu, potřebujeme co nejlepší designéry. Nebudeme je mít, pokud budou přicházet pouze z určitých zemí nebo určitých demografických vrstev.

Často kritizujete design který je zamýšlen pouze pro “top 10 %” populace. Z našich zkušeností je design asociován s luxusem a nedostupnými cenami velmi často. Zaznamenala jste v posledních letech v přístupu k designu nějakou změnu?

Ano, dle mého názoru došlo v přístupu k designu k radikální změně. Od průmyslové revoluce byl design formován a profesionalizován, ale také omezen pouze na svou komerční roli, často jako pouhá záležitost stylu. Naše chápání designu se v posledních letech stává čím dál víc eklektické a expanzivní. Stará klišé o designu stále převažují, ale je také stále více vnímán jako účinné řešení široké škály problémů. Od zefektivňování sociálních služeb k rozvoji účinných a přístupných vzdělávacích nástrojů, které mohou pomoci „těm zbývajícícím 90 %“ - neprivilegované většině světové populace, naplnit svůj potenciál.

V čem vidíte největší překážku pro uplatňování kvalitního a funkčního designu? Je to otázka výroby nebo spíše jeho umístění na trh?

I přes radikální změny v přístupu k designu jsem přesvědčená o tom, že jednou z největších překážek je stále mylná představa o designu jako nástroji komerce a stylu. Pokud společnost nerozpozná sílu designu v odlišných kontextech, nebude schopná z něj benefitovat. Jistou analogií by mohla být nemocnice, kde by pacientům léčili jen fyzické neduhy a ignorovali ty psychické. Tak jako by její pacienti nedostávali celou škálu léčby, kterou potřebují, tak společnost nevyužívá všechny možnosti, které nám design nabízí.

Jak vidíte budoucnost designu jako disciplíny? Jaké materiály, produkty nebo témata budou relevantní v následujících letech i ve vzdálenější budoucnosti?

Podíváme-li se zpět do historie, designu se vždycky nejvíc dařilo v érách velkých změn. V jedné takové právě žijeme. Pro design připravila nespočet výzev a příležitostí. Zrychlení pokroku ve vědě a technice. Eskalace environmentální krize. Prohlubující se propast mezi bohatými a chudými. Bolestné poznání faktu, že řada institucí a systémů, které regulovaly naše životy ve 20. století, už nejsou vhodné svému účelu. To jsou pouze některé z nich...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUĎTE U TOHO

Přednáška Alice Rawsthorn se uskutečnila ve středu 23. září 2015 v 18:30 na UMPRUM, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1.
Vstup zdarma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přednáška je součástí cyklu Budoucnost designu, v rámci kterého přijede do Prahy přednášet a vést workshopy řada zahraničních osobností: Andreas Wegner, Jeremy Myerson, Guy Julier nebo profesoři z Norwegian University of Science and Technology.
Více informací a přehledný program podzimních přednášek na webových stránkách projektu.

Projekt je podpořen Fondem EHP.

Partneři projektu:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Asten Hotels

Mediální partneři: 
Radio 1, lidovky.cz, designeader, Insidecor, DesignKabinet, Designmagazin, Designportal, 

Související

Budoucnost designu: Alice Rawsthorn
 

Budoucnost designu: Alice Rawsthorn

Přednáška
23. 9. 2015, 18:30 - 21:00

Hello World: proslulá kritička designu Alice Rawsthorn poprvé v Praze
 

Hello World: proslulá kritička designu Alice Rawsthorn poprvé v Praze

Kamila Matoušková - 3. 9. 2015

Letošní podzim patří Budoucnosti designu
 

Letošní podzim patří Budoucnosti designu

Kamila Matoušková - 17. 7. 2015

Design není potrhlá židlička, na které se nedá sedět
 

Design není potrhlá židlička, na které se nedá sedět

Anežka Adamíková - 7. 11. 2014

ujep 2024
zuz banner