designSUPERMARKET14: Vítejte v Domě U Minuty

Dům U minuty, zdroj: wikimedia.org Dům U minuty, zdroj: wikimedia.org

V poslední době se krásná historická budova č. p. 3 na Staroměstském náměstí stává oblíbeným místem prezentace současného designu. Za tímto účelem jste do ní v tomto předvánočním čase zavítali také vy, návštěvníci 8. designSUPERMARKETU. Vítáme vás!

Abychom trochu propojili přítomnost s minulostí, přinášíme krátké ohlédnutí za historií, která je s těmito krásnými historickými prostorami spjata. Začneme u původu poetického názvu, který dům nese. Není totiž tak úplně jednoznačné, jak vzniknul. Hlavu si s tím lámou i historici. Nabízí nám však několik variant:

  • podle obchodu s tzv. minuciózním (rozuměj drobným, malým nebo minutovým) prodejem, který byl v budově provozován
  • podle Itala, který dům koupil a který neustále opakoval „un minuto“
  • podle jistého Holanďana P. Minuita, který v roce 1626 zakoupil území nynějšího New Yorku od indiánů a jehož potomci vlastnili mezinárodní obchod tabákem, ke kterému patřila také trafika v tomto domě
  • podle cigaret, které vydržely hořet pouze „minutku“ a které se zde prodávaly, když tu byl obchod tabákem

Zajímavosti spjaté s Domem U Minuty však s otázkou jeho pojmenování nekončí. Čtěte a pozorně se rozhlížejte, ať vám nic z toho, co nám historie zanechala, neunikne:

Před r. 1712 zde byla lékárna U Bílého lva - dodnes si pozůstatku z této doby, sochy lva se zrcadlem v předních tlapách na nároží budovy, můžete všimnout. Jádro domu je pozdně gotické, přestavba z konce 16. století nám však zanechala typický projev české renesanční architektury. Na začátku 20. století hrozil budově zánik, neb měla být jednotně zarovnána uliční čára. Dům zachránil nález renesančních sgrafit, které byly zcela odhaleny až v roce 1919. Co v nich můžete spatřit?

  • Bakchův průvod se satyry
  • Adama a Evu pod stromem poznání
  • alegorické postavy (Spravedlnost, Charita, Natura)
  • osmanského vládce Selima, s nímž Habsburkové podepsali roku 1568 mír
  • oblíbený renesanční příběh – spor synů o otcovo dědictví (synové s luky a otec se šípy v těle)

V novodobé historii je hlavním aktérem v příběhu budovy Magistrát hlavního města Prahy, který je jeho vlastníkem. Úřednictvo zde opravdu sídlilo, od roku 2006, kdy se přestěhovalo do Škodova paláce, však budova zeje prázdnotou. Jisté záměry přestavby s ním měla známá oděvnice Blanka Matragi, která až donedávna díky smlouvě s magistrátem měla na užívání budovy právo. Z těchto nápadů však sešlo a díky tomu vás můžeme společně se stovkou designérů a design studií přivítat na festivalu designSUPERMARKET právě zde!

Zdroje:
Hrubeš, Josef; Hrubešová, Eva: Pražské domy vyprávějí…, Praha 2002.
Wagnerová, Magdalena: Příběhy starých pražských domů, Praha 2003.

Související

designSUPERMARKET 2014
 

designSUPERMARKET 2014

Festival
11. 12. 2014 - 14. 12. 2014

designSUPERMARKET14: Maastrichtský FASHIONCLASH v Praze
Móda a šperk

designSUPERMARKET14: Maastrichtský FASHIONCLASH v Praze

Andrea Čapková - 12. 12. 2014 - 3 min.

designSUPERMARKET14: Čerstvé maso na Suproši
Grafický design

designSUPERMARKET14: Čerstvé maso na Suproši

Anežka Adamíková - 11. 12. 2014 - 4 min.

designSUPERMARKET14: Rozhovor s ředitelkou Darinou Zavadilovou
 

designSUPERMARKET14: Rozhovor s ředitelkou Darinou Zavadilovou

Radka Machalická - 11. 12. 2014 - 6 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024